Mikołaja KopernikaPobieranie 0.57 Mb.
Strona5/7
Data08.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

OGÓLNOPOLSKIE

1. Mały grant z fundacji „Szkoła z klasą”

projekt pt. „Teatr – wyobraźnia, działanie i współpraca”, realizacja przedstawienia „Życie to taki dziwny prezent”.
2. Grant z Fundacji Polsko – Amerykańskiej „Równać szanse”;

-projekt edukacyjno-wychowawczy „Akademia gier – śladami Emanuela Laskera”.

3. Projekt edukacyjny „Szkoła z klasą”.

4. Projekt edukacyjny „Nauczyciel z klasą” .

5. Projekt edukacyjny „Uczeń z klasą”.

6. Projekt edukacyjny ,, Spring day In Europe’’.

7. Projekt edukacji europejskiej „Moja szkoła w Unii Europejskiej”

8. Projekt edukacji obywatelskiej „Młodzi głosują”

(Centrum Edukacji Europejskiej)

9. Grant z Fundacji Polsko – Amerykańskiej „Równać szanse”;

-projekt edukacyjno-wychowawczy „Tu będę wracać” .

10. ,,Pakiet wrześniowy” – zakładamy wirtualne przedsiębiorstwo (2005-2007).MIĘDZYNARODOWE
1. Projekt ekologiczny polsko – szwedzki „Młodzież dla środowiska” (2001-2002).
2. Projekt ekologiczny polsko – szwedzki „Rolnictwo”(2004).

3. Projekt polsko – szwedzki „Sytuacja dzieci w Polsce, w Szwecji i Erytrei” (2005-2006).
4. Projekt polsko – szwedzki „Demokracja w Polsce i w Szwecji(2006-2007).
5. Projekt polsko – niemiecko – szwedzko –litewski „School of human law”(2006-2007)’

SZKOLNE1. Projekt edukacyjny – ścieżka edukacji regionalnej „Moja mała Ojczyzna’’.
2.Projekt edukacyjny – ,,Barlinek i okolice’’
3.Projekty w ramach Tygodnia Humanistycznego:

  • Starożytność

  • Średniowiecze

  • Renesans

  • Barlinek - moja mała Ojczyzna

  • Film

  • Pogranicza kultur

  • Teatr4. Projekty w ramach Tygodnia Nauk Ścisłych:

  • Nauka na bank

  • Procenty

  • Woda, powietrze i ziemia

  • Ruch w przyrodzie
 1. Projekt „Tabliczka Mnożenia”.
 1. Projekt Edukacyjno-Ekologiczny „Sieć monitoringu parametrów w woj. zachodniopomorskim”. 2004-2006


7. Projekt realizacji treści o Unii Europejskiej.
8.Projekt edukacyjny mający na celu zmniejszenie zjawiska wagarowania uczniów.

9. Projekt edukacyjny – edukacja czytelnicza i medialna.
10. Projekt edukacyjno – wychowawczy: „Zachodniopomorskie

w zmysłach”

PROGRAMY:
  • Pracy z uczniem drugorocznym.


  • Wspierania ucznia z trudnościami w nauce.

  • Edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti”.

  • Terapii pedagogicznej i logopedycznej: „Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum”.

  • Elektronicznej ewidencji ocen.

  • Koła dziennikarskiego.

  • Edukacyjny” W stronę filozofii”.

  • Edukacji regionalnej.

  • Edukacyjno – sportowy: „Taniec to też sport”.

  • Edukacyjno – sportowy: „Tenis ziemny jako forma rekreacji”.

  • Edukacyjno – sportowy z LA.

  • Pracy z uczniem uzdolnionym fizycznie.

  • Edukacyjny ,,Cabri”.

  • Indywidualny nauczania z uczniem zdolnym( j. polski, historia, matematyka, informatyka).

  • Współpracy PG-2 z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.

  • Rozwoju Szkoły.

  • Szkolny System Oceniania

  • Szkolny Program Profilaktyczny.

  • Szkolny Program Wychowawczy.

  • Ekonomia na co dzień”.

  • Edukacyjno – Wychowawczy „Samorządność uczniów w szkole”.


CIEKAWE FORMY PRACY:
1. Noce integracyjne – warsztaty teatralne, praca nad projektem,

Noce integracyjne –lekcją astronomii.
2. Tygodnie tematyczne; sesje naukowe

Procenty i banki” – Tydzień Nauk Ścisłych,X Muza – Film” – Tydzień Humanistyczny.

3. Punktowy System Oceniania.

4. Aktywne działanie w ramach programu „Pomóżmy innym”.
5. Akcje profilaktyczne z aktywnym udziałem młodzieży – konkursy, plakaty, happening, spektakle profilaktyczne.

6. Aktywna działalność koła turystycznego – udział w konkursach, rajdach pieszych, konkursach krasomówczych, wycieczki szkolne.
7. Cykliczne dyskoteki.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – przedszkole, Klub Seniora, Dom Kultury „Panorama”, redakcja radia.
9. Ceremoniał szkolny: pasowanie klas I, pożegnanie Absolwentów, Bal Absolwentów, imprezy okolicznościowe.
10. Ciekawe lekcje:

różne metody pracy: oprócz tradycyjnych – aktywne formy: drama, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania teatralne (ludzie z pasją – podróżnik, przyrodnik, historyk, artysta regionalny, redaktor radia), sesje naukowe, projekty edukacyjne, zajęcia międzyprzedmiotowe, komputer na zajęciach edukacyjnych, wizyta w studio telewizji, radiu; lekcje w stacjach przyrodniczych, w muzeum regionalnym, inscenizacje, program badawczy.
SZKOŁA JEST ORGANIZATOREM I UCZESTNIKIEM IMPREZ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
1. Imprezy powiatowe sportowe,

2. Turniej matematyczny „Tabliczka mnożenia” dla szkół podstawowych.

3. Uroczystości środowiskowe:

- szopka Bożonarodzeniowa;

- Najlepszy z Najlepszych;

- wystawa o Papieżu;

- spektakl teatralny „Życie to taki dziwny prezent” (realizacja projektu – grantu „Szkoły z Klasą”

- festyn sportowy;

- Biały marsz w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II;

- „Skąd nasz ród?” – wystawa z okazji 60. rocznicy powrotu do macierzy Pomorza

Zachodniego;

- Dzień Ziemi – sadzenie kasztanowców;

- lekcje koleżeńskie dla nauczycieli z gminy (SP, gimnazja );

- korelacja międzyprzedmiotowa;

- zajęcia komputerowe dla nauczycieli;

- warsztaty matematyczne – projekty działań propagowane przez ogólnopolskie SNM

- projekt polsko – szwedzki;

- Czirliderki – występy w czasie imprez gminnych i powiatowych

- Udział w ogólnopolskim programie badania wody i powietrza.
WOLONTARIAT W SZKOLE:


 • pomagamy starszym i niepełnosprawnym,

 • pomagamy potrzebującym – koleżeńska pomoc w nauce, loteria na rzecz najbiedniejszych,

 • zbieranie zabawek, ubrań,

 • kiermasz kartek świątecznych,

 • pomagamy zwierzętom – cykliczne zbieranie karmy dla zwierząt,

 • przedszkolaki – czytanie bajek, udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

 • spektakl dla dzieci - przedszkolaków – „Czerwony Kapturek”,

 • czynny udział w akcji WOŚP, loteria na rzecz szpitala, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uczenie tolerancji, odpowiedzialności za drugiego człowieka,

 • Góra grosza” – zbiórka pieniędzy dla dzieci z Biesłanu, ofiar Tsunami,

 • współpraca z Klubem Seniora

 • współpraca z Domem Dziecka
Minęło osiem lat od pierwszego dzwonka, który zabrzmiał w murach Publicznego Gimnazjum nr 2 w Barlinku. Czy od 1999 roku zaszły jakieś zmiany? Odpowiedź nasuwa się sama. Instytucja taka jak szkoła, szkoła, w której uczą się młodzi indywidualiści i pracują ludzie pełni pomysłów musiała się rozwinąć, zmienić.


Przede wszystkim zwiększyła się liczba oddziałów. W 1999 roku było ich 6, dzisiaj 16. Naukę pobiera ponad 4o0 uczniów. Do tej pory szkołę opuściło 6. roczników- 905 absolwentów, którzy z powodzeniem kontynuują dalszą edukację.

Obecnie w PG 2 pracuje 35 nauczycieli. Nasi nauczyciele nieustannie poszerzają swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

( kursy, warsztaty, sesje naukowe, studia podyplomowe). Kadra nauczycielska

PG2 jest wykształcona merytorycznie i metodycznie, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i odpowiedni poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Nie oznacza to, że nie mamy kłopotów . Nadal stawiamy czoła problemom wychowawczym, nagradzamy uczniów piątkami, szóstkami i dobrym słowem, cieszymy się z ich sukcesów, ale też straszymy kartkówkami i wpisami do dzienniczków uwag. Staramy się organizować młodzieży czas wolny i kształtować ich postawy społeczne. Nasze „młode gniewne” nastolatki w większości odpłacają się ciepłym uśmiechem, obdarzają nas swoim zaufaniem.


W roku nadania imienia baza lokalowa szkoły to :

 • 3 nowoczesne sale informatyczne

 • 4 klasopracownie

  • biologiczna

  • fizyczna

  • chemiczna

  • multimedialna

   • 14 sal lekcyjnych

  • języka polskiego – 4

  • sztuki – 1

  • języków obcych – 2

  • historii i wiedzy o społeczeństwie – 2

  • matematyki – 3

  • geografii – 1

  • religii - 1

  • sale sportowe – 3

  • boiska sportowe – 4

  • biblioteka , która liczy 4468 woluminów i wyposażona jest w komputer

  • czytelnia multimedialna , w której znajdują się 4 komputery oraz sprzęt audiowizualny

  • nowoczesny gabinet pedagoga szkolnego

  • świetlica szkolna.


,,Wstrzymał Słońce , ruszył Ziemię,

polskie wydało go plemię”
Gimnazjum Nr 2 przyjmuje imię słynnego Polaka , wszechstronnego człowieka, wybitnego humanisty, odważnego i zawsze dążącego do prawdy uczonego. To zobowiązuje . Mamy świadomość, że pomimo licznych sukcesów , przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia, udoskonalenia , naprawy. Nie możemy zaprzestawać pracy nad sobą , kształtowaniem swojej wiedzy i osobowości. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru jest dla naszej szkoły świętem wyjątkowym. Zdajemy sobie sprawę z tego , co już osiągnęliśmy, a także uświadamiamy sobie ,że w życiu należy pielęgnować pozytywne wzorce i postawy , należy brać przykład z autorytetów. Naszym patronem będzie odtąd Mikołaj Kopernik . Cieszymy się , że to właśnie On będzie przypominać nam o tym, co w życiu każdego młodego człowieka powinno być najważniejsze.,,Młodości Tobie nektar żywota

Natenczas słodki, gdy z innym dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem młodzi przyjaciele!...

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;

Jednością silni, rozumni szałem,

Razem, młodzi przyjaciele!...

A. Mickiewicz ,, Oda do młodości” ( fragment)
Co nam przyniósł nowy rok szkolny? Dużo zmian i ważnych wydarzeń:

3 września 2007 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, który dla społeczności szkolnej ma szczególne znaczenie- w tym roku Publiczne Gimnazjum nr 2 otrzyma swoje imię.

Do naszego grona dołączyło pięć nowych klas :

Wychowawcy klas I:


 • 1a- wychowawca Renata Sufleta

 • 1b-wychowawca Sławomira Pawłowska

 • 1c- wychowawca Maria Dzięcioł

 • 1d- wychowawca Regina Bęben

 • 1e-wychowawca Mirosław Kusy

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w szkołach nastąpiły pewne zmiany:  • wprowadzenie jednolitego stroju; niebieski T-shirt z logo szkoły

i granatowa kamizelka opatrzona tym samym znakiem

  • od tego roku ocena z religii jest wliczana do średniej ocen

  • zmiany w regulaminie szkoły: zakaz używania na lekcjach telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP-3


13-14 września 2007 r. gimnazjaliści włączyli się aktywnie do akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA - koordynatorem akcji była pani Danuta

ZajączkowskaOd sierpnia 2007 r. do marca 2008 r. w szkole był realizowany projekt ,, TU BĘDĘ WRACAĆ” w ramach programu ,,Równać szanse”. Skierowany był przede wszystkim do uczniów z terenów wiejskich, którzy mogli pochwalić się swoimi zabytkami, tradycjami i miejscowościami. Koordynatorem projektu była pani Grażyna Dokurno , a w realizacji zadań uczestniczyli : Ewa i Wojciech Burzyńscy, Elżbieta Skiba, Danuta Zajączkowska i Anna Mariańska.
29 września 2007 r. w ramach realizacji projektu grupa uczniów z klas II a i III a wraz z opiekunkami ( Grażyna Dokurno, Anna Mariańska i Elżbieta Skiba) wybrała się do Dziedzic.

W planie było poznanie historii miejscowości na podstawie zbiorów Muzeum w Dziedzicach, a po przyswojeniu dużej dawki wiedzy nadszedł czas na zabawy integracyjne i smażenie kiełbasek przy ognisku.

4 października 2007 r. część uczniów ze starszych klas wzięła udział w wycieczce do Szczecina, aby obejrzeć film pt.,, KATYŃ”.
a) Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania Imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Barlinku

b) §1. Nadaje się Publicznemu Gimnazjum Nr2 w Barlinku imię Mikołaja Kopernika

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Barlinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobieranie 0.57 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna