Mgr Jacek Kozłowski Instytut Psychologii U. GPobieranie 28.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar28.08 Kb.
mgr Jacek Kozłowski

Instytut Psychologii U.G.

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
Rok akademicki 2004/2005

ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA


Kontakt: psyjk@univ.gda.pl (konsultacje: czwartki 9.30-11.30, pokój 104)

Terminy zajęć: czwartki 11.30-13.00, sala 022 (semestr letni)

Materiały do zajęć są dostępne w czytelni oraz w punkcie ksero.

Sylabus oraz kopie folii są także dostępne na stronie internetowej: http://www.ptab.univ.gda.plTreści programowe


CZĘŚĆ I - OGÓLNA:

 1. Organizacja pracy w semestrze. Wprowadzenie do analizy behawioralnej stosowanej (3.03.05)

Definicja, charakterystyka i obszary zastosowań analizy behawioralnej stosowanej (applied behavior analysis).

Proponowana literatura:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Rozdział 1. Definition and characteristics of applied behavior analysis.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 1. Introduction to behavior modification. 1. Wybór i definiowanie zachowań docelowych (10.03.05)

Ocena behawioralna (behavioral assessment). Wybór zachowań docelowych (target behavior). Definiowanie zachowań docelowych. Określanie kryteriów zmiany zachowania.

Proponowana literatura:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Rozdział 3. Selecting and defining target behavior. 1. Obserwacja, rejestracja i pomiar zachowań (17.03.05)

Metody obserwacji, rejestracji i pomiaru zachowania: bezpośredni pomiar trwałych efektów zachowania; rejestracja podczas bezpośredniej obserwacji: rejestracja zdarzeń, rejestracja czasu trwania, rejestracja opóźnienia, rejestracja interwałowa (częściowa lub całościowa), chwilowe próbki czasowe. Prezentowanie zebranych danych: częstotliwość reakcji, tempo reakcji, procent reakcji. Inne metody: ilość prób do kryterium, złożoność składników zadania, pre- i posttesty, próby. Nasilenie i topografia reakcji. Współczynnik zgodności między obserwatorami.

Proponowana literatura:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Rozdział 4. Measuring and recording behavior.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 2. Observing and recording behavior. 1. Graficzna prezentacja danych behawioralnych. Naukowa analiza zachowania (24.03.05)

Tworzenie wykresów zachowania. Naukowa analiza zachowania: podstawowe pojęcia i założenia. Elementy planu eksperymentalnego. Dane wyjściowe (baseline data).

Proponowana literatura:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Rozdział 7. Introduction to analysis.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 3. Graphing behavior and measuring change (str. 39-47). 1. Plany badań pojedynczych przypadków (31.03.05)

Studium przypadku. Eksperymenty z jedną osobą badaną:

 • Plan naprzemienny ABAB (ABAB reversal design).

 • Plan wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego uwzględniający zróżnicowanie osób badanych, zachowań lub sytuacji (multiple-baseline design across subjects, behaviors or settings).

 • Plan wielorakich /równoczesnych/ interwencji (multiple-treatment design / simultaneous-treatment design).

 • Plan zmieniających się kryteriów (changing-criterion design).

Proponowana literatura:

Kazdin, A. E. (1992). Research design in clinical psychology (2nd ed.). New York: Macmillan Publishing Company.

Rozdział 7. The case study and single-case research designs.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 3. Graphing behavior and measuring change (str. 47-61).

Shanghnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zachmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Rozdział 9. Plany badań pojedynczych przypadków.

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWA (PRZYKŁADOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ):


 1. Procedury zmieniania nawyków (habit reversal procedures) i procedury redukowania strachu i lęku (fear and anxiety reduction procedures) (7.04.05)

Proponowana literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M., Kazdin, A. E. (Eds.) (1990). International handbook of behavior modification and therapy. Plenum Publishing Corporation.

Rozdział 30. Anxiety disorders.

Martin, G., Pear, J. (1996). Behavior modification: What it is and how to do it (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rozdział 25. Systematic self-desensitization.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 23. Habit reversal procedures.

Rozdział 26. Fear and anxiety reduction procedures. 1. Ekonomia żetonowa (token ekonomy) i kontrakty behawioralne (behavioral contracts) (14.04.05)

Proponowana literatura:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Rozdział 24. Token ekonomy.

Rozdział 23. Contingency contacting.

Martin, G., Pear, J. (1996). Behavior modification: What it is and how to do it (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rozdział 23. Token ekonomies.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 24. The token ekonomy.

Rozdział 25. Behavioral contracts.


 1. Programy rozwijania samokontroli (21.04.05)

Proponowana literatura:

Martin, G., Pear, J. (1996). Behavior modification: What it is and how to do it (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rozdział 24. Helping an individual to develop self-control.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 28. Self-management.


 1. Przestępczość i agresja. Przemoc (28.04.05)

Proponowana literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M., Kazdin, A. E. (Eds.) (1990). International handbook of behavior modification and therapy. Plenum Publishing Corporation.

Rozdział 25. Crime and aggression / Child and spouse abuse.

Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 1. Terapia behawioralno-poznawcza (5.05.05)

Proponowana literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M., Kazdin, A. E. (Eds.) (1990). International handbook of behavior modification and therapy. Plenum Publishing Corporation.

Rozdział 3. Cognitive behavior therapy.

Martin, G., Pear, J. (1996). Behavior modification: What it is and how to do it (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rozdział 26. Cognitive behavior modification.

Miltenberger, R. (1997). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Rozdział 27. Cognitive behavior modification.


 1. Autyzm i inne zaburzenia rozwojowe (12.05.05)

Proponowana literatura:

Maurice, C., Green, G., Luce, S. (Eds.) (1996). Behavioral intervention for youn children with autism: A manual for parents and professionals. Austin, Texas: Pro-Ed.

Rozdział 3. Early behavioral intervention for autism. What does research tell us?

Rozdział 6. Teaching new skills to young children with autism. 1. Psychologia kliniczna: przegląd zastosowań. Schizofrenia. Behawioralna neuropsychologia (19.05.05)

Proponowana literatura:

Bellack, A. S., Hersen, M., Kazdin, A. E. (Eds.) (1990). International handbook of behavior modification and therapy. Plenum Publishing Corporation.

Rozdział 7. Behavioral neuropsychology.

Rozdział 17. Schizophrenia.

Martin, G., Pear, J. (1996). Behavior modification: What it is and how to do it (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rozdział 27. Areas of clinical behavior therapy.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna