Miejsko-gminnej biblioteki publicznej w węgorzewiePobieranie 383.45 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar383.45 Kb.
1   2   3   4

Hasła Młodzież szkolna – socjologia – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

Hasła Narkomania a młodzież szkolna – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

wd 001-080724


53. Moneta Malewska, Maria

Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. – Wyd. 3

Warszawa : „Pax”, 2004. – 137 s. ; 21 cm.

ISBN 83-211-1345-1

Hasła Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Młodzież – wychowanie – wydawnictwa popularne

Hasła Narkomania – wydawnictwa popularne

Hasła Narkotyki – wydawnictwa popularne

wd 001-076808 ; mw 004-030403


54. Müller, Tadeusz

Młodzieżowe podkultury.

Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1987. – 213 s. ; 19 cm.

ISBN 83-214-0624-6

Hasła Narkomania – wydawnictwa popularne

wd 001-065569


55. Niehoff, Debra

Biologia przemocy.

Poznań : „Media Rodzina”, 2001. – 447 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7278003-X

Hasła Agresywność

Hasła Przemoc – psychologia

Hasła Przemoc – socjologia

wd 001-077890


56. Niewiadomska, Iwona

Narkotyki.

Lublin : Wydaw. KUL : „Gaudium”, 2004. – 286 s. ; 17 cm.

ISBN 83-7363-219-0

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie

Hasła Narkotyki – wydawnictwa popularne

mw 004-03238557. Paner, Jan Lech

Dramaty ludzkiego życia : o zjawiskach patologii społecznej.

Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1987. 270 s. ; 21 cm.

ISBN 83-05-11563-1

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Patologia społeczna – Polska

Hasła Prostytucja

Hasła Przestępczość – profilaktyka – Polska

Hasła Resocjalizacja - Polska

wd 001-063814


58. Pasek, Marzena

Narkotyki ? – na pewno nie moje dziecko!.

Warszawa : Marzena Pasek, 1996. – 80 s. ; 23 cm.

ISBN 83-906531-0-9

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

Hasła Narkotyki – wydawnictwa popularne

mw 004-028579


59. Passent, Daniel

Dzisiaj umrą dwie osoby.

Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 178 s. ; 19 cm.

ISBN 83-203-1988-9

Hasła Narkomania – Stany Zjednoczone – 20 w. – publicystyka

Hasła Reportaż polski – 20 w.

wd 001-062597


60. Petrović, Stevan

Narkotyki i człowiek

Warszawa : „Iskry”, 1988. – 238 s. 20 cm.

ISBN 83-207-1015-4

Hasła Młodzież – socjologia

Hasła Narkomania a młodzież

Hasła Narkotyki

Hasła Zatrucia

wd 001-075295


61. Po tej stronie granicy / wybrał Mieczysław Siemieński.

Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985. - 263, [1] s. : fot ; 24 cm.

ISBN 83-212-0234-9

Hasła Narkomania – Polska

wd 001-059108


62. Podoski, Kazimierz

Polityka społeczna.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. – 149, 15] s. ; 24 cm.

ISBN 83-7017-487-6Hasła Patologia społeczna

Cd 002-003534


63. Podręczna encyklopedia zdrowia : dolegliwiości i objawy, choroby, badania i leczenie, jak sobie pomóc / Verena Corazza [et al.]

Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2004. – 815 s. ; 24 cm.

ISBN 83-7298-589-8

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

cd 002-00384764. Portmann, Rosemarie

Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno.

Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2006. - 56 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7442-250-5

Hasła Dziecko – pomoc – wydawnictwa popularne

Hasła Dziecko trudne – psychologia

Hasła Przemoc – socjologia – wydawnictwa popularne

wd 001-08010265. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego.

Warszawa : „Żak”, 2004. - 274 s. : tab., wykr. ; 21 cm.

ISBN 83-89501-14-7

Hasła Patologia społeczna – psychologia

Hasła Patologia społeczna – socjologia

Hasła Patologia społeczna – zapobieganie i zwalczanie – Polska od 1989 r.

Hasła Środki masowego przekazu – a patologia społeczna

wd 001-080725 ; cd 002-003984

  1. Psychiatria : podręcznik dla studentów / pod red. Adama Bilikiewicza. – Wyd. 3 zm. i uzup.

Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. – 748 s. ; 24 cm.

ISBN 83-200-3023-4Hasła Uzależnienia

cd 002-003844

  1. Raport o sytuacji polskich rodzin.

Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biuro PRdSR, 1998. – 288 s. ; 24 cm.

ISBN 83-911072-0-5Hasła Alkoholizm

cd 002-03942
  1. Ratyński, Władysław

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2.

Warszawa : „Difin”, 2003. – 679 s. ; 23 cm.

ISBN 83-7251-388-0

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Przemoc w rodzinie

Hasła Przestępczość nieletnich

cd 002-003955, 002-00395669. Resocjalizacja T. 1-2 /red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – 430 ; 269 s. ; 24 cm.

ISBN 978-83-01-15182-9

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Nikotynizm

Hasła Przemoc w rodzinie

cd 002-004287, 002-004288


70. Richard, Denis

Narkotyki : więcej wiedzieć. Odkrywać siebie i świat

Katowice : „Książnica”, 1999. - 125 s. ; 18 cm.

ISBN 83-07132-341-7

Hasła Narkotyki

Hasła Narkomania

wd 001-074919, 001-074920 ; mw 004-029969


71. Robinson, Bryan

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. - 260, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-86103-82-5

Hasła Alkoholizm w rodzinie – pomoc psychologiczna

Hasła Dziecko alkoholika – psychologia

wd 001-075054


72. Rogers, Peter D.

Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 222 s. ; 21 cm.

ISBN 83-89574-08-X

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie

Hasła Narkotyki – wydawnictwa popularne

Hasła Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Młodzież – wychowanie – wydawnictwa popularne

wd 001-077861 ; mw 004-031899


73. Sasal, Hanna Dorota

Niebieskie karty – przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. - 144 s. ; 21 cm.

ISBN 83-86103-77-9

Hasła Przemoc w rodzinie – psychologia

Hasła Przemoc w rodzinie – zapobieganie i zwalczanie – Polska os 1989 r.

Hasła Rodzina socjologia – Polska od 1989 r.

wd 001-075049


74. Selvig, Dick

Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich.

Warszawa : „Pax”, 1987. - 409, [3] s. ; 16 cm.

ISBN 83-211-0868-7

Hasła Alkoholizm – zwalczanie – organizacje

Hasła Alkoholizm – zwalczanie – poradnik

wd 001-065681, 001-065682
  1. Sillamy, Norbert

Słownik psychologii.

Katowice : „Książnica”, 1995. – 342 s. ; 19 cm.

ISBN 83-85348-67-0

Hasła Uzależnienia

cd 002-03365
  1. Szczęsny, Wiesław Wojciech

Wielka encyklopedia zdrowia. T. 6 / pod red. Wojciecha Twardosza

Wągrowiec : „Horyzont”, 2005. – 437 s. ; 24 cm

ISBN 83-922249-1-4

Hasła Alkoholizm

Hasła Nikotynizm

Hasła Narkomania

Hasła Uzależnienia
77. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki.

Warszawa : „Żak”, 2003. – 245 s. ; 21 cm.

ISBN 83-89501-07-4

Hasła Patologia społeczna

Hasła Przemoc

Hasła Uzależnienia

wd 001-079089 ; cd 002-003911, 002-004056


78. Siczek, Jerzy

Zmartwychwstali.

Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 169, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 83-03-02055-2

Hasła Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii „Monar”

Hasła Narkomania

wd 001-065896 ; mw 004-020902


79. Sławik, Karol

Przestępstwo i jego sprawca.

Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1988. – 207 s. ; 20 cm.

ISBN 83-05-11857-6

Hasła Przestępczość – Polska

Hasła Prostytucja

Hasła Narkomania

Hasła Alkoholizm

Hasła Gwałt – Polska – 20 w.

wd 001-066770


80. Sommer, Viktor

Już dość! : życie bez alkoholu.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007. - 95, [9] s. ; 22 cm.

ISBN 978-83-89566-41-6

Hasła Alkoholizm – wydawnictwa popularne

Hasła Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

wd 001-08073381. Sztander, Wanda

Interwencja wobec osoby uzależnionej. - [Wyd. 3 popr.].

Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. - 21 s. ; 20 cm.

ISBN 83-85452-98-2

Hasła Alkohol – wpływ na zdrowie- wydawnictwa popularne

Hasła Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne

wd 001-080726


82. Sztander, Wanda.

Poza kontrolą. - [Wyd. 3 popr.].

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997. - 103, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-86103-72-8

Hasła Alkoholizm a rodzina

Hasła Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie

Hasła Rodzina – zagadnienia

wd 001-075052, 001-075053


83. Sztander, Wanda

Pułapka współuzależnienia. - [Wyd. 4 popr.].

Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. - 19 s. ; 20 cm.

ISBN 83-85452-96-6

Hasła Alkoholizm a rodzina – wydawnictwa popularne

Hasła Rodzina – psychologia – wydawnictwa popularne

wd 001-080719


84. Szulc, Maria

Spotkania z podświadomością : hipnoza werbalna i biostymulacja.

Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1981. - 127 s., [4] k. tabl. ; 19 cm.Hasła Alkoholizm – terapia

Hasła Analgezja hipnotyczna

Hasła Hipnoza werbalna

Hasła Uzależnienia – terapia

wd 001-055256


85. Urban, Bronisław

Zachowania dewiacyjne młodzieży. - [Wyd. 4].

Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - 226 s. ; 24 cm.

ISBN 83-233-1408-X

Hasła Alkoholizm a młodzież – socjologia – Polska – od 1980 r.

Hasła Dewiacje młodzieży – profilaktyka

Hasła Narkomania a młodzież – socjologia – Polska – od 1980 r.

Hasła Niedostosowanie społeczne – psychologia – badanie – Polska – od 1980 r.

Hasła Przestępczość nieletnich – socjologia – Polska – od 1980 r.

Hasła Uzależnienia – rozmiar

wd 001-075389


86. Wanat, Wojciech

Odlot donikąd.

Warszawa : „Iskry”, 1999. - 167 s., [4] k. fot. : fot. ; 20 cm.

ISBN 83-207-1568-7

Hasła Narkomania

mw 004-03022987. Wanat, Wojciech

Narkotyki i narkomania : odlot donikąd.

Warszawa : „Iskry”, 2006. - 191, [5] s. ; 20 cm

ISBN 83-244-0009-5

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie

Hasła Narkotyki

wd 001-080723


88. Wasilewski, Stanisław Edward

Jak żyć bezpieczniej? : edukacja policyjna i komunikacyjna : przewodnik dla nauczycieli i rodziców.

Ostrołęka : Wydaw. Stefan Podedworny, 1997. - 96 s. ; 23 cm.

ISBN 83-86044-26-8

Hasła Narkomania

Hasła Prostytucja nieletnich

Hasła Subkultury młodzieżowe

Hasła Włóczęgostwo nieletnich

mw 004-029231


89. Wilmes, David J.

Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! Alkolowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. - 184 s. : il. ; 21 cm.

ISBN 83-87957-70-4

Hasła Alkoholizm a dziecko – wydawnictwa popularne

Hasła Dziecko – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Narkotyki a dziecko – wydawnictwa popularne

Hasła Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

wd 001-077865 ; mw 004-031902


90. Wojcieszke, Krzysztof

Chrońmy młodość : kampania profilaktyczna.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997. - 78 s. : faks. ; 25 cm.

ISBN 83-86103-97-3

Hasła Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r.

Hasła Alkoholizm a młodzież – socjologia – Polska – od 1989 r.

Hasła Alkohol – handel – Polska – od 1989 r.

wd 001-075050


91. Woronowicz, Bohdan T.

Alkoholizm jako choroba.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [1993]. - 50, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-85284-17-6

Hasła Alkoholizm

wd 001-074600


92. Woydyłło, Ewa

Wybieram wolność czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień. - [Wyd. 2].

Warszawa : „Iskry”, 1991. - 136, [3] s. ; 20 cm.

ISBN 83-207-1355-2

Hasła Alkoholizm

wd 001-074258


93. Woydyłło, Ewa

Zgoda na siebie : wykłady psychologa na oddziale odwykowym. - [Wyd. 2].

Warszawa : „Akuracik” : Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, 1998. - 87 s. : 1 wykr. ; 21 cm.

ISBN 83-87298-06-9

Hasła Alkoholizm – psychologia

Hasła Alkoholizm – zwalczanie

Hasła Psychoterapia

wd 001-074923


94. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenie społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak.

Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - 170, [1] s. ; 24 cm.

ISBN 83-88030-46-9

Hasła Patologia społeczna – Polska – od 1989 r.

wd 001-075865


95. Zarzour, Kim

Gnębiciel ze szkolnego boiska.

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. - 259 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7301-721-6

Hasła Przemoc w szkole – wydawnictwa popularne

Hasła Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

wd 001-080048
  1. Zimbardo, Philip G.

Psychologia i życie.

Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1988. – 725 s. ; 25 cm

ISBN 83-01-12881-X

Hasła Uzależnienia

cd 002-002793
  1. Zimbardo, Philip G.

Psychologia i życie.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 819 s. ; 29 cm.

ISBN 83-01-12881-X

Hasła Uzależnienia

wd 001-078688 ; cd 002-003845
Powieści, opowiadania, pamiętniki

1. Anonim

Idź, zapytaj Alice : autentyczny dziennik nastoletniej narkomanki.

Poznań : Zysk i S-ka, 1997. - 142, [2] s. ; 18 cm.

ISBN 83-7150-241-1

Hasła Narkomania – 20 w. – pamietniki

wd 001-073349 ; mw 004-030044, 004-030045
  1. Ballard, James Graham

Kokainowe noce.

Warszawa : Wydaw. Amber, 1997. – 271 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7169-352-4

Hasła Powieść angielska – 20 w.

Hasła Narkomania - beletrystyka

wd 001-075080


3. Bryła, Filip

Spowiedź narkomana.

Warszawa : Philip Wilson, cop. 2005. - 156 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7236-174-6

Hasła Bryła, Filip – pamiętniki

Hasła Narkomania – 21 w. – pamietniki

Hasła Pamietniki polskie – 21 w.

wd 001-078319


4. Burges, Anthony

Mechaniczna pomarańcza : powieść. – Wyd. 4.

Kraków : „Vis-a-vis/Etiuda“, 2004. – 254 s. ; 17 cm.

ISBN 83-89640-10-4

Hasła Powieść angielska – 20 w.

Hasła Uzależnienia - beletrystyka

Hasła Przemoc - beletrystyka

wd 001-032627


5. Burges, Anthony

Mechaniczna pomarańcza.

Kraków : Wydaw. Etiuda, 1999. – 255 s. ; 20 cm.

ISBN 83-911378-2-1

Hasła Powieść angielska – 20 w.

Hasła Uzależnienia – beletrystyka

Hasła Przemoc – beletrystyka

wd 001-074989


6. Burgess, Melvin

Ćpun.

Warszawa : Wydaw. „Albatros“, 1999. - 286, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 83-904774-8-3

Hasła Powieść angielska – 20 w.

Hasła Narkomania – beletrystyka

wd 001-074950, 001-074174 ; mw 004-029859, 004-0299977. Burges, Melvin

Lady : jak stałam się suką.

Warszawa : Wydaw. Amber, 2002. – 158 s. ; 19 cm.

ISBN 83-241-0151-9

Hasła Powieść angielska – 21 w.

Hasła Narkomania – beletrystyka

mw 004-030861


8. Burges, Melvin

Pierwszy seks.

Warszawa : Wydaw. Albatros, 2005. – 303 s. ; 20 cm.

ISBN 83-7359-173-7

Hasła Powieść angielska – 21 w.

Hasła Narkomania – beletrystyka

mw 004-032986


9. Burges, Melvin

Chłopaki i one.

Warszawa : „Świat Książki“, 2007. – 317 s. ; 20 cm.

ISBN 83-7391-665-2

Hasła Powieść angielska – 21 w.

Hasła Narkomania – beletrystyka

mw 004-033937


10. Burges, Melvin

Więzy krwi.

Warszawa : Wydaw. Albatros, 2001. – 350 s. ; 20 cm.

ISBN 83-88087-44-4

Hasła Powieść angielska – 20 w.

Hasła Narkomania – beletrystyka

wd 001-075624 ; mw 004-032264


11. Christiane, F.

My, dzieci z dworca ZOO. - [Wyd. 4].

Warszawa : „Iskry“ 1995. - 221, [1] s., 32 s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm.

ISBN 83-207-0801-X

Hasła Młodzież – Berlin Zachodni – pamiętniki

Hasła Narkomania – Berlin Zachodni – pamietniki

Hasła Pamiętniki niemieckie – 20 w.

wd001-072270, 001-064447 ; mw 004-027624, 004-027623, 004-027962, 004-029971, 004-030038, 004-030039
1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna