Miejski Zakład Zieleni ul. C. K. Norwida 4Pobieranie 42.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar42.07 Kb.
Miejski Zakład Zieleni

ul.C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

tel./fax: (65)529-93-67

e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

www.mzz.leszno.pl

MZZ-363-2/2014 Leszno, dnia 02.04.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu nieograniczonego na budowę drogi pieszo-jezdnej z bruku klinkierowego, drogi gospodarczej i chodnika z kostki betonowej, ogrodzenia wydzielającego zagrody dla bydła szkockiego, kładki obserwacyjnej, domku dla bydła szkockiego, remont ścian i dna stawka dla ptactwa wodnego dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.
Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, zgodnie z art. 92 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. budowy drogi pieszo-jezdnej z bruku klinkierowego, drogi gospodarczej i chodnika z kostki betonowej, ogrodzenia wydzielającego zagrody dla bydła szkockiego, remont ścian i dna stawka dla ptactwa wodnego dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.
1. Streszczenie oceny ofert złożonych na pierwszą część zamówienia – budowa drogi pieszo-jezdnej z bruku klinkierowego, drogi gospodarczej, chodnika z kostki betonowej:


Numer ofertyFirma


Oferowana kwota (brutto za 1 godzinę pracy)


Punktacja – kryterium cena

Oferta nr 2

„TOM-BUD” ul. Obrońców Lwowa 4 64-100 Leszno


149.671,47

65,64


Oferta nr 4

„Wit-bud” ul. Poznańska 175 63-800 Gostyń


113.702,22

86,40


Oferta nr 5

„Sphinx” sp. z o.o. ul. Młyńska 11 64-100 Leszno


122.962,12

79,89


Oferta nr 6

„Polkop” ul. 66 Pułku Piechoty 18 64-100 Leszno


98.239,52

100,00


Oferta nr 7

„Tombud” ul. Ludowa 2 a 64-100 Leszno


121.813,05

80,65

2. Streszczenie oceny ofert złożonych na drugą część zamówienia – budowa ogrodzenia wydzielającego zagrody dla bydła szkockiego oraz kładki obserwacyjnej


Numer ofertyFirma


Oferowana kwota (brutto za 1 godzinę pracy)


Punktacja – kryterium cena

Oferta nr 3

„Gardendecore” ul. Dolna 11, Rakownia 62-095 Murowana Goślina


75.667,26

100,00


Oferta nr5

„Sphinx” sp. z o. o. ul. Młyńska 11 64-100 Leszno


95.426,83

79,29


Oferta nr 7

„Tombud” ul. Ludowa 2a 64-100 Leszno


110.052,02

68,76


3. Streszczenie oceny ofert złożonych na trzecią część zamówienia – budowa domku dla bydła szkockiego


Numer ofertyFirma


Oferowana kwota (brutto za 1 godzinę pracy)


Punktacja – kryterium cena

Oferta nr 1

„Stolarstwo” Marian Ossowski ul. Jagienki 16 64-100 Leszno


35.350,00

79,09


Oferta nr 3

„Gardendecore” ul. Dolna 11 Rakownia 62-095 Murowana Goślina


29.590,12

94,48


Oferta nr 5

„Sphinx” sp. z o.o. ul. Młyńska 11 64-100 Leszno


27.957,22

100,00


Oferta nr 7

„Tombud” ul.. Ludowa 2 a 64-100 Leszno


32.078,03

87,15

4. Streszczenie oceny ofert złożonych czwartą część zamówienia – remont ścian i dna stawka dla ptactwa wodnego


Numer ofertyFirma


Oferowana kwota (brutto za 1 godzinę pracy)


Punktacja – kryterium cena

Oferta nr 5

„Sphinx” sp. z o.o. ul. Młyńska 11 64-100 Leszno


22.653,83

100,00


Oferta nr 7„Tombud” ul. Ludowa 2 a 64-100 Leszno


24.446,25

92,67

5. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja przetargowa postanowiła:

-

- do realizacji zadania nr 1 wybrać ofertę Wykonawcy:Oferta nr 6

Polkop” ul. 55 Pułku Piechoty 18 64-100 Lesznooferowana cena brutto: 98.239,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 52/100)

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

- do realizacji zadania nr 2 wybrać ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 3

Gardendecore” ul. Dolna 11 Rakownia 62-095 Murowana Goślinaoferowana cena brutto: 75.667,26 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 26/100)

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

- do realizacji zadania nr 3 wybrać ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 5

Sphinx” sp. z o. o. ul. Młyńska 11 64-100 Lesznooferowana cena brutto: 27.957,22 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 22/100)

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

- do realizacji zadania nr 4 wybrać ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 5

Sphinx” sp. z o.o. ul. Młyńska 11 64-100 Lesznooferowana cena brutto: 22.653,83 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 83/100)

- do realizacji zadania nr 4 wybrać ofertę Wykonawcy:Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostaną zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna