Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 0.58 Mb.
Strona4/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Magistra inżyniera: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna (1975r.).

Doktora: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Budowa i Eksploatacja Maszyn (1982r.).

Doktora habilitowanego: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny,  Budowa i Eksploatacja Maszyn (1994r.).

Profesora: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Nauki Techniczne (2001r.).


 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • Philips Lighting Poland S.A. - umowa o współpracy badawczo-rozwojowej, studia podyplomowe,

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. - kursy, obsługa badawcza.

 • Indesit Company Polska Sp. z o.o. - obsługa badawcza.

 • Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. - udział  w utworzeniu Parku, wdrożenie technologii azotonasiarczania, projekt celowy.

 • Pratt & Whitney Kalisz - obsługa  badawcza.

 • Seco/Warwick S.A. -  wdrożenia, patenty, licencje, projekty celowe.

 • P.I.W. "Wifama-Prexer" Sp. z o.o. -  wdrożenia, projekty celowe.

 • Kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej i Inżynierii Powierzchni (od 2000r.),

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej (1995-1998).

 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej (od 1998r.),

 • Kierownik Studium Doktoranckiego "Budowa i Eksploatacja Maszyn" (1997-1999)

 • Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w kategorii „Wynalazek w Dziedzinie Produktu lub Technologii” 2007,

 • 129 publikacji, (autor, współautor) w tym 3 monografie i 2 skrypty, 8 patentów (2 międzynarodowe), 5 zgłoszeń (4 międzynarodowe), 2 wzory użytkowe, 27 recenzji  (prac naukowych: doktorskich, habilitacyjnych i w przewodach profesorskich),

 • Udział w 38 projektach badawczych (w tym zamawianych 5), celowych 5, europejskich 1, we współpracy z przemysłem 152.
 • znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


Pan Piotr Kula posiada doświadczenie w zakresie wdrażania wyników prac B+R lub transferu technologii, dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców:

 • Udział w 25 Komitetach Naukowych i Organizacyjnych Konferencji,

 • Udział w Organizacjach Naukowych i Zawodowych:(Komitet Nauki o Materiałach PAN, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Naukowa Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Rada Programowa Stowarzyszenia "Instytut Nowych Technologii", Normalizacyjna Komisja Problemowa - Sekcja Obróbki Cieplnej Metali - Zastępca Przewodniczącego, Rada Programowa Dwumiesięcznika Naukowo-Technicznego SIMP "Tribologia", Rada Naukowa Kwartalnika Naukowego "Problemy Eksploatacji", Rada Naukowa Czasopisma Naukowo - Technicznego "Inżynieria Materiałowa", SIMP- Sekcja Okręgowa Metaloznawstwa, Sekcja Inżynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Sekcja Tworzyw Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Międzysekcyjny Zespół Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze - członek założyciel, wiceprezes, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Polskich Racjonalizatorów i Wynalazców, American Society for Metals International, Federation of European Materials Science Societies, Koordynator Panelu Tematycznym Nowe Materiały i Technologie” oraz w „Grupy Technologicznej” Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020, Członek Rady NaukowejCentrum Nanotechnologii Łódź
 • imię i nazwisko: Stanisław f. Mitura

 • data i miejsce urodzenia: 23 marca 1951 roku, Lipsko

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe):

magistra: Uniwersytet. Łódzki; Instytut Fizyki; Fizyka Dośw.; 1974.

doktora: Politechnika Łódzka, Mechaniczny; BEM (Inż. Mat.); 1985

doktora habilitowanego: Politechnika Warszawska; Inżynierii Mater.;

profesora: Politechnika Łódzka Mechaniczny Inż. Mater.; 2001
 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • Prace badawcze:

  • Tytuł pracy: Wdrażanie technologii warstw nanokrystalicznego diamentu na implanty medyczne, Zamawiający: BKPPT Sp. z o.o., Rok odbioru: 2005,

  • Tytuł pracy: Opracowanie technologii wytwarzania warstw węglowych na narzędziach neurochirurgicznych, Zamawiający: LfC Zielona Góra, Rok odbioru: 2003,

  • Tytuł pracy: Opracowanie technologii wytwarzania warstw węglowych na gwoździach śródszpikowych, Zamawiający: PPUH Medgal Białystok, Rok odbioru: 2003,

 • Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (powołany: Zarządzenie Nr 14 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 roku),

 • Nanocrystalline Diamond Coatings on Steel wystawa w SCIENCE MUSEUM, Londyn, 1999 – 2001,

 • HIGH TECHNOLOGY OFFERS, Technical University of £ódź, ISBN 83-86453-91-5, Wydawnictwo Politechniki £ódzkiej, Komitet Redakcyjny: J.Turowski, S.Mitura - Redaktor Naukowy (Editor-in-Chief), B.Wendler, W.Jędrzejewski, £ódź 1996,

 • "HIGH TECHNOLOGY IN POLAND: Electronics, Electrical Engineering, Materials Engg, New Materials and Technologies" ASET PROMOTION, ISBN 83-902745-0-7, 83-902746-0-4; Warszawa, 1995; I tom wyd. Komitetu Badań Naukowych i Hi-Tech, Komitet Redakcyjny: S.Mitura, J.Szmidt i inni,

 • "HIGH TECHNOLOGY IN POLAND: Construction, Agriculture, Health Care, Geology/Mining, New Materials and Technologies" ASET PROMOTION, ISBN 83-902746-5-5, Warszawa, 1996/97; III tom wyd. Komitetu Badań Naukowych i Hi-Tech, Komitet Redakcyjny: S.Mitura, J.Szmidt i inni,

 • "HIGH TECHNOLOGY IN POLAND: Innovative Products, New Materials and Technologies" ASET PROMOTION, ISBN 83-909919-0-X, Warszawa, 1998/99; IV tom wyd. Komitetu Badań Naukowych i Hi-Tech, Komitet Redakcyjny: S.Mitura, J.Szmidt i inni,

 • & INVENTION 1997, London, UK, 1997. współautor,

 • Łódzka Eureka Prezentacja najważniejszych osiągnięć łódzkiego środowiska naukowego i artystycznego w 2002 roku; III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, U.M. Łódź, 24 kwietnia 2003,

 • Pomysłodawca Vacuum and Plasma Surface Engineering, od 2006, Liberec – Hejnice, Czech Republik,

 • Nanodiamond Powder for Biomedical Applications, Polish Biotech Collaboration Showcase Program, June 13 – 18, 2006, The University of Texas & Lockheed Martin, Houston, USA.

 • Liczne nagrody i wyróżnienia:

  • Medal dziesięciolecia (Wojewody Łódzkiego), za współpracę i wspieranie inicjatyw promujących targi Międzynarodowych Targów Łódzkich INTERTECHNOLOGY, 12.06.1999 Łódź,

  • Medal INPEX „For Support and Friendship”, Pittsburgh, USA, 1999,

  • Złoty medal: za inwencję: “NCD for Orthopedics Implants”, Scientific Fairs: INPEX XIII, Pittsburgh, USA, 1997;współautor,

  • Srebrny medal: za technologię: “NCD for Medicine”, Scientific Fairs: INNOVATION,

  • “Polski Nobel”: nominacja Przewodniczącego KBN za pionierskie prace w dziedzinie zastosowań warstw nanokrystalicznego diamentu dla medycyny, wrzesień. 1998; współautor,

Pan Stanisław F. Mitura posiada doświadczenie w zakresie wdrażania wyników prac B+R lub transferu technologii, dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przynależał do licznych stowarzyszeń, komitetów, Organizacji Naukowych i zawodowych, tj.: • Udział w Organizacjach Naukowych i Zawodowych:

  • Przewodniczący Komitetu Naukowego "4th Nanodiamond & Related Materials jointly with 6th Diamond & Related Films" , Zakopane’ 2005,

  • Komisarz Naukowy Wystaw Osiągnięć Nauki Polskiej (Grenoble, Osaka, Pittsburg),

  • Kierownik zakładu inżynierii biomedycznej

  • Członek Komitetu Programowego: „Inżynieria Biomateriałów - Engineering of Biomaterials”, AGH, Kraków, ISSN 1429,

  • Członek Komitetu Programowego (Associate Editor): „Journal of Wide Bandgap Materials”, TECHNOMIC Publishing Co. Inc., Lancaster, (obecnie SAGE Publ. Co) ISSN 1524,

  • Członek Komitetu Programowego: „Journal of Superhard Materials”, Kiev,. ISSN 0203,

  • Sekretarz Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia (od 2007 roku),

  • Przewodniczący Komitetu Programowego: International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2007, Białystok, 29-31 May 2007,

  • Pomysłodawca, założyciel Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego (opiekun z ramienia Politechniki Łódzkiej od 2003 roku),

  • Członek Komitetu Programowego: „Tribologia” Oficyna Wyd. SIMP., SIMPRESS, Warszawa, ISSN 0208,
 • znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. niemiecki: - dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania.


 • imię i nazwisko: Zbigniew Gawroński

data i miejsce urodzenia: 29 września 1943, Łódź

narodowość: polska

wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

magistra: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Materiałoznawstwo i Obróbka Cieplna, 1969

doktora: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, 1974

doktora habilitowanego: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, 1999

Profesora: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, 2007


 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • Ukończone staże naukowe: Uniwersytet Techniczny Malmo (Szwecja), 1972r, Uniwersytet Techniczny Osnabruck (Niemcy), 1978 r, EXLEXIENCE Paryż (Francja), 2000 r, Royal College Londyn (Wielka Brytania), 2001 r, ECAM Lyon (Francja), 2001 r, Jobin Von Paryż, (Francja), 2003r, Queen Mary Londyn (Wielka Brytania), 2005 r,.

 • Granty:

  • K Grant KBN Nr 4 TO8C 046 23 – Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn Kierownik projektu. (zakończony).

  • Grant KBN Nr 7 T08C 058 21 – Modelowanie dynamicznego stanu naprężeń własnych generowanych podczas indukcyjnego hartowania powierzchniowego odlewów wielkogabarytowych – wykonawca, (zakończony)

  • Grant KBN Nr 7 TO8C 004 18 – Optymalizacja struktury utwardzonych warstw wierzchnich dla zastosowań w warunkach cyklicznych, stykowych obciążeń mechanicznych – Kierownik projektu. (zakończony)

  • Grant KBN Nr 5 TO7D 019 22 – Wpływ szlifowania ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego na właściwości warstwy wierzchniej w procesie szlifowania płaszczyzn – wykonawca, (zakończony)

  • Grant promotorski KBN Nr 4 TO8C 053 24 – Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej do zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń stykowych. Kierownik projektu. (zakończony)

  • Grant promotorski KBN Nr 3 To8C 042 26 - Optymalizacja technologicznej warstwy wierzchniej do zastosowań w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych. Kierownik projektu.

 • kierownik zakładu tworzyw metalowych, kompozytów i spieków,
 • znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski - dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


Pan Zbigniew Gawroński ma doświadczenie w zakresie wdrażania wyników prac B+R lub transferu technologii, dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do największych osiągnięć Pana Gawrońskiego należą międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

  • Nagroda MNSzWiT indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych., 1979

  • Nagrody Rektora PŁ za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, (14 razy w latach 1974-2001)

  • Zespołowa Nagroda NOT, 1986 r.

  • List pochwalny Dyrektora Zakładów Mechanicznych “ZAMECH” w Elblągu, 1974 r,

  • List pochwalny Dyrektora Zakładów Gumowych “STOMIL” w Łodzi, 1984 r • imię i nazwisko: Bogdan Wendler

 • data i miejsce urodzenia: 09.05.1941, Pabianice

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert,

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

magistra: Uniwersytet Łódzki; 1963( Mgr Fizyki)

doktora nauk technicznych: Politechnika Łódzka;1977

doktora hab. nauk technicznych: Politechnika Częstochowska; 2001

profesora. nadzwyczajnego: Politechnika Łódzka; 2004
 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • Kierownik Zakładu Inżynierii Powłok w Politechnice Łódzkiej,

 • Advanced Materials and Technologies (ser. Materials Science Forum, Vol. 153) Editor-in-Chief,

 • HIGH TECHNOLOGY OFFERS, Technical University of Łódź, ISBN 83-86453-91-5, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996 – współredaktor,

 • Członek Polskiego Tow. Materiałoznawczego, Stow. Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, SIMP, Łódzkiego Tow. Naukowego oraz Polskiego i Niemieckiego Tow. Naukowego,

 • 7 patentów; 132 publikacje (w tym 35 w czasopismach o obiegu międzynarodowym),

 • Dwa wdrożenia w Zakładach PHILIPS Lighting Poland, O/Pabia-nice
 • znajomość języków obcych:

j. angielski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski - dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. niemiecki – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. francuski – podstawowy, umiejętność pisania, czytania


Pan Bogdan Wendler ma liczne osiągnięcia potwierdzające znajomość branż, w których będą prowadzone działania w ramach wnioskowanego projektu (m.in. inżynierii po-wierzchni i technologii materiałów funkcjonalnych).Otrzymał wiele międzynarodowych i krajowych wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m. in.:

 • Belgijski Krzyż Kawalerski Merite de l’Invention nr 1697 przyznawany przez JW. Króla Belgów Charlesa Alberta Baudouina za działalność innowacyjną (listopad 2002),

 • Cztery Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w l. 2002-2008) oraz Puchar Ministra Nauki i Przewodniczacego KBN za działalność innowacyjną i promocję nauki polskiej za granicą,

 • Medal honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizm-torów im. Tadeusza Sendzimira nr 162 za wybitne osiągnięcia wynalazcze i dorobek naukowy w dziedzinie inżynierii materiałowej, 31 marca 2005,

 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 w Warszawie,

 • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 w Warszawie,

 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST ’2007 w Taipei (Tajwan),

 • Złoty medal na 56 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „BRUSSELS EUREKA Contest’2007 ,

 • Medal złoty podczas 54. Salonu Wynalazków i Innowacji Brussels – EUREKA, listopad 2005,

 • Medal złoty podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacji w Seulu, Korea, XII 2004,

 • Medal GENIUS-2004 na Targach Wynalazków i Innowa-cji w Budapeszcie,

 • Medal brązowy na Międzynarodowej wystawie w Genewie, Szwajcaria,

 • Dyplom oraz medal INTARG na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych w Katowicach, 9 – 12 września 2003,

 • Medal złoty z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INVENTICA w Jassach, Rumunia,

 • Medal GENIUS 2002 i nagroda specjalna – puchar JEROME CUP na Targach Wynalazków i Innowacji w Budapeszcie,

 • Medal złoty za opracowanie technologii Jednoczesnej obróbki powierzchniowej i objętościowej stali szybkotnących podczas Między-narodowych Targów INVEST – technology 2002 w Warszawie, maj 2002,

 • Medal złoty podczas 51. Salonu Wynalazków i Innowacji Brussels – EUREKA, listopad 2002,

 • Dyplom i nagroda specjalna Puchar ufundowany przez Biuro Premiera Rządu Węgier na V Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2003 w Gdańsku, 08 – 10 października 2003,

 • Medal X-lecia Centrum Kształcenia Międzynarodowego przy Politechnice Łódzkiej, październik 2003,

 • Wyróżnienie w konkursie wdrożeń Quality Improvement Competition w Zakładach PHILIPS Lighting Pabianice S.A., grudzień 2002,

 • Honorowa odznaka Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za działalność wynalazczą i promocyjną, wrzesień 2002,

 • Srebrna Odznaka Honorowa SIMP za działalność na rzecz przemysłu w regionie, wrzesień 2002,

 • Medal złoty z wyróżnieniem podczas 50. Salonu Wynalazków i Innowacji Brussels – EUREKA, listopad 2001,

 • Medal srebrny na X Jubileuszowych Targach Wynalazków w Gdańsku, październik 2001.
 • imię i nazwisko: Antoni Rzepkowski

 • data i miejsce urodzenia: 13 czerwca 1947, Łódź

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert,

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie):

1965 -1971 r. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Magister – inżynier

 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • wieloletnia działalność jako Rzeczoznawca SIMP w specjalnościach: Materiałoznawstwo oraz Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna,

 • organizacja laboratorium naukowo-produkcyjnego oraz koordynacja realizacji usług technologicznych w zakresie technologii obróbki cieplnej cieplno chemicznej i powierzchniowej w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,

 • "Wdrożenie systemu komputerowego wspomagania konstrukcji i technologii formy do ciśnieniowego odlewania alumunium wraz z procedurani zapewnienia jakości" wdrożenie w PIW WIFAMA PREXER,

 • „Opracowanie procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tego procesu" wdrożenie w SECO/WARWICK

 • współautorstwo kilkudziesięciu wdrożeń (najczęściej jako koordynator) technologii obróbek cieplno-chemicznych (azotonasiarczanie, azotowanie próżniowe, nawęglanie próżniowe) i urządzeń do ich realizacji, w okresie ostatnich 2-ch lat:

 • "Uruchomienie produkcji pieców do nawęglania próżniowego z hartowaniem w atmosferze azotu o podwyższonym ciśnieniu do 16 bar" wdrożenie w SECO/WARWICK • znajomość języków obcych:

j. angielski – podstawowy, umiejętność pisania, czytania.

j. rosyjski – podstawowy, umiejętność pisania, czytania.


Do największych osiągnięć Pana Antoniego Rzepkowskiego, potwierdzających znajomość branż, w których będą prowadzone działania w ramach wnioskowanego projektu (m.in. inżynierii powierzchni i technologii materiałów funkcjonalnych) należą:

 • udział w realizacji (ostatnie 2-lata):

  • PW-004/ITE/04/2004 PW-004 „Opracowanie podstaw technologii dla wytwarzania warstw nawęglanych próżniowo o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej”,

  • PR08 002 01 „Inteligentne systemy monitoringu i sterowania komór procesowych dla procesów obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej”,

  • PB3 T08C 031 28 „Materiały rewersyjne magazynujące wodór dla zastosowań w procesie gazowego hartowania pod wysokim ciśnieniem”,

  • PB3 T08C 050 26 „Opracowanie i przygotowanie do wykorzystania w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości technologii zwiększenia trwałości elemntów silnie obciążonych regenerowanych lub odtwarzanych”.
 • imię i nazwisko: Piotr Niedzielski

 • data i miejsce urodzenia: 23 lutego 1967, Głowno

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert,

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

magister inżynier: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 1993

doktor inżynier: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 1998

doktor habilitowany Inżynier: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006


 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej,

 • kurs na członka rad nadzorczych,

 • Członek Rady Nadzorczej Bełchatowsko- Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Bełchatowie od roku 2003, od 2007 roku przewodniczący Rady,

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów , od 2007 roku Członek Zarządu,

 • Członek Polskiego Towarzystwa Materiałowego,

 • Członek Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych PAN w latach 2004-2007,

 • Członek Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych PAN na kadencję 2007-2010,

 • Członek Sekcji Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN na kadencję 2007-2010,

 • Główny wykonawca w 20 projektach naukowych z zakresu inżynierii powierzchni,

 • Kierownik w 3 projektach naukowych z zakresu inżynierii powierzchni,

 • Koordynator lub wykonawca w 3 projektach europejskich z zakresu inżynierii powierzchni,

 • Recenzent projektów naukowych w MNiSW,

 • Recenzent projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych,

 • Kierownik lub koordynator 5 wdrożeń urządzeń i technologii z zakresu inżynierii powierzchni
 • znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. rosyjski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
 • imię i nazwisko: Dorota Bociąga

 • data i miejsce urodzenia: 31.01.1979, Radomsko

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

magistra inżyniera: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, 2003

doktora nauk technicznych: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, 2007
 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

Doświadczenie:

02.2004 – 05.2004 Praca w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jako konsultant Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej.

29 ÷ 31.05.2007 Współorganizacja oraz udział w Międzynarodowym Forum “Innovative Technologies for Medicine” – ITMED

Współpraca z Międzynarodowym Wschodnim Centrum Innowacji – platforma współpracy nauki i gospodarki, nowych technologii i wsparcia eksperckiego dla rozwoju Podlasia koordynowana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT, Białystok.

12.2005 – 01.2006 Współpraca w ramach Amerykańsko-Polskiego Programu Offsetowego, Uniwersytet Teksański w Austin – Uniwersytet Łódzki na rzecz współpracy oraz wdrożeń technologii wytwarzania warstw węglowych – reprezentacja Centrum Doskonałości NANODIAM.

07 – 09.02.2007 Czynny udział „Nano2business workshop”, Warszawa


01.07.2001 – 30.09.2001 Trzy miesiące praktyk na Uniwersytecie w Niemczech - Institut für Werkstofftechnik, Hauptabteilung Verfahrenstechnik, Bremen. Jednostka delegująca: Politechnika Łódzka.

15.07.2002 – 15.09.2002 Dwumiesięczna praktyka na Uniwersytecie na Słowenii - Maribor University - Faculty for Mechanical Engineering. Jednostka delegująca: Politechnika Łódzka.

05.05.2003 – 17.07.2003 Staż naukowy w L’Ecole Catholique d’Arts et Métiers – ECAM, Lyon, Francja. Jednostka delegująca: Politechnika Łódzka.

17.11.2004 ÷ 16.11.2007 Wykonawca projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Powłoki nanokrystalicznego diamentu na narzędzia do obróbki metali kolorowych”

05.12.2004 – 14.12.2004 Szkolenie naukowo-badawcze w Eastman Dental Institute, Londyn, Wielka Brytania. Jednostka delegująca: Politechnika Łódzka.

28.11.2005 – 03.12.2005 Udział w seminarium-szkoleniu „Biointerfaces Workshop”, Europejski Instytut Badań - Join Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, Ispra, Włochy.

03.04.2006 ÷ 10.12.2007 Wnioskodawca, główny wykonawca projektu realizowanego w ramach funduszy strukturalnych - Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów (WIDDOK)

06.12.2006 – 07.12.2006 Udział w międzynarodowym seminarium-szkoleniu „Physics of Sensors and Detection Systems”, Europejski Instytut Badań - Join Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, Ispra, Włochy.

16.10.2006 ÷ 15.04.2008 Główny wykonawca projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Powłoki węglowe na jubilerskie tworzywa metaliczne”.

Szkolenia specjalistyczne:


04 ÷ 05.06.2007 Szkolenie: „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Organizator: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

15 ÷ 21.01.2008 Szkolenie dla pracowników Politechniki Łódzkiej Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, nowy okres programowania (lata 2007-2013) ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych

25 ÷ 26.03.2008 Zamówienia publiczne w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Organizator: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. • znajomość języków obcych:

j. angielski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

j. niemiecki – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji (certyfikat „Deutsch als Fremdsprache“ International Certificate Conference and the Goethe-Institut

 • imię i nazwisko: Robert Pietrasik

 • data i miejsce urodzenia: 31.01.1979, Gałków Duży

 • narodowość: polska

 • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

 • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

magistra: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, 1993 r.

doktora: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Technologia Budowy Maszyn, 2000 r.
 • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna