Miejsce obradPobieranie 46.95 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar46.95 Kb.
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

WE WROCŁAWIU


ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „PROMOTORZY ZDROWIA”
Miejsce obrad : Aula im Jana Pawła II,

Akademickiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 123, WrocławPROGRAM
4 LISTOPADA 2011R. /PIĄTEK/
11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 OTWARCIE OBRAD
Wystąpienia zaproszonych Gości
SESJA I PLENARNA

12.15 – 14.05
Przewodniczą: Dr. hab., n. med. Anna Abramczyk, prof. nadzw.

Dr. n. med. Grażyna Franek


12.15 – 12.45 „Profilaktyka zakażeń na poziomie POZ”

dr Paweł Grzesiowski Narodowy Instytut Leków, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Warszawa12.45 – 13.05 „Studia pomostowe dla pielęgniarek po nowelizacji”

mgr Beata Cholewka, Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych, Warszawa13.05 – 13.20 „Jaki jest prestiż zawodu pielęgniarki w Polsce?”

prof. nadzw. dr hab. Anna Abramczyk, dr n. med. Grażyna Franek, mgr Urszula Olechowska, mgr Beata Guzak

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, DOIPIP we Wrocławiu

13.05 – 13.20 „Szacunek - uznanie godności osoby ludzkiej”

Ks. mgr Marian Rybczyński, Zgromadzenie Księży Salwatorianów, Bagno13.35 – 13.50 „Czy w Polsce pielęgniarki są dyskryminowane?”

prof. nadzw. dr hab. Anna Abramczyk, dr. n. med. Grażyna Franek, mgr Urszula Olechowska, mgr Beata Guzak

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, DOIPIP we Wrocławiu

13.50 – 14.05 „Problemy zawodowe pielęgniarek”

mgr Urszula Olechowska i wsp. DOIPIP Wrocław


14.05- 14.20 PRZERWA

SESJA II „WYBRANE ASPEKTY PROFILAKTYKI”

14.20 – 15.05
Przewodniczą: Dr. n. med. Małgorzata Paprocka – Borowicz

Dr n. med. Zofia Nowak – Kapusta


14.20 – 14.27 „Aktywność chemouwrażliwiająca flufenazyny w chemioprewencji późnej nowotworu”

dr Agata Jaszczyszyn, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

14.27 – 14.34 „Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu osteoporozy”

dr n. k. f. Iwona Demczyszak, dr n. med. Małgorzata Paprocka – Borowicz, dr Żanna Fiodorenko – Dumas, Grzegorz Adamczuk

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Zakład Fizjoterapii

14.34 – 14.41 „Rodzaje dolegliwości bólowych w zależności od grupy zawodowej”

dr Żanna Fiodorenko – Dumas, dr n. med. Małgorzata Paprocka – Borowicz, dr n. k. f. Iwona Demczyszak, mgr Ilias Dumas

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji; Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

14.41 – 14.48 „Wpływ nieprawidłowości kikuta pacjentów po amputacji kończyny dolnej na skuteczność protezowania”

dr n. med. Małgorzata Paprocka – Borowicz

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

14.48 – 14.55 „Rola i zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w edukacji zdrowotnej osób po zawale mięśnia sercowego”

mgr Lidia Niewiadomska, NZOZ EVITA w Nowej Rudzie


14.55 – 15.05 DYSKUSJA

5 LISTOPADA 2011R. /SOBOTA/
SESJA III „LECZENIE W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH- WYBRANE ASPEKTY”
10.15 – 11.05
Przewodniczą: Dr n. med. Jadwiga Kuciel – Lewandowska

Dr n. med. Żanna Fiodorenko – Dumas


10.15 – 10.22 „Medycyna fizykalna w terapii bólu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego”

dr n. med. Jadwiga Kuciel – Lewandowska, mgr Barbara Jagudzka, dr n. med. Małgorzata Paprocka – Borowicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Pozowski

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

10.22 – 10.29 „Wpływ kompleksowej terapii uzdrowiskowej w Przerzeczynie Zdroju na redukcje masy ciała”

dr n. med. Jadwiga Kuciel – Lewandowska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, Tomasz Lewandowski

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

10.29 – 10.36 „Wiek, a efekty treningu kardiologicznego u pacjentów po zawale serca leczonych angioplastyką wieńcową”

mgr Katarzyna Kowacz, mgr Paweł Niewiadomski , prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Nowak, mgr Ewa Molka, lek. med. Marcin Koncewicz

Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED w Katowicach, Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

10.36 – 10.41 „Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego poddanych terapii PCTA”

dr n med. Izabella Uchmanowicz, dr n med. Beata Jankowska – Polańska, dr n. med. Joanna Rosińczuk – Tonderys

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Zakład Chorób Układu Nerwowego

10.41 – 10.48 „Ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej na subiektywną jakość życia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego”

mgr Adriana Borodzicz – Cedro, mgr Dorota Midor, dr Marta Arendarczyk, dr Sylwia Krzemińska

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

10.48 – 10.55 „Spełnienie warunków i wymagań przez podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywały się staże podyplomowe na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2009 – 2010”

lek. med. Lech Lenkiewicz, mgr Anna Dobrowolska

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
10.55 – 11.05 DYSKUSJA
11.05 – 11.15 PRZERWA

SESJA IV „OPIEKA I SAMOOPIEKA - WYBRANE ASPEKTY”

11.15 – 12.30
Przewodniczą: Dr. n. med. Grażyna Franek

Dr hab. n. med. Anna Abramczyk, prof. nadzw.


11.15 – 11.22 „Wizerunek człowieka starego i starości w opinii młodych Polaków”

mgr Agnieszka Dymek – Skoczyńska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

11.22 – 11.29 „POZ w opinii pacjentów w wieku starszym”

Dr n. med. Grażyna Franek, dr n. med. Zofia Nowak – Kapusta, dr n. med. Marianna Cabaj, dr n. med. Halina Kulik

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego

11.29 – 11.36 „Jakość komunikacji i współpracy usługodawców w opiece nad pacjentem
przewlekle chorym”

mgr Ewa Pacia, mgr Violetta Cambała

Stowarzyszenie Forum Medicum, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

11.36 – 11.43 „Analiza zachowania pacjentów objętych opieką długoterminową w zakresie samoopieki i poczucia własnej skuteczności”

Mgr Beata Guzak, Anna Abramczyk, prof. nadzw., mgr Jolanta Kolasińska, mgr Leszek Kozinoga, mgr Łukasz Rypicz

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zakład Nauki Zawodu

11.43 – 11.50 „Wybrane zachowania zdrowotne pacjentów objętych opieką długoterminową”

Mgr Beata Guzak, Anna Abramczyk, prof. nadzw., mgr Jolanta Kolasińska, mgr Leszek Kozinoga, mgr Łukasz Rypicz

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Zakład Nauki Zawodu

11.50 – 11.57 „Opieka długoterminowa w świetle doświadczeń międzynarodowych.”

prof. nadzw. dr hab. Anna Abramczyk

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

11.57 – 12.04 "Wpływ edukacji na jakość i poziom samoopieki chorych na cukrzycę typu 2"

mgr Adriana Borodzicz – Cedro, mgr Monika Hącel, dr Marta Arendarczyk, dr Sylwia Krzemińska

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu,12.04 – 12.11 „Choroba Parkinsona – sytuacja osoby chorej i opiekunów”

dr n. med. Zofia Nowak – Kapusta, mgr Magdalena Kałamarz, dr n. med. Marianna Cabaj, mgr Marta Ćmiel – Giergielewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, VITO-MED Sp. z o.o. Gliwice

12.11 – 12.17 „Wpływ choroby nowotworowej dziecka na sytuację w rodzinie – rola pielęgniarki”

mgr Aleksandra Kołtuniuk, mgr Ewa Jankowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Abramczyk

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

12.17 – 12.25 „Problemy rodziny w realizacji opieki nad pacjentem hospitalizowanym”

mgr Łukasz Rypicz, mgr Jolanta Deberny, prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Abramczyk

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

12.25 – 12.32 „Grupa wsparcia formą pomocy dla osoby chorej i opiekunów”

dr n. med. Zofia Nowak – Kapusta, mgr Sylwia Stanek, dr n. med. Katarzyna Leszczyńska, dr n. med. Grażyna Franek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej, Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
12.32 – 12.39 DYSKUSJA
12.39 – 12.45 PODSUMOWANIE KONFERENCJI - ZAMKNIĘCIE OBRAD

KARTA UCZESTNICTWA
Wypełnioną kartę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:

katedrappoz@gmail.com


Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………

Rodzaj uczestnika:

Pracownik naukowy

Lekarz

Pielęgniarka, położna,( …)Osoba towarzysząca

Udział w konferencji:

czynny bierny

Zgłoszenie w terminie

(decyduje termin opłatay konf.)wczesnym późnym

Tytuł naukowy / zawodowy ……………………………………………………

Stanowisko ……………………………………………………………………..

Zawód ……………………………………… ………………………………….

Nazwa instytucji ………………………………………………………………..

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)

ul. ………...……………………….... nr

Adres (kod poczt.,……………. miasto) .……………………………

- ……………………………………


Telefon / telefax: …………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………

Tytuł przesłanej pracy ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….Dział tematyczny

Dane do faktury

Nazwa Firmy / Instytucji
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)

ul. ……………………………….... nr

Adres (kod poczt., miasto)

  • ……………………………………

Numer NIP
Telefon / telefax:
Adres e-mail:


  1. Na jednej karcie prosimy zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji.

  2. Na adres e-mail uczestnika zostanie przesłane potwierdzenie udziału w konferencji

  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 30.08..2011 r.

Organizatorzy Konferencji nie zwracają wniesionej opłaty.

  1. Wypełniając Kartę uczestnictwa w Konferencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie uczestnictwa przez Komitet Organizacyjny Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

  2. Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. O/Wrocław,

nr rachunku: 64 1240 6670 1111 0010 3344 8737

z dopiskiem „Konferencja Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych / 2011” – nazwisko i imię uczestnika konferencji.................................................... ....................................................

miejscowość data podpis uczestnika©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna