Minimalne wymagania technicznePobieranie 63.53 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar63.53 Kb.
Załącznik nr 7 do SIWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X2
NA WYPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYMANOWIE

Lp.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Wypełnia Oferent

1

SAMOCHÓD

Podać zastosowane rozwiązania

lub parametry techniczne

1.1

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach

Podwozie posiada świadectwo homologacji, z którego wyciąg należy dostarczyć wraz z ofertą.

Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.

1.2


Pojazd: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 2 (podwójna kabina na ramie z zabudową kontenerową)

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia (zabudowy pożarniczej) 2012, spełniający wymagania obecnie obowiązujących polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz warunków technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego .

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 3500 kg. Poduszka powietrzna dla kierowcy. Układy bezpieczeństwa zapobiegające zablokowaniu hamulca oraz kontroli trakcji ABS i ESP. Masa rzeczywista pojazdu gotowego do działań ratowniczo-gaśniczych uwzględnia 5% zapasu w stosunku do DMC

1.3

Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).
1.4.


Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Straży Pożarnej, a w szczególności:

- urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,


- głośnik min 2 x 100W

- belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu,

- dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy umieszczone z przodu pojazdu na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego

- Z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące falę świetlną (służąca do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala świetlna - diody typu LED. Belka zespolona zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym.


- Wszystkie lampy ostrzegawcze wykonane w technologi LED,
- Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym np. siatkami z drutu.
- Pojazd wyposażony w pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem.

-Pojazd oznakowany graficzne, czerwonym pasem na obydwu bokach pojazdu z napisem STRAZ, wykonany z taśmy odblaskowej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8).
Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia.

1.5

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki:

- silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu),

- silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin spełniający normy Euro5, o pojemności skokowej minimum 2290 cm³ oraz mocy minimum 125KM i momencie obrotowym nie mniejszym niż 310 Nm
- Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa

- układ jezdny 4 x 2,


- koła felgi stalowe 16 cali
- napęd na oś tylną
- koła na osi tylnej podwójne (tzw. bliźniaki)
- mechanizm blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu

1.6

Kabina:

- czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy.Wyposażenie kabiny:

- fotel kierowcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, amortyzowany z regulacją wysokości,


-Podłoga przedziału załogi wyłożona wykładziną antypoślizgową odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości
- Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości.

- wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.


- indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim,

- system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika,

- układ klimatyzacji,

- fabryczne radio samochodowe z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową;


- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu,

- radiotelefon przewoźny typu GM 360z anteną ćwierćfalową ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach:

w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów – 1 szt.
- radiotelefon nasobny typu Motorola GP360 – 1 szt.

- W kabinie zamontowana ładowarka do radiotelefonów nasobnych typu „Motorola” podpiętą do zasilania na stałe (nie z gniazda zapalniczki) w kabinie kierowcy

- W kabinie zamontowane 2 ładowarki do latarek w wykonaniu EX podpięte do zasilania na stałe (nie z gniazda zapalniczki) w kabinie kierowcy – ładowarki dostarczone przez Zamawiającego.

Latarki i ładowarki do latarek dostarcza Zamawiający.

Umieszczenie radiotelefonu i ładowarek uzgodnić w trakcie zabudowy z Zamawiającym.
1.7

Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg z proszkiem ABC


2.

Zabudowa pożarnicza

2.1


- Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana w całości z materiałów niekorodujących: kształtowniki ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Długość zabudowy: - minimum 2900 mm,


- Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie

dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.),.


- Barierka typu rurowego z materiałów niekorodujących,

- Składana drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie. Wykonana z materiału nierdzewnego. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.-Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana roletami w układzie 2+2+1
- Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane roletami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego, zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.
- Szerokość rolet bocznych – po dwie rolety na stronę minimum 1400mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 900mm.
- Pod każdą z rolet odchylany podest roboczy. Odchylenie podestu umożliwia dostęp do skrytki. Otwarty podest powinien utrzymać w pozycji poziomej nacisk min 100 kg.

- W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych.


- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.- Skrytki na sprzęt i przedział agregatu gaśniczego

muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki (rolet).

- - System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający samodzielną płynną regulację wysokości

- Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic)

- Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.


- Skrytki na sprzęt i przedział agregatu gaśniczego muszą być wyposażone w oświetlenie LED, główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.

-Na krawędzi dachu zabudowy, nad skrytkami, po obydwu stronach po dwie lampy oświetlenia pola pracy.

- Na dachu pojazdu zamontowany halogen zapewniający oświetlenie powierzchni dachu w warunkach słabej widoczności,

- Oświetlenie pola pracy włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału ładunkowego.


Sposób mocowania uchwytów na sprzęt należy uzgodnić w trakcie zabudowy z Zamawiającym.

2.2

Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V. Gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem.

Umieszczenie gniazda uzgodnić w trakcie zabudowy z zamawiającym.
2.3

Instalacja elektryczna 12V,
- moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (również w czasie pracy silnika pojazdu na wolnych obrotach na postoju).

- na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazda 12 V (podać rodzaj gniazda);

- w układzie ładowania radiotelefonów i latarek zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów pojazdu.
- Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego

2.4

Przenośna lampa halogenowa zasilana z zapalniczki gniazda12V.
2.5

Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu – lakier akrylowy RAL 3000

- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium

- błotniki i zderzaki – białe

- podwozie – czarne

2.6

Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
2.7

Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25 OC do +50 OC.
2.8

Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe. Dodatkowo opony zimowe z felgami stalowymi.
2.9

Uchwyt pod wyciągarkę oraz wyciągarka elektryczna o mocy minimum 5,5 KM i uciągu minimum 3,5 T.

- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu,

- szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.

2.10

Pojazd wyposażony jest w zaczep holowniczy z gniazdem elektrycznym. Hak typu kulowego do przyczepy o masie max 3500 kg (wg PN 76/S-47291) Gniazdo elektryczne do przyczepy znormalizowane 12V, 7 biegunowe (wg PN –83/S-76055) Zaczep posiada homologację/certyfikat dopuszczający do użytkowania* W okolicy zaczepu umieszczony hak do zapięcia liny zabezpieczającej przyczepę jednoosiową w czasie ciągnięcia.3.

Zabudowa wewnętrzna:
3.1

- podłoga przedziału ładunkowego, regały, półki (możliwość płynnej regulacji wysokości półek) wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nie ryflowana)

- zabezpieczenie blachą aluminiową nie ryflowaną wewnętrznych części nadwozia,


3.2


- półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu i mocowania dla sprzętu.
Sposób mocowania uchwytów na sprzęt należy uzgodnić w trakcie zabudowy z Zamawiającym.
4.

Wyposażenie dodatkowe
4.1


Samochód jest wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy o min. wydajności 65 l/min. przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją)

- Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany, umieszczoną w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża na bęben.

Agregat zlokalizowany z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

Możliwość doraźnego zdemontowania agregatu i zamocowania motopompy M16/8 Tochatsu do przewozu na zawody sportowo-pożarnicze.


4.2

Zbiornik wody o pojemności min. 400 litrów wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony jest w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy.
4.3

Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

Przedział agregatu gaśniczego musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, wykonany przez tego samego producenta, co urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy i załogi.


4.4

Na stanowisku obsługi agregatu gaśniczego zainstalowany głośnik z mikrofonem (z możliwością wyłączenia) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału agregatu.
4.5

Wszystkie elementy układu wodno – pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych
i modyfikatorów.

4.7

Maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie o łącznej mocy lamp 2000W zamocowany na stałe na pojeździe.

Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m powyżej dachu. Stopień ochrony masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106). Lampy-reflektory sterowane elektrycznie z poziomu skrytki.


4.8

Skrzynia na dach o wymiarach minimum 300/500/1600mm, z oświetleniem wewnątrz typu LED wykonana z materiału odpornego na korozję


4.9

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych-Edycja druga-marzec 2006” lub „Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP-czerwiec 2002”
z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Pozostałe warunki Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby:


Gwarancja na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące

Gwarancja na nadwozie (perforacje blach) minimum 72 miesiące (6 lat)

Gwarancja na powlokę lakierniczą minimum 36 miesięcy

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu).

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:

- instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
Uwaga: Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku spełnienia Wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający oznaczać będzie nie spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty w myśl art. 89, ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004., poz. 177 z późniejszymi zmianami)
Pobieranie 63.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna