Miernik rezystancji izolacji I ciąGŁOŚci kew 3021 3022 3023Pobieranie 179.93 Kb.
Strona1/4
Data30.04.2016
Rozmiar179.93 Kb.
  1   2   3   4

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI I CIĄGŁOŚCI

KEW 3021 3022 3023

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN


Spis treści Strona


1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW 2

2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA 5

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6

4. OPIS MIERNIKA 10

5. PRZYGOTOWANIE DO POMIARU 11

5.1. Podłączenie przewodów pomiarowych 11

5.2. Sprawdzenie przewodów pomiarowych i bezpiecznika 11

6. POMIARY 12

6.1. Pomiar napięcia 12

6.2. Pomiar rezystancji izolacji 12

6.3. Pomiar ciągły 15

6.4. Charakterystyka napięcia próby 15

6.5. Pomiar rezystancji (test ciągłości) 16

6.6. Podświetlenie wyświetlacza 17

6.7. Autowyłączanie 18

7. OBSŁUGA MIERNIKA 18

7.1. Funkcja komparatora 18

7.2. Funkcja zapamiętywania wyników pomiarów 19

8. WYMIANA BATERII I BEZPIECZNIKA 20

8.1. Wymiana baterii 20

8.2. Wymiana bezpiecznika 20

9. OBUDOWA I WYPOSAŻENIE 21

9.1. Pokrywa obudowy 21

9.2. Pasek do noszenia 21

9.3. Wymiana końcówki pomiarowej 21

9.3.1. Rodzaje końcówek pomiarowych 21

9.3.2. Wymiana 22

9.4. Końcówki pomiarowe przewodu uziemiającego 22

9.4.1. Rodzaje końcówek pomiarowych 22

9.4.2. Wymiana 22

10. CZYSZCZENIE MIERNIKA 22

11. SERWIS 2312. OCHRONA ŚRODOWISKA 23


1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW


Wysokonapięciowy miernik rezystancji izolacji KEW3021 został zaprojektowany, wykonany i sprawdzony zgodnie z normą IEC61010-1 (Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń pomiarowych).

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ostrzeżenia oraz zasady bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez użytkownika, w celu zachowania bezpieczeństwa przy pomiarach oraz przy przechowywaniu urządzenia. Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE

 • Należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji oraz przestrzegać ich podczas pomiarów.

 • Instrukcję obsługi należy zachować, aby w razie potrzeby, mieć możliwość szybkiego odwołania się do niej.

 • Należy upewnić się, że przyrząd pomiarowy jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

 • Należy upewnić się czy wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji są zrozumiałe i przestrzegać ich. Postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi może spowodować wypadek, uszkodzenie miernika lub testowanych urządzeń.

Symbol umieszczony na mierniku oznacza, że aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem należy przeczytać odpowiednie uwagi i zalecenia zawarte w instrukcji.

Znaczenie symboli ostrzegawczych zawartych w instrukcji obsługi

NIEBEZPIECZEŃSTWO – określa takie warunki i działania, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo wystąpienia poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.

OSTRZEŻENIE – określa takie warunki i działania, które mogą być bezpośrednią przyczyną poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.

UWAGA – określa takie warunki i działania, które mogą spowodować lekkie obrażenia bądź uszkodzenie przyrządu lub mierzonych urządzeń.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

 • Nie wolno przeprowadzać pomiarów w obwodach, które znajdują się pod napięciem przekraczającym wartość 600V AC/DC.

 • Nie wolno przeprowadzać pomiarów w środowisku łatwopalnych gazów. Działanie miernika może powodować iskrzenie, co może stać się przyczyną wybuchu.

 • Nigdy nie wolno przystępować do pomiarów z mokrymi lub wilgotnymi rękami.

 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas pomiaru napięcia w obwodzie, aby nie zewrzeć metalowych końcówek sond, ponieważ może to być przyczyną wypadku lub uszkodzenia ciała.

 • Do przewodów pomiarowych miernika nie wolno doprowadzać napięcia o wartości większej niż dopuszczalna.

 • Nie wolno otwierać obudowy oraz pokrywy baterii miernika podczas wykonywania pomiarów.
OSTRZEŻENIE

 • Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów, jeżeli naruszona została struktura miernika albo przewodów pomiarowych (uszkodzona obudowa, odkryte metalowe części przewodzące).

 • Nie wolno wykonywać żadnych pomiarów podczas podłączania przewodów pomiarowych do gniazd wejściowych miernika.

 • Nie wolno zmieniać położenia przełącznika obrotowego zakresów pomiarowych, podczas gdy sondy pomiarowe są podłączone do mierzonego obwodu.

 • Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani samodzielnej wymiany żadnych elementów miernika. W celu naprawy lub kalibracji miernika należy zwrócić się do dystrybutora.

 • Nie wolno dotykać mierzonego obwodu podczas pomiaru oraz chwilę po wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji. Może to być powodem porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE

 • Nie wolno zdejmować pokrywy komory baterii, gdy powierzchnia zewnętrzna obudowy miernika jest mokra.

 • Podczas podłączania przewodów pomiarowych do gniazd wejściowych miernika należy zwrócić uwagę, aby były one podłączone prawidłowo.

 • Przed zdjęciem pokrywy komory baterii należy ustawić przełącznik obrotowy funkcji pomiarowej na pozycję OFF.UWAGA

 • Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić czy przełącznik obrotowy funkcji pomiarowej znajduje się na właściwej pozycji.

 • Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć miernik ustawiając przełącznik obrotowy funkcji pomiarowej na pozycję OFF. Jeżeli miernik nie jest używany przez dłuższy okres czasu należy wyjąć z niego baterie.

 • Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgotności lub rosy.

 • Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki, lekko zmoczonej w wodzie lub niewielkiej ilości detergentu. Nie wolno używać środków chemicznych zawierających rozpuszczalniki ani narzędzi ściernych.

 • Przed umieszczeniem miernika w magazynie, jeżeli jest on mokry, należy go wysuszyć.


Znaczenie symboli znajdujących się na mierniku.Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.Urządzenie posiada podwójną lub wzmocnioną izolację.Przebieg przemienny AC.Złącze uziemienia


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna