Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: "Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie" 26-27 maja 2011, GdańskPobieranie 50.54 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar50.54 Kb.

WYBRANE TYTUŁY ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WSTiH DO TEMATUMiędzynarodowej Konferencji Naukowej nt.:

"Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie"
26-27 maja 2011, Gdańsk


PUBLIKACJE ZWARTE1. Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu/ red. nauk. Eugeniusz Gurgul; [aut. Katarzyna Brendzel i in.]. Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki

Częstochowskiej, 2005.


2. Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego: (na przykładzie polskich Karpat) / red. nauk. Adam Czudec. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
3. Determinanty rozwoju polskich regionów/ Maria Lechicka-Kostuch. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 .
4. Gastronomia w ofercie turystycznej regionu/ pod red. nauk. Z. J. Dolatowskiego i Danuty Kołożyn-Krajewskiej. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2010.
5. Gospodarka regionalna i lokalna: wybrane zagadnienia / red. nauk. Marian G. Brodziński. Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.
6. Gospodarka Regionalna i Turystyka: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Efektywność wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla dynamicznego rozwoju regionalnego" / [red. Jan Telus, red. nauk. Mieczysław Piechnik]. Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2006.
7. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej/ pod red. Stefana Bosiackiego. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008.
8. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, [Cz.1]/ pod red. Stefana Bosiackiego, Janusza Grella.
Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004.
9. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej. Cz. 2 / pod red. Stefana Bosiackiego, Janusza Grella.
Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego, 2004.
10. Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku/ pod redakcją Stefana Bosiackiego.
Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego, 2000.


11. Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane zagadnienia jej funkcjonowania/ red. nauk. Andrzej Rapacz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Jelenia Góra-Wrocław: Jaremen Press; Akademia Ekonomiczna, 2007.
12. Granice, współpraca i turystyka w Eurpie Bałtyckiej/ zb. studiów pod red. Tomasza Studzienieckiego. Gdynia-Lubiszynek: Academia Europa Nostra, 2009.
13. Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych/ Aleksander Stefan Kornak. Toruń: Comer, 1997 .
14. Jak kształtować regionalne produkty turystyczne?: teoria i praktyka/ Małgorzata Zdon-Korzeniowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
15. Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym/ red. nauk. Józef Sala. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
16. Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego=Competitiveness of the Polish tourism product/ red. nauk. Kazimierz Pieńkos. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005.
17. Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Szwichtenberga . Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2002. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania/ Politechnika Koszalińska; Nr 9.
18. Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny/ pod red. nauk. Krystiana Heffnera; Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2005.
19. Marketing turystyczny regionu/ pod red. Stanisława Kuśmierskiego. Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, 2003 .
20. Metodologia monitorowania regionalnej gospodarki turystycznej. Warszawa: Instytut Turystyki, 2001.
21. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym/ red. nauk. Grzegorz Gołembski . Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002 .
22. Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego : od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego/ Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony. Kraków: Wydawnictwo "Proksenia", 2009.
23. O produktach tradycyjnych i regionalnych: możliwości a polskie realia/ pr. zb. pod red. Marka Gąsiorowskiego. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 2005.
24. Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym/ Piotr Zmyślony. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008 .
25. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego/ pr. pod red. Feliksa Pankau. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2002.
26. Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym: możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę/ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki. Krynica; Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , 2000.
27. Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym: rola turystyki na obszarach przygranicznych/ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa; Instytut Turystyki. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2000.
28. Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym: strategia, współpraca i finansowanie w województwie śląskim - gminy pogórnicze/ Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2000.
29. Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ostrzyce 26-27 kwietnia 2000 : zbiór materiałów pokonferencyjnych/ pod red. Mirosława Boruszczaka. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2000.
30. Polska przestrzeń turystyczna/ pod red. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2007.
31. Potencjał turystyczny w regionach/ red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008
32. Produkty turystyczne: Kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej/ pod red. Mikołaja Jalinika, Romualda Ziółkowskiego ; Politechnika Białostocka. Białystok: Politechnika Białostocka, 2008.
33. Regionalne aspekty rozwoju turystyki/ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; [aut. Marlena Bednarska i in.]. Warszawa; Poznań, 1999: Wydawnictwo Naukowe PWN.
34. Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja/ Armin Mikos von Rohrscheidt. Kraków: Proksenia, 2010.
35. Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego/ Dawid Milewski. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005.
36. Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. Aleksandra Szwichtenberga, Włodzimierza Delugi; Politechnika Koszalińska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000.
37. Rola turystyki w gospodarce regionu/ red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2007.
38. Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. 2, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej/ red. nauk. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski; Wyższa Szkoła Handlowa. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009.
39. Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej [Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Gdańsk, 14-15 września 2006 : zbiór materiałów pokonferencyjnych/ Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 2006.
40. Rola pośredników w procesie dystrybucji produktów turystycznych na regionalnym i globalnym rynku turystycznym: materiały konferencyjne/ Uniwersytet Szczeciński. Koło Naukowe Turystyki - KoNTurUS. Szczecin: PPH Zapol Dmochowski Sobczyk Sp. Jawna, 2008.
41. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie/ red. nauk. Krzysztof Dzieńdziura, Piotr Zmyślony. Sulechów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008.
42. Strategia rozwoju województwa pomorskiego: pomorski region funkcjonalny / pr. pod red. Tomasza Parteki. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2000.
43. Strategie rozwoju turystyki w regionie/ red. nauk. Beata Meyer, Dawid Milewski; aut. Anna Gardzińska [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
44. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski; [aut.: Wiesław Alejziak et al.].
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.
45. Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce/ red. naukowa Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2010.
46. Turystyka na Dolnym Śląsku: stan i kierunki rozwoju/ red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 2004.
47. Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym/ red. nauk. Grzegorz Gołembski.
Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2004.
48. Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie - aspekt zarządzania/ Izabela Siwa WYD. Wyd. 2 . - Warszawa : Promotor , 2006.

49. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem/ Marek W. Kozak; Euroreg. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009.
50. Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu/ red. nauk. Danuta Dudkiewicz, Franciszek Midura, Elżbieta Wysocka; [aut. tekstów Elżbieta Wysocka et al.]. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006.
51. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej/ pod red. Renaty Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2008.
52. Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów/ Aleksander Stefan Kornak. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2002.
53. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji/ red. nauk. Grzegorz Gołembski; [aut.: Wiesław Alejziak et al.]. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.
54. Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego : XVII Sejmik Morski/ pr. zb. pod red. Aleksandra Szwichtenberga. Gdańsk-Hel: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"; Katedra Turystyki Politechniki Koszalińskiej, 2001.
55. Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne/ pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów: Wydawnictwo WSIiZ , 2006.
56. Turystyka w gminie i powiecie : praca zbiorowa/ pod red. Andrzeja Gordona. - Warszawa: POT, 2003 .
57. Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / pod red. Lesława Koćwina. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2004. (Zeszyty Naukowe Nr 16).
58. Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo/ red. nauk. Grzegorz Gołembski; Gremium Ekspertów Turystyki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006 .
59. Turystyka / Władysław W. Gaworecki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010 Wyd. 6 zm.
60. Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza : materiały szkoleniowe/ red. D. Makowska; Pomorski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Gdańsku. Gdańsk: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2009.


61. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa/ pod red. Zygmunta Młynarczyka i Aliny Zajadacz. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, T. 1,2 -2008. T. 3-2009, T. 4 – 2010.


62. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski/ pod red. Ryszarda Horodeńskiego i Cecylii Sadowskiej-Snarskiej; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.
63. Wykorzystywanie elementów promotion-mix w promocji turystyki w regionach, Szczecin, 12-14.11.2007: materiały konferencyjne/ Uniwersytet Szczeciński. Koło Naukowe Turystyki US - Konturus. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, cop. 2007.
64. Zagospodarowanie turystyczne: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Cz. 1, Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego/ [red. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2007. (Zeszyty Naukowe; Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 465; Nr 8).
65. Zagospodarowanie turystyczne : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Cz. 2, Elementy zagospodarowania turystycznego/ [red. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2007. (Zeszyty Naukowe; Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 466; Nr 9).
66. Zarządzanie informacją w regionie turystycznym / Romuald Ziółkowski . - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej , 2007. Rozprawy Naukowe/ Politechnika Białostocka; Nr 152.
67. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie/ Aleksander Stefan Kornak, Andrzej Rapacz. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM1. Agroturystyka jako instrument rozwoju regionalnego/ Andrzej Piotr Wiatrak /Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie.-2004, nr 2, s.51-63
2. Analiza regionalnego potencjału w aspekcie turystycznego i rekreacyjnego biznesu/ Marian Jan Kowalewski /Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie T.3 (2007), s.33-44.
3. Atrakcyjność turystyczna regionu - aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod oceny/ Aleksandra Tomczyk/ Problemy Turystyki.-2005. - nr 3-4 , s.19-35.
4. Finansowe aspekty wprowadzania funkcji turystycznej w gminach/ Justyna Majewska /W : Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski .-Poznań, 2008. - , S. 180-194.
5. Jak promować miejscowość? / Ewa Dziedzic /Wiadomości Turystyczne .-2001, nr 9, s.6-7.
6. Jak zbudować markę regionu? / Elżbieta Wąsowicz-Zaborek /Rynek Turystyczny .-2007 . - nr 2 , s.28-30.
7. Kreowanie produktu / Sebastian Niewiadomski /Wiadomości Turystyczne .-2001. - nr 9, s.7.
8. Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny / Żaneta Balcerzak /Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-T.7(2008) , s.85-97.
9. Kuchnia regionalna - konkurencyjny produkt turystyczny regionu / Ewa Michota-Katulska /W : Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu / red. nauk. Danuta Dudkiewicz, Franciszek Midura, Elżbieta Wysocka .-Warszawa, 2006. - , S.323-333.

.

10. Marka turystyczna miast i regionów / Bartłomiej Walas /Rynek Turystyczny .-2001 nr 11-12, s.9-10


11. Marketing obszarów turystycznych / Agnieszka Niezgoda /Problemy Turystyki .-2000 . - nr 1-2 , s.13-24.
12. Marketing w regionie turystycznym. Część 1 / Agnieszka Niezgoda /Rynek Turystyczny .-2000 . - nr 10 , s.40-41.
13. Marketing w regionie turystycznym. Część 2. Strategia promocji / Agnieszka Niezgoda /Rynek Turystyczny .-2000 . - nr 11/12 , s.44-45.
14. Miejsce instrumentów public relations w strategiach promocyjnych miast i regionów / Jolanta Ćwiklińska /W : Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski .-Poznań, 2008. - , S. 208-218.
15. Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych wg zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów) / Bartosz Szczechowicz /Problemy Turystyki .-2005 . - nr 1-2 , s.21-37.
16. Podstawy zarządzania strategicznego turystyką w regionie / Bernadeta Hołderna-Mielcarek /Rynek Turystyczny .-2001 . - nr 3 , s.9-11.
17. Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego /Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczeciński .-2007 . - nr 8 , s.3-395.
18. Prawdziwa promocja / oprac. Marek Łaba /Wiadomości Turystyczne .-2003, nr 53, s.15.
19. Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji) / Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas /Folia Turistica .-2004 . - nr 15 , s.49-68.
20. Przekrojowo-czasowa analiza taksometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce / Ewa Grabińska /Problemy Turystyki .-2003 . - nr 1-4 , s.5-29.
21. Region turystyczny / Stanisław Liszewski /Turyzm .-2003 . - z.1 , s.43-54.
22. Region turystyczny a procesy globalizacji/ Małgorzata Durydivka, Andrzej Kowalczyk/ Turyzm .-2003 . - z.1 , s.21-42.
23. Region turystyczny - nowa treść w starej formie? Marin Bachvarov /Turyzm .- 2003, z.1 , s.5-19.
24. Regiony turystyczne łączcie się / Luiza Poreda /Wiadomości Turystyczne .-2008, nr 17 , s.7.
25. Rola i znaczenie regionalnych strategii turystycznych w rozwoju regionów w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską / Kazimierz Michałowski / Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniwersytet Szczeciński .-2005, nr 5 , s.197-211.
26. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w kreowaniu zróżnicowanego rozwoju polskiej gospodarki turystycznej i promocji regionalnego produktu turystycznego / Andrzej Szajkiewicz /W : Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : Możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę .-Krynica; Katowice, 2000. - , S.169-175.
27. Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego / Józef Sala /Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie .-T.7(2008) , s.31-43.
28. Rozwój i promocja produktów regionalnych/Aktualności Turystyczne.-2007,nr 3, s.21.
29. Strategia rozwoju regionalnego w turystyce : jej miejsce wśród terytorialnych planów strategicznych/ Romana Przybyszewska Gudelis /Problemy Turystyki .-1998, nr3-4 , s.157-164.
30. Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów / Andrzej Kowalczyk /W : Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski .-Poznań, 2008, S. 39-51.
31. Turystyka w polityce regionalnej Unii Europejskiej / Hanna Zawistowska / W : Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu / red. nauk. Danuta Dudkiewicz, Franciszek Midura, Elżbieta Wysocka .-Warszawa, 2006. - , s.25-42.
32. Walory turystyczne Ukrainy/Adam Bajcar/Rocznik Dydaktyczny T.6 (2001), s.9-38
33. Wpływ kultury na kształtowanie się nowych produktów turystycznych w Polsce / Grzegorz Gołembski /Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT .-2006 . - nr 1 , s.21-32.
34. Wybrane problemy badań wspierających regionalną politykę turystyczną / Krzysztof Łopaciński /W : Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo / red. nauk. Grzegorz Gołembski .-Poznań, 2006.
35. Zagospodarowanie turystyczne jako warunek rozwoju regionalnego / Aleksander Panasiuk /W : Rola turystyki w gospodarce regionu / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski .-Wrocław, 2007, s.20-25.
36. Znaczenie regionalnych produktów w rozwoju turystyki na przykładzie Pomorza / Mirosław Boruszczak /W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stefana Bosiackiego .-Poznań, 2008, s. 259-265.
37. Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym. Próba pomiaru / Renata Seweryn /Problemy Turystyki .-2003 . - nr 1-4 , s.31-48.

Biblioteka

Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul. Miszewskiego 12/13

80-239 Gdańsk

tel. 58 520 26 14 w. 132, 149

www.wstih.pl

Pobieranie 50.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna