Miasta tczewa za okres kadencji


w zakresie spraw organizacyjnychPobieranie 1.58 Mb.
Strona15/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

w zakresie spraw organizacyjnych :

 • Uchwała Nr X/79 /2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Tczewa,

 • Uchwała Nr XXXIX/350/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca w uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa,

 • Uchwała Nr XLVII/429/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z 31 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Tczewie,

 • Uchwała Nr IV /17 /02 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z 30 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych,

 • Uchwała Nr XVI /156 /2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia z 29 stycznia 2004r. w sprawie: zawieszenia waloryzacji diet radnych,.

 • Uchwała Nr XLV /402/ 2006 z 25 maja 2006r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu Pro Domo Trsoviensi,

 • Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta ,

 • Uchwała Nr XLV /401/ 2006 z 25 maja 2006r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”.,

 • Uchwała Nr XIII / 107 / 2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych,

 • Uchwała Nr XLVI / 419 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 • Uchwała Nr XLVI / 420 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie,

 • Uchwała Nr XLVI / 421 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dl przeprowadzenia w mieście Tczewie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


w zakresie oświaty, kultury i sportu:


 • Uchwała Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli”,

 • Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2003 r. stwierdzająca utratę mocy obowiązującej uchwały Nr XXVI/169/96 Rady miejskie4j w Tczewie z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasta Tczewa do Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego w charakterze członka wspierającego,

 • Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów,

 • Uchwała Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,

 • Uchwała Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Tczewskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie,

 • Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie,

 • Uchwała Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Kultury,

 • Uchwała Nr XII/100/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendium dla uczniów podstawowych i gimnazjów,

 • Uchwała Nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

 • Uchwała Nr XIII/109/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego – Centrum edukacji Dorosłych i utworzenia zespołu publicznych placówek oświatowych – Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIII/110/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30paxdziernika 2003 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Turystycznego „Kociewie”,

 • Uchwała nr XIV/117/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów,

 • Uchwała Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE”,

 • Uchwała Nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,

 • Uchwała Nr XIX/179/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia w zespole publicznych placówek Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie szkoły wchodzącej w skład Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie oraz utworzenia liceum ogólnokształcącego,

 • Uchwała Nr XIX/185/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 2 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/186/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 3 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/188/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/189/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/190/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie.,

 • Uchwała Nr XXI/200/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tczewskim w zakresie prowadzenia przedszkola specjalnego i liceum ogólnokształcącego,

 • Uchwała Nr XXI/201/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki,

 • Uchwała Nr XXIII/214/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Kultury,

 • Uchwała Nr XXIII/215/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXVI/243/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród zawodnikom i trenerom,

 • Uchwała Nr XXVII/225/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXVIII/264/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa,

 • Uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

 • Uchwała Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew,

 • Uchwała Nr XXX/284/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

 • Uchwała Nr XXX/280/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,

 • Uchwała Nr XXXI/290/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXII/297/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w mieście Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXII/298/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXV/312/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały ustalającej zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach,

 • Uchwała Nr XXXVI/324/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne” przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXIX/344/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

 • Uchwała Nr XXXIX/345/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom,

 • Uchwała Nr XL/354/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki,

 • Uchwała Nr XL/361/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji szkołom i przedszkolom,

 • Uchwała Nr XLI/364//2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

 • Uchwała Nr XLIII/378/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

 • Uchwała Nr XLIII/379/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew,

 • Uchwała Nr XLIII/380/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006 r.  w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych,

 • Uchwała Nr XLIII/396/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,

 • Uchwała Nr XLIV/393/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 2 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XLIV/394/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 12 w Tczewie,

 • Uchwała Nr XLIV/395/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

 • Uchwała Nr XLVI/422/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego przez Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

 • Uchwała Nr XLVI/425/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 r. W sprawie przyjęcia do Samorządu Województwa pomocy finansowej udzielonej na realizację „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci młodzieży w województwie pomorskim”,w zakresie budżetu i finansów :: • Uchwała Nr V/39/2003 RM w Tczewie z dnia 30.01.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia należności z tytułu podróży służbowych radnych gminy,

 • Uchwała Nr VIII/65/2003 RM w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej w Tczewie z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także organów do tego uprawnionych,

 • Uchwała Nr XII/96/03 Rady Miejskiej w Tczewie z 18 września 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w mieście Tczew.,

 • Uchwała Nr XXXVIII/323/05 Rady Miejskiej w Tczewie z 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa,

 • Uchwała XXXVII/327/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z 27 października 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,

 • Uchwała Nr XXXVIII/332/05 Rady Miejskiej w Tczewie z 24 listopada 2005r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

 • Uchwała Nr XXXIX/340/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. + zmiany

 • Uchwała Nr XLVI/412/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

 • Uchwała Nr XLVI/415/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


w zakresie inwestycji i remontów:


 • Uchwała Nr XL/382/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie : zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,

 • Uchwała Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie : zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.

 • Uchwała Nr XIX/180/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

 • Uchwała Nr XLIII/377/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie: zaliczania ul. Sambora do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. ,

 • Uchwała Nr XLV/400/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie: zaliczania ul. Nad Wisłą do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu..

 • Uchwała Nr XLVI/410/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


w zakresie gospodarki mieniem : • uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r. Nr VIII/65/2003 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej w Tczewie z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

 • uchwała z dnia 18 września 2003 r. Nr XII/98/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

 • uchwała z dnia 18 września 2003 r. Nr XII/99/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości,

 • uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. Nr XV/142/2003 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Orkana 3 Kl. A i B

 • uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. Nr XV/143/2003 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jagiełły 5

 • uchwała z dnia 29 kwietnia 2004 r. Nr XIX/176 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych z późn. zmianami,

 • uchwała z dnia 26 sierpnia 2004 r. Nr XXXIII/218/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych,

 • uchwała z dnia 31 marca 2005 r. Nr XXX/282/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, co do których wygasło prawo użytkowania wieczystego,

 • uchwała z dnia 25 maja 2005 r. Nr XXXII/299/2005 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • uchwała z z dnia 30 marca 2006 r. Nr XLIII/381/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,


w zakresie spraw komunalnych :


 • Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2003r. w sprawie: regulaminu targowisk w mieście Tczewie,

 • Uchwała Nr XI/88/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003r.w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2004-2006,

 • Uchwała Nr XI/86/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003r.w sprawie: opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie: utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statutu,
 • Uchwała Nr XIV/125/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie: zatwierdzenia Planu Modernizacji i Rozwoju na lata 2003-2005 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie,

 • Uchwała Nr XIX/177/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie: uchwalenia strategii rozwoju mieszkalnictwa w Tczewie w latach 2004-2017,

 • Uchwała Nr XIX/178/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2004-2008,

 • Uchwała Nr XIX/181/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia AZYLU dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 2005-2007,

 • Uchwała Nr XXIII/219/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie: restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie,

 • Uchwała nr XXIII/220/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie: określania stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXVI/240/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: współdziałania z innymi gminami celem realizacji przedsięwzięcia p.n. „ Regionalny System Organizacji Zabierania i Unieszkodliwiania Odpadów- Tczew”,

 • Uchwała Nr XXVIII/271/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. .w sprawie: zmiany uchwały zatwierdzenia prognozy finansowej Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na lata 2004-2008,

 • Uchwała Nr XXXVII/330/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r.w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie,

 • Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWIK Sp. z o.o. na lata 2006-2008,

 • Uchwała Nr XXXVII/335/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie,

 • Uchwała Nr XL/360/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

 • Uchwała Nr XLI/369/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Uchwała Nr XLI/368/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006r.w sprawie: ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew,

 • Uchwała Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006r.w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,

 • Uchwała Nr XLII/373/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 9 marca 2006r.w sprawie: współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia p.n. „Regionalny System Gospodarki Odpadami – Tczew” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


w zakresie architektury i rozwoju miasta :


 • Uchwała nr XVI/149/2004 Rady Miejskie w Tczewie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

 • Uchwała nr XXXIX/342/2005 Rady Miejskie w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. Program opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009,

 • Uchwała Nr XXXI/292/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

 • Uchwała nr XL/355/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

 • Uchwała nr XLVI/408/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.06.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003 – 2015,

 • Uchwała Nr XXXV/318/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie czynności urzędowych na terenie miasta Tczewa,

 • Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” uchwalona uchwałą nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kusocińskiego w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 26 z dnia 26 marca 2000 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 91 poz. 592 z dnia 25 września 2000 r.

 • Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie zatwierdzona uchwałą Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 45 poz. 676 z dnia 29 marca 2003 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Czatkowskiej” w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 13 poz. 270 z dnia 28 lutego 2002 r.,

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie zatwierdzona uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 47 poz. 709 z dnia 2 kwietnia 2003 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 43 poz. 640 z dnia 24.03.2003 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Bałdowskiej w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 45, poz. 667 z dnia 29 marca 2003 r.

 • Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy droga nr 1 na południa od osiedla Górki I i II, a południową granicą miasta w Tczewie zatwierdzona uchwałą Nr XI/85/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 162, poz. 3355 z dnia 16 grudnia 2003 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 61, poz. 1148 z dnia 21 maja 2004 r.

 • Rada Miejska w Tczewie podjęła w dniu 27 stycznia 2005 r. uchwałę Nr XXVIII/263/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

 • Uchwała nr XL/353/2006 z dnia 26.01.2006 r. – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie.


w zakresie spraw obywatelskich:


 • Uchwała Nr XLIV /391/ 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006r.w sprawie ustalenia skrótów nazw ulic w mieście Tczewie dla celów ewidencyjnych.,


w zakresie spraw społecznych


 • Uchwała Nr XLIV/392/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew; poprzednia uchwała Nr XLI/384/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew,

 • Uchwała Nr XXXVIII/334/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2006 oraz Uchwała Nr XLIII/384/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2006,

 • Uchwała Nr XXXVI/322/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006-2008,

 • Uchwała Nr XXXVI/323/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Pobieranie 1.58 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna