Mgr Alicja BłaszczykPobieranie 311.69 Kb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar311.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7MONOGRAFIA

ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH

1962 - 2002


Autor monografii: mgr Henryk Hnyda
Spis absolwentów: mgr Witold Orłowski


Recenzenci:

mgr Alicja Błaszczyk


mgr Bożena Matuszewska

mgr Władysław Harajda

Upływa szybko życie,Upływa szybko czas”

SPIS TREŚCI

mgr Alicja Błaszczyk 2

WSTĘP 6

Historia szkoły 1962-2002 9

Krótki zarys dziejów warsztatów 51

Rok szkolny 1961/62 51

Rok szkolny 1963/64 52

Rok szkolny 1964/65 52

Rok 1967/68 53

Rok 1968/69 53

Rok 1968/69 53

Rok 1969/70 54

Rok 1970/71 54

Rok 1971/72 55

Rok 1972/73 55

Rok 1973/74 55

Rok 1974/75 56

Rok 1976/77 56

Rok 1978/79 56

Rok 1980/81 56

Rok 1982/83 57

Rok 1983/84 57

Rok 1985/86 57

Rok 1986/87 58

Rok 1987/88 58

Rok 1989/90 58

Rok 1990/91 59

Rok 1992/93 59

Rok 1993/94 59

Rok 1994/95 60

Rok 1995/96 60

Rok 1996/97 60

Rok 1997/98 60

Rok 1998/99 60

Rok 1999/2000 61

Rok 2000/2001 61Wybrane obrazy z życia internatu 63

Rok 1964/65 64

Rok 1965/66 64

Rok 1966/67 64

Rok 1967/68 65

Rok 1968/69 65

Rok 1969/70 66

Rok 1981/82 67

Rok 1985/86 67

Rok 1986/87 68

Rok 1987/88 68

Rok 1989/90 69

Rok 1991/92 69

Rok 1992/93 69

Rok 1997/98 71

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY I UCZNIÓW 75Szanowne Koleżanki !

Szanowni Koledzy !

Pragnę wszystkich zapewnić, że uczyniliśmy wszystko, co było w naszych warunkach do wydania tej książki. Zgromadzone i opracowane materiały przez mgr Henryka Hnydę i mgr Witolda Orłowskiego, wspólnie z kolegą mgr Bernardem Baranem, złożyliśmy w całość. Przepraszamy za zapomniane i pominięte fakty, zmienione nazwiska i imiona lub ich brak – ze względu na braki w dokumentach faktograficznych.

Chcemy, aby ta monografia przypomniała wspólne lata młodzieńcze w tej szkole, naszych Profesorów, Koleżanek i Kolegów.

Dostojni Goście! – oceńcie sami, czy podjęty przez nas trud Was zadowoli. Życzę serdecznie, aby II Zjazd Absolwentów pozostał w pamięci, dostarczył wspaniałych, niezapomnianych przeżyć i wspomnień.


Lesko, 16 sierpnia 2002 r.

Wojciech Kisiel

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego

WSTĘP

W roku 1987 Zespół Szkół Drzewnych w Lesku obchodził 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, we wrześniu tegoż roku, miał miejsce I Zjazd Absolwentów szkoły. Wówczas to placówka otrzymała nowy sztandar, a jubileusz upamiętniono wmurowaniem tablicy okolicznościowej.

W bieżącym roku – 2002 przypada 40-lecie istnienia szkoły drzewnej w Lesku. W jej historii to wydarzenie szczególne. Zrodziła się zatem myśl zorganizowania II Zjazdu Koleżeńskiego Absolwentów i Wychowanków, aby tą formą została uświęcona tradycja.

We wrześniu 2001 r. dyrektor mgr Jerzy Klaczak z grupą absolwentów i nauczycieli powołał Komitet Organizacyjny Zjazdu w składzie:
 1. Jerzy Klaczak - dyrektor szkoły

 2. Aniceta Baran - zastępca dyrektora szkoły
 1. Mieczysław Czerniawski - honorowy przewodniczący

 2. Wojciech Kisiel - przewodniczący zjazdu

 3. Ryszard Drozdalski - z-ca przewodniczącego

 4. Henryk Hnyda - członek

 5. Piotr Frącek - członek

 6. Zdzisław Szybowski - członek

 7. Dorota Lasota - członek

 8. Zbigniew Gembuś - członek

 9. Ryszard Urban - członek

 10. Zygmunt Kędzior - członek

 11. Krzysztof Dobrzański - członek

 12. Adam Micuda - członek

 13. Wiesław Matuszewski - członek

 14. Witold Orłowski - członek

 15. Krzysztof Winiarski - członek

 16. Bożena Matuszewska - członek

 17. Alicja Błaszczyk - członek

 18. Władysław Harajda - członek

 19. Henryk Barański - członek

 20. Marek Zarzyczny - członek

 21. Stanisław Mołczan - członek

Obszary działań - dpowiedzialni:

 1. Zabezpieczenie logistyczne - Wiesław Matuszewski.

 2. Program zjazdu - Zdzisław Szybowski.

 3. Monografia - Henryk Hnyda.

 4. Spis absolwentów - Witold Orłowski .

 5. Korekta monografii - Bożena Matuszewska, Alicja Błaszczyk

i Władysław Harajda

 1. Powiadomienia - Ryszard Drozdalski .

Ustalono plan pracy obejmujący:

 1. Opracowanie programu zjazdu.

 2. Sporządzenie dokumentacji zjazdu i kalkulacji kosztów.

 3. Zebranie aktualnych adresów absolwentów i sposobu powiadomienia.

 4. Prowadzenie korespondencji, spraw finansowych, przygotowanie zakwaterowania, wyżywienia, a także spotkań absolwentów.

 5. Opracowanie i wydanie monografii szkoły.

O organizowanym Zjeździe informowaliśmy w sposób różny – od ogłoszeń prasowych, komunikatów, zawiadomień bezpośrednich – po ogłoszenia duszpasterskie.

Etapem kolejnym było odszukanie adresów absolwentów i wychowanków szkoły i wysłanie zaproszeń.

Wszystkie dane oparte są na Protokołach Rady Pedagogicznej, Kronikach szkoły, protokołach Komisji Przedmiotów Zawodowych i wspomnieniach nauczycieli oraz absolwentów.

Nie sposób przedstawić pełny obraz 40 lat życia szkoły. Szczegóły pominięto na korzyść opisu faktów i zdarzeń decydujących o rozwoju placówki w jej długiej historii istnienia.mgr Henryk Hnyda


Pobieranie 311.69 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna