Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inspiracje/genesis Kiedy: 1 08. 2013 Gdzie: 13 muz, Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 2Pobieranie 49.57 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar49.57 Kb.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE/genesis
Kiedy: 1–3.08.2013

Gdzie: 13 muz, Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 2

Otwarcie festiwalu: 1.08.2013, godzina 19.13
W pierwszy weekend sierpnia w przestrzeni Instytucji Kultury 13 muz, odbędzie się 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE. Czwartkowy wieczór rozpocznie trzy dni spotkań, dyskusji i rozważań nad wielowątkowością tematu przewodniego festiwalu, którym w tym roku jest genesis.
Każda edycja festiwalu to inne spojrzenie na dziedziny sztuki współczesnej, nowatorskie i premierowe projekty artystyczne, realizacje o charakterze społecznym i edukacyjnym. Podczas 8 edycji festiwalu Szczecin odwiedziło wielu artystów m.in.: Karim Rashid, Peter Greenaway, EVA & ADELE, AES+F, Sissel Tolaas, David Cerny, Marc Tamschick, Carlo Ratti, Gregor Schneider czy Zbigniew Rybczyński. Dwie pierwsze edycje zrealizowano w formule Festiwalu Sztuki Kreacyjnej, a kolejne już jako Festiwal Sztuki Wizualnej. Dotyczyły one m.in. takich tematów jak: pamięć, sacrum profanum, przestrzeń, glamour, paradise czy apocalypse.
na-Poczatek / wystawa główna
W roku 2013 inSPIRACJE obejmą projekty kuratorskie, w ramach których prezentowane będą działania oraz prace artystów, w różny sposób interpretujące pojęcie Genesis. Kuratorkami wystawy głównej są Delfina Piekarska oraz Monika Kozioł, na co dzień pracujące w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Podczas festiwalu ukazany zostanie sposób, w jaki współcześni artyści odnoszą się do znaczenia słowa genesis. Słowo to swoim znaczeniem kieruje naszą uwagę bezpośrednio na stworzenie człowieka, jego początki. Z jednej strony mogą to być początki biblijne, których dokładny opis możemy znaleźć w Księdze Rodzaju. Z drugiej strony termin stworzenie ma wyraźnie biologiczną konotację i łączy się z ewolucją, a tym samym z naszą cielesnością. Artyści poprzez swoje prace wskażą na dwuznaczność słowa stworzenie, która przypomina walkę duchowości
z rozumem, tradycji wychowania w wierze chrześcijańskiej z najnowszymi osiągnięciami nauki
– mówi Delfina Piekarska, kuratorka festiwalu.

Na wystawę będą się składać prace artystów reprezentujących rozmaite nurty w sztuce współczesnej –


od polskiej sztuki konceptualnej (jak Stanisław Dróżdż czy Andrzej Dłużniewski), poprzez twórców operujących głównie medium wideo i performance (Oskar Dawicki, Justyna Górowska) po współczesnych malarzy (takich jak Jakub Julian Ziółkowski czy Katarzyna Kukuła). Obok tradycyjnych mediów takich jak malarstwo, rysunek, fotografia zaprezentowane zostaną także wideo, instalacje, obiekty oraz performance.
Artyści wystawy głównej: Magdalena Abakanowicz, Basia Bańda, Marek Chlanda, Oskar Dawicki, Andrzej Dłużniewski, Stanisław Dróżdż, Justyna Górowska, Adam Gruba, Ivan Grubanov, Katarzyna Kukuła, Oleg Kulik, Róża Litwa, Jacek Piotrowicz, Robert Rumas, Andrzej Szewczyk, Mariusz Tarkawian,  Jakub Julian Ziółkowski

Alicja Żebrowska.


wernisaż: 13muz, 1.08.2013, godzina 19.13Basia Bańda, Przemiana, 2011 Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu (leżąca postać), 2008  Magdalena Abakanowicz, Embriologia, 2002–2003
gifNESIS projekt kuratorski
gifNESIS to kolejny projekt festiwalowy, kuratorowany przez Zbigniewa Tomaszczuka – fotografa, wykładowcę teorii fotografii, autora wielu wystaw indywidualnych. Inspiracją dla tego projektu była wystawa zrealizowana przez Tomaszczuka w 1999 roku Obrazy, które pamiętam z przeszłości w Małej Galerii ZPAF/CSW w Warszawie. Fotomontaż wykorzystujący znany sztych Albrechta Durera z 1504 roku, na którym zamieniono jabłko które Ewa wręczyła Adamowi na logo Macintosh, wyrażał oczywistą idee wystawy jako zapowiedź przemian związanych z cyfryzacją komunikatów wizualnych. Teraz praca ta stała się mottem zbiorowej wystawy GifNESIS, która odpowiada na hasło Genesis wobec „cyfrowej rzeczywistości”. W Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o prace doktorantów Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie.
Artyści projektu gifNESIS: Agata Budny-Ciszewska, Barbara Dębiec, Katarzyna Ferworn-Horawa, Katarzyna Kwaśniewska, Izabela Maciusowicz, Michał Mazur, Wojciech Sternak , Monika Skierś,  Zbigniew Tomaszczuk.

wernisaż: 13muz, 1.08.2013, godzina 19.13Zbigniew Tomaszczuk Izabela Maciusowicz Agata Budny-Ciszewska,Paralaksa czasu – Pamięć obrazu, 2007 Ogród botaniczny, 2013 Stemplowanie czas, 2013


TRAFO Trafostacja Sztuki
Tegoroczna edycja zakłada nowatorską formę prezentacji sztuki w ramach festiwalu. Prace będą wkomponowane nie tylko w przestrzeń Instytucji Kultury 13 muz, ale także nowego centrum sztuki współczesnej w Szczecinie Trafostacji Sztuki, które będzie gościć wystawę Ryszard Waśko, Genesis.

 

Jest to pierwsza na świecie tak wyczerpująca prezentacja twórczości międzynarodowego artysty, wizjonera, kuratora i wybitnego konceptualisty Ryszarda Waśki. Wystawa stanowi heterogeniczny przegląd jego dzieł z lat 1972–2013 i obejmuje szeroki wachlarz praktyk artystycznych z najróżniejszych dziedzin sztuki: fotografii, filmu, wideo, rysunku, obrazu olejnego, instalacji, rzeźby, akcji artystycznych i performance. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 2 sierpnia 2013 w ramach uroczystej inauguracji  Trafostacji Sztuki. Kuratorem wystawy jest Constanze Kleiner – dyrektor artystyczny Trafostacji Sztuki, współtwórczyni pierwszej mobilnej galerii Temporäre Kunsthalle w Berlinie.


wernisaż: TRAFO Trafostacja Sztuki, 2.08.2013, godzina 19.00
Zona Sztuki Aktualnej

Projekt Ourboros to wystawa zbiorowa, która zostanie zaprezentowana w Zonie Sztuki Aktualnej. Wystawa Ouroboros podejmuje tematykę tegorocznych inSPIRACJI w sposób przewrotny. W symbolu tytułowego ouroborosa - węża, zjadającego swój własny ogon. Początek staje się końcem, a koniec początkiem. Artyści zaproszeni do wystawy, w swoich pracach podejmują w szerokim kontekście kwestie związane z naszą egzystencją, przemijaniem - czyli tym, co istnieje pomiędzy życiem i śmiercią. W pewnym sensie wystawa jest też próbą odpowiedzi na pytania, które wszystkich nas nurtują: co po ... ? i co przed…? skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?.


Artyści wystawy Ourboros: Piotr Bosacki, Natalia Janus, Szymon Kobylarz, Agata Michowska, Bartłomiej Otocki,

Joanna Szumacher, Daria Marek, Aleksandra Ska, Andrzej Wasilewski, Monika Zawadzki,


wernisaż: Zona Sztuki Aktualnej, 1.08.2013, godzina 19.53
Galeria Fotografii FOTART
Kolejną wydarzeniem w ramach inSPIRACJI jest wystawa w Galerii Fotografi TOPART w Szczecinie. Elias Tobares to jeden z najciekawszych twórców argentyńskich młodego pokolenia. Specjalizuje się w rysunku
i multimedialnych instalacjach. Uznanie wśród krytyków sztuki zdobył takimi pracami, jak: Septima Dia, Egroj Bird 10 pm czy Interface montaje.

Na tegoroczny festiwal inSPIRACJE 2013/genesis przygotował specjalny cykl kilkunastu rysunków pod tytułem „Genom”, wykonanych w technice grafitowej.Jest to współczesna, bardzo indywidualna, wizja stworzenia świata oraz jego dalszych losów. Konstrukcja projektu oparta została na zestawieniu schematu tworzenia świata przez Boga, przekazanego
w Biblii, ze współczesnym kontekstem modyfikowania świata przez człowieka. A więc na poszczególnych rysunkach oglądamy siedem kolejnych dni aktu twórczego – od Nicości w dniu pierwszym do Edenu w dniu ostatnim, wzbogaconych o elementy współczesne.
Jest to swoista konfrontacja projektu boskiego z projektem ludzkim. Artysta nie przedstawia wiernie wszystkich prac wykonanych przez Boga w poszczególnych dniach, wybiera te elementy, które są dla niego istotne, a spośród prac wykonanych przez człowieka prezentuje te, które są dla niego najbardziej poruszające. Zestawienia Boga z człowiekiem, który zachowuje się jak Bóg, czasami wypada niekorzystnie dla człowieka, ponieważ tworzona przez niego nowa rzeczywistość nie zawsze ma charakter pozytywny. Konfrontacja idei pierwotnej z ideą współczesną to oryginalny i zarazem ryzykowny zabieg artystyczny. W intencji autora, prezentowany projekt „ Genom” ma być swoistego rodzaju pretekstem do refleksji na temat roli Boga i człowieka w akcie tworzenia świata i życia.-mówi Jerzy Wykowski kurator projektu.
wernisaż: Galeria Fotografii FOTART , 2.08.2013, godzina 20.13
Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
Trwająca już wystawa A może morze? Jest wydarzeniem towarzyszącym MFSW inSPIRACJE. Wystawa wpisuje się w długą tradycję rozważań na temat morskiego charakteru Szczecina. Miasto leżące w linii prostej 65 km
od Bałtyku, posiadające własne port i stocznię, wywoływało jednoznaczne skojarzenia u współobywateli. Wokół takiej wizji była budowana powojenna polska tożsamość miasta, a służyć jej miał nie tylko rozwój przemysłu morskiego, ale także polityka kulturalna. Muzeum Narodowe w Szczecinie konsekwentnie włączało się
w kształtowanie obrazu „morskiego miasta” poprzez powołanie stosownego oddziału, organizowanie wystaw marynistycznych czy budowanie kolekcji sztuki o takiej tematyce. Na podstawie zgromadzonego dziedzictwa – ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – wybrano niemal 200 prac, by aktywnie włączyć się po raz kolejny do dyskusji o morskim charakterze miasta. Niniejsza wystawa prezentuje zmagania Szczecina z własnym dziedzictwem, wizerunkiem i jego wyobrażeniem. Stawia pytania
o to, jaki jest faktyczny obraz miasta, a jakim chcielibyśmy je widzieć
– mówi Wojciech Ciesielski, kurator wystawy.
Wydarzenia festiwalowe.

Co roku festiwalowi towarzyszą wydarzenia muzyczno-wizualne i przedsięwzięcia artystyczne.


Skąd przychodzimy i kim jesteśmy? / debata
Na debatę zaprasza numer 1 wśród psychologicznych magazynów - Charaktery.

O czym będziemy rozmawiać? O tym co nas tworzy, kluczowych doświadczeniach, zwrotnych epizodach, dla kogo się stwarzamy i po co. Tematem przewodnim spotkania jest hasło: "Genesis-pochodzenie, ród, rodzaj.

Skąd przychodzimy i kim jesteśmy?"
Gośćmi debaty będą m.in. Agnieszka Samochowiec (psycholog kliniczny), Joanna Rajkowska (aktywistka, autorka projektów publicznych), Oleg Kulik (wyznawca Ruchu Głębokiej Ekologii, performer, rzeźbiarz, fotograf, kurator), Ryszard Waśko (konceptualista "metaforyczny", kurator, aktywista) oraz moderator Konrad Wojtyła (dziennikarz, poeta, krytyk literacki).
13muz, Sala Kominkowa, 1.08.2013, godzina 20.13
inSPIRED by Origin / spektakl wizualny
Podczas sierpniowego weekendu w przestrzeni szczecińskiej Alei Kwiatowej odbędzie się plenerowy występ inSPIRED by Origin, który łączy działania wizualne (mapping 3D, performans), nowatorską architekturę oraz współczesną muzykę elektroniczną. To szansa na uzyskanie równowagi pomiędzy wystawami, spotkaniami i warsztatami podczas festiwalu inSPIRACJE. W sercu projektu artyści umieścili obraz, dźwięk i ruch sceniczny. Włączono również architekturę Alei Kwiatowej, która wreszcie będzie mogła spełnić swoją wizualną misję i nie być tylko kontrowersyjną ozdobą tego miejsca w mieście.

IbO to również spotkanie rozpoznawalnych już artystów, którzy projekt spektaklu wizualno –muzycznego traktują na serio i dzięki temu zawsze ściągają głodną takich wydarzeń publikę. Po sukcesie tego projektu na Bałtyckim Biennale Sztuki Współczesnej ci, którzy się  nie dostali na to wydarzenie,  musieli  uzbroić się w cierpliwość i czekać do teraz – do  1 sierpnia.

Tym razem kolektyw w ramach „genesisowych opowieści” podejmie się próby odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek w procesie? I pozwoli  nam – odbiorcom zatopić się w labiryncie mocnych bitów
i wyrafinowanych obrazów,  w  którym bez ich przewodnictwa można się zagubić.

Za obraz odpowiada  PuH dla którego wizualizacje to nie tylko abstrakcja, ale też reakcje chemiczne


i matematyczne obliczenia, dzięki którym tworzy to, co dla nas niewyobrażalne. Muzykę przygotuje formacja S_in City Tribe, która eksperymentuje i stara się przebić przez to, co już sprawdzone. Zapis ich utworów –
to swego rodzaju emocjonalny dziennik wspomnień ze spaceru po portowym mieście w pulsującym miejskim tempie. Nie zabraknie oczywiście iluminacyjnych działań łączących performans i taniec.
Aleja Kwiatowa, 1.08.2013, godzina 22.13
The Natural Born Chillers / koncert
W festiwalowym klubie Elefunk odbędzie się koncert The Natural Born Chillers. To eksplodujące połączenie rock’n’rolla z electro, mieszanka pulsującej elektroniki, mocnych gitar i perkusji. Czerpiąca ze zderzenia gatunków

energetyczna muzyka łączy klimat granego na żywo koncertu z roztańczoną klubową imprezą.


W czteroosobowym składzie istnieją od 2008 roku – zaczynali od grania dj’skich setów łączących ich własne utwory z remixami, dziś na koncertach grają wyłącznie własne kompozycje. Byli gośćmi na największych polskich festiwalach (Heineken Open'er Festival, Coke Live Music Festival), regularnie grają koncerty na klubowych scenach w całym kraju. Stanęli także na scenie teatralnej – towarzysząc aktorom ze swoją graną na żywo muzyką, współtworzyli jeden z najsłynniejszych polskich spektakli ostatnich lat: Samotność pól bawełnianych wg Bernarda-Marie Koltèsa w reżyserii Radosława Rychcika; przedstawienie zapraszane na festiwale z całego świata (Polska, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, Chile, Korea

Południowa).


Elefunk The Club, 1.08.2013, godzina 23.13
Przepraszam! Tworzę się. / kampania społeczno- artystyczna
Festiwalowi od kilku lat towarzyszą kampanie społeczne tematycznie związane z hasłem danej edycji. Podczas

inSPIRACJI Glamour, poruszano kwestie „chorób zawodowych” modelingu – anoreksji oraz bulimii. Edycji Paradise towarzyszyła kampania rajCYKLING, wspierająca świadomość ekologiczną uczestników festiwalu i mieszkańców miasta. W roku 2012 celem kampanii SAM JESTEŚ STARY! było uwrażliwienie na problemy ludzi starszych. W ramach edycji Genesis odbędzie się kampania artystyczno-społeczna PRZEPRASZAM! TWORZĘ SIĘ.

Ma ona charakter społeczny i artystyczny, stawia w centrum dziecko i mówi w jego imieniu. Ambasadorem kampanii jest Joanna Rajkowska. W ramach festiwalu odbędzie się spotkanie autorskie i projekcja filmu Born in Berlin. Film jest częścią projektu, w ramach którego artystka zdecydowała się urodzić swoją córkę w Berlinie, co było podstawą artystycznego projektu. Pokaz adresowany jest do widzów dorosłych, do których również kierowane jest przesłanie kampanii: Pomagajmy! Wspierajmy! Nie przeszkadzajmy! W ramach działań kampanii odbędzie się cykl warsztatów dla dzieci, a szczegółowe informacje dostępne sa na stronie tworzesie.pl

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny.


www.inspiracje.art.pl

facebook.com/festiwalinspiracje


Spotkania dla prasy MediaTour:

11:00 spotkanie w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie

17.30 13 muz przedfestiwalowe spotkanie dla prasy

Program festiwalu1.08.2013 (CZWARTEK)
19.13 otwarcie festiwalu, 13 muz pl. Żołnierza Polskiego 2

Otwarcie wystaw:na-Początek / kuratorki: Monika Kozioł, Delfina Piekarska

gifNESIS / kurator: Zbigniew Tomaszczuk

Przepraszam! Tworzę się.19:33 Maurycy Gomulicki Krater / wernisaż wystawy / kurator: Ked Olszewski / Elefunk The Club

19:53 Ouroboros / wernisaż wystawy / kurator: Kamil Kuskowski / ZONA Sztuki Aktualnej

20.13 Skąd przychodzimy i kim jesteśmy? debata / Sala Kominkowa 13muz

22.13 inSPIRED by Origin / S_in City tribe & PuH / spektakl wizualny / Aleja Kwiatowa, szklany pawilon vis a vis 13 muz

23.13 The Natural Born Chillers / koncert / Elefunk The Club / Autoplatz

00.13 Genesis After Party / DJ Basher / Elefunk The Club / Autoplatz

23.13 zamknięcie wystaw

2.08.2013 (PIĄTEK)
12.13 – 23.13 otwarcie / zamknięcie wystaw 13muz
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2

11:13 – 12:00 „Dźwięk - początek komunikacji” warsztaty dla dzieci 3-6 lat*

12:13 – 13:00 „Dźwięk - początek komunikacji” warsztaty dla dzieci 7-13 lat*

13:30 – 15:00 „Uczucia. Co to takiego?” warsztaty dla dzieci 6-9 lat*

15:30 – 16:30 „Mówię ciałem” warsztaty dla dzieci 7-12 lat*

Zapisy na warsztaty lassztuki@gmail.com, więcej tworze się.pl


TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

17:00 Otwarcie TRAFO Trafostacji Sztuki / wejście na zaproszenia
17:45 Prawykonanie utworu Exkurs / Kompozycja S. Brzóska, Choreografia K. Kołodziejczyk, Wykonanie: Baltic
Neopolis Orchestra / wstęp na zaproszenia / 100 zaproszeń do wygrania / szczegóły na facebook.com/trafo.org

19.00 otwarcie TRAFO / wernisaż wystawy Ryszarda Waśko Genesis / Kurator: Constanze Kleiner / wstęp wolny
20.13 wernisaż wystawy Elias Tobares Genom / kurator: Jerzy Wykowski / FOTART Galeria Fotografii, ul. Monte

Cassino 521:00 Nuit Blanche performance kompozytora Hauschka (Niemcy) / TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4

23:13 Genesis After Party / Shake It Up DJ Twister / Elefunk The Club, Autoplatz

3.08.2013 (SOBOTA)
10:00 – 23.00 otwarcie / zamknięcie wystaw ­­­­ TRAFO

12:13 – 23:13 otwarcie / zamknięcie wystaw 13 muz

15:13 Ked Olszewski WABIK / wernisaż / Nabrzeże Wieleckie, pomiędzy mostami pontonowymi

21:13 Genesis After Party / Call It Groove, DJ Pan Trol / Elefunk The Club, Autoplatz

4.08.2013 (NIEDZIELA)
10.00 – 17.00 otwarcie / zamknięcie wystaw / TRAFO

12.13 – 18.13 otwarcie / zamknięcie wystaw / 13 muz

21.00 Genesis After Party / Elefunk The Club, Autoplatz

Wystawy czynne:  • do 15.09.2013 – Ouroboros / ZONA

  • do 20.09.2013 – gifNESIS / 13 muz

  • do 20.10.2013 GENESIS / TRAFO

  • do 30. 10.2013 – na-POCZĄTEK / 13 muz

* kolejny etap warsztatów dla dorosłych i dzieci, w ramach kampanii „Przepraszam! Tworzę się.”, odbędzie się 10.08 w 13 muzach, w godzinach 11-17, a wydarzenie towarzyszące w Szczecińskim Inkubatorze Kultury w dniach 10.08 oraz 11.08. Wydarzenie towarzyszące w Cafe Mimi odbędzie się 11.08, w godz. 12-18, szczegóły na www.tworzesie.pl


Organizatorzy: Instytucja Kultury 13 muz (13muz.eu), TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie (trafo.org)

Mecenat: Miasto Szczecin (szczecin.eu)

Partnerzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zona Sztuki Aktualnej, Szkoły Artystyczne TOPART, Fundacja Las

Sztuki, Stowarzyszenie Make it Funky Production, Hotel Campanile, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wSzczecinie, Zakład Usług Komunalnych, Colors Studio, Elefunk the Club, BRE Bank, Gaga, Maqsimum, Nordweco, Cinnamon
Strategiczny partner biznesowy: Radex, Pallada Ubezpieczenia, APEX

Patroni Medialni: Art&Business, Artluk, Arteon, Fragile Exit, Artysta.pl, Independent.pl, o.pl, Obieg,

Kultura Współczesna, Notes na 6 Tyg, Sukces, Fotografia, Format, Sukces, Prestiż, Charaktery, Świat Obrazu, Design it Poland, Radio Szczecin, TVP Szczecin, TV Pomarania, Qulturka, Szczecin Blog, Szczecin dla dzieci,  wSzczecinie.pl,  Zakamarki, Echo, Hot Magazine
: index.php -> content -> download
download -> Załącznik nr 3 Wykaz dostarczanych produktów i kryteria odbioru
download -> Numer stoiska
download -> Rada naukowa konferencji
download -> Hotel transylwania
download -> Marca bracia karamazow Czechy, Polska 2008, 100 min reżyseria: Petr Zelenka scenariusz: Petr Zelenka zdjęcia: Alexander Surkala muzyka: Jan A. P. Kaczmarek obsada: Martin Mysicka, Ivan Trojan, Roman Luknár, Marek Matejka, Jan Koralik
download -> Festiwal miejsce kobiet słupsk, 18 – 24 listopada 2013
download -> 5, 8 9 listopada 6 7, 10 12 listopada
download -> 15 maja, Sobota – Konferencja Design + Spotkania otwarte: Spotkanie zamknięte dla architektów wnętrz
download -> 10 listopada 2008 godz. 1800 przystanek niepodległośĆ film dokumentalny / barwny Polska 2006, 15 min realizacja: Zofia Kunert scenariusz: Zofia Kunert zdjęcia: Krzysztof Kadłubowski, Mieczysław Chudzik, Sławomir Woźniak opracowanie muzyczne
download -> Bitwa pod wiedniem
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna