Miasta tczewa za okres kadencji


Ilość komunalnych zasobów mieszkaniowych w 2002 rokuPobieranie 1.58 Mb.
Strona4/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ilość komunalnych zasobów mieszkaniowych w 2002 roku

 • ilość budynków - 339 szt.

 • ilość mieszkań - 3.913 szt.

Zasoby gminne wg stanu na 2005 rok :

 • ilość lokali mieszkalnych - 2 779 szt.

 • ilość lokali użytkowych - 71 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 124 225,52 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 6 096,88 m2

 1. Zasoby gminne w budynkach zarządzanych przez ZGKZM:
 • ilość budynków - 123 szt.

 • ilość lokali mieszkalnych - 722 szt.

 • ilość lokali użytkowych - 31 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 31 926,81 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 3 727,05 m2

a/ w tym budynki 100% Gminy:

  • ilość budynków - 111 szt.

  • ilość lokali mieszkalnych - 643 szt.

  • ilość lokali użytkowych - 30 szt.

  • powierzchnia lokali mieszkalnych- 28 577,64 m2

  • powierzchnia lokali użytkowych - 3 697,84 m2


b/ w tym budynki o nieuregulowanym stanie prawnym:


 • ilość budynków - 12 szt.

 • ilość lokali mieszkalnych - 79 szt.

 • ilość lokali użytkowych - 1 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 3 349,17 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 29,21 m2

2) Zasoby gminne w budynkach w których powstały Wspólnoty:

 • ilość Wspólnot - 233 szt.

 • ilość gminnych lokali mieszkalnych - 2 057 szt.

 • ilość gminnych lokali użytkowych - 40 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 92 298,71 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 2 369,83 m2a/ Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez ZGM:


 • ilość Wspólnot - 196 szt.

 • ilość gminnych lokali mieszkalnych - 1 881 szt.

 • ilość gminnych lokali użytkowych - 40 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 85 674,32 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 2 369,83 m2

b/ Zasoby gminne we Wspólnotach zarządzanych przez innych

Zarządców:


 • ilość Wspólnot - 37 szt.

 • ilość gminnych lokali mieszkalnych - 176 szt.

 • ilość gminnych lokali użytkowych - 0 szt.

 • powierzchnia lokali mieszkalnych - 6 624,39 m2

 • powierzchnia lokali użytkowych - 0 szt.3) Przejmowanie nowych zasobów komunalnych /od PKP/
W roku 2005 ZGKZM przejął od PKP:

 • mieszkania - 131 szt.


Zasoby gminne wg stanu na dzień 06.09.2006r.:


Lokale mieszkalne[szt]

Powierzchnia mieszkalna

[m2]

Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

2766

124 489,92

72

6 168,88

Wykaz budynków gminnych-mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKZMBudynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

119

696

30 715,53

32

3 799,05

Wykaz budynków 100% gminnych – mieszkalnych i użytkowychBudynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

111

631

28 086,94

32

3 799,05

Nieuregulowany stan prawnyBudynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

8

65

2 628,59

0

0

Wykaz Wspólnot z udziałem lokali Gminy Miejskiej TczewBudynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

252

2 070

93 774,39

40

2 369,83

Zasoby gminne zarządzane przez ZGM (wspólnot 193)Budynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

193

1 849

83 816,70

40

2 369,83

Zasoby gminne zarządzane przez innych zarządców (wspólnot 59)Budynki

[szt]

Lokale mieszkalne [m2]

Powierzchnia lokali mieszkalnych [m2]


Lokale użytkowe

[szt.]

Powierzchnia lokali użytkowych [m2]

59

221

9 957,69

0

0

Zasoby komunalne przyjęte od PKP w 2006 roku:


- ilość budynków : 1

- ilość lokali mieszkalnych : 2


Zarządzane przez wspólnoty:


- ilość budynków : 17

- ilość lokali mieszkalnych : 37


Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych
Polityka remontowa zasobów komunalnych preferuje remonty i naprawy bieżące oraz konserwacje, co pozwoli w przyszłości uniknąć konieczności prowadzenia bardzo kosztownych remontów kapitalnych.
Zestawienie zadań remontowych realizowanych w ramach remontów bieżących w zasobach komunalnych w latach 2002-2006Rodzaj robót

Wykonanie zadań w latach

2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze
tys. zł

szt.

tys. zł

szt.

tys. zł

szt.

tys. zł

szt.

tys. zł

szt.


roboty dekarskie

2,3

2

63,0

15

98,1

11 zadań

69 awarii61, 9

3 zadania

127 awarii54,96

3 zadania

39 awariiroboty związane z instalacją gazową

39,0

6

15,3

5

27,3

7 zadań

28 awarii0

81 awarii

-

-

7 awariiroboty elektryczne

-
12,5

1

16,5

5 zadań

57 awarii21,0

4 zadania

312 awarii-

-

119 awariiroboty wod-kan

3,0

3

3,2

1

13,1

4 zadania

63 awarie0

91 awarii

-

-

213 awariiroboty związane z instalacją c.o.

20,0

4

49,7

4

8,5

2 zadania

34 awarie89, 4

3 zadania

86 awarii33,32

1 zadanie

3 awarieroboty stolarskie280,8


206


158,5

116


259,5

197 zadań

45 awarii309,0

262 zadań 26 awarii

29,46

7 zadań

37 awarii
roboty zduńskie

100,6

93

100,0

89

97,0

62 zadania

46 awarii59, 9

61 zadań

137 awarii28,67

24 zadań

34 awarii
roboty ogólnobudowlane

404,3

138

368,2

120

274,3

57 zadań

103 awarie276,6

25 zadań 233 awarie

87,46

11 zadań

96 awariimalowanie klatek schodowych

1,7

1

3,8

2

9,9

2 zadania

23, 8

5 zadańAwarie
294,9

538,4

444,8

294,36

OGÓŁEM

851,6

774,2

1.342,6

2.200,1

528,22Wykonane rozbiórki budynków komunalnych w latach 2002-2006

Rok

Budynki mieszkalne

Budynki niemieszkalne

2002

 • Chopina 22

 • komórki gospodarcze przy ul. Wąskiej 24/25

 • kuźnia Piotrowo

 • komórki gospodarcze przynależne do budynku Zamkowa 17

 • obora Piotrowo

 • obiekty magazynowe przy ul. Kołłątaja

 • dwa garaże przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 22

 • stodoła przy ul. Kruczkowskiego 5

 • budynek gospodarczy przy ul. Chopina 22

2003

 • Wąska 44

 • Piotrowo 9

 • Al. Solidarności 17
 • Kruczkowskiego 5 - budynek gospodarczy po byłym "Gryfie"

 • Chopina 2 - lokal użytkowy/ przybudówka do budynku mieszkalnego

 • Zamkowa 20 - obiekty byłej bazy Zakładu Usług Komunalnych

2004

 • Sambora 23

 • Ks. Ściegiennego 2

 • Rybacka 5

 • Chopina 2 – budynek pralni

 • Zamkowa 29 – budynek gospodarczy

 • Ks. Ściegiennego 2 – budynek gospodarczy

2005
 • Woj. Polskiego 33 – budynek gospodarczy

2006 • Czyżykowska 1 - rozbiórka parterowego obiektu gospodarczegoTczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
TTBS Sp. z o.o. zostało zawiązane w dniu 10.07.2000 r. aktem założycielskim Spółki sporządzonym w formie aktu notarialnego w oparciu o uchwałę Nr XVIII/159/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2000 roku i rozpoczęła działalność od dnia 16 grudnia 2000 r.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków,

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ,

 • roboty ziemne,

 • wykonywanie instalacji elektrycznych, co, wentylacyjnych, gazowych budynków i budowli,

 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

 • kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek,

 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

2003 rok
W dniu 30 kwietnia 2003 r. decyzją Komitetu Kredytowego Banku Gospodarstwa TTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie został zakwalifikowany do ubiegania się o udzielenie kredytu ze środków KFM do kwoty 3.614.000 zł.

W lipcu 2003r. zakończono budowę i oddano do eksploatacji pierwszy budynek tczewskiego TBS o 28 mieszkaniach. Został on sfinansowany przez Gminę Miejską Tczew wspartą środkami partycypantów, którymi były osoby fizyczne. Rozpoczynając administrowanie obiektem jednocześnie wykonywano zadania związane z werbowaniem przyszłych najemców tworząc komputerowy rejestr chętnych na mieszkania. Opracowano regulaminy dla mieszkańców, niezbędne druki.

Dla rozpoczęcia budowy kolejnych budynków zaktualizowano posiadaną dokumentację projektową budynku B1. W drodze przetargu zlecono wykonanie projektów i kosztorysów dla budynków B2 i B3.

Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2003 wynosił 3 887 500 zł. Spółka dysponowała 28 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 1 337 m2.
2004 rok
W 2004 roku zostały dokonane następujące zadania:


 • ukończono budowę budynku mieszkalnego Nr 2 i oddano do użytku 38 mieszkań,

 • rozpoczęto budowę 2 budynków wielorodzinnych Nr 3 i 4 o łącznej liczbie 46 mieszkań. Na koniec roku stan zaawansowania budowy wynosił 50%,

 • przygotowano dokumentację na budowę kolejnych budynków mieszkalnych Nr 5 i 6,

 • zawarto umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz złożono wnioski wstępne oraz wnioski o promesę kredytu na budowę kolejnych budynków,

 • dokonano podziału geodezyjnego posiadanych działek i założono dla nich oddzielne księgi wieczyste,

 • utworzono i prowadzono na bieżąco rejestr potencjalnych najemców w TTBS,

 • na koniec roku Spółka dysponowała 66 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 3 151 m² . Kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 887 500 zł.2005 rok
W 2005 r. Biura TTBS przeniesione zostały na ulicę Czyżykowską 70 w Tczewie.

Uchwałą Nr 21/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gmina Miejska Tczew jako jedyny wspólnik TTBS wniosła dopłatę w wysokości 50 000 zł na pokrycie straty bilansowej TTBS Sp. z o.o.

Uchwałą Nr 22/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gmina Miejska Tczew podwyższyła kapitał zakładowy Spółki o 700 000 zł i wyraziła zgodę na objęcie podwyższonego kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na posiedzeniu 12 października 2005 r. dokonało zmiany w umowie Spółki, które znalazły odzwierciedlenie w zawartym tego dnia Akcie Notarialnym. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 4 587 500 zł (9 175 udziałów po 500 zł każdy). Podstawowym źródłem finansowania Spółki były środki własne w wysokości 312 423,22 zł pochodzące z czynszów za wynajem lokali przy ul. Armii Krajowej, aportu pieniężnego Gminy Miejskiej Tczew, kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz z partycypacji przyszłych najemców mieszkań.


W 2005 roku zostały wykonane następujące zadania :


 • ukończono budowę budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 i oddano do użytku 46 mieszkań,

 • rozpoczęto budowę 2 budynków wielorodzinnych ( Nr 5 i 6 ) o łącznej liczbie 46 mieszkań,

 • zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynków Nr 7 i 8 , z uwagi na niedotrzymanie terminu, opóźnił się termin otrzymania pozwolenia na budowę i tym samym BGK odrzucił wniosek o promesę kredytową. Ponowne próby złożenia wniosku nie przyniosły pomyślnego rezultatu. Wniosek będzie mógł być złożony w kolejnej edycji w 2006r.,

 • otrzymano decyzje BGK o częściowym umorzeniu kredytu w łącznej kwocie 643 514,58 zł,

 • rozwiązano umowę z biurem rachunkowym „Aktyw” na prowadzenie księgowości,

 • wykonano bieżące przeglądy gwarancyjne i kominiarskie budynków Nr 1 i 2, stwierdzone nieprawidłowości zlecono do usunięcia,

 • realizowano procedurę podziału spółki ZGM Sp. z o.o. poprzez wydzielenie części majątku i przekazanie go do TTBS Sp. z o.o.

Na koniec roku Spółka dysponowała 112 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 5 366 m2. Kapitał zakładowy TTBS na koniec roku wynosił 4 587 500 zł.
2006 rok
Zakończono budowę budynków Nr 5 i 6. W sierpniu 2006 r. zasiedlono 46 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2 215 m2. Spółka nie otrzymała promesy kredytowej z BGK na budowę kolejnych budynków mieszkalnych. Realizację budynków Nr 7 i 8 planuje się na rok 2007.

Obecny stan posiadania substancji mieszkaniowej Spółki to 158 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 7 582 m2.

Gmina Miejska Tczew przekazała Spółce aport rzeczowy w postaci gruntu (działka 189) oraz aport pieniężny w wysokości 600 000 zł.

Kapitał zakładowy TTBS wynosi 5 459 000 zł. W trakcie przejmowania z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są nieruchomości o wartości 3 621 500 zł.Polityka czynszowa w mieszkaniach komunalnych
Rada Miejska biorąc pod uwagę możliwości finansowe mieszkańców oraz nie chcąc doprowadzić do powiększenia liczby lokatorów nie płacących za mieszkania ustalała stawkę bazową powierzchni użytkowej mieszkania na umiarkowanym poziomie.
W latach 2002 – VI 2006 obowiązujące stawki czynszu regulowanego na terenie miasta Tczewa przedstawiały się następująco:


 • od 01.01.2002 r. (stawka obowiązuje od 01.01.2001 r.) 3,30 zł/m2

 • od 01.08.2004 r. 3,41 zł/m2

 • od 01.08.2005 r. 3,75 zł/m2 nadal


W naszym mieście czynsz regulowany był ustalany w zależności od wyposażenia technicznego mieszkania z uwzględnieniem stanu technicznego budynku.

Przyjęto obniżki stawki bazowej za braki w wyposażeniu mieszkania. Za brak instalacji centralnego ogrzewania obecnie przysługuje obniżenie stawki bazowej o 10 %.

Natomiast brak gazu, łazienki, wspólne pomieszczenia jak: kuchnia, WC oraz ciemna kuchnia skutkuje zniżką czynszu o 5 % naliczaną za każdą z tych niedogodności.

Ponadto przyjęto obniżenie o 5 % za mieszkanie położone w suterenie, na strychu lub poddaszu.

Należy nadmienić, że podniesienie czynszów powinno w przyszłości zapewnić samowystarczalność finansową w gospodarce mieszkaniowej.

W Tczewie ze względu na umiarkowaną stawkę czynszu cel ten nie został jeszcze osiągnięty, w związku z czym gospodarka ta jest dotowana z budżetu miasta.

Czynsz powinien pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania, ale również zapewnić akumulację środków na przyszłe remonty.

Zmiany w podejściu do polityki czynszowej pozwolą gminie na pełniejsze pokrycie kosztów utrzymania lokali poprzez maksymalizację przychodów z czynszów.

Ma to duże znaczenie dla zapobieżenia dalszej dekapitalizacji zasobów. Proces ten będzie oczywiście, głównie ze względów na możliwości finansowe najemców rozłożony w czasie.

Mając na uwadze pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą wywiązywać się z obowiązku bieżącego opłacania należności z tytułu najmu lokalu, w dniu 27 kwietnia 2006r. została podjęta uchwała dotycząca m.in. zawierania umów najmu lokali mieszkalnych z osobami, które przez ostatnie pięć lat przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy najmu zamieszkiwały we wnioskowanych lokalach oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Zawarcie umowy uzależnione jest od uregulowania wszelkich zaległości z tytułu zajmowania lokalu lub zawarcia z wynajmującym porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach i wpłacenia przynajmniej jednej raty.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) gmina została zobowiązana do wypłacania dodatków mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które do 2003 roku na dofinansowanie tego zadania otrzymywały dotację celową z budżetu państwa..


Poniższa tabelka obrazuje kwotę wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002 – 2006

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

30.06.

2006 r.


Ogółem

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych3.487.793,-

3.554.885,-3.484.832,-3.237.773,-


1.409.434,-15.174.717,-z tego:

użytkownikom mieszkań gminnych


1.349.811,-


1.284.573,-


1.186.284,-


1.253.439,-


551.307,-


5.625.414,-


pozostałych2.137.982,-


2.270.312,-


2.298.548,-


1.984.334,-


858.127,-


9.549.303,-


z tego: spółdzielczych1.628.756,-


1.686.227,-


1.592.876,-


1.321.821,-


566.329,-


6.796.009,-


innych509.226,-584.085,-705.672,-

662.513,-


291.798,-


2.753.294,-


Środki gminy2.424.226,-


1.865.121,-


3.484.832,-


3.237.773,-1.409.434,-

12.421.386,-

Dotacje otrzymane z budżetu państwa

1.063.567,-


1.689.764,-


-

-

-


2.753.331,-

Ilość wydanych decyzji w latach 2002 – 2006 w sprawie dodatków mieszkaniowych :
Decyzje o:

2002r

2003r

2004r

2005r

30.06.

2006r

Ogółem

przyznaniu dodatku mieszkaniowego

4.312

4.463

4.114

3.535

1.653

18.077

odmowie przyznania dodatku


287

196

202

247

92

1.024


wstrzymaniu wypłaty dodatku

178

226

79

114

56

653

odblokowaniu wstrzymanej wypłaty dodatku


72

86

33

44

13

248


wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku (wskutek zgonu lub wymeldowania się najemcy)

30


52


45


46


13


186


wezwaniu wnioskodawcy do zwrotu nienależnie pobranego dodatku

2

4

2

5

-

13


umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku

1


1


1


1


1


5Ogółem :

4.882

5.028

4.476

3.992

1.828

20.206


3.1.7 Ulice, drogi, mosty

W granicach administracyjnych miasta Tczewa znajduje 207 ulic i placów zaliczanych zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg publicznych z tego :
  1. 1 ulica krajowa / Al. Solidarności / o długości około 6 km

  2. 1 ulica wojewódzka / ul. Jagiellońska / o długości około 2 km

  3. 41 ulic powiatowych o długości 34, 7 km

  4. 164 ulice miejskie o długości 58,8 km

Poza w/w drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta są jeszcze drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych , szczególnie w osiedlach mieszkaniowych , dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców które są drogami wewnętrznymi .
Obiekty mostowe w granicach administracyjnych miasta Tczewa :


  1. 2 w ciągu ul. Aleja Solidarności

 1. 1 w ciągu ul. Jagiellońskiej

 2. 10 w ciągu dróg powiatowych

 3. 4 w ciągu dróg miejskich

W latach 2002-2006 realizowano zadania inwestycyjne a także remonty następujących ulic :
INWESTYCJE REALIZOWANE W 2002 ROKU
ulica Norwida

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z obustronnymi chodnikami z kostki "Polbruk" oraz wjazdami na posesję.

W zakres remontu wchodziła również budowa kanalizacji deszczowej między

ul. Broniewskiego i Reymonta. Zadanie zrealizowano. Rozliczono jako inwestycję i przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.


Ulica 30 Stycznia

Wykonano frezowanie nawierzchni jezdni wraz z budową nowego dywanika asfaltowego na odcinku od ul. Żeromskiego do wiaduktu. Wybudowano 2 nowe zatoki autobusowe. Dokonano przełożenia wytypowanych fragmentów chodników. Pobudowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych uzyskując 15 dodatkowych miejsc parkingowych.


Ulica Nadbrzeżna - schody

Wykonano remont schodów terenowych.


Aleja Kociewska

Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz chodnikami i ścieżką rowerową z kostki "Polbruk" na odcinku 550mb.

Wykonano także chodnik oraz 2 zatoki autobusowe po prawej stronie na zrealizowanej w 2001r. ulicy o dł. 465mb. Zagospodarowano zielenią teren na całym odcinku Al. Kociewskiej tj. od ul. Jagiellońskiej w ilości 9500m2
Ulica Kościuszki

Wykonano przełożenie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową na całej długości tj. od skrzyżowania z

ul. J. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. K. Wyszyńskiego.
Ulica Traugutta

Wykonano część zakresu robót drogowych w związku z występującymi wodami gruntowymi i koniecznością likwidacji przesiąknięć wód gruntowych .


Ulica Przemysława II

Wykonano kanalizację deszczową o 250 o długości 470 mb pozwalającej na odwodnienie całej ulicy oraz nawierzchnię z kostki "Polbruk" łączącą

ul. Targową z ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 540mb.
Ulica Elżbiety

Wykonano remont nawierzchni, chodników z kostki betonowej typu "Polbruk" wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Elżbiety z ul. Kolejową ( nawierzchnia mineralno - bitumiczna), dodatkowo wykonano parking przy boisku na

ul. Wierzbowej.
Ulica Stroma

Wykonano całą ulicę z kostki betonowej od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Wąską oraz chodniki z kostki "Polbruk" wraz z oświetleniem ulicznym.


Ulica Wiślana

Wykonano nawierzchnię z asfaltu i chodniki z kostki "Polbruk" na odcinku ok. 200m od skrzyżowania z ul Robotniczą.


Ulica Kaszubska

Wykonano jezdnię z asfaltobetonu na odcinku od ul. Koziej do ul. Południowej, chodniki z kostki "Polbruk" od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Południową.


Ulica Pomira

Wykonano prace drogowe od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z

ul. Pomorską. Jezdnię wykonano z asfaltobetonu, chodniki z kostki "Polbruk".
Ulica Saperska

Wykonano budowę nawierzchni od skrzyżowania z ul. J. Narodu do skrzyżowania z Al. Zwycięstwa. W zakres wchodziło wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, chodniki i parkingi z kostki "Polbruk".


Modernizacja chodników i budowa ścieżki rowerowej

Wykonano remont chodników ul. Południowej z kostki "Polbruk" na całej długości ulicy o łącznej powierzchni 1020m2


Drogi - os. Szklane Domy

Wymieniono nawierzchnię ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Fenikowskiego.

Nawierzchnię wykonano z asfaltobetonu, chodniki z kostki "Polbruk".

Ponadto wykonano utwardzenie z materiałów odzyskowych ul. W. Pola.


Ulica Chopina od ul. Okrzei do ul. Wąskiej wraz z ul. Podgórną

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Podgórnej na odcinku

od skrzyżowania z Pl. Hallera do skrzyżowania z ul. Chopina wraz z

chodnikami z kostki „Polbruk”

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Chopina od ul. Okrzei do

ul. Wąskiej.


- modernizację nawierzchni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym ul.Okrzei na odcinku od skrzyżowania z Pl. Hallera do skrzyżowania z ul.Chopina.
Modernizacja nawierzchni ul. Wyzwolenia, Chłodna, W Pola, os. Malinowo

 • ul. Wyzwolenia - wykonano odcinek ulicy z kostki "Polbruk" z poszerzeniem

od ul. Sobieskiego.

 • ul. Chłodna - wykonano odcinek ulicy z kostki "Polbruk" (jezdnię i chodniki)

 • ul. W. Pola - wykonano utwardzenie jezdni trylinką na całej długości

 • drogi os. Malinowo - wykonano utwardzenie odcinka jezdni kostką "Polbruk"


Modernizacja nawierzchni ul. Kossaka, Stoczniowców, Kopernika -

Lecha, Sadowa

 • ul. Kossaka, Malczewskiego - wykonano utwardzenie odcinków płytami "Jomb"

 • ul. Stoczniowców - wykonano kanalizację deszczową na odcinku w kierunku szkoły

 • ul. Sadowa - wykonano odcinek jezdni z osfaltobetonu

 • Kopernika-Lecha - wykonano wymianę nawierzchni na kostkę Polbruk - łącznik pieszy.


Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

- ulica Okrętowa

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o 315, o 400, o 500 o dł. 1100mb. Umożliwia ona odbiór wód opadowych z rejonu zawartego między ul.Pionierów a Staszica oraz nowoprojektowanego osiedla przy ul. Czatkowskiej.


- ulica Przemysłowa

Wykonano nakładkę asfaltową na wjeździe na Górki Przemysłowe od drogi

Nr 1 na odcinku 150m.


 • ulica Andersena, Kubusia Puchatka, os. Piotrowo

Wykonano ul. Andersena od km 0 + 230 do km 0 + 530 do skrzyżowania z

ul. Kubusia Puchatka oraz ul. Kubusia Puchatka od km .0+000 do km 0+ 175. Zakres powyższy obejmował budowę nawierzchni z asfaltobetonu, chodników z kostki "Polbruk", kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.


- odwodnienie sady Malinowo

Wykonano kanalizację deszczową o 250 dł. 137 mb, o 325 dł. 145mb, o 500 o dł. 63mb na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe TBS.


- kanalizacja deszczowa os. Suchostrzygi III

Wykonano kanalizację deszczową o 200 dł. 115mb o 315 dł. 20mb na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.


Modernizacja II piętra bud. przy ul. Kopernika 1 – adaptacja lokali

użytkowych na lokale mieszkalne.
Wykonano roboty budowlano-remontowe: rozbiórkę i odtworzenie balkonu, wyburzenie części ścianek działowych, wykonanie nowych ścianek działowych, demontaż części istniejących instalacji oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych, wentylacyjnych, renowację stolarki okiennej i drzwiowej. Uzupełnienie tynków ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, ułożenie nowych posadzek. W efekcie oddano do użytku 4 lokale komunalne.
Budynki komunalne

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu i realizację bud komunalnego, drógi dojazdowej, chodników, oświetlenia, przyłączy wod -kan, c.o. i elektroenergetycznych.

Realizacja zadania nastąpi w 2003r.
Kanalizacja deszczowa os. Kolejarz

Wykonano odwodnienie ul. Grunwaldzkiej na całej długości i ul. Mieszka I na dł. 110 mb. Kanalizacja deszczowa obejmowała ułożenie rur PCV o 200 - 24mb,

o 250 - 100mb, o 315 - 49mb, o 400 - 132mb.
Sala gimnastyczna SP Nr 7

Wykonano stan surowy zamknięty bez stolarki okiennej i drzwiowej.


Szkoła Podstawowa Nr 11

Wykonano remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, modernizację wejść do szkoły, modernizację sieci ciepłowniczej, wykonano elewację wraz z dociepleniem części zachodniej szkoły, wymianę nawierzchni przed szkołą wraz z wykonaniem nowych schodów i podjazdu od strony niecki.


Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana okien

Demontaż istniejących okien oraz montaż nowych okien drewnianych.


Remont dachu w Gimnazjum Nr 3

Wykonano remont pokrycia dachowego w obiektach "B", "C", "D" oraz sali gimnastycznej.


Przedszkole os. Staszica

Wykonano dokumentację adaptacji budynku SP Nr 7 na filię biblioteki i gabinet lekarski. Zrealizowano zadanie w całości. Z pozostałych oszczędności dokonano wymiany części stolarki okiennej oraz remont dachu w budynku Przedszkola os. Staszica.


Przychodnia ul. 30 Stycznia

Remont I piętra i klatki schodowej - wykonano remont instalacji wod - kan, c.o., instalacji elektrycznych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, posadzki w pomieszczeniach I piętra i klatki schodowej.Budowa przystani rzecznej.

Prace zostały realizowane w ramach porozumienia zawartego z RZGW. Dotyczyło ono wykonania zabezpieczenia brzegu na odcinku gdzie w przyszłości planuje się budowę przystani. W ramach porozumienia przekazano do RZGW 400 000zł.


Zagospodarowanie Wisły.

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia, budowę chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 3 800 m2


Rozbudowa i modernizacja TDK
- oświetlenie przed i za bud TDK

Wykonano oświetlenie parku na zapleczu budynku TDK w ilości 24 lampy uliczne.


- bud. nawierzchni za bud. TDK

Wykonywana nawierzchnię za budynkiem TDK w ilości 1215m2 z kostki typu "Polbruk".
 • dokonano podziału pomieszczenia - tarasu


Mury obronne

Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione.

Zadanie w 2002r. nie zostało zrealizowane.
Obiekty sportowe
- Budynek socjalny - boisko ul. Wierzbowa

Wykonany został projekt budynku socjalnego z przyłączami oraz rozpoczęto realizację

obiektu.
- Budowa trybun na boisku przy ul. Wierzbowej - zadanie obejmowało

wykonanie 1190 miejsc siedzących widowni wraz z ich odwodnieniem i dojściami

wykonanymi z kostki "Polbruk"


 • Bud. socjalny - boiska ul. Ceglarska

Wykonane zostały roboty budowlano - wykończeniowe w budynku socjalnym przy boisku piłkarskim wraz z budową kotłowni. Obiekt został przekazany do użytkowania.

Ponadto wykonano oświetlenie terenu i boiska treningowego łącznie 9 punktów świetlnych, utwardzono dojścia do budynku z kostki "Polbruk" - 1400 m2 , wykonano przyłącze wodociągowego dł. 170mb, przyłącze gazowe o dł. 30m, przepompownię ścieków zapewniającą odprowadzenie ścieków z budynku socjalnego oraz wykonano modernizację boiska treningowego o powierzchni 5300m2.


- Boisko ul. Ceglarska - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, przyłącza gazowego i modernizacja placu treningowego. W/w zadanie obejmowało wykonanie przyłącza gazowego PEDe 50 o dł. 30mb, przepompowni ścieków w celu zapewnienia odprowadzenia ścieków z budynku socjalnego i modernizacji boiska treningowego o powierzchni 5300 m2
Odwodnienie zbiornika wodnego przy ul. 30 Stycznia do rowu w sadach.

Wykonano odwodnienie terenu od torów PKP do rowu na os Górki w Tczewie

o 500 na dł. 198mb.
Schody ul. Wąska

Wykonano remont schodów łączących ul. Wąską z ul. RybackąINWESTYCJE REALIZOWANE W 2003 ROKU
Ulica Wyzwolenia – wykonano nawierzchnię jezdni , parkingu i chodników z kostki betonowej “Polbruk” w następujących ilościach

- droga i miejsca parkingowe - 1330 m2

- chodniki – 676 m2
Ulica Sadowa wykonano nawierzchnię bitumiczną i chodniki z kostki betonowej typu “Polbruk” gr. 6 cm. w następujących ilościach:

- nawierzchnia bitumiczna – 1002 m2

- nawierzchnia z kostki “Polbruk” - 180 m2

- chodnika z kostki “Polbruk” - 620 m2Ulica Szewczyka Dratewki, ul. Brzechwy i ul. Kubusia Puchatka

– wykonano nawierzchnię bitumiczną , wraz z kanalizacją deszczową

i oświetleniem ulicznym w/g poniższego zestawienia:
ul. Szewczyka Dratewki i ul. Brzechwy

- nawierzchnia bitumiczna - 2 810 m2

- chodniki z kostki “Polbruk” - 2 880 m2

- kanalizacja deszczowa - 575 mb sieci.

- oświetlenie uliczne – 22 punkty świetlne
ul. Kubusia Puchatka

- nawierzchnia bitumiczna - 420 m2

- chodniki z kostki “Polbruk” - 120 m2
Ulica Traugutta – wykonano nawierzchnię bitumiczną i chodniki z kostki betonowej typu “Polbruk” gr. 6 cm. w następujących ilościach:

- nawierzchnia bitumiczna – 2323 m2

- chodnika z kostki “Polbruk” - 687 m2
Ulica Saperska – wykonano jezdnię z nawierzchni bitumicznej (wraz z małym rondem) i chodniki z kostki betonowej typu “Polbruk” , w/g poniższego zestawienia:

- nawierzchnia bitumiczna – 600 m2

- nawierzchnia z kostki “Polbruk” - 210 m2

- chodnika z kostki “Polbruk” - 480 m2

W ramach zadania wykonano także chodnik łączący ul. Jedności Narodu z

ul. Gdańską z kostki typu “Polbruk” gr. 6 cm w ilości 1050 m2.


Ulica Chopina –wykonano nawierzchnię bitumiczną na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z ul.Chopina wraz z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej ul. Chopina oraz chodniki z płytek 35x35 typy “żwirek płukany”, w/g poniższego zestawienia:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 600 m2

- nawierzchnia bitumiczna – 310 m2

- chodnika z płytek betonowych “żwirek płukany” - 1212 m2


Uzbrojenie terenów – wykonano między innymi:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Grimm na odcinku 129 mb z PCV o 400.

- makroniwelację terenu na os. Piotrowo w Tczewie . - z uwagi na duże różnice wysokości w terenie zostało przesunięte i przewiezione 13 800 m3 ziemi. Roboty te były niezbędne dla przygotowania terenu i doprowadzenie do rzędnych projektowanych dróg.

- wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej ulic na osiedlu Górki ( Zofii Nałkowskiej, ks. Pasierba, ks. Dominika).


Budynek komunalny na os. Staszica w Tczewie

Przedmiotem umowy bylo zaprojektowanie i wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego pod klucz wraz z przyłączami wody, kanalizacją sanitarną, c.o. , kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu wokół budynku, wykonaniem drogi dojazdowej, ciągów pieszych oraz elementów małej architektury i zieleni.

Budynek został oddany do użytku w I kwartale 2004r.
Kanalizacja deszczowa Osiedle Kolejarz.

Wykonano odprowadzenia wód deszczowych z następujących ulic : Bolesława Chrobrego , Mieszka I , Grunwaldzkiej , Księżniczki Dobrawy , Kazimierza Wielkiego o łącznej długości 565mb wybudowanej sieci.


Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie na Osiedlu Staszica – stan wykończeniowy.

Wykonano stan wykończeniowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie na Osiedlu Staszica i oddano ją do użytku.


Remont pokrycia dachów i wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie przy ul. Topolowej.

- wykonano remont pokrycia dachów segmentów “A”, “B” i “C-II

- wymieniono 65 szt. stolarki okiennej na PCV
Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie przy ul. Armii Krajowej

W ramach remontu wymieniono posadzki w pomieszczeniach szkolnych , przeprowadzono remont schodów zewnętrznych i schodów frontowych, wymieniono nawierzchnię chodnika od strony południowo-wschodniej , wykonano elewację południowo-wschodnią oraz południowo-zachodnią a także wykonano remont posadzki salki gimnastycznej i odwodnienie przyległego terenu wokół salki.


Zagospodarowanie Wisły

W ramach zadania wykonano instalację wodociągową z ujęciami wody, instalację elektryczną zasilającą, powierzchnie utwardzone z kostki „Polbruk” oraz oświetlenie bulwaru.


Dokumentacja w zakresie infrastruktury komunalnej

W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną Regionalnego Centrum Wystawienniczego Dolnej Wisły – bud A6 i A7 oraz dokumentację projektową budowy podjazdu do UM wraz z infrastrukturą.


Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul Wigury – odwodnienie

Wykonano drenaż opaskowy dla odwodnienia budynku przez wykonanie typowego drenażu pierścieniowego opasującego część podpiwniczoną budynku i wykonano izolację pionową.


Modernizacja TDK

W ramach zabezpieczonych środków uzupełniono wyposażenie obiektu oraz wykonano drobne roboty budowlane.


Mury obronne

Prace konstrukcyjno-konserwatorskie przy baszcie narożnej stanowiącej fragment średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Krótkiej.

Przedmiotem umowy było zabezpieczeniu baszty narożnej zagrożonej zawaleniem.

W zakres przedmiotu umowy wchodziły prace konstrukcyjno-konserwatorskie polegające na zamontowaniu ściągów stalowych, przemurowanie szczelin, uzupełnieniu ubytków fragmentów muru od strony wewnętrznej i zewnętrznej , spoinowaniu ścian.Muzeum Wisły

Wykonanie materiałów prezentacyjnych dotyczących projektu budowlanego modernizacji i remontu budynku głównego – stadium koncepcja.Boiska piłkarskie

Oddano do użytku budynek socjalny boiska przy ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową.

Wykonano wyjście awaryjne przy ul. Wierzbowej.

Na boisku przy ul. Ceglarskiej wykonano dwa sektory trybun ziemnych (bez siedzisk), wiaty dla zawodników rezerwowych , podniesiono piłkołapy boiska,

dokonano oczyszczenia kanalizacji deszczowej na boisku oraz wykonano wentylację i zamontowano filtr wodny w budynku socjalnym boiska.
Ulica Stoczniowców

została wykonana nawierzchni z kostki betonowej “trylinki” i chodnik z kostki betonowej typu “Polbruk” , w/g poniższego zestawienia:

- nawierzchnia z “trylinki” – 656 m2

- chodnika z kostki “Polbruk” - 219 m2


Ponadto
Wykonano remonty polegające na wymianie nawierzchni chodników na kostkę “Polbruk” na następujących ulicach: Kossaka, Stanisławskiego, Staszica, Wybickiego, Os. Czyżykowo, Kasprowicza, Matejki, ponadto przebudowano zatokę autobusową przy ul. Bałdowskiej – Nowowiejskiej.

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 ROKU
Skrzyżowanie Alei Kociewskiej z drogą krajową Nr 1

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna skrzyżowania. Zadanie wykonano przy wspólnej realizacji z GDDKiA.

W zakres zadania wchodziło: budowa skrzyżowania, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.
Ulica Wiślana

W ramach I etapu został wykonany odcinek drogi wraz z chodnikami: • nawierzchnia drogi asfaltowa – 1 200m2

 • chodniki + wjazdy z kostki „Polbruk” – 800m2


Ulica Czerwonego Kapturka

W ramach zadania wykonano;

- nawierzchnia asfaltowa – 1854m2

- kanalizacja deszczowa – 236mb


Ulica Przemysława II

Wykonano nawierzchnię drogową z kostki „Polbruk” wraz z odwodnieniem. • nawierzchnia z kostki „Polbruk” – 1 466m2.


Budowa mostu w ciągu ul. Traugutta

Opracowano ekspertyzę stanu technicznego mostu wraz z szacunkową wyceną budowy mostu drewnianego oraz wyceną wykonania remontu istniejącego obiektu - projekt podniesienia mostu wraz z najazdami oraz z kosztorysem inwestorskim.


Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie.

Wykonano koncepcję architektoniczną.


Rewitalizacja staromiejskiego obszaru nadwiślańskiego w Tczewie.

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w obszarze nadwiślańskim w Tczewie.

- zaprojektowano i wykonano dalby cumownicze w nabrzeżu rzeki Wisły.

- wykonano „ Modernizację projektu Przystani Rzecznej w Tczewie”.

- wykonano dokumentację techniczną rozszerzenia zadania inwestycyjnego o

ul. Jana z Kolna, Zamkowej, Chopina, Nad Wisłą, Kołłątaja, Nadbrzeżną z uwzględnieniem rozwiązań połączenia dokumentacji istniejącej z nowo projektowaną, zebranie całej dokumentacji w całość tworząc jedną planszę zbiorczą wraz z opracowaniem technicznych warunków wykonania robót dla całości zadania.


 • wykonano „Studium wykonalności projektu”.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Inwestycje różne.

W ramach tego zadania wykonano: • odłączono dwa istniejące wpusty uliczne od kanalizacji sanitarnej i podłączono do kanalizacji deszczowej w ul Kazimierza Wielkiego.

 • przyłącze energetyczne do ogródków działkowych przy ul. Rokickiej

 • koncepcję przebudowy skwerku przy Al. Zwycięstwa

 • projekt budowlany ul. Jasia i Małgosi, ul.Brzechwy

 • analizę porównawczą rozwiązań zadaszenia amfiteatru

 • projekt nawierzchni i oświetlenia ul. Lecha i ul.Strzeleckiej

 • projekt nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego

 • przebudowę rozdzielczej sieci w rejonie Skwerku Kopernika


Budownictwo socjalne.

Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną budynku socjalnego przy

ul. Koziej.
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu.

Wykonano zadanie „Budowa podjazdu do budynku UM w Tczewie wraz z infrastrukturą” .


Szkoła Podstawowa Nr 5

Wykonano projekt technologii kotłowni gazowej w budynku Nr SP Nr 5 wraz z projektem wymiany poziomów instalacji c.o w piwnicy tego obiektu, przyłączy c.o i c.w. do budynku sali gimnastycznej z zapleczem.


Szkoła Podstawowa Nr 12

W ramach zadania wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną i łącznikami E i F.

Wymieniono stolarkę okienną na PCV w ilości 29 szt.
Przedszkole Nr 8

W ramach zadania wykonano remont schodów głównych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku przedszkola.

Wykonano remont sanitariatów i magazynu oraz wymianę okien.
Przedszkole Nr 9

Wykonano „Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku Przedszkola Nr 8 w Tczewie”.


Przedszkole „Jarzębinka”


Pobieranie 1.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna