Mikołów, Czeladź 17,18. 05. 2013r. Wykonanie utworu John Rutter „Magnificat” – z towarzyszeniem orkiestry uczestnicyPobieranie 25.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.54 Kb.
Ogólnopolskie Koncerty Chórów Lekarskich

Mikołów, Czeladź

17,18.05.2013r.
Wykonanie utworu - John Rutter „Magnificat” – z towarzyszeniem orkiestry
UCZESTNICY
PROFESOR RYSZARD HANDKE - dyrygent

Absolwent klasy dyrygentury prof. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Już jako siedmiolatek śpiewał w pierwszym składzie Słowików Szczecińskiego Chóru Chłopięcego prof. Jana Szyrockiego. Od roku 1981 do chwili obecnej dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie: Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie), od jesieni 1998r. dyrygent Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej „ REMEDIUM”. Stały współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie chóralistyki dzieci i młodzieży. Działacz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, obecnie pełni funkcję wiceprezesa szczecińskiego Oddziału. Członek Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Szczecinie, Prezydenckiej Rady Kultury w Szczecinie. Od 1986 r. był pracownikiem naukowym szczecińskiej filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kierował nią przez 10 lat (od 1996 r.). Do 2010 roku kierował Katedrą Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Edukacji Muzycznej (Filia w Szczecinie).  Był też kierownikiem muzycznym Teatru Współczesnego w Szczecinie i chórmistrzem oraz dyrygentem szczecińskiej Opery i Operetki. Od 15 czerwca 2010 roku Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.


HANNA MARIA ZAJĄCZKIEWICZ – solistka, sopran

Jej pasją jest medycyna i śpiew i stara się łączyć obie miłości…

W roku 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana. Jest również absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2007).

Aktualnie jest rezydentem oraz studentką studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego przy Klinice

Otolaryngologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Naukę śpiewu rozpoczęła

w 2004 r.  u prof. Cezarego Szyfmana. W 2006 r. podjęła  studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina

w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie śpiewu solowego

prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz. W roku akademickim 2009/2010 studiowała śpiew solowy w Conservatorio

Statale di Musica "E.F. Dall'Abaco" w  Veronie (Włochy) w klasie prof. Marii Sokolińskiej-Noto.

Obecnie jest pod opieką wokalną prof. Izabeli Kłosińskiej. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich 

prowadzonych przez wybitnych artystów m. in. prof. J. Rappe, prof. I. Kłosińską, prof. U. Kryger,

prof. B. Harasimowicz, prof. M. Sokolińską-Noto. Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Ma w swoim

dorobku liczne koncerty zarówno pieśniarskie, oratoryjno-kantatowe jak i operowe. Wykonywała partie

solowe w dziełach: A. Vivaldi – Magnificat, Gloria, J.M. Haydn – Missa Sti Aloysii, Missa brevis St. Joannis

de Deo F. Schubert – Messe B-dur, S. Moniuszko – Msza a-moll, Msza Des-dur, J. Rutter – Gloria, Requiem,

A. Ramirez – Navidad Nuestra, Misa Criolla, J. Haydn – Msza G-dur, F. Lopez – Vierge Marie. Śpiewała

partie solowe w operach: S. Moniuszko – Flis, H. Purcell – Dido and Aeneas oraz W.A. Mozart – Wesele

Figara. W 2007 r. otrzymała Wyróżnienie w Moniuszkowskim Konkursie Wokalnym „Pieśń wieczorna”,

w 2010 r. – I nagrodę oraz „Nagrodę za Osobowość Sceniczną”w Regionalnym Konkursie Wokalnym

Hetmanowej Izabeli Branickiej w Białymstoku, w 2011 r. – II miejsce podczas Międzynarodowego Konkursu

Giovani Musicisti „Antonio Salieri” w Legnago (Włochy), w 2012 r. - II miejsce na 22. Międzynarodowym Konkursie Giovani Musicisti "Città di Barletta" (Włochy). We wrześniu 2012 r. otrzymała Nagrodę Specjalną za Najlepszą Interpretacje Muzyki Sakralnej podczas Międzynarodowego Konkursu Musica Sacra "Beata Paola Montaldi „ (Mantova- Włochy). Obecnie prowadzi klasę śpiewu w Studium Wokalno-Aktorskim "Szkoła Talentów" w Białymstoku oraz emisję głosu na Wydziale Instrumentalno- Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.
Chór CAMES, Katowice

Chór Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach CAMES (łac. Cantus Medici ex Silesia) działa od 2009 roku.


Od początku dyrygentem chóru jest Dorota Dziełak-Szczepan, absolwentka kierunku dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Chór towarzyszy ważnym wydarzeniom z życia Śląskiej Izby lekarskiej, nagrał płytę z jej hymnem. Zdobywa doświadczenia uczestnicząc w corocznych koncertach „Pro memoria” ku pamięci zmarłych kolegów lekarzy. Trzykrotnie występował podczas festiwalu „Ave Maria” w Czeladzi, a w 2009 r. był współorganizatorem II Ogólnopolskiego Koncertu Lekarzy, który odbył się w ramach tego festiwalu. Chór CAMES doskonali swoje umiejętności na warsztatach we własnych gronie oraz w gronie zaprzyjaźnionych chórów lekarskich. Wykonuje utwory zarówno a capella jak i z towarzyszeniem fortepianu, orkiestry i solistów. Uczestniczy w koncertach charytatywnych.
Chór Medici pro Musica, Olsztyn

Chór Lekarzy Medici pro Musica działa pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie od 1991 r. Dyrygentem zespołu jest Małgorzata Wawruk. Repertuar chóru jest różnorodny, obejmuje zarówno pieśni dawne, jak i kompozycje współczesne, utwory muzyki poważnej oraz standardy rozrywkowe a cappella, a także utwory wokalno- -instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry i solistów.

Zespół koncertuje nie tylko w środowisku medycznym, wpisuje się też w życie kulturalne miasta

i regionu. Wielokrotnie występował poza granicami kraju (Szwecja, Włochy, Litwa, Niemcy).

Podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze zespół zdobył II nagrodę (2010). Medici pro Musica to najstarszy w Polsce chór lekarzy, współpracujący z pozostałymi chórami medyków. Z Chórem Lekarzy Remedium OIL w Szczecinie regularnie realizuje wspólne projekty wielu dzieł wokalno-instrumentalnych ( Vivaldi, Gorczycki, Mozart, Haydn, Puccini ). Koncertem w Olsztynie w 2010 zespół zainicjował ogólnopolskie koncerty lekarzy, które są obecnie kontynuowane w różnych miastach kraju. W 2011 r. chór Medici pro Musica obchodził 20-lecie działalności, zwieńczone koncertem

w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a także uhonorowane przez Prezydenta Olsztyna nagrodą „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury”.

W końcu 2012 r. zespół wydał 4-płytowy album płytowy „Muzyka na receptę” z utworami a cappella w wykonaniu własnym, a także z kolędami i utworami wokalno-instrumentalnymi, do wykonania których zaprosił pozostałe chóry lekarskie.
Chór REMEDIUM, Szczecin

Chór Remedium powstał w 1998 roku z inicjatywy dawnych członków Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Liczy 20 śpiewaków – amatorów. Pod dyrekcją Prof. Ryszarda Handke śpiewają lekarze różnych specjalności. Zespół działa pod auspicjami Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie od 1999 r. Na repertuar zespołu składa się głównie muzyka a capella: madrygały, pieśni romantyczne, negro-spirituals, kolędy i pieśni kościelne. Chór wykonywał także większe formy wokalno-instrumentalne: kantatę F.Szuberta „ Mirjamsiegesgesang”, „Requiem”, Mszę C-dur „Koronacyjna” KV 317, Mszę c-moll KV 427 W. A. Mozarta, „Missa di Gloria” G. Pucciniego, „Stworzenie Świata” i „Missa Sancti Nicolai in G” J.Haydna.: „Cantata pour la vie”, Michaela Letza,„ Magnificat „ J.Ruttera i „Completorium” – G. G. Gorczyckiego. Chór występuje w Szczecinie i okolicach, ale też brał udział w koncertach w Poznaniu


i Olsztynie oraz w Bremie, Berlinie i Wilnie. W 2010 roku uczestniczył w I Ogólnopolskim Koncercie Lekarzy w Olsztynie a w maju 2011 r. w ramach festiwalu Ave Maria w II Ogólnopolskim Koncercie Lekarzy w Czeladzi , podczas którego około 90 lekarzy wykonało „Missa Sancti Nicolai in G” Józefa Haydna. Wziął także udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Lekarskich w Ostrowie Wielkopolskim w 2012 r.

W 2003 roku nagrał swoją pierwszą samodzielną płytę pt. „Adieu, sweet Amarylis”, zaś w 2007 roku, wspólnie z Chórem Pomorskiej Akademii Medycznej, zarejestrował wykonanie „Credo” H. Seroki.Chór MEDICANTUS, Warszawa

Chór MEDICANTUS powstał przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w 2009 roku. Współtwórcami Chóru są byli członkowie oraz założycielka i wieloletnia dyrygentka Chóru Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej) w Warszawie. Chór jest wspierany przez Stowarzyszenie "Muzyka i Medycyna"

Chór rozpoczął swoją działalność śpiewając kolędy na spotkaniu opłatkowym lekarzy u Arcybiskupa Kazimierza Nycza. Już w trzecim miesiącu swojej działalności MEDICANTUS wyśpiewał II nagrodę na

Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza" w Siedlcach. Następnie wziął udział w I Ogólnopolskim Koncercie Chórów OIL organizowanym przez Warmińsko-Mazurską IL w Olsztynie. Poprzez ten koncert nawiązał współpracę z innymi chórami izb lekarskich tworząc wielką rodzinę śpiewających medyków owocującą licznymi koncertami w całej Polsce. W maju 2012 zostaliśmy laureatami XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F.Nowowiejskiego w Barczewie. Repertuar zespołu obejmuje kolędy, muzykę renesansową, pieśni patriotyczne, pieśni na chór a capella, msze, oraz utwory kompozytorów współczesnych.


Chór MediCoro, Białystok

Zespół powstał w 2007 roku i skupia lekarzy – miłośników  śpiewu chóralnego. Jego członkowie wywodzą się z Chóru Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Repertuar zespołu kameralnego koncentruje się głównie na utworach sakralnych, muzyce dawnej i wykonawstwie motetowo-madrygałowym. Chór Kameralny MediCoro zajął I miejsce  na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie (2008), I miejsce oraz statuetkę Złotej Polihymnii na Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2010) oraz I Nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Rybnicka Jesień Chóralna (2010). W dniach 2-4 września 2011 r. zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Wilnie. W 2012 r. Chór Lekarzy otrzymał I nagrodę i Złotą Wstęgę Solczy w kat. Chórów Kameralnych na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ejszyszkachna Litwie. W roku 2009 został zaproszony przez Wydawnictwo Muzyczne Triangiel do prawykonania zbioru Kolęd Hiszpańskich w opracowaniu współczesnego kompozytora i chórmistrza Marcina Łukasza Mazura. Kierownikiem artystycznym zespołu jest prof. zw. Bożenna Sawicka.


Chór Kameralny Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Poznań

Chór Kameralny Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powstał w październiku 2010 roku z inicjatywy lek. Elżbiety Czechowskiej, hematologa z Piły. Tworzą go głównie lekarze pasjonujący się muzyką i śpiewem, a także sympatycy muzyki chóralnej zajmujący się na co dzień dziedzinami pokrewnymi medycynie. Zespół pracuje nad szerokim repertuarem z muzyki zarówno sakralnej jak i rozrywkowej. Chór WIL jest organizatorem I Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Lekarskich, który odbył się w dniach 20. - 23.września 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim i został zakończony III Polskim Koncertem Lekarzy. Podczas festiwalu miały miejsce warsztaty prowadzone przez profesjonalną kadrę z całej Polski. Wzięły w nim udział chóry lekarzy z Białegostoku, Katowic, Olsztyna, Poznania, Szczecina i Warszawy. W lutym 2013 roku Chór WIL zdobył pierwszą w historii nagrodę podczas II Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Gdańsku.
Są to dwa Brązowe Dyplomy w kategoriach: chóry mieszane oraz chóry kameralne. W sierpniu 2011 roku chór uczestniczył w festiwalu 'Balkan Folk Fest' i koncertował w Bułgarii. Dyrygentem Chóru jest
lekarz i dyrygent - Justyna Chełmińska.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna