Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 nip 739-29-55-802Pobieranie 26.57 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar26.57 Kb.

 1. Miejski Szpital Zespolony

 2. 10-045 Olsztyn

  1. ul. Niepodległości 44

  2. NIP 739-29-55-802

  3. tel./fax (89) 532 63 49

  4. e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

łącznik prostoliniowy 1


Olsztyn, dn. 8.07.2014 r.
Wykonawcy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego nana dostawę narzędzi elektrochirurgicznych

sprawa nr DZZ-382-40/14
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostały wybrane zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następujące oferty, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem zawierającym streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (oferta wybrana do realizacji zamówienia otrzymała 100 pkt i została oznaczona pogrubioną czcionką):
Część 1:

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

2

Erbe Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8, 02-954 Warszawa

19 233,72 zł

--------------

100 pkt

Część 2:


Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

3

BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.

Złotkowo, ul. Obornicka 10,

62-002 Suchy Las

25 331,40 zł

--------------

100 pkt

Część 3:


Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

4

Covidien Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

24 126,77 zł

--------------

100 pkt

Część 4:


Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

1

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

43 879,78 zł

--------------

100 pkt

Część 5:


Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

1

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

154 224,00 zł

--------------

100 pkt

Część 6:


Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

------------------

Liczba pkt


1

5

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa120 069,00 zł

--------------

Oferta odrzucona


Zamawiający informuje, iż w części 6 oferta nr 5 złożona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny, zgodnie z poniższym uzasadnieniem faktycznym:

Wykonawca w części 6 zaoferował: 1. Przetwornik pizoelektryczny HP054 za:

cenę jednostkową: 7 000,00 zł netto; ilość 1 szt.; wartość netto: 7 000,00 zł

 1. Przetwornik pizoelektryczny HPBlue za:

cenę jednostkową: 7 000,00 zł netto; ilość 1 szt.; wartość netto: 7 000,00 zł

Postępowanie w części 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Ze wskazanymi Wykonawcami, których oferta otrzymała 100 pkt., wybranymi do realizacji zamówienia, Zamawiający podpisze umowę dnia 21 lipca 2014 r.
Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych /-/Jacek ZachariaszPobieranie 26.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna