Mikrotubule (25nm)Pobieranie 22.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.06 Kb.
5. Cytoszkielet


 • Kształt

 • Transportowanie i rozmieszczenie organelli i makromolekuł

 • Wewnętrzna organizacja

 • Ruch

 • Skurcz

 • Podział

 • Fagocytoza

 • Zjawisko adhezji komórkowej


Mikrotubule (25nm)

Polaryzacja mikrotubul związana jest z hydrolizą GTP i przyłączaniem α i β tubuliny. Koniec + ma większe powinowactwo do GTP, niż koniec -, dlatego polaryzacja MT jest wyraźnie uprzywilejowana na końcu +.

MT zakotwiczone są w Microtubule Organisation Center – głównym jego składnikiem jest γ tubulina; występuje w kinetochorach, ciałkach podstawowych rzęsek i wici.
Centrosom zwierzęcy – 2 centriole ustawione pod kątem 90o

Komórka zwierzęca

Komórka roślinna

Interfaza

1 MTOC

Sieć kortykalna (MTOC b. liczne – przy jądrze, plastydach, błonie...)

Preprofaza

-

Pierścień PPB

Podział

Budują wrzeciono

Budują wrzeciono

Cytokineza

-

Fragmoplast


Białka Microtubule Associated Proteins:


 • MAP stabilizujące - łączące sie z bocznymi powierzchniami mikrotubul w miejscu acetylacji lub fosforylacji tubuliny α

 • Białka tauw większości komórek, w aksonach łączy mikrotubule w pęczki. Jego brak zaburza tworzenie aksonów.

 • MAP2 – utrzymują uporządkowaną strukturę MT w dendrytach i aksonach.

 • Kateniny – łączą MT z innymi elementami cytoszkieletu

 • MAP łączące koniec + z innymi strukturami

 • Białka oczapkowujące – białka kompleksu Tip Attachement Complex (TAP); przyczepiają MT do ER.

 • MAP umożliwiające ruch na MT; białka motoryczne

 • Kinezyna – zbudowane z 2 łańcuchów ciężkich (zdolność hydrolizy ATP) i lekkich (zdolność przyłączania ładunku). Transport od – do +; sekrecja. Razem z dyneiną bierze udział w segregacji chromosomów.

 • Dyneina – zbudowana z łańcuchów ciężkich, pośrednich i lekkich. Transport od + do -; wchłanianie, zakotwiczają Ap. Golgiego; motor molekularny rzęsek i wici.

 • Dynamina – Kieruje aktywnym ruchem ślizgowym jednej MT po drugiej; zaangażowana w endocytozę.

 • KAR3 i NCD

W komórce roślinnej: • MAP65 – łączy 2 równolegle nachodzące na siebie MT

 • MAP190 – występują we wrzecionie kariokinetycznym


Związki zaburzające organizacje MT:

 • Kolchicyna – wiąże się z wolnymi heterodimerami α tubuliny i uniemożliwia powstanie MT; przeważają procesy depolimeryzacji.

 • Winkrystyna i Winblastyna – strącają MT

 • Taksol – stabilizuje MT; wiąże MT uniemożliwiając ich rozpad, ale nie przeszkadza w polimeryzacji.

 • D2O – Stabilizuje MT


Mikrofilamenty (filamenty Aktynowe 5-8 nm)

Filamenty aktynowe, zbudowane z monomerów aktyny G, stanowią do 20% wszystkich białek w komórce eukariotycznej. Są zlokalizowane jedynie pod błoną plazmatyczną i stanowią część korową cytoplazmy określając jej kształt i mechaniczne właściwości.

Polimeryzacja aktyny wymaga:


Koniec + (lotkowy) filamentu polimeryzuje 10 razy szybciej niż koniec – (grotowy)
Filamenty aktynowe tworzą różne formy organizacji:

 • Mikrokosmki

 • Włókna naprężeniowe – Jeden koniec tych włókien umieszczony w płytce przylegania, w której komórka jest przytwierdzona do macierzy zewnątrzkomórkowej. Drugi koniec może być przyłączony do innej płytki przylegania bądź, do filamentów pośrednich otaczających jądro.

 • Lamellipodia – wypustki wysuwane z powierzchni komórki będące gęsta siecią filamentów aktynowych. Filamenty aktynowe mają swoje końce + skierowane do krawędzi błony komórkowej. Marszczenie błony komórkowej występuje wtedy, gdy lamellipodium nie może przymocować się do podłoża.

 • Filopodia – stożek wzrostowy rozwijającego się aksonu komórki nerwowej.

 • Pierścień kurczliwy – złożony z filamentów aktyny i miozyny, rozdziela 2 komórki siostrzane w trakcie cytokinezy (zależny od [Ca2+]).


Actin Binding Proteins – białka wiążące aktynę:

 • Tropomiozyna – białka przełączające kontrolujące skurcz mięśnia.

 • Profilina – rodzina białek wiążących monomery aktynowe; często związana z błoną, wiąże się w stosunku 1:1, reguluje poziom aktyny włókienkowatej.

 • Tymozyna β4 – potencjalny inhibitor polimeryzacji aktyny. W niektórych komórkach (np. płytki krwi człowieka) całkowicie blokuje polimeryzacje monomerycznej aktyny poprzez wiązanie się z nią.

 • Spektryna – związana z błoną erytrocytów i stanowi grotowy koniec białka wiążącego. W tych komórkach błona jest podtrzymywana przez sieć tetramerów spektryny.

 • Fibryna – łączą filamenty aktynowe w równoległe szeregi (pęczki).

 • α-aktynina – wiąże filamenty, pomaga zakotwiczyć końce włókienek naprężeniowych w obszarze błony zwanym płytką przylegania, gdzie komórka łączy się z macierzą zewnątrzkomórkową.

 • Filamina – białko tworzące żel, które przyczynia się do tworzenia gęstej, lepkiej sieci przez sieciowanie filamentów aktynowych.


Związki zaburzające polimeryzację filamentów aktynowych:

Cytochalazyny – wydzielane przez śluzowce wiążą się z końcem + filamentu aktynowego, nowe monomery nie mogą być dołączane – w efekcie depolimeryzacja.

Falloidyna – wydzielana przez muchomor sromotnikowy. Stabilizuje filamenty aktynowe hamując depolimeryzację. Zjedzenie surowego mięsa neutralizuje.

Aktyna jest zaangażowana w fagocytozę.


Filamenty pośrednie (10nm)

 • Trwała, włóknista struktura, odporna na rozciąganie – nadaje komórce wytrzymałości.

 • Brak polaryzacji

 • Występują w jądrze komórkowym tworząc laminę jądrową otoczki jądrowej.

 • Pełnią funkcje podporowe

Struktura filamentów pośrednich:Monomery →α-helikalnie zwinięte dimery tetramer (2 dimery zwinięte antyrównolegle)→protofilament (7 lub 8 splecionych kompleksów tetramerycznych).
Wytrzymałość na rozciąganie zależy w dużej mierze od naprzemiennego ułożenia dimerów każdego tetrameru.
Białka filamentów pośrednich:

 • Keratyny – u człowieka, co najmniej 20 różnych. Występują w komórkach nabłonka, skóry. Ciężkie keratyny są swoiste dla włosów i paznokci. Tworzy heteropolimery.

 • Wimentyna i białka pokrewne – najczęściej występujące filamenty pośrednie. Obecne w fibroblastach i komórkach śródbłonka (tkanka łączna). W odróżnieniu od keratyn mogą tworzyć polimery z jednego rodzaju białka, homopolimery.

 • Białka NeuroFilamentów – rozciągają się wzdłuż neuronu. Nadają długim wypustkom komórek nerwowych odporność na rozciąganie. Odgrywają istotną rolę w mocowaniu komórek nabłonkowych do:

 1. Połączeń komórkowych nazywanych desmosomami, kotwiczących przylegające komórki.

 2. Hemidesmosomów, które wiążą komórki do blaszki podstawnej.  • Laminy jądrowe – 3 rodzaje A, B i C. Lamina jądrowa lub lamina włóknista składa się z sieci filamentów pośrednich na wewnętrznej powierzchni błony jądrowej i jest związana z porami jądrowymi. W odróżnieniu od innych filamentów laminy są demontowane (fosforylacja reszt serynowych umożliwia rozpuszczanie) podczas mitozy.

Typ III – zawierające wimentynę, desminę, białko tk. glejowej, peryferynę.

Typ IV – w neurofilamentach

Typ V – filamenty jądrowe/laminy

Typ VI filamenty nestyny (w rozwijajacych sieneuronach)
Pobieranie 22.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna