Międzynarodowa konferencja `Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych`Pobieranie 26.58 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.58 Kb.
Międzynarodowa konferencja `Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych`

Zorganizowana przez Studium Języków Obcych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Pod honorowym patronatem Rektora tejże uczelni

Wpisująca się w 90-lecie istnienia UE w Krakowie

Kraków 27.06.2015

Jeremy Harmer

Why CLIL challenges us all- or does it?

CLIL- Content and Language Integrated Learning

J. Harmer opened his presentation with a story of a lieutenant who fell overboard, spent two days in deep sea and against all the odds managed to survive due to his high survival skills , which he acquired during his military trainings where he learnt how to use a pair of overalls as an air cushion in emergency.

The story was a perfect metaphor depicting the situation of a foreign language teacher and learner set in a traditional system of education based on grammatical syllabus. J Harmer characterised as ineffective the approach, present in Spain, GB and other European countries, where language structure is a starting point of teaching and where context is related to the structure teachers want to teach. Scandinavian countries were mentioned as the countries where language education is highly successful due to some other syllabus where the teaching starts with a context e.g. The lifecycle of a Butterfly and the most important aspect of teaching is to develop the ability to talk about an idea rather than language structure i.e. grammar. Malaysia was also mentioned as an extreme example of a country where CLIL approach dominated the educational system and had to be stopped as the Malaysians did not know how to use their native language to talk about certain scientific issues.

The 4 Cs of CLIL are: Content/ Communication/ Cognition/ Culture

CLIL approach takes transition from LOL (lower order thinking skills) to HOT (higher order thinking skills) reflected and prompted by questions like WHY or How

CLIL involves reflecting on practice, cooperating, thinking through planned learning, engaging students, stretching thinking, stating opinions, independent learning, TENOR- teaching for no reason , LENOR- learning for no reason.

There are undoubtedly some challenges to the approach: • How to prepare teachers for the new approach, how to finance their trainings

 • How to grade the language itself

 • A dilemma whether to focus on general or specific language aspect

 • Timing

 • How to deal with L1 (mother tongue) And L2 (language learned) interference

 • A dilemma whether to learn a language or learn how to learn

The key message of was to reflect on the following issue: `` Maybe what we teach is not a good thing or maybe it is not motivating for our students`.

THE ELEPHANT IN A ROOM- is an English metaphorical idiom for an obvious truth that is either being ignored or going unaddressed.Paul Emmerson

SOCIAL MEDIA as a business topic

If you by any chance happen not to know the following business terms:

- SEO


- Marketing Automation

- Marketing Analysis

- Meerkat

- Periscope

- Imgur

-Giphy


-Yammar and shark

- CTA


- A/B Split testing

or if you have always wanted to find out about social media from the inside

go to PaulEmmerson.com or BehereBethere. com for useful business materials.

Monetize – to make Money from something

I heard a phrase `A sympathetical person `

Agnieszka Kłos-Dacka (KUL)

Blended learning – your ally In supporting learner autonomy

A report presenting the results of blended learning applied to a group of Biotechnology students ( with varied level of language competence) at KUL. The students were taught English for 120 hours from Speakout Intermediate and Cambridge English for Science supported by My English Lab facility. The results were promising for the weakest students who showed a great degree of progress in their language competence. However, I was not convinced by the data as they lacked information about the best students and their progress.

An interesting idea was `alternate assessment` applied to students` presentations. Students were asked to prepare presentations to end the course and glossaries of professional terms. The assessment was then shared between the teacher`s feedback (1/3) and peer assessment (2/3) done in a written form.

A . M Sendur

Krakowska Akademia im. F Modrzewskiego

Egzaminy certyfikujące z języków obcych ogólnych i akademickich oraz języków obcych dla potrzeb zawodowych

Prezenterka w języku polskim podała liczbę 54 jako ilość różnych egzaminów językowych przeprowadzanych w Polsce oraz przedstawiła ich porównanie.

Match the following: 1. sTANDEM

 1. Egzamin z języka technicznego

 1. MONDIALE

 1. Egzamin dla pilotów i kontrolerów lotu

 1. STANAG

 1. egzamin z języka medycznego

 1. BULATS

 1. English for Tourism

 1. ELPAC

 1. Praca i biuro

 1. WEFT

 1. Egzamin dla służb mundurowych

Odp:

A 3/Standardized Language Certificate for Medical Purposes

B 1/ The Mondiale Technical English Test 

C 6 / Military English Exams and Tests

D 5/ The Business Language Testing Service (BULATS) is a multi-level test. There is no 'pass' or 'fail'. Instead you are given a score related to your CEF level.

E2/ English Language Proficiency for Aeronautical Communication


F4/ WEFT tests a candidate’s skills to communicate effectively in English at customer liaison level for the hospitality, travel and tourism industries. It examines a student’s ability to work effectively at a professional level, using spoken and written business communication conducted in English.

Ciekawym spostrzeżeniem był brak części leksykalno -gramatycznej w egzaminach sprawdzających język specjalistyczny zawodowy.

Iwona Mokwa-Tarnowska

Politechnika Gdańska

Projekty zespołowe nakierowane na nauczanie języka technicznego w środowisku e-learningowym

Kursy e-learningowe sprawdzają się gdyż:

- umożliwiają komunikację poza salą wykładową

- uczą kreatywności

- uczą współtworzenia zajęć

- uczą współoceniania swoich prac

Komponenty e-learningowe:

- tryb tradycyjny- zajęcia tradycyjne wspomagane artykułami, wykładami i filmami umieszczanymi na platformie modle

- tryb konstruktywistyczny- studenci tworzą materiały do wykorzystania z innymi grupami

- tryb kolektywistyczny- W tekście „About Description of Connectivism” na kanadyjskim portalu po święconym temu zjawisku (www.connectivism.ca) stwierdza się, iż tradycyjne nauczanie , chociaż miało znaczące osiągnięcia, to okazuje się niewystarczające w czasach, gdy uczenie się uległo przekształceniu w obszar aktywności nieformalnej, sieciowej i technologicznej (informal, networked, technology-enabled arena)

Narzędzia do wykorzystania:

Komputery, tablet, ipody, telefony komórkowe, narzędzia WEB 2.0, repozytoria

Rola nauczyciela z mentora przekształciła się w rolę MODERATORA, PRZEWODNIKA i PARTNERA


 1. Wiśniewska

Akademia L. Koźmińskiego

Podejście coachingowe w nauczaniu języków obcych- możliwości i ograniczenia

Podejście coachingowe obejmuje odkrywanie w sobie tego co najlepsze, rozwijanie potencjału w różnych dziedzinach życia

Motto przewodnie prezentacji : ` nie można nauczyć niczego co warto wiedzieć`

Proponowana metoda nauczania Sokratesa poprzez pytania odblokowuje potencjał, pomaga w uczeniu się, wspiera rozwój, pomaga w przyswajaniu wiedzy.

Coach jest jak lustro, w którym się przeglądamy i umacniamy swoje mocne strony, uczenie się zaś jest wynikiem aktywnego działania uczącego się, nie jest efektem.

Zadaniem Coacha jest stworzenie przyjaznego środowiska służącego nauce, pomoc w planowaniu celów i podtrzymywanie motywacji.

Zadaniem Coachee jest samodzielne i indywidualne: formułowanie celów, projektowanie procesu rozwoju, dążenie do realizacji celu i ocenianie poszczególnych etapów

Coaching w glottodydaktyce jest wyzwaniem, musi być stosowany ostrożnie, nie sprawdza się w działaniu grupowym, trudno bowiem o wyznaczenie celu modyfikowalnego dostosowanego do indywidualnego stylu uczenia się

Polecane:TeacherTrainingVideos.com ( free to help teachers use technology in their classrooms)

Przygotowała Wioletta Olszewska

Pobieranie 26.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna