Mikołaja KopernikaPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika to dobra okazja do publikacji niniejszej pozycji , której celem jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym historii i osiągnięć powstałego w 1999r. Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.
Pierwsze szkoły w Barlinku pojawiły się prawdopodobnie na przełomie XVI/XVII w. Jednak bez wątpienia można stwierdzić, że szkoła stała w naszym mieście już w 1630r., co wynika z protokołu spisanego w 1670r., w którym dwaj mieszczanie: radny Petrus Brusemeister i tkacz Joachim Pampo informują o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Barlinku za ich żywota. Zeznają tam między innymi, że w wielkim pożarze szalejącym owego pamiętnego 1630r. ,,spłonęło wszystko poza kościołem, szkołą, dwoma domami mieszczańskimi i dwoma domami parafialnymi”.Z lat późniejszych istniał przekaz mówiący, że w okresie wojny 7 – letniej (1756 – 1763) funkcjonowały w Barlinku trzy szkoły. Były to: Duża Szkoła Miejska, Mała Szkoła dla Chłopców oraz Szkoła dla Dziewcząt. W następnych latach liczba szkół uległa zmianie. Wydaje się jednak, że nie była ich wystarczające ilość, ponieważ w ostatnim ćwierćwieczu XIX w.(1896r.) władze miasta podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. Na jej miejsce wybrano teren zaniechanej już plantacji drzew morwowych leżący u podnóża Żydowskiej Góry w bliskim sąsiedztwie dwóch ówczesnych cmentarzy. W tym miejscu powstała dzisiejsza:

 • Szkoła Podstawowa nr1 im. Tadeusza Kościuszki ( 1945 r.)

Oprócz ,,jedynki ‘’ w Barlinku działały następujące szkoły:

 • O1.09. 1959 r. - powołano Szkołę Podstawową Nr 2 w Barlinku z siedzibą w budynku przy ul. Jeziorna 12, a od 09. 01. 1961 r. - oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Leśnej 10.

 • 02 .09 1991 r. dla 595 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 zabrzmiał pierwszy dzwonek. W uruchomionym, pierwszym segmencie “A” znajdowało się 12 sal lekcyjnych. W roku szkolnym 1992/93 oddano do użytku drugi segment “B”, a w październiku 1993 r. kompleks sportowy.

Kolejnym etapem rozwoju szkoły było otwarcie segmentu “C” – luty 1996 r.

 • 15.1o.1946 r. otwarto Trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, która po kilkakrotnej zmianie przyjęła nazwę Technikum Mechanicznego ( 1973r.) a od 30.05.1975 r. Zespół Szkół Zawodowych.

 • Na początku grudnia 1945 r. powstaje Gimnazjum Kupieckie, które od 1958 r. nosi nazwę Liceum Ekonomicznego( siedziba na ulicy Jeziornej 8), a z dniem 01.01.1990r. szkoła została przekazana Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim i od tego momentu przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

 • 01. 09. 1989 r.- powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące .
A co się działo przed 1.09 1999 r.?

Wprowadzenie reformy oświaty w latach 1999-2000 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

III-VIII 1999


 • Decyzja Rady Miasta i Gminy o utworzeniu PG nr 2 w Barlinku na bazie obiektu Szkoły Podstawowej nr 4

 • Ustalenie obwodu szkolnego gimnazjum

 • Powołanie dyrektora szkoły

 • Nadanie ramowego Statusu szkole

 • Zatwierdzenie Szkolnego Planu Nauczania na 3-letni cykl kształcenia

 • Dobór kadry pedagogicznej

 • Egzamin do I klasy matematyczno- informatyczno- fizycznej.

 • Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły

 • Spotkanie zespołu nauczycieli w sprawie organizacji pracy w gimnazjum

- opracowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem reformy

- zapoznanie z nauczycieli z podstawami programowymi do gimnazjum

- wybór programów nauczania i podręczników szkolnych

- organizacja klas I

- organizacja roku szkolnego / podział na 3 semestry/


 • Udział dyrektora w szkoleniach z cyklu „Gimnazjum 2002”Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. wprowadzającej reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 1999 r. powstaje Publiczne Gimnazjum Nr2 przy ulicy Kombatantów 3 w Barlinku. Stoi na jednym z najwyższych wzniesień przez co widać je z każdego miejsca w mieście.


Struktura naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Dlatego szkoła w swoich działaniach:


 • Stawia na tradycyjne wartości – honor, patriotyzm, uczciwość

i odpowiedzialność


 • Ceni – odwagę, przyjaźń i prawdomówność
 • Wymaga – odpowiedzialności za siebie, rodzinę, ojczyznę, kultury i szacunku w kontaktach z innymi.

W Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika obowiązuje siedem standardów:


STANDARD 1


 • Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia, jej absolwenci są przygotowani do dalszej edukacji


STANDARD 2


 • Organizacja i przebieg kształcenia zapewniają warunki wszechstronnego rozwoju każdego ucznia


STANDARD 3


 • Atmosfera szkoły sprzyja osiąganiu wysokiej jakości kształcenia i wychowania


STANDARD 4


 • Program wychowawczy oraz realizacja funkcji opiekuńczej szkoły sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia


STANDARD 5


 • Organizacja i planowanie pracy oraz kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizację przyjętych zadań statutowych szkoły


STANDARD 6


 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły jest ukierunkowany na wszechstronny rozwój każdego ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela


STANDARD 7


 • Baza szkoły i jej wyposażenie zapewni realizację zaplanowanych zadań

i priorytetów
Pracę w pierwszym roku rozpoczęło 155 uczniów w sześciu klasach pierwszych. Rok szkolny podzielono na trzy okresy oraz zamiast tradycyjnych ocen wprowadzono punkty, aby nauka i ocenianie przebiegało rytmicznej, a rodzicom łatwiej było uzyskiwać informacje o postępach dziecka w nauce. Uczniowie wiedzą z czego będą oceniani i ile punktów trzeba zdobyć na daną ocenę.

Pierwszymi nauczycielami były następujące osoby :

 1. Marta Adamska – nauczycielka świetlicy

 2. Joanna Brąszkiewicz – nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy I f

 3. Ewa Burzyńska – nauczycielka matematyki

 4. Wojciech Burzyński – nauczyciel geografii

 5. Olgierd Cichecki - nauczyciel informatyki

 6. Beata Dębek – nauczycielka informatyki

 7. Grażyna Dokurno – nauczycielka matematyki, wychowawca klasy I e

 8. Piotr Dzięcioł- nauczyciel wychowania fizycznego

 9. Małgorzata Jabłońska – pedagog szkolny

 10. Barbara Jarosznauczycielka j. polskiego , dyrektor szkoły

 11. Jolanta Kaliszuk – nauczycielka chemii

 12. Katarzyna Klimczak – nauczycielka – bibliotekarz

 13. Maria Kordula – nauczycielka religii

 14. Maria Kotowska – nauczycielka fizyki, wychowawca klasy I a

 15. Anna Mariańska – nauczycielka historii i wos-u, wychowawca klasy I c

 16. Halina Olkiewicz-Fijałkowska – nauczycielka sztuki

 17. Sławomira Pawłowska – nauczycielka j. niemieckiego, wychowawca klasy I b

 18. Danuta Zajączkowska – nauczycielka biologii

 19. Iwona Żytkowiak – nauczycielka j. polskiego, wychowawca klasy I d

Od 25 września 1999 r. Miasto i Gmina Barlinek posiada wyższą uczelnię. Znajduje się ona w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 i jest to filia Akademii Rolniczej w Szczecinie. Uroczystość inauguracji roku akademickiego 1999/2000 odbyła się w obecności wielu gości, na czele ze starostą powiatu myśliborskiego, panem Janem Baranowiczem. Indeksy otrzymało ponad 100 barlineckich studentów.
w szkolnej stołówce odbyło się pierwsze w historii pasowanie na ucznia, a kilka minut później pierwsza zabawa. Atrakcją wieczoru był plebiscyt na chłopaka roku, który wygrał uczeń klasy Id, Piotr Pietras.


30 listopada 1999 r. zakończył się I trymestr. Nauczyciele i uczniowie przeliczyli punkty na oceny. Wysoko podniesioną poprzeczkę pokonali :

1. Magdalena Kałębasiak – średnia ocen 5,3

2. Izabela Trautman – średnia ocen 5,0

3. Justyna Dmytruszewska – średnia ocen 4,8

4. Piotr Szajda – średnia ocen 4,8
Najwyższą ocenę ze sprawowania otrzymali – Justyna Dmytruszewska i Mateusz Wójtowicz.

7 marca 2000 r. z inicjatywy polonistki pani Iwony Żytkowiak, nastąpiło otwarcie Kawiarenki Literackiej pod hasłem: „Niektórzy lubią poezję”. Nauczyciele i uczniowie przy herbatce, świecach i dźwiękach muzyki słuchali poezji H. Poświatowskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, K.I. Gałczyńskiego i ks. J. Twardowskiego.
14 marca 2000 r. po raz drugi nauczyciele i uczniowie przeliczali punkty na oceny. Wysoką średnią z przedmiotów uzyskały następujące osoby:

Magdalena Kałębasiak - średnia ocen 5,2

Joanna Dolat – średnia ocen 5,1

Izabela Trautman – średnia ocen 5,1

Justyna Dmytruszewska – średnia ocen 5,0

Joanna Bęben – średnia ocen 4,8

Katarzyna Mieczkowska – średnia ocen 4,8

Małgorzata Maciejewska – średnia ocen 4,75


Najwyższą, wzorową ocenę ze sprawowania otrzymali: Patrycja Bochman, Marta Cimochowska, Paweł Kordula i Radosław Nawrot.

Od 12-14 maja 2000 r. nauczyciel geografii pan Wojciech Burzyński reprezentował Gimnazjum nr 2 w Schneverdingen. Oprócz wieli atrakcji miał okazję przyjrzeć się warunkom pracy szkół niemieckich, co było ważnym elementem programu. Cały pobyt sprzyjał nawiązaniu przyjaźni i zacieśnianiu współpracy polsko-niemieckiej.
23 czerwca 2000 r. Gimnazjum nr 2 zakończyło pierwszy rok szkolny w swojej historii. Oto uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie z nauką i wysokimi wymaganiami:

Magdalena Kałębasiak – średnia ocen 5,5 i wzorowe zachowanie

Justyna Dmytruszewska – średnia ocen 5,08 i wzorowe zachowanie

Izabela Trautman – średnia ocen 5,08 i wzorowe zachowanie

Małgorzata Maciejewska – średnia ocen 4,82 i wzorowe zachowanie

Joanna Bęben – średnia ocen 4,75 i wzorowe zachowanie

Joanna Dolat – średnia ocen 4, 75 i wzorowe zachowanie

Piotr Szajda – średnia ocen 4,75 i wzorowe zachowanie

Uczniowie otrzymali nagrody i gratulacje z rąk pani dyrektor Barbary Jarosz i wychowawców.
Pani dyrektor Barbara Jarosz pożegnała nauczycielki, które w przyszłym roku nie będą pracowały w Gimnazjum nr 2 . Na emeryturę odeszły: pani Danuta Ślepowrońska, a do pracy w innych szkołach panie Jolanta Kaliszuk i Katarzyna Klimczak.


1 września 2000 r. Gimnazjum PG2 rozpoczęło nowy rok pracy. Rok szkolny 2000/2001 był niewątpliwie przełomowy – szczególnie dla nauczycieli, którzy musieli pokonać trudne ścieżki awansu zawodowego. Pani dyrektor Barbara Jarosz poinformowała o objęciu przez panią Grażynę Dokurno funkcji wicedyrektora szkoły, a następnie powitała nauczycieli, którzy w tymże roku przystąpili do pracy. Nasze grono powiększyło się o następujące osoby:


 1. Regina Bęben – nauczycielka języka polskiego

 2. Alicja Chikh-Sulaiman – nauczycielka języka niemieckiego

 3. Magdalena Jóźwiak – nauczycielka języka niemieckiego

 4. Elżbieta Kasperkiewicz – nauczycielka matematyki

 5. Beata Król – nauczycielka języka niemieckiego

 6. Lidia Lewandowska – nauczycielka religii

 7. Lidia Mikołajewicz - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

 8. Mariola Milcarz – nauczycielka sztuki

 9. Ks. Wacław Nowak – nauczyciel religii

 10. Irma Patrzałek – bibliotekarka

 11. Jolanta Stachowiak – nauczycielka sztuki

 12. Aneta Zadala – nauczycielka religii

 13. Miłosza Zdanowicz – nauczycielka chemii

 14. Agnieszka Żołędziejewska – nauczycielka religii

Pod koniec uroczystości uczniowie dowiedzieli się, kto będzie sprawował nad nimi opiekę wychowawczą:


Klasa Ia – p. Ewa Burzyńska

Klasa Ib – p. Anna Mariańska

Klasa Ic – p. Miłosza Zdanowicz

Klasa Id – p. Danuta Zajączkowska

Klasa Ie – p. Piotr Dzięcioł

Klasa If – p. Regina Bęben.

Zmiana wychowawcy nastąpiła w klasie klasa II c . Został nim pan Olgierd Cichecki2 października 2000 r. odbyło się spotkanie z satyrykiem Janem Grossem. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z poetą, dowiedzieć się o szczegółach z jego życia zawodowego. Wizyta tak znakomitego gościa z pewnością dała wielu osobom dużo do myślenia.
6 października 2000 r. nastąpiło wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego, które w zreformowanej szkole miało olbrzymie znaczenie dla każdego nauczyciela. W tym gronie znalazły się dwie nauczycielki-stażystki: pani Irma Patrzałek i pani Miłosza Zdanowicz, dwie nauczycielki kontraktowe:

pani Marta Adamska i pani Joanna Brąszkiewicz, pozostali są nauczycielami mianowanymi.
27 lutego 2001 r. uczniowie klas II po raz pierwszy zmagali się z testami dla absolwentów gimnazjum. Do prawdziwego egzaminu ze swoich umiejętności mieli jeszcze rok, ale chodziło o to, aby każdy mógł się zapoznać ze sposobem egzaminowania. Okazało się, że nie tylko uczniom, ale także nauczycielom potrzeba dużo wytrwałości w osiągnięciu wytyczonego celu.
Rok 2001 w Barlinku został ogłoszony Rokiem Emanuela Laskera. Był on niewątpliwie indywidualnością w dziejach Barlinka i długoletnim mistrzem świata w szachach. Jednym z etapów obchodu Roku Laskerowskiego było wyłonienie szachowego mistrza szkoły. Turniej odbył się 29 stycznia pod czujnym okiem pana Jerzego Klimaszewskiego. Po zmaganiach tytuł mistrza szkoły otrzymał Daniel Ouaddi z kl. IIa , a wicemistrzem został Tomasz Ulewicz z kl. IId.
3 lutego 2001 r.odbył się Turniej GRAND PRIX ZIEMI MYŚLIBORSKIE W SZACHACH. Uczeń PG2 Daniel Ouaddi nie dał szans nikomu wygrywając I edycję turnieju. Szkoła prowadziła też w ogólnej klasyfikacji szkół. 10 marca odbył się kolejny, wojewódzki turniej szachowy. Daniel zajął w nim, wysokie 2 miejsce.
Szkoła dbając o swoich uczniów w dniu 27 lutego 2001r. zorganizowała profilaktyczną akcję przeciwko narkotykom pod hasłem „Gwiaździsty krąg czystych serc” solidaryzując się tym samym z organizacją prowadzoną przez Marka Kotańskiego.
Kolejnym sukcesem szkoły w tym roku było wyróżnienie szkolnej gazetki „Gimzetki” w I etapie ogólnopolskiego konkursu na Gazetkę Szkolną, co świadczy o swobodzie, jaką mają uczniowie w wyrażaniu swoich poglądów i rozwijaniu swoich zainteresowań.
23 kwietnia 2oo1r. w naszej szkole pojawił się niezwykły gość, a mianowicie ksiądz Kanonik Stanisław Skorodecki, współwięzień kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na spotkaniu z gimnazjalistami opowiadał o czasach komunizmu w Polsce oraz przedstawiał sylwetkę naszego wspaniałego Prymasa.
Publiczne Gimnazjum numer 2 wzięło udział w I etapie Konkursu „Super Szkoła” i zakwalifikowało się do II etapu tego konkursu.
Uczniowie chcący rozwijać swoje umiejętności językowe w dniu

30 maja 2001 r. brali udział w spotkaniu z 45-osobową grupą seniorów z Schwedt w Niemczech oraz z członkami barlineckiego Klubu Seniora.
Wspaniałe przedstawienia przygotowały dziewczęta z koła teatralnego, które prowadzi pani Iwona Żytkowiak. Dnia 21 czerwca 2001r. dziewczęta zaprezentowały aż trzy spektakle. Można było obejrzeć „Młyn upiorów” na podstawie książki Romany Kaszczyc, w unowocześnionej wersji. Bardzo interesująca była również „Złota rybka”, która opowiadała o tym, jak źle mieć teściową i żonę oraz futurystyczne przedstawienie „Przełom wieków” opowiadające o tym, jak nasze życie będzie postrzegane przez istoty z kosmosu za kilka milionów lat.Rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku odbyło się dnia 3 września, a o godzinie 9 rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Zwiększyła się liczba uczniów i poszerzyło się grono nauczycielskie. W tym roku dołączyli do nas:


 1. Beata Cichecka- nauczycielka matematyki

 2. Ks. Mariusz Dernoga- nauczyciel religii

 3. Maria Dzięcioł- nauczycielka sztuki

 4. Agata Gezer- nauczycielka języka niemieckiego

 5. Ks. Wojciech Jaźniewicz- nauczyciel religii

 6. Elżbieta Kusa- nauczycielka wychowania fizycznego

 7. Tomasz Nowicki- nauczyciel wychowania fizycznego

 8. Bożena Rudnicka- nauczycielka geografii

 9. Elżbieta Skiba- wychowawczyni w świetlicy, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie

10. Adam Sokołowski- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

11.Renata Sufleta- nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego
Mamy w tym roku sześć nowych klas, których wychowawcami zostali :

Klasa Ia- p. Elżbieta Kasperkiewicz

Klasa Ib- p. Lidia Mikołajewicz

Klasa Ic- p. Renata Sufleta

Klasa Id- p. Wojciech Burzyński

Klasa Ie- p. Mirosław Kusy

Klasa If- p. Maria Dzięcioł
Dnia 21 listopada 2001 r. odbył się Dzień Życzliwości, który upłynął nader życzliwie. Na każdej lekcji nauczyciele życzliwie przeprowadzali kartkówki, sprawdziany i pytali uczniów, a uczniowie życzliwie odpowiadali i pisali. Z życzliwością nauczyciele wpisywali oceny celujące oraz bardzo dobre na koniec I trymestru i z życzliwością oceny niedostateczne.
W związku z przygotowaniami dotyczącymi wejścia Polski do Unii Europejskiej 24 maja 2002r. zorganizowano Dzień Unii Europejskiej. Można było bez paszportów i bez wiz spędzić kilka godzin poza granicami Polski. W podróży po Europie towarzyszyli goście wśród których warto wymienić p. A. Pakosz- wiceburmistrz Barlinka, p. Zdzisława Kika- dyrektora ZEASz-u, p.p Jolanta Wiłkojć-Pogorzelska i Małgorzata Zwolińska- z gorzowskich biur turystycznych, radna p. Halina Fijałkowska; dyrektor gimnazjum p. Barbara Jarosz oraz przedstawiciele prasy lokalnej p. Jadwiga Drwięga i p. Jacek Słomka. Uczniowie przygotowali prezentacje poszczególnych krajów europejskich, przez co jeszcze lepiej można było się wczuć w atmosferę imprezy. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli p. Anna Mariańska i p. Wojciech Burzyński.
20 czerwca 2002r. pożegnaliśmy pierwszych absolwentów PG2. ,,Trzeba tak żyć, żeby można było mieć szacunek dla siebie” takie hasło Maksyma Gorkiego przyświecało zakończeniu roku szkolnego absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 2.

W rytm poloneza uczniowie wraz z wychowawcami uroczyście wkroczyli na salę BOK,, Panorama”. Na uroczystość przybyli m.in. burmistrz Zygmunt Siarkiewicz, ksiądz proboszcz Jan Jermak, przedstawiciele rady rodziców, dyrekcja, grono pedagogiczne szkoły, rodzice absolwentów i bohaterowie tego dnia- młodzież, która żegnała się ze szkołą, kończąc tym samym kolejny etap w swoim życiu. Z tej okazji wyróżniono wszystkich tych, którzy w jakiś sposób zapiali się w historii szkoły. Tytuł Primus Inter Pares otrzymała Izabelę Trautman, która osiągnęła najwyższą średnią ocen. Siedmioro uczniów otrzymało tytuł prymusa:


Małgorzata Kałębasiak Elżbieta Dokurno

Piotr Szajda Marta Cimochowska

Justyna Dmytruszewska Katarzyna Mieczkowska

Adam Krystkiewicz
Wyróżniono i nagrodzono również tych wszystkich, którzy w czasie trzech lat nauki osiągnęli wybitne wyniki w sporcie na szczeblu powiatowym i wojewódzkim:

Macieja Kubałę, Piotra Szajdę, Piotra Kaliszuka, Grzegorza Topolskiego, Pawła Malesza, Piotra Kurczabę, Kamila Zdunowskiego, Krzysztofa Karweckiego, Marcina Kądzielę, Sylwestra Chałupkę, Jarosława Zommera, Tomasza Zwolińskiego, Macieja Zycha, Adelę Fabiańską, Ewę Banaszewską, Justynę Szumierz, Katarzynę Mieczkowską, Magdę Kałębasiak, Ewelinę Parnikak, Barbarę Danisz, Natalię Krzak, Karolinę Zmarzlik.
Za działalność artystyczną wyróżniono: Elżbietę Dokurno, Katarzynę Mieczkowską, Małgorzatę Maciejewską, Jolantę Olechowską, Justynę Dmytruszewska, Martę Cimochowską, Agnieszkę Konowalską, Izabelę Patrzykąt, Izabelę Trautman.
Za reprezentowanie szkoły na niwie ekologicznej wyróżniono:

Przemysława Lachowicza i Magdalenę Kałębasiak.

Za zaangażowanie w życie szkoły, działalność społeczną i pracę w samorządzie uczniowskim wyróżniono:

Macieja Kubałę, Krzysztofa Zabłockiego, Magdalenę Kałębasiak, Magdalenę Antonowicz, Agnieszkę Konowalską, Małgorzatę Maciejewską, Kamilę Przybycińską.


Za stuprocentową frekwencję nagrodzono: Justynę Szumierz i Kamilę Bukowską.
Rozdaniu świadectw towarzyszyło widoczne na twarzach absolwentów wzruszenie, łzy, które strumieniami lały się po uroczystości, w czasie ostatnich pożegnań absolwentów ze swoimi wychowawcami, kolegami i koleżankami.


2 września 2002r. rozpoczęto kolejny rok szkolny 2002/2003. Uczniów klas I, II, III przywitała pani dyrektor Barbara Jarosz oraz Grono Pedagogiczne. Wychowawstwo otrzymali:

Klasa Ia – p. Grażyna Dokurno

Klasa Ib – p. Iwona Żytkowiak

Klasa Ic – p. Maria Kotowska

Klasa Id – p. Joanna Brąszkiewicz

Klasa Ie – p. Elżbieta Kusa

2 października 2002r. gimnazjum odwiedziło troje nauczycieli z Prastarzgsskolarz w Eksjo. Celem spotkania pedagogów było nawiązanie współpracy i realizacja nowego projektu: „We learn the language; Polish-English-Swedish”. W projekcie brali udział uczniowie klasy I a z wychowawczynią Grażyną Dokurno oraz panie Renata Sufleta i Danuta Zajączkowska.
5 października 2002r. nastąpiło rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2002/2003 połączone było z pożegnaniem dotychczasowego kierownika Terenowego Oddziału Dydaktycznego w Barlinku dr Tadeusza Zaborowskiego. Z tej okazji dr Zaborowski otrzymał serdeczne podziękowania za wkład włożony w uruchomienie tego ośrodka, a od Rady Miejskiej w Barlinku otrzymał medal „Za zasługi dla Barlinka”. Sam podkreślił jednak, że wielkie słowa uznania należą się Jerzemu J. Falińskiemu i Zygmuntowi Siarkiewiczowi. Szczególne podziękowania skierował do Barbary Jarosz- dyrektora PG2, w murach którego oddział się mieści. Przy tej okazji Z. Siarkiewicz i B. Jarosz zostali wyróżnieni tytułem zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie.
8 listopada 2002r.odbyło się otwarcie obiektu treningowego na Górnym Tarasie. W uroczystości przecięcia wstęgi wzięły udział władze województwa w osobie pana marszałka województwa zachodniopomorskiego – J.J. Falińskiego, burmistrza Miasta i Gminy Barlinek – Z. Siarkiewicza, Dyrektora Przedszkola Miejskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej i Dyrektora Gimnazjum NR2. Gośćmi honorowymi byli dwaj polscy olimpijczycy z Moskwy: wioślarz Ryszard Stadniuk oraz Bogusław Mamiński – lekkoatleta, medalista MŚ w biegu na 3 km z przeszkodami.

1 maja 2003r. uczniowie klas II a i II b wraz z wychowawczyniami Elżbietą Kasperkiewicz i Lidią Mikołajewicz wzięli udział w prezentacji krajów UE w zorganizowanej na barlineckim rynku „Majówce z Unią”. PG2 przedstawiało Portugalię.
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia Polski do Unii Europejskiej 21 maja 2003r. w klasie III a odbyła się debata , której temat dotyczył przystąpienia Polski do UE. Uczniowie podzielili się na dwie grupy: zwolenników integracji Polski z UE i przeciwników przystąpienia Polski do UE. Zwyciężyli uczniowie „na tak”. Uczniów do debaty przygotowała pani Anna Mariańska. Lekcja była obserwowana przez p. dyrektor-Barbarę Jarosz, uczniów z LO przy ul. Leśnej z opiekunami, pani Annę Łechtańską z UMiG oraz 23 osobową grupę młodzieży ze Szwecji ze swymi opiekunami.

18 czerwca 2003r. PG2 żegnało swoich absolwentów w sali widowiskowej ,,Panorama”. W takt poloneza z filmu ,,Pan Tadeusz” 6 klas prowadzonych przez wychowawców kolejno weszło na salę wypełnioną rodzicami i gośćmi, a później hymn śpiewany już tradycyjnie w szkole a capella przez absolwentów z wtórowaniem widowni stworzył bardzo uroczystą atmosferę. Wystąpienie pani dyrektor Barbary Jarosz, zaproszonych gości, wyniki i ocena trzyletniego wychowania i kształcenia, wręczenie 27 świadectw wyróżniającym się uczniom o średniej 4.75 i wyższej do 5.5, a rodzicom listów gratulacyjnych, rozdanie pozostałych świadectw i nagród bardzo wielu aktywnym uczniom to najważniejsze punkty stałe konieczne do spełnienia przy żegnaniu się ze szkołą i absolwentami. Tytuł PRIMUS INTER PARES uzyskała Aleksandra Dudojć ze średnia ocen 5.5.1 września 2003 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pojawiły się nowe klasy pierwsze, a wychowawstwo otrzymali następujący nauczyciele:
Klasa I a- wychowawca Danuta Zajączkowska

Klasa I b- wychowawca Regina Bęben

Klasa I c- wychowawca Mirosław Kusy

Klasa I d- wychowawca Sławomira Pawłowska

Klasa I e- wychowawca Olgierd Cichecki
5 września 2003r. uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali ślubowanie dla ,,pierwszaków’’ i z tej okazji ułożyli dla młodszych kolegów wierszyk, który stanowił pewnego rodzaju życzenia :

,, Oda do Pierwszaków”
WITAJCIE KOCIAKI, NOWI UCZNIOWIE

MY STARSI OD WAS JESTEŚMY W ZMOWIE

CHCEMY WAS PRZYJĄĆ TUTAJ SERDECZNIE

CHCEMY BYŁO WAM FAJNIE WIECZNIE

NA POCZATKU PRZYSIĄC NAM MUSICIE

NA IMIĘ, NA ŚMIERĆ I ŻYCIE,

ŻE DO TEJ SZKOŁY Z UŚMIECHEM CHODZICIE,

ŻE O DRUGAKACH JAK O KRÓLACH MYŚLICIE

SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY MACIE SZANOWAĆ

Z POBLEMAMI PO KĄTACH SIĘ NIE CHOWAĆ

PROSZĘ PRZYZNAWAĆ SIĘ DO TEJ SZKOŁY

PAMIĘTAJCIE! TUTAJ CHODZĄ INTELIGENTNI , A NIE MATOŁY

CHCEMU BY WAM BYŁO MIŁO

BY NASZE GRONO PO NOCACH WAM SIĘ ŚNIŁO

ŻYCZYMY WAM SAMYCH SUKCESÓW W SZKOLE

I OD TEJ CHWILI WITAMY W NASZYM ZESPOLE.
29 września 2003r. w sali widowiskowej BOK Panorama odbyło się uroczystość ,, NAJLEPSZY Z NAJEPSZYCH” na której nastąpiło podsumowanie osiągnięć dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach za rok szkolny 2002/2003. Z naszej szkoły zostało nagrodzonych wielu uczniów:

Galecka Monika Pilarczyk Marzena Musolf Sława

Drążyk Przemysław Lach Ewa Janicki Grzegorz

Sujkowski Michał Dudek Agnieszka Lewandowski Marcin

Tombak Marlena Perske Katarzyna Dudek Damian

Dudojć Aleksandra Ignaś Żaneta Roszak Kamil

Saleh Marcel Sługocka Karolina Działak Łukasz

Rzepecki Kacper Pisarczyk Katarzyna Jankowski Dawid

Niciński Piotr Pawlak Sandra Kukawski Tomasz

Pietraszewska Natalia Białosowska Elżbieta Zych Adam

Szymański Maciej Piliński Daria Parniak Adam

Zuj Zuzanna Przybycińska Magdalena Ignaś Mariusz

Mitek Anna Stanisławska Aleksandra Osińska Mariola

W liści gratulacyjnym skierowanym do Pani Dyrektor Barbary Jarosz , Burmistrz - Zygmunt Siarkiewicz napisał :
,, Serdecznie gratuluję uzyskania przez uczniów Pani szkoły tytułu

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

Bardzo dobre przygotowanie uczniów do wielu konkursów potwierdzone uzyskaniem przez nich zaszczytnego tytułu to cenny wkład nauczycieli Pani szkoły w wychowanie młodego pokolenia.”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2002/2003 brała udział w akcji ,, Szkoła z klasą” zorganizowanej przez redaktorów ,,Gazety Wyborczej” ,pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 10 października 2003 r. nastąpiło podsumowanie. Wśród 1310 gimnazjów z całej Polski , ten zaszczytny tytuł przypadł również Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.SZKOŁA Z KLASĄ to taka, która :


 • Dobrze uczy każdego ucznia

 • Ocenia sprawiedliwie

 • Uczy myśleć i rozumieć świat

 • Rozwija społecznie, uczy wrażliwości

 • Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat

 • Przygotowuje do przyszłości

W akcję byli zaangażowani nauczyciele: Barbara Jarosz, Grażyna Dokurno, Elżbieta Kasperkiewicz, Olgierd Cichecki, Maria Kotowska, Małgorzata Jabłońska, Anna Mariańska , Sławomira Pawłowska, Renata Sufleta, Miłosza Zdanowicz , Iwona Żytkowiak oraz uczniowie z klas IIa, IIIa, III b i przewodnicząca SU Ewa Pielich.

Od 13-16 października 2003 r. w naszej szkole przebywał grupa uczniów ze Szwecji wraz ze swoimi nauczycielami . Pobyt związany był z realizacją projektu pt.,, Woda”. W projekcie wzięli udział uczniowie: Monika Rutyna, Agnieszka Dzierbunowicz, Natalia Olejniczak, Michał Warakomski, Sylwia Łuba i Dominik Dziubiński. Nad całością czuwali nauczyciele: Danuta Zajączkowska, Jolanta Rybarczyk i Renata Sufleta.
16 października 2003r. minęła 25.rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Z tej okazji nauczyciele Ewa Burzyńska , Wojciech Burzyński i Agnieszka Żołędziejewska oraz uczniowie klas II b i III b przygotowali piękną wystawę i wieczornicę podczas której przypominano osobę papieża.

,, Wspaniałe przeżycie duchowe i artystyczne, ale przede wszystkim trud młodzieży dla Wielkiego Polaka Jana Pawła II , Papieża.” Takiego wpisu do szkolnej kroniki dokonał proboszcz Parafii Św. Wojciecha ks. Jan Jermak.
1 grudnia 2004 r. w naszej szkole gościł Ksiądz Biskup Jan Gałecki z okazji wizytacji Parafii Św. Wojciecha.
1 czerwca 2004 r. na boisku szkolnym odbył się festyn rodzinny. Przy pięknej, słonecznej pogodzie pojawiło się wiele osób, które mogły wziąć udział w loterii fantowej, zrobić sobie odlotową fryzurę lub oryginalny makijaż, kupić piękny wyrób ze szkła, zmierzyć sobie ciśnienie albo wejść na wagę i sprawdzić ,ile przybyło po zjedzeniu pysznych ciast przygotowanych przez uczniów i rodziców. Można były zadedykować komuś piosenkę lub samemu zaśpiewać , a także obejrzeć popisy akrobatyczne.

24 czerwca 2004 r. pożegnaliśmy trzeci rocznik absolwentów. W tym roku najlepszą uczennicą okazała się Elżbieta Białosowska z klasy III a i to jej przypadł tytuł PRIMUS INTER PARES. Dla uczniów na dalszą drogę życia przygotowano hasło:,, Szukajcie prawdy, jasnego płomienia . Szukajcie nowych nie odkrytych dróg”
1 września 2004 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny . Do naszego gimnazjum będzie uczęszczało 440 uczniów, w tym 102 dojeżdżających. W uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku.

Wychowawstwa otrzymali nauczyciele:Klasy I a - wychowawca Wojciech Burzyński,

Klasy I b- wychowawca Jolanta Rybarczyk,

Klasy I c - wychowawca Piotr Dzięcioł,

Klasy I d - wychowawca Miłosza Zdanowicz,

Klasy I e - wychowawca Marlena Sufleta.
W tym roku Publiczne Gimnazjum numer 2 nawiązało współpracę z zespołem uczniów ze Szwecji, z Eksjo. W projekcie pod tytułem „Rolnictwo” łącznie udział brały 24 osoby. Celem projektu było zapoznanie się z sytuacją okolicznych gospodarstw rolnych w Barlinku i w Eksjo, poznanie kultury i tradycji wsi polskiej i szwedzkiej, ocena wpływu hodowli zwierząt na środowisko oraz współpraca nauczycieli i uczniów dwóch zaprzyjaźnionych miast.
Dnia 4 listopada 2004 r. do naszej szkole zawitał wspaniały podróżnik i nurek Krzysztof Grzelczak. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wspaniałej opowieści człowieka, który zrezygnował i wyrzekł się bardzo wielu rzeczy, aby móc realizować swoje marzenia i pragnienia. Całe spotkanie było niezwykle ciekawe i fascynujące, zainspirował młodych ludzi do wiary we własne marzenia i możliwości.

Dnia 24 listopada 2004 r. Szkolne Koło Teatralne prowadzone przez panie Marlenę Sufletę, Martę Adamską i Irmę Patrzałek wystawiło spektakl słowno-muzyczny poświęcony pamięci tych, którzy odeszli. Repertuar obejmował utwory liryczne znanych polskich poetów. Dla każdego był to czas zadumy i refleksji.


Uczniowie klasy III a pod opieką wychowawczyni pani Grażyny Dokurno wystawili w BOK Panoram utwór Erica Emanuela Schmidta „Oskar i pani Róża”.
8 kwietnia bez słów, w milczeniu, ale pełni wiary żegnaliśmy Papieża Polaka Jana Pawła II. Upamiętniając ten moment uczniowie przygotowali przepiękne wystawy i gazetki.
Pożegnanie tegorocznych absolwentów miało miejsce 23 czerwca 2005 r.

Hasłem przygotowanym dla uczniów były słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II ,,Bądźcie solą ziemi i światłością świata”. W tym roku zaszczytny

tytuł PRIMUS INTER PARES przypadł uczennicy klasy III a- Zuzannie Zuj.

1 września 2005r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny , a już 3 września przyjęliśmy do naszego grona kolejne klasy pierwsze , tym razem sześć:


 • I a- wychowawca Elżbieta Skiba

 • I b- wychowawca Beata Zduńczyk

 • I c- wychowawca Grażyna Dokurno

 • I d- wychowawca Lidia Romanowska- Mikołajewicz

 • I e- wychowawca Irma Patrzałek

 • I f- wychowawca Elżbieta Kusa


21 września w Szczecinie odbył się V ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas : III a, b i II a , którymi opiekowali się nauczyciele: Regina Bęben, Maria Kotowska i Danuta Zajączkowska.

Celem festiwalu było pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy, zaprezentowanie osiągnięć naukowych z położeniem akcentów na praktyczną rolę i znaczenie nauki . Festiwal odbył się na Uniwersytecie Szczecińskim i w Akademii Rolniczej.odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczenia Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoły Jakości. To już drugi – po „Szkole z klasą”- prestiżowy tytuł na jaki zapracowaliśmy. Wśród licznych gości zaproszonych na tę okoliczność była pani kurator Grażyna Bychawska, która wręczając Certyfikat na ręce dyrektora szkoły – pani Barbary Jarosz, odczytała uzasadnienie Kapituły przyznającej ów tytuł. Gratulacje otrzymaliśmy również od Dyrektora Delegatury w Chojnie pana Ryszarda Lejmana, od Starosty Myśliborskiego  pana Janusza Winiarczyka,  władz samorządowych, przedstawiciela Rady Miasta oraz od dyrektorów innych placówek oświatowych.

 Uczniowie w formie konferencji prasowej przeplatanej licznymi występami artystycznymi przedstawili dokonania naszego gimnazjum, na korytarzach szkolnych można było zobaczyć wystawy prac  uczniowskich, osiągnięć w licznych konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. Całości dopełniło spotkanie  pani kurator oraz wszystkich zaproszonych gości z pracownikami oraz  uczniami naszego gimnazjum. Uzyskanie Certyfikatu Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości było następnym wyzwaniem, które podjęliśmy i, któremu jako szkoła sprostaliśmy. Przed nami nowe zadania i nowe cele.Wicekurator Oświaty Grażyna Bychawska wręcza pani dyrektor Barbarze Jarosz Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.
W dniach od 24-29 października2005 r. w naszej szkole gościliśmy grupę uczniów wraz z opiekunami ze Szwecji z zaprzyjaźnionej szkoły w Mariannelund. Uczniowie z Polski i Szwecji realizowali projekt ,,ROLA PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRACY Z UCZNIEM MAJACYM PROBLEMY W NAUCE.”


13 maja po raz pierwszy zostały zorganizowane w naszej szkole I Powiatowe Mistrzostwa Czeerleaderek . Organizatorami były nauczycielki wychowania fizycznego : Joanna Brąszkiewicz i Elżbieta Kusa.
9 czerwca odbył się w naszej szkole I Przegląd Amatorskich Form Teatralnych zorganizowany przez panie Martę Adamską i Marlenę Sufletę. Wszystkie grupy teatralne dały wspaniały popis , wykazały się umiejętnością gry aktorskiej oraz okazały zamiłowanie do występów na scenie . Jury w składzie :

Jadwiga Drwięga, Małgorzata Jabłońska i Elżbieta Smoczyk miało niełatwe zadanie. Ostatecznie kolejne miejsca zajęli :I m.- Gimnazjum z Lubiany za spektakl pt.,, Żelazne dzieci”,

II m.- PG nr1 z Barlinka za spektakl pt.,, Świtezianka”

III m.- Gimnazjum z Pełczyc za spektakl pt.,, Trędowaty, bo niekochany”

IV m. – PG nr 2 za spektakl pt.,, Moralność Pani Dulskiej”.

Było to przedsięwzięcie po raz pierwszy zorganizowane w naszej szkole , które z pewnością powinno stać się imprezą cykliczną.

22 czerwca 2006 r. pożegnaliśmy kolejny rocznik uczniów. Tradycyjnie uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w BOK ,, Panorama”. Bohaterom tej uroczystości przyświecało hasło ,, Wy jesteście przyszłością świata”. W tym roku tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymała Luiza Głowik z klasy III b.


W dniu 4 września odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pierwszy dzwonek , którego dźwięk usłyszeliśmy punktualnie o 9.00 uświadomił wszystkim , że wakacje , które niedawno witaliśmy z radością , są już niestety przeszłością . Pani dyrektor przypomniała o obowiązkach i życzyła wszystkim wielu sukcesów.

Do naszego grona przyjęliśmy pięć nowych klas : • I a- wychowawca Anna Mariańska

 • I b- wychowawca Iwona Żytkowiak

 • I c- wychowawca Danuta Zajączkowska

 • I d- wychowawca Ewa Burzyńska

 • I e- wychowawca Joanna Brąszkiewicz ,

które po wykonaniu wielu skomplikowanych zadań ( zarówno uczniowie jak i wychowawcy) zostali przyjęci do braci gimnazjalnej.

Dyrektor szkoły poinformowała zebranych, że nauczyciele z naszej szkoły 1.    Dokurno Grażyna2.    Mariańska  Anna

3.    Skiba Elżbieta

4.    Zajączkowska Danuta

5.    Żytkowiak Iwona,

po  intensywnym przepracowaniu całego roku szkolnego 2005/2006 w ramach programu NAUCZYCIEL Z KLASĄ, uzyskali ten tytuł w czasie wakacji.  Zadania, które musieli zrealizować nauczyciele, były podzielone na cztery bloki tematyczne odpowiadające czterem „sprawnościom nauczyciela”:¨Nauczycielu, odejdź od tablicy”.

¨Nauczycielu, pracuj metodą projektów”.

¨Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomagać im się uczyć”.

¨Uczeń też człowiek”.

Nowy rok szkolny zaczęliśmy bardzo ostro, bo już 18 września 2006 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt.,, DEMOKRACJA”. W projekcie wzięło udział 14 uczniów( 7 z Polski i 7 ze Szwecji). Nad prawidłowym przebiegiem czuwała pani Jolanta Rybarczyk, a pomagały Anna Mariańska i Grażyna Dokurno . W dniach od 18 do 26 września uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w : • Spotkaniu z burmistrzem panem Zygmuntem Siarkiewiczem w UMiG

 • ,, Kongresie Ojców Demokracji” przygotowanym przez klasę III a

 • Wycieczce do Warszawy

 • Tworzeniu projektu medialnego

 • Prezentacji prac z udziałem władz Barlinka i Eksjő

Na radzie pedagogicznej 27 października 2006 r. pani dyrektor Barbara Jarosz powołała zespół nauczycieli, który będzie koordynował prace związane z nadaniem imienia naszej szkole. W skład zespołu weszły następujące osoby: • Anna Mariańska- koordynator

 • Ewa Burzyńska

 • Grażyna Dokurno

 • Małgorzata Jabłońska

 • Elżbieta Kasperkiewicz

 • Elżbieta Kusa

 • Irma Patrzałek

 • Sławomira Pawłowska

 • Renata Sufleta

 • Iwona Żytkowiak

Z urzędu do prac włączą się dyrektor szkoły oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele Rady Rodziców. Po wstępnym głosowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli wyłoniona została lista kandydatów:

Kazimierz Górski, Emanuel Lasker, Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski i Maria Skłodowska –Curie. Po drugim głosowaniu trzech społeczności na patrona szkoły został wybrany MIKOŁAJ KOPERNIK

28 listopada 2006 r. członkowie Koła Teatralnego pod kierunkiem pań: Marty Adamskiej, Irmy Patrzałek i Marleny Suflety zorganizowali WIECZOREK POETYCKI poświecony znanemu polskiemu poecie – Edwardowi Stachurze, który jest zaliczany do grona poetów przeklętych. Uczniowie recytowali najbardziej znane utwory poety przy akompaniamencie muzyki. Publiczność ze wzruszeniem i w skupieniu wysłuchała interpretacji utworów poety.
19 grudniA 2006 r. w szkole odbyło się niecodzienne spotkanie uczniów z Mistrzynią Świata w kulturystyce- panią HALINĄ KUNICKĄ. Organizatorami tego spotkania byli nauczyciele naszej szkoły: Regina Bęben i Artur Sielski. Jeszcze raz się okazało, że maksyma ,, ćwiczenie czyni mistrza” jest wciąż bardzo aktualne, oby nasi uczniowie wzięli ją sobie do serca.
29 marca 2007 r. odbyła się VI Sesja Rady Miasta i Gminy Barlinek. Dla naszej szkoły to spotkanie było szczególnie ważne ponieważ radni mieli podjąć decyzję o nadaniu szkole imienia, które wybrała społeczność Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

Na sesji społeczność szkoły reprezentowali: pani dyrektor Barbara Jarosz, gospodarze 13 klas oraz koordynator programu ,, Nadanie imienia szkole”.Przewodniczący Rady Miasta i Gminy -Dariusz Zieliński po przywitaniu wszystkich obecnych odczytał porządek obrad. Nasza sprawa znalazła się w szóstym punkcie obrad. Kiedy nadszedł ten moment przewodniczący odczytał wniosek o nadanie imienia szkole wraz z uzasadnieniem:

WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,

RUSZYŁ ZIEMIĘ,

POLSKIE GO WYDAŁO PLEMIĘ…

Dlaczego Mikołaj Kopernik jest patronem naszej szkoły?

To proste. Przede wszystkim, jest synem narodu mieszkającego nad Wisłą. Swoim życiem pokazał, jak wykorzystywać posiadane talenty, aby wszyscy z nich mogli czerpać. Sam najpierw korzysta z wiedzy swoich profesorów. Studiuje na Uniwersytecie Krakowskim, zasady prawa poznaje studiując w Bolonii. Praktykę prawniczą odbywa w kancelarii papieskiej w Rzymie. Jednocześnie wygłasza publiczne wykłady z zakresu matematyki. W dalszym ciągu chłonie wiedzę, rozpoczynając studia medyczne w Padwie. Dzięki swoim zdolnościom i pracy uzyskuje tytuł doktora prawa kanonicznego, prawo wykonywania praktyki lekarskiej (zostaje osobistym lekarzem biskupa), uczestniczy w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu. Sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus, przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Jest wielkim patriotą. Po złożeniu przysięgi wierności królowi Zygmuntowi I, broni Olsztyna przed Krzyżakami. Dokonuje wyjazdów lokacyjnych na wieś, zasiedlając puste łany w dobrach kapituły. Jest także ekonomistą. Formułuje prawo zapobiegające utracie wartości pieniądza. Przez całe swoje życie pasjonował się wszechświatem. Jego zainteresowanie, wymiana myśli z astronomem norymberskim, latami trwające obserwacje nieba, zrobiony przez Mikołaja projekt reformy kalendarza, dały podstawy do niepowtarzalnej w dziejach ludzkości teorii heliocentrycznej. Cały świat został postawiony „ do góry nogami”.

Mikołaj Kopernik do dziś zadziwia bogactwem swego wizerunku.

Dla uczniów jest wzorem mówiącym, że warto się uczyć, że nie wolno przekreślać swoich zdolności. Nauka to nie jest tylko to, co przekazują pedagodzy, to także własne dociekania. To przykład wielkiego patriotyzmu dla młodych. Pokazuje, że każdy jest odpowiedzialny za losy naszej ojczyzny. Jest kanonikiem w Olsztynie, ale czynnie uczestniczy w walce z krzyżackim okupantem i wygrywa. Kopernik jest świadectwem ważnej cnoty – wierności swoim przekonaniom. Choć przekonany o swojej rewolucyjnej wręcz teorii budowy wszechświata, dba, aby nie była ona zgorszeniem dla ludzi swojej epoki. W imię szacunku dla istniejących i uznanych poglądów, na długie lata rezygnuje z własnych decyzji. To nie lada umiejętność, której dzisiejszym pokoleniom niewątpliwie brakuje.

Dla nauczycieli jest przykładem fantastycznego pedagoga, który każe inspirować młodzież do własnych doświadczeń. To człowiek z pasją. Nie poprzestaje na ustalonych już priorytetach, ale nieustannie ulepsza swoje teorie, docieka nowości, szuka możliwości dotarcia do szerszej społeczności.

Rodzice mogą dostrzec w Koperniku dobrego opiekuna, który wiele czasu i wysiłku poświęca dla swoich podopiecznych – jako członek kapituły warmińskiej, jako dowódca, przełożony, wreszcie przyjaciel, na którego zawsze można liczyć. Wartości, które przekazuje współczesnym sobie, każą postrzegać Mikołaja Kopernika jako człowieka ponadczasowego. Wszechstronnie wykształcony, mąż stanu, obyty w świecie strateg i ekonomista, jednocześnie skromny, taktowny, a przez to szanowany jest najlepszym przykładem dla dzisiejszej młodzieży. Wyczulony na piękno świata, znający wielu wielkich i uznanych epoki renesansu (np. Leonarda da Vinci, z którym spotkał się w czasie pobytu w Italii), a jednocześnie taki „swój” człowiek. Jest postacią, która z powodzeniem łączy szeroko pojęte wartości chrześcijańskie z troską o codzienne ludzkie życie, z jego cieniami i blaskami. Zapisał się w historii Polski nie tylko jako naukowiec udowadniający teorię heliocentryczną, ale przede wszystkim jako wielki Polak, który całe swoje życie poświęcił dla służby Ojczyźnie, w jej obronie i dla dobra narodu.

Osoba Mikołaja Kopernika z pewnością pomoże osiągnąć uczniom naszej szkoły nie tylko odpowiednie umiejętności, ale także wzbudzi postawy godne zauważenia i naśladowania.

Następnie odczytał odpowiednią uchwałę i nadszedł moment głosowania. Ku ogromnemu zadowoleniu przedstawicieli szkoły, radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę . Nasza szkoła-Publiczne Gimnazjum Nr2 w Barlinku – od tego dnia nosi imię MIKOŁAJA KOPERNIKA. Po tym ważnym i historycznym wydarzeniu , uczennica kl.II a –Agata Stasiak skierowała do zebranych następujące słowa:Społeczność Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi – Zygmuntowi Siarkiewiczowi, Komisji Oświatowej, Panu Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy-Dariuszowi Zielińskiemu oraz Państwu Radnym, za pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego nadania imienia naszej szkole.

Poprzez nadanie imienia, szkoła:

- uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych szkół,

- uczniowie oraz cała społeczność będą się starali godnie naśladować swojego patrona Mikołaja Kopernika, który dał się poznać jako człowiek wszechstronnie wykształcony i reprezentujący bardzo ważne dziedziny nauki.

W imieniu społeczności Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku zapraszam Państwa na uroczyste nadanie imienia naszej szkole, które odbędzie się w październiku 2007 r.
18 maja 2007 r. w szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika- Krzysztofem Hełminiakiem. Celem spotkania było przybliżenie sylwetki naszego patrona Mikołaja Kopernika.


24 maja w Publicznym Gimnazjum Nr 2 odbył się II PRZEGLĄD SZKOLNYCH FORM TEATRALNYCH. Przegląd przygotowały panie Marta Adamska i Marlena Sufleta. Hasło tego przeglądu brzmiało ,, Świat się śmieje” .

W przeglądzie wzięli udział uczniowie z gimnazjów barlineckich oraz z Karska i Smolnicy. Zwyciężył zespół teatralny ,, Marionetka” z PG Nr2 utworem ,, Sen (o) nocy letniej”.


,,Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, te na które czekamy” te słowa widniały nad sceną BOK ,,Panorama”, w której odbyło się pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów 2004-2007. Uroczystość odbyła się 21 czerwca i jak zwykle zgromadziła bardzo dużo gości . W tym roku zaszczytny tytuł PRIMUS INTER PARES uzyskała uczennica klasy III a –Małgorzata Skierska. W trakcie tegorocznej uroczystości po raz pierwszy został przyznany tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA uczniowi klasy III c- Robertowi Puźniakowi.

Pasja i zaangażowanie, jakie młodzi ludzie wkładają w rozwój swoich zainteresowań sprawiły, że uczniowie naszej szkoły

odnosili i odnoszą znaczące sukcesy

w licznych konkursach, olimpiadach, turniejach

i zawodach sportowych. Nie należy zapominać o tym,

iż w znacznym stopniu osiągnięcia te zależą od nauczycieli, którzy poświęcili swój wolny czas, aby aktywizować uczniów i zachęcać ich do stawiania sobie wysokich poprzeczek.

Żmudne przygotowania, drobne potknięcia, godziny spędzone nad książkami czy też na sali gimnastycznej idą w niepamięć, gdy uczniowie stają na najwyższym podium! Nie sposób wymienić w tej niewielkiej broszurze wszystkich zwycięzców Publicznego Gimnazjum nr 2. Wymieniamy w tym miejscu sukcesy najbardziej spektakularne.

Pobieranie 0.57 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna