Minimalne wymagania zamawiającego Spełnienie wymaganiaPobieranie 20.59 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar20.59 Kb.

Załącznik nr 1 A

Lp.

Opis

Minimalne wymagania zamawiającego

Spełnienie wymagania

Tak/Nie

1.

Przedmiot zamówienia

Płynny środek chemiczny do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II

2.

Ilość: 16.000 litrów

Termin dostawy loco PL Lublin S.A.
3.

Przeznaczenie

Wykonywanie operacji odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych

4.

Wymagania ogólne

 1. Płącznik prostoliniowy 1łącznik prostoliniowy 2łyn spełniający normę:
 • SAE AMS 1428A
 • lub ISO 11078
 1. Płyn dopuszczony w rekomendacji Association of European Airlines do stosowania w procesach odladzania statków powietrznych
 1. Płyn dopuszczony od wykonywania operacji odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem w Instrukcjach eksploatacji samolotów:
5.

Wymagania dodatkowe

 1. Płyn dostarczony będzie w dostosowanych do jego długotrwałego przechowywania paletozbiornikach standardu IBC o cechach konstrukcyjnych pozwalających na co najmniej trzywarstwowe ich składowanie.
 1. Zbiorniki wyposażone będą w krany spustowe umieszczone tak aby możliwym było 100% opróżnienie zbiornika poprzez zlewanie grawitacyjne.
 1. Każdy napełniony dostarczanym płynem zbiornik będzie miał zaplombowane przez dostawcę wlew i kran spustowy gwarantujące nienaruszalność zawartości
6.


Wymagana dokumentacja


 1. Dla całej dostarczanej partii płynu świadectwo jakości wystawione przez producenta lub upoważnione laboratorium
 1. Dla każdego zbiornika oddzielnie etykieta zawierająca informacje o dacie produkcji i dacie przydatności do użycia w procesie odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem
7.

Inne

 1. Cała zamawiana i kupowana partia płynu będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt na lotnisko Lublin
*UWAGA!

W celu potwierdzenia, że oferowany system jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru.

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty..…....................................................

(czytelny podpis lub pieczątka

z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji

Wykonawcy)

Pobieranie 20.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna