Ministerstwo rozwoju regionalnego


II. Identyfikacja WnioskodawcyPobieranie 0.58 Mb.
Strona2/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II. Identyfikacja Wnioskodawcy


6. Forma prawna prowadzonej działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

7. Status Wnioskodawcy

Na dzień składania wniosku Wnioskodawca, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001
i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63, z 28.02.2004), oświadcza, że jest przedsiębiorcą:
 mikro  małym  średnim  innym

8. Dane Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Forma prawna Wnioskodawcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

NIP

769-20-18-378

Numer REGON

592271246

Numer w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym

0000199407

b) Ewidencji Działalności Gospodarczej

brak 

Data i miejsce rejestracji działalności instytucji

16.04.2004, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kod PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy oraz działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa)

Kod PKD podstawowej działalności:

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale


Kod PKD działalności, której dotyczy projekt:

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaKod PKD lub EKD działalności, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa)

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Adres siedziby:
Województwo

Łódzkie

Powiat

Bełchatowski

Gmina

Bełchatów

Miejscowość

Bełchatów

Ulica

Ciepłownicza

Nr budynku

5

Nr lokalu

-

Kod pocztowy

97-400

Numer telefonu

044 733 11 20, 733 11 20

Numer faksu

044 733 11 65

Adres poczty elektronicznej

bkppt@ppt.belchatow.pl

Adres strony internetowej

www.ppt.belchatow.pl

9. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu

Dotyczy 

Nie dotyczy 

Nazwa podmiotu


  1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  2. Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o.

  3. Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej

  4. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Forma prawna prowadzonej działalności


  1. Spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

  3. Szkoła/Uczelnia Wyższa

  4. Szkoła/Uczelnia Wyższa1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna