MIĘdzyszkolny konkurs plastyczny „Mój Święty PatronPobieranie 7.3 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.3 Kb.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Mój Święty Patron”


Zapraszam nauczycieli i uczniów klas czwartych szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. ”Mój Święty Patron”, którego celem jest zapoznanie się z życiorysami i świętością swoich patronów.
REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój Święty Patron”

CELE KONKURSU:


Zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych, ukazanie ważnej roli patrona.

Na przykładzie ich życia ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.

Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.

Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

(książki, Internet, żywoty świętych, czasopisma).

Rozwijanie zainteresowań plastycznych.


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
W konkursie biorą udział uczniowie klas czwartych szkół podstawowych, którzy dostarczą w określonym terminie plakat lub album poświęcony

swojemu patronowi. Format pracy nie większy niż A2

Plakat lub album może być wykonany dowolną techniką i powinien

zawierać informacje o życiu swojego patrona.

Plakat lub album może wykonać tylko jedna osoba.

Praca powinna być podpisana czytelnie i opatrzona kartą zgłoszenia.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA


SZKOŁA ADRES

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA OPIEKUNA

(karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku)
Nadesłane prace będą oceniane przez komisję w skład, której wejdą

nauczyciel plastyki, katecheci.

6. Termin nadsyłania prac 31.10.2010r.

Organizatorzy :

Katarzyna Terlecka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kopernika 9a

21-040 Świdnik

Tel. 81 4682305

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ŚWIĘTY PATRON”

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej

..................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna

...................................................................................................

Tytuł pracy

...................................................................................................Dokładny adres szkoły, placówki ( ulica, numer, miasto, kod pocztowy, telefon kontaktowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna