Miasta tczewa za okres kadencji


Wykonano wymianę 5 okien w jednej sali dydaktycznej na piętrzePobieranie 1.58 Mb.
Strona5/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Wykonano wymianę 5 okien w jednej sali dydaktycznej na piętrze.Przedszkole „Akademia Krasnoludków”

Wykonano wymianę 6 okien (stolarka drewniana).Gimnazjum Nr 1

Wykonano „Adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę korekcyjną wraz z zapleczem”


Gimnazjum Nr 2

Wykonano dokumentację i zmodernizowano kotłownię z węglowej na gazową oraz modernizację instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 2 w Tczewie”.


SKATE PARK”

Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z budową Mini Pipe 150 wolnostojącą.


Klub Młodzieżowy os. Staszica

Wykonano projekt adaptacji obiektu na klub młodzieżowy.

Dalsza realizacja przez ZUK.
Ulica Portowców

W ramach zadania wykonano:  • nawierzchnię drogi bitumicznej – 1 800m2

  • chodniki + wjazdy z kostki „Polbruk” – 1040m2

  • kanalizację deszczową – 680mb


Mury obronne.

Wykonano dokumentację projektową oraz remont i konserwację odcinka murów przy ul. Krótkiej.


Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły.

Wykonano dokumentację projektową na ”Adaptację budynków Muzeum Wisły na nowotworzone Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły”.

Wykonano studium wykonalności.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.Obiekty sportowe – budowa kociewskiego kompleksu aktywnego wypoczynku „KANONKA”

Opracowano koncepcję projektową budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz analizą techniczną możliwości adaptacji „Okrąglaka” na obiekt użyteczności publicznej.


Ponadto

Wykonano remonty polegajace na wymianie nawierzchni chodników na kostkę „Polbruk „ na następujących ulicach :

Staszica, Matejki, Wilczej, Malczewskiego, Kossaka, Wierzbowej, Słowackiego, Partyzantów, Kopernika, Lecha, Strzeleckiej, Andersena, Boya-Żeleńskiego, Zapolskiej, Wyczółkowskiego, Ceglarskiej.

Dokonano remonty nawierzchni ulic: Andersa, Prusa, Orzeszkowej, Ogrodowej, ponadto wykonano schody +chodnik z kostki “Polbruk” – niecka ul. J. Narodu /Saperska oraz część remontu nawierzchni przed Spółdzielnią Mieszkaniową Aleja Zwycięstwa.INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROKU
Przebudowa Ronda Piłsudskiego.

Zadanie realizowane przez Powiat Tczewski.

Podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w wysokości 400 000,00zł.

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Starostwem Powiatowym.


Modernizacja ul. Rokickiej.

Zadanie realizowane przez Powiat Tczewski.

Podjęto uchwałę o przekazaniu przez Gminę Miejską Tczew środków finansowych na przebudowę ulicy Starostwu Powiatowemu w wysokości

1 350 000,00zł.

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Starostwem Powiatowym.

Inwestycja jest realizowana w 2006r.


Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie

Przygotowano wytyczne do przeprowadzenia konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej węzła integracyjnego w Tczewie. Przeprowadzono konkurs, w wyniku którego przyznano autorom prac trzy równorzędne nagrody trzecie.


Modernizacja ul. Wiślanej (dokończenie ulicy).

W ramach II etapu został wykonany następny odcinek drogi wraz z chodnikami

o długości 400 mb.
Modernizacja ul. Portowców (dokończenie ulicy).

W ramach II etapu został wykonany następny odcinek drogi wraz z chodnikami

o długości 330 mb.
Budowa ulic:

- Brzechwy, Braci Grimm, Pinokio, Szewczyka Dratewki

Zakres inwestycji obejmował budowę dróg wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem. Łączna długość wybudowanej drogi wynosi 642 mb.


- łącznik ul. Brzechwy z ul. Andersena

Wykonana została dokumentacja projektowa drogi, odwodnienia i oświetlenia. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie drogi wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową.


- droga przy budynku TTBS przy ul. Amii Krajowej

Wykonana została dokumentacja projektowa drogi.Parking przy TDK ul. Ks. Ściegiennego.

Zakres robót obejmował wykonanie parkingu przy TDK wraz z ogrodzeniem.


Bulwar nad Wisłą
- parking na bulwarze nad Wisłą.

- ścieżki spacerowe, rowerowe na bulwarze nad Wisłą

- ul. Nowozamkowa

Zakres inwestycji obejmuje łącznie budowę: ul. Nowozamkowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, budowę parkingu, ścieżek rowerowych, spacerowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Zadanie realizowane w latach 2005 i 2006.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rokicką i ul. Jagiellońską wraz

z wykonaniem miejsc parkingowych

Wykonano projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy

ul. Rokicką i Jagiellońską.

Zakres inwestycji obejmuje I etap czyli przygotowanie miejsca pod pomnik wraz z zagospodarowaniem.

Zadanie realizowane w latach 2005 i 2006.


Budowa mostu w ciągu ul. Traugutta

Zakres inwestycji obejmował podniesienie płyty mostu o 1,31m z przebudową najazdów do mostu, wykonaniem nawierzchni i chodników.


Dokumentacje projektowe na wykonanie modernizacji dróg.

W ramach tego zadania wykonano następującą dokumentację projektową:

- utwardzenia terenu pod miejsca postojowe taxi przy ul. Żwirki

- drogi przy budynku TTBS

- zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Jagiellońską i Rokicką

- łącznika ul. Andersena i Brzechwy (kanalizacja sanitarna)

- ulic: Chłopskiej, Starowiejskiej, Kruczkowskiego, Kołłątaja,

Ks. Ściegiennego, Targowej, parkingu przy ul. Ogrodowej, zagospodarowania

terenu oraz miejsc postojowych ulicy H. Hass i Obrońców Tczewa.

Ponadto wykonano:

- raport obiektów mostowych kładka nad Kanałem Młyńskim ]

- raport obiektów mostowych kładka ul. Nadbrzeżna

- mapy do celów projektowych dróg Tczewa

- mapę do celów projektowych dróg wewnętrznych przy hotelu Carina


Wykonanie chodników przy ul. Kubusia Puchatka i Czerwonego Kapturka

Rowerodrom przy Al. Kociewskiej

W zakres zadania wchodziło wykonanie chodników o dł.200 mb oraz ścieżki rowerowej o dł 290 mb z kostki „Polbruk”.


Parking przy ul. Żwirki

W zakres zadania wchodziło wykonanie miejsc parkingowych dla taksówek z kostki „Polbruk”.


Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym

projektem „Miejski dom dla Przedsiębiorców.

Projekt został złożony o dofinansowanie w ramach ZPORR.

Uzyskał pozytywną ocenę formalną nie uzyskał akceptacji ekspertów.

Nie uzyskano dofinansowania. Zadania nie wykonano.

W celu uzyskania dofinansowania projekt będzie składany do kolejnych edycji programów unijnych.

Budynek socjalny

W zakres zadania wchodzi wykonanie budynku mieszkalnego 4 kondygnacyjnego z 68 mieszkaniami wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie realizowane w latach 2005 i 2006.

Budowa schodów w USC – likwidacja barier architektonicznych.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę chodników przed USC, przebudowę drzwi wejściowych.Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy MOPS przy

ul. Niepodległości.

Została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy budynku.


Odwodnienie ulic na Os. Kolejarz (dokończenie budowy kanalizacji deszczowej).

Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach : Rycerskiej, K. Wielkiego (w części), B. Chrobrego (w części).


Budowa kanalizacji deszczowej na Górkach.

Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach :

Z Nałkowskiej (w części), Ks. Pasierba, Ks. Dominika.
Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Ze względu na opóźnienie związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej planowany termin zakończenia zadania uległ przesunięciu z dnia 01.10.2006r. na dzień 31.12.2006.

Zadanie realizowane w latach 2005 i 2006.
Realizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych.

Została wykonana Koncepcja Rozwoju Obszaru Rewitalizacji Starego Miasta Tczewa ze szczególnym uwzględnieniem Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych.

Wykonano także projekt budowlano - wykonawczy małej architektury z elementami oświetlenia na terenie dawnej „fosy” w obrębie murów obronnych pomiędzy ul. Wąską i J. Dąbrowskiego.
Budowa kociewskiego kompleksu aktywnego wypoczynku KANONKA w Tczewie.

Realizacja studium wykonalności została wstrzymana z powodu rezygnacji składania wniosku w formie „Zaprojektuj i wykonaj” o dofinansowanie w ramach ZPORR. Ze względu na duże koszty inwestycji będzie ona możliwa do realizacji wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w latach 2007-2013.Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu miejskiego przy ul. Bałdowskiej.

Została wykonana koncepcja projektowa stadionu lekkoatletycznego z trybunami oraz budynkiem socjalnym.


Audyt energetyczny na termomodernizację budynków szkół.

Audyt energetyczny zastał wykonany dla Szkoły Podstawowej Nr 2, 10,12 oraz Gimnazjum Nr 1,3.

Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji szkół do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
Przedszkole Nr 9

- zakupiono i zamontowano okap kuchenny przyścienny z układem filtracyjnym oraz oświetleniem.,

- wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej połaciowej.

Gimnazjum Nr 3

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano roboty polegające na modernizacji boiska wielofunkcyjnego sportowego wraz z ogrodzeniem na terenie Gimnazjum Nr 3 ,- wykonano remont pokrycia dachowego seg. A1, A2 ,

- wykonano remont pokrycia łącznika dachów,

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i zrealizowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5

- wykonano modernizację kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 5.

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej Nr 5.

Szkoła Podstawowa Nr 12

Wykonano wymianę następnych 74 okien z PCV.


Przedszkole nr 8

- wykonano remont sali dydaktycznej wraz z pomieszczeniem sanitarnym.


Przedszkole „Chatka Puchatka”

- wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych – łazienek na parterze budynku przedszkola.


Przedszkole „Jarzębinka”

- wymieniono okna na PCV w 1 sali dydaktycznej.


Przedszkole „Jodełka”

-wymieniono okna na PCV w 3 salach dydaktycznych.


Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Reymonta i ul. Kazimierza

Wielkiego.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dróg.

Realizację zadania zaplanowano na 2006r.
Przebudowa nawierzchni przed Spółdzielnią Mieszkaniową przy

ul. Aleja Zwycięstwa.

Wykonano następny odcinek przebudowy nawierzchni placu przed Spółdzielnią Mieszkaniową.


Remonty odcinków chodników.

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową, brukową następujących ulic: Staszica, Wilczej, Batorego, Partyzantów, Nałkowskiej, Zapolskie, Wyczółkowskiego, Gałczyńskiego, Boya-Żeleńskiego.
INWESTYCJE REALIZOWANE W 2006 ROKU


Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie
Opracowywano określenie przedmiotu zamówienia po przeprowadzonym w 2005r. konkursie. Dotyczy to zakresu dokumentacji projektowej na komunikację, infrastrukturę podziemną i wydzielenie działek na obszarze jednostki urbanistycznej US3-1.

W dniu 27.03.2006r. odbyło się spotkanie autorów prac konkursowych, członków sądu konkursowego oraz operatorów komunikacyjnych i Poczty S.A.

W dniu 10.04.2006r. – uzyskano od konsultanta zalecenia pokonkursowe i do dyskusji poddano 3 warianty koncepcji organizacji ruchu (nr 3,4,5), które powstały w wyniku konsultacji i spotkania z 27.03.2006r.

W dniu 09.05.2006r. odbyło się dwustronne spotkanie z zarządcami dworca PKP i Poczty S.A.

W wyniku kolejnych uzgodnień, powstał wariant nr 7 koncepcji organizacji ruchu. W dniu 14.06.2006r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Radnymi Rady Miejskiej w Tczewie. Decyzja o zatwierdzeniu wariantu nr 7 do realizacji.

W dniu 30.06.2006r. zostały rozpoczęte negocjacje bez ogłoszenia, po ich zakończeniu oferenci zostali zaproszeni do złożenia ofert.

Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 09.08.2006r., nie wpłynęła żadna oferta, przetarg unieważniono.

Rozpatruje się warianty dalszego postępowania: zamówienie wstępnego studium wykonalności lub zamówienia dokumentacji w przetargu (rodzaj przetargu do określenia)Bulwar Nadwiślański
-Ulica Nowozamkowa
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.10.2006r.

W zakres prac wchodzi: wykonanie drogi o dł. 244mb, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Ponadto wykonanie przyległego do drogi parkingu na 33 stanowiska i zatoki postojowej na 7 stanowisk.

Wykonano sieci uzbrojenia podziemnego, nawierzchnię ulicy Nowozamkowej, parking i stanowiska postojowe oraz podbudowy przyległego chodnika i ścieżki rowerowej. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia chodników i ścieżek rowerowych
-Parking przy bulwarze nad Wisłą
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.10.2006r.

W zakres prac wchodzi: wykonanie parkingu na 238 stanowisk postojowych z kostki betonowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Wykonano całość robót bez instalacji oświetlenia.


- Ścieżki spacerowe i rowerowe na bulwarze nad Wisłą
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.10.2006r.

W zakres prac wchodzi: wykonanie zagospodarowania terenu od Mostu Lisewskiego do budynku PBW. W skład wchodzi wykonanie: sceny letniej, rowerodromu, traktu pieszego i rowerowego, placu zabaw, zieleni oraz oświetlenia i odwodnienia terenu.

Trwa układanie nawierzchni ścieżek rowerowych i pieszych.
Droga do budynków TTBS przy ul. Ar. Krajowej
Przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych Władysław Rozwadowski Miłoradz.. Termin wykonania 31.07.2006r.

W zakres prac wchodziło: wykonanie nawierzchni drogi z kostki „Polbruk” na podbudowie betonowej o dł. 170mb wraz z chodnikami o dł.170mb

Prace zostały wykonane i odebrane w terminie umownym.
Ulica Reymonta
W zakres prac wchodzi: wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wraz z chodnikami z kostki „Polbruk” gr.6cm, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Całkowita długość ulicy wynosi 509mb.

Przeprowadzono przetarg w dniu 26.06.2006r. w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański

ul. Pomorska 26A. Termin wykonania 30.11.2006r.

Dokonano wprowadzenia na budowę w dniu 20.07.2006r.


Ulica Kazimierza Wielkiego
W zakres prac wchodzi: wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wraz z oświetleniem i obustronnym chodnikiem z kostki „Polbruk” gr. 5cm.

Całkowita długość ulicy wynosi 410mb.

Przeprowadzono przetarg w dniu 26.06.2006r, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański

ul. Pomorska 26A.

Planowy termin zakończenia robót – 30.11.2006r.

Dokonano wprowadzenia na budowę w dniu 20.07.2006r.

W chwili obecnej przystąpiono do prac ziemnych i rozbiórkowych..
Ulica Ks. Ściegiennego
W zakres prac wchodzi: wykonanie nawierzchni drogi z kostki „Polbruk” gr. 8cm (starobruk) i jednostronnym chodnikiem z kostki „Polbruk” gr. 6cm. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Całkowita długość ulicy wynosi 118mb.

Przeprowadzono przetarg w dniu 26.06.2006r, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański ul. Pomorska 26A.

Planowy termin zakończenia robót – 30.11.2006r.

Dokonano wprowadzenia na budowę w dniu 20.07.2006r.Parking przy ul. Ogrodowej
W zakres prac wchodzi: wykonanie nawierzchni z kostki „Polbruk” gr. 8cm. wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.Całkowita powierzchnia parkingu 576m2.

Przeprowadzono przetarg w dniu 26.06.2006r, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański ul. Pomorska 26A.

Planowany termin zakończenia robót – 30.11.2006r.

Dokonano wprowadzenia na budowę w dniu 20.07.2006r.


Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rokicką i ul. Jagiellońską
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo „BAZALT” Z. Hrynkiewicz Sztum.

Termin realizacji został przesunięty z uwagi na budowę pomnika Jana Pawła II do dnia 31.07.2006r.

W zakres prac wchodziło: makroniwelacja terenu, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, oświetlenie placu i ścieżek, mała architektura oraz kanalizacja deszczowa.

Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 09.08.2006r.


Ulica Rokicka
W zakres prac wchodzi 333 mb nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędnym odwodnieniem i przyległymi chodnikami. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Przeprowadzony został przetarg, w wyniku którego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego „BAZALT” Z. Hrynkiewicz z siedzibą w Sztumie. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał z Wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminy realizacji do dnia 31.08.2006r. Zadanie zostało wykonane w tym terminie.
Zagospodarowanie terenu na os. Suchostrzygi III
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy

ul. H. Hass i ul. Harcerską. W zakres prac wchodzi: przebudowa ul. Harcerskiej ok. 295mb o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu na cele sportowo – rekreacyjne.

Przeprowadzono przetarg w dniu 26.06.2006r, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Starogard Gdański ul. Pomorska 26A.

Planowany termin zakończenia robót – 30.11.2006r.

Dokonano wprowadzenia na plac budowy w dniu 20.07.2006r.

Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg
Złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej na niżej wymienione drogi: przebudowę ul. Południowej, Chrobrego, Rycerską, Tetmajera, pętli autobusowej przy ul. Orzeszkowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót projektowych „BIKOTEX” Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 98.

Termin wykonania dokumentacji 30.11.2006r.
Przebudowa ulic nad Wisłą
W zakres zadania wchodzi przebudowa ulicy Nad Wisłą, Chopina, Wodnej, wraz z infrastrukturą.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska Pruszcz Gdański ul. Obr. Wybrzeża 4/18..

Termin Realizacji zadania 20.12.2006r.

Infrastruktura turystyczna drogi wodnej „Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda
Zakres zadania obejmuje budowę budynku przystani rzecznej wraz z nabrzeżem palowo - pomostowym do cumowania jednostek pływających oraz slip do wodowania małych jednostek pływających.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.


Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte w związku z planowanym projektem „Miejski dom dla Przedsiębiorców”
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Budynek socjalny
W zakres prac wchodzi: wykonanie budynku mieszkalnego 4 kondygnacyjnego z 68 mieszkaniami wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.11.2006r.Dokumentacja projektowa na budynek socjalny przy ul. Armii Krajowej
Wykonanie dokumentacji obejmuje zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ok. 15 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu APA PROJEKT Tczew ul. Sportowa 2/2 .

Termin wykonania dokumentacji 20.10.2006r.

Realizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów obronnych
a) wykonanie projektu

Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo Inżynierskie „REDAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Heyki 19/20.

b) wykonano studium wykonalności

Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły.
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.12.2006r.

W zakres prac wchodzi adaptacja budynków pofabrycznych należących do zespołu obiektów obecnego Muzeum Wisły na potrzeby nowotworzonego „Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej Wisły”

Na terenie inwestycji powstaną też:

- sale wystawiennicze

- multimedialny punkt informacji turystycznej

- sale stowarzyszeń regionalnych

- sale wielofunkcyjne

Przewiduje się wykonanie nowego wjazdu od strony ul. Kołłątaja z parkingiem na 20 stanowisk.Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy ul. Bałdowskiej
Projekt swym zakresem obejmuje budowę stadionu lekkoatletycznego:

boisko o nawierzchni trawiastej, boisko treningowe o nawierzchni syntetycznej, bieżnia, skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutu kulą, oszczepem, kort do tenisa ziemnego, trybuny oraz budynek socjalny.

Przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu BeMM Architekci Sp. Z o.o. Warszawa ul. Dąbrowicka 32.

Termin wykonania 30.10.2006r.


Hala o lekkiej konstrukcji przy TCSiT
W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją przekrycia kortów tenisowych za pomocą hali o lekkiej konstrukcji wraz z instalacją grzewczą promiennikową. W dniu 21.08.2006r. wyłoniono wykonawcę firmę „RUBO” Rumia ul. Dąbrowskiego 149 .Umowa została podpisana.

Remont chodników i naprawa nawierzchni jezdni ( poprzez wymianę nawierzchni chodnika na kostkę polbruk) następujących ulic :
Z. Nałkowskiej, Gałczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Staszica, Zapolskiej,

Młyńska,Modrzewskiego,Wybickiego,Polna,Kwiatowa,Elżbiety,Nizinna,

Półwiejska, Wyspiańskiego, Chłodna,
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robot

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handowo-Usługowe „PROFIT” Wojciech Kusa Tczew ul. Rejtana .

Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 25.08.2006r.

Na dzień 21.09.2006r. wykonano ulice Nizinną oraz Elżbiety.

Termin wykonania zadania 15.11.2006r.
Remont budynku przy ul. Zamkowej 8
W zakres zadania wchodzi wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku.

W dniach 10.04 – 08.06 2006r. uzyskano dokumentację i wytyczne do remontu od administratora budynku ZGKZM.

W dniu 26.06.2006r. złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania zamówienia publicznego.

Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Ogłoszono kolejny przetarg z terminem złożenia ofert 24.08.2006.

Postępowanie zostało unieważnione z braku ofert.

W dniu 28.08.2006r. złożono wniosek do BZP o przeprowadzenie kolejnego przetargu z możliwością składania ofert częściowych, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu wrześniu br.Pobieranie 1.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna