Minimalne wymagania zamawiającego Spełnienie wymaganiaPobieranie 38.6 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar38.6 Kb.

Załącznik 1A(u)Lp.

Opis

Minimalne wymagania zamawiającego

Spełnienie wymagania

Tak/ NiePrzedmiot zamówienia

DYSZEL HOLOWNICZY DO SAMOLOTU A31X, A32XIlość: 1

Termin dostawy loco PL Lublin S.A.3.

Przeznaczenie


Wykonywanie operacji holowania wypychania przy użyciu lotniskowych ciągarek „push-back” na obszarze „airside” PL Lublin samolotów typu:


A318,A319, A320,A321

4.

Wymagania ogólne


 1. Trzon holownika wykonany z wysoko wytrzymałej stali lub stopu aluminium jako rura bezszwowa.
 1. Głowica dyszla holownika dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa połączona z trzonem sworzniami ścinanymi zarówno poosiowo ( ciągnij-pchaj) jak i momentem obrotowym jaki może wystąpić w przypadku skręcenia głowicy względem trzonu.
 1. Trzon dyszla holownika podpierany na jednoosiowym wsporniku wyposażonym w wysoko ciśnieniowe pneumatyczne koła, ułatwiającym jego przemieszczanie i manewrowanie.
 1. Sztywne oko dyszla holownika o średnicy nie mniejszej niż 76mm.
 1. Hydraulicznie regulowany poprzez zmianę położenia osi wózka wspornika względem osi trzonu wznios głowicy wzglądem podwozia i systemu zaczepu przedniej osi statku powietrznego
 1. Ręcznie napędzana pompa siłownika hydraulicznego zmiany położenia osi wózka.
 1. Dodatkowy uchwyt ułatwiający manewrowanie i wykonywanie operacji przyłączenia holownika do przedniego podwozia statku powietrznego.
 1. Rura trzonu holownika połączona z głowicą za pośrednictwem co najmniej 3 sworzni ścinanych.
 1. Wszystkie części zabezpieczone antykorozyjnie .
5.

Spełniane normy i certyfikaty

 1. Norma PN-EN 12312-7
 1. AHM-9586.

Dokumentacja


 1. Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, lub angielskim.
 1. Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.
 1. Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim.
 1. Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania7.

Gwarancja, serwis


 1. Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.
 1. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.
 1. Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.
 1. Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia zamówienia.8.Wyposażenie dodatkowe

 1. Pokrowiec ochronny na głowicę złączną dyszla holownika

 2. 3 komplety ścinanych sworzni łączących trzon dyszla z głowicą
9.

Szkolenie personelu

 1. Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.
 1. Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem,
 1. Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu.
10.

Inne

 1. Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016
 1. Wyrób będzie wyposażony w zapasowe kółko jezdne wózka
 1. Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu
 1. W cenie urządzenia:

 • Transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego
....................................................

(czytelny podpis lub pieczątka
z podpisem osób/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)


Pobieranie 38.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna