Ministerstwo rozwoju regionalnego


konsultant Krajowego Systemu Innowacji (32 usługi doradcze proinnowacyjne)Pobieranie 0.58 Mb.
Strona5/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

konsultant Krajowego Systemu Innowacji (32 usługi doradcze proinnowacyjne)

 • Główny Technolog w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o.,

 • Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, adiunkt

 • Zadania badawcze aktualnie wykonywane,

   • Badania zjawisk chemicznych procesów nawęglania próżniowego. BW IIM PŁ,

   • Tribologiczne badania tarcia granicznego. DS. IIM PŁ

   • Wykonanie ekspertyzy i wystawienie opinii dot.stopnia innowacyjności projektu budowy nowej trawialni - Philips-Piła. Praca rozwojowa I.7/0181/458/2006 NB,

   • Badania dla określenia przyczyny uszkodzenia wieńca - BOT Kopalnia Węgla Brunatnego – Bełchatów. Praca stosowana I.7/0181/480/2006 NB,

   • Wykonanie badań dla określenia przyczyn zarastania rurek ceramicznych na piecach typu tandem – Philips – Piła. Praca stosowana I.7/0181/465/2007NB,

   • Wykonanie badań dla określenia przyczyn rozregulowania się uchwytu mostownicy linii jarznikowej PLM – Philips – Piła. Praca stosowana I.7/0181/466/2007NB.

  • Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań

   • Projekt badawczy KBN Nr 7 T08C 056 08 – „Własności tribologiczne utwardzonych warstw wierzchnich. Ocena odporności na zużycie wodorowe w smarowanych węzłach ciernych”. Wykonawca. (zakończony),

   • Projekt badawczy KBN Nr 7 T08C - 014 15 – „Wpływ struktury warstwy wierzchniej części maszyn na tarcie graniczne”, (promotorski). Wykonawca. (zakończony),

   • Projekt celowy Nr 7 T08C - 037 99 C/4203 – „Opracowanie prototypu pieca do nawęglania próżniowego z hartowaniem w atmosferze azotu z podwyższonym ciśnieniem do 10 bar oraz opracowanie technologii nawęglania próżniowego w atmosferze azotu o podwyższonym ciśnieniu do 10 bar”. Wykonawca. (zakończony),

   • Projekt badawczy KBN Nr 7 T08C - 060 20 – „Termodynamiczne i kinematyczne podstawy nawęglania próżniowego”. Kierownik Projektu. (zakończony),

   • Projekt celowy 10T08 056 2000 C/5345 – „Wdrożenie technologii nawęglania próżniowego z hartowaniem w atmosferze azotu dla potrzeb prototypowania i przygotowania produkcji masowej w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Wykonawca (zakończony),

   • Projekt celowy KBN Nr 6 T08 2003 C/06270 – „Opracowanie procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji urządzeń do realizacji tego procesu”. Wykonawca (zakończony),

   • Projekt badawczy KBN Nr 3 T08C 031 28 - „Materiały rewersyjne magazynujące wodór dla zastosowań w procesie gazowego hartowania pod wysokim ciśnieniem”. Wykonawca (w trakcie realizacji),

   • Projekt rozwojowy KBN Nr R08 002 01 – „Inteligentne systemy monitoringu i sterowania komór procesowych dla procesów obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej”. Wykonawca (w trakcie realizacji),

   • Projekt zamawiany KBN Nr PBZ-KBN-100/T08/2003 – „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych”. Wykonawca (w trakcie realizacji),

   • Projekt celowy KBN Nr 6 ZR9 2006C/06787 – „Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej dla regeneracji części zamiennych”. Wykonawca (w trakcie realizacji),
  • znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  • imię i nazwisko: Jacek Tomasz Sawicki

  • data i miejsce urodzenia: 23 czerwiec 1974, Łódź

  • narodowość: polska

  • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

  • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

  magistra Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa, 1999

  doktora Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Eksploatacja i Budowa Maszyn, 2003
  • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich w PŁ,

  • Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

  • Główny wykonawca w 9 projektach naukowych z zakresu inżynierii powierzchni,

  • Kierownik 1 projektu naukowego z zakresu inżynierii powierzchni,

  • Wdrożenie systemu komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji i technologii formy do ciśnieniowego odlewania aluminium wraz z procedurami zapewnienia jakości

  Pan Jacek Tomasz Sawicki otrzymał trzykrotnie Nagrodę J.M. Rektora PŁ za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 2001r,2005r, 2007r


  • znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  • imię i nazwisko: Łukasz Piotr Kaczmarek

  • data i miejsce urodzenia: 23 czerwiec 1974, Łódź

  • narodowość: polska

  • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

  • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

  magistra: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Inż. Materiałowa 2002

  doktora: Politechnika Łódzka, Mechaniczny; Inż. Materiałowa 2006
  • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Koordynator ds. promocji w Projekcie Europejskim „Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów” Z/2.10/II/2.6/04/05/U2/06,

  • Ekspert Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020 w Panelu Tematycznym Nowe Materiały i Technologie” oraz w „Grupie Technologicznej”,

  • Członkowstwo: Rada Wykonawcza Centrum Nanotechnologii Łódź, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.

  • Lista realizowanych projektów badawczych w zakresie Inżynierii Materiałowej:

   • Opracowanie technologii wytwarzania warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i odporności na zmęczenie stykowe pod kątem zastosowania w urządzeniach mechanicznych nowej generacji  Rozwój nanotechnologii w Inżynierii powierzchni PW-004/ITE/04/2005,

   • Design and manufacture of gradient materiales – PBZ – KBN 100/T08/2003.

   • Intermetallic g-TiAl coatings to protect titanium alloys against oxidation at high temperature - 3 T08C 063 27,

   • Shaping the properties of metal-ceramic composite by controlling interfacial interaction on example of Ti-6Al4-V/Ti(CxNy) system - 4 T08C 031 25,

   • Nanocomposite polymers – structure and surface and bulk properties - PBZ-KBN-013/T08/39,

   • PBZ-1/88/2007/1/08 Opracowanie podstaw teoretycznych technologii kreowania warstw o założonej strukturze i właściwościach, uzyskiwanych na stopach Fe z wykorzystaniem niskociśnieniowych procesów wzbogacania w węgiel i azot

  Pan Łukasz Kaczmarek otrzymał liczne wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m. in.:

  • Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w kategorii „Wynalazek w Dziedzinie Produktu lub Technologii” 2007,

  • Gold medal on Seul International Invention Fair 10-14.12.2004,

  • Bronze medal on „The 52 World Exhibition of Innovation, Research and New Technology Brussele-EUREKA 2003” in Brussels (11-16 November),

  • Bronze medal on „32nd International Exhibition of Inventions, new Techniques and Products of Geneva 31st March – 4th April 2004,

  • Grand Prix: from Hungarian Prime Minister’s Office on INNOWACJE – Gdańsk, 08-10.11.2003,

  • Genius – Budapest prestigious prize on International Exhibition of Inventions, Works of Fine and Applied Arts. 03.05.2004 Budapest,

  • Diploma from Minister’s Education and Science prof. Michał Kleiber – march 2005,

  • Diploma from Minister’s Education and Science prof. Michał Kleiber – march 2004,

  • Nagroda J.M. Rektora PŁ za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 2007r.

  • Wendler B., Kaczmarek Ł., Jachowicz M., Rylski A., Jakubowski K.: Protection coating for metal alloys elements, particularly for g-titanium aluminide elements. Patent application nr P-370053.
  • znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry, umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  • . imię i nazwisko: Witold Kaczorowski

  • data i miejsce urodzenia: 31 maja 1974, Łódź

  • narodowość: polska

  • zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert

  • wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe chronologicznie)

  Magistra Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej , specjalność: Technika i Handel 2000 rok

  Doktora Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, specjalność: Inżynieria Materiałowa 2005 rok  • Doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • staż naukowy 2002 – Francja; ECAM Lyon,

  • staż naukowy, 2007 – Czechy, Technical University of Liberec,

  • Członek Sekcji Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010,

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów,

  • Kierownik projektu „Opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypowego stanowiska badawczego” mającego za celu zbudowanie nowego stanowiska plazmo-chemicznego i wdrożenie technologii wytwarzania warstw węglowych. Praca wykonywana na zlecenie Uniwersytetu Technicznego w Liberce,

  • liczne publikacje z dziedziny Inżynierii Materiałowej,

  • Lista realizowanych projektów badawczych w zakresie Inżynierii Materiałowej

  7 TO8C 062 20, Politechnika Łódzka, kierownik projektu; KBN-082/T08/09, Politechnika Łódzka, wykonawca projektu; PW -004/ITE/04/2004, Politechnika Łódzka, wykonawca projektu; R02 022 01, Politechnika Warszawska, wykonawca projektu; PW-004/ITE/04/2006, Politechnika Łódzka, wykonawca projektu; 3T08C 036 27, Uniwesytet Łódzki, wykonawca projektu, 3 T08C 061 29, Politechnika Łódzka, wykonawca projektu; R01 011 03, Politechnika Łódzka, wykonawca projektu


  • znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. niemiecki - podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
  Najważniejsze publikacje z dziedziny Inżynierii Materiałowej:


  1. W. Kaczorowski: Warstwy węglowe wytwarzane w plazmie dwuczęstotliwościowej, praca doktorska, Łódź 2005

  2. P. Niedzielski, W. Kaczorowski, P. Couvrat: „Hard carbon coatings for cutting aluminuim alloys” Sverkhtverdye Materialy (Journal of Superhard Materials);157 (2005) 12

  3. W. Kaczorowski, P. Niedzielski, S. Mitura: „Wytwarzanie warstw węglowych w nowym reaktorze MW/RF”, Inżynieria Biomateriałów 43-44 (2005) 28.

  4. W. Kaczorowski, P. Niedzielski, S. Mitura: „Charakteryzacja warstw węglowych wytwarzanych metodą MW/RF PACVD”, Inżynieria Materiałowa 5 (2005) 236

  5. T. Błaszczyk, B. Burnat, A. Leniart, H. Scholl, W. Kaczorowski: „Właściwości korozyjne bezniklowego stopu PANACEA P558 i wpływ warstw NCD na te właściwości. Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Materiałowa 5 (2006) 878-882

  6. W. Kaczorowski, P. Niedzielski, S. Mitura: Warstwy węglowe wytwarzane w plazmie MW/RF Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Materiałowa 5 (2006) 1044-1047

  7. I. Subrtova, L. Grausova, L. Backova, W. Kaczorowski: Growth of cells on carbon coating manufactured in new MW/RF reactor, Inżynieria Biomaterialów 56-57 (2006) 19-21

  8. T. Błaszczyk, B. Burnat, H. Scholl, P.Niedzielski, W. Kaczorowski; Inżynieria Biomaterialów 56-57 (2006) 31-34;

  9. B. Burnat, W. Kaczorowski, G. Bogusławski, T. Błaszczyk, H. Scholl: Corrosive features of Ti with nanocrystalline diamond layers obtained by means radio frequency and microwave/ radio frequency plasma chemical vapor deposition methods; Inżynieria Biomaterialów 56-57 (2006) 34-36

  10. W. Kaczorowski: Synthesis of ultrananocrystalline diamond by use dual frequency plasma, Nanodiam, PWN , Warszawa 2006, 41-46;  Członkowie zespołu projektowego (Instytucja zaangażowana w realizację projektu: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
  - imię i nazwisko: Adam MAZURKIEWICZ

  - data i miejsce urodzenia: 03.01.1952, Przemyśl

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): ekspert,

  Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, specjalność: Mechanika Stosowana, 1976 r.

  doktora Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, 1982 r., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność: Niezawodność Maszyn

  doktora habilitowanego Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, specjalność: Budowa i Eksploatacja Maszyn, 1999 r.

  profesora Prezydent RP, 2002 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik, koordynator i realizator kilkudziesięciu projektów badawczych, ekspert w projektach m.in. z zakresu inżynierii systemów, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii powierzchni, transformacji wiedzy i transferu technologii.

  • Kierownik Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”.

  • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Ministra Edukacji i Nauki do spraw Nanonauki i Nanotechnologii.

  • Ekspert 6 Programu Ramowego UE, powołany na kadencję 2002-2006 przez Komisarza Unii Europejskiej do spraw nauki i rozwoju, członek specjalnej grupy doradczej w Priorytecie 3 „Nanotechnologia i nanowiedza, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy produkcyjne urządzeń” (Advisory Group (EAG) Priority Area 3 on „Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes and devices”).

  • Ekspert w ramach programu „COST” Europejskiej Współpracy w obszarze Badań Naukowych i Technicznych w dziedzinie: nauki o materiałach, nauki fizyczne i  nanonauki (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, domain: Materials, Physical and Nanosciences).

  • Kierownik Panelu Pola Badawczego „Zrównoważony Rozwój Polski” w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020”.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  - imię i nazwisko: Jan WALKOWICZ

  - data i miejsce urodzenia: 27.12.1954, Chmielnik

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  Kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Specjalność: Fizyka stosowana 1979 r.

  doktora Politechnika Warszawska,


  Wydział Inżynierii Materiałowej,
  Specjalność: Inżynieria materiałowa 1993 r.

  doktora habilitowanego Politechnika Warszawska,


  Wydział Inżynierii Materiałowej,
  Specjalność: Inżynieria materiałowa - inżynieria powierzchni 2005 r.
  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Koordynator i realizator międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym projektów celowych, projektów w ramach programu COST Akcji 516 i 532, 5. i 6. Programu Ramowego oraz w ramach współpracy bilateralnej.

  • Opracowanie dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej form do ciśnieniowego odlewania aluminium polegającej na poddaniu formy procesowi azotowania a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką azotku tytanu – TiN z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej matryc kuźniczych polegającej na poddaniu matrycy procesowi obróbki cieplno-chemicznej a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką azotku chromu – CrN z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej narzędzi kształtowych do obróbki plastycznej na zimno polegającej na poddaniu narzędzia procesowi azotowania a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką gradientową węgloazotku tytanu – Ti(CxN1-x)grad z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie technologii przemysłowej wytwarzania powłok nanokrystalicznego diamentu na wszczepach medycznych.

  • Opracowanie kilkunastu procesów technologicznych nakładania powłok złożonych (wieloskładnikowych, wielowarstwowych, gradientowych) na różne typy narzędzi skrawających ze stali szybkotnących i węglików spiekanych wdrożonych w zakładach przemysłowych.

  • Opracowanie urządzenia i technologii wytwarzania kompozytów warstwowych „warstwa azotowana / powłoka PVD” w cyklu ciągłym na narzędziach do kucia na gorąco wdrożonych w kuźniach zagranicznych i krajowych.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
  - imię i nazwisko: Jerzy SMOLIK

  - data i miejsce urodzenia: 17.10.1959, Pruszków

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  Kierownik Centrum Technologii Plazmowych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Specjalność: Technologia półprzewodników, 1984 r.

  doktora Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Specjalność: Inżynieria materiałowa, 1998 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik i realizator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów celowych, projektów badawczych oraz projektów w ramach programu COST Akcji 516 i 532, 5. i 6. Programu Ramowego oraz w ramach współpracy bilateralnej.

  • Opracowanie dwustopniowej techno

  • logii obróbki powierzchniowej form do ciśnieniowego odlewania aluminium polegającej na poddaniu formy procesowi azotowania a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką azotku tytanu – TiN z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej matryc kuźniczych polegającej na poddaniu matrycy procesowi obróbki cieplno-chemicznej a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką azotku chromu - CrN z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej narzędzi kształtowych do obróbki plastycznej na zimno polegającej na poddaniu narzędzia procesowi azotowania a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką gradientową węgloazotku tytanu – Ti(CxN1-x)grad z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej.

  • Opracowanie technologii produkcji igieł przetykowych dwukierunkowego działania do maszyn igłujących z powłokami przeciwzużyciowymi na bazie azotków i węglików metali przejściowych.

  • Opracowanie technologii przemysłowej wytwarzania powłok nanokrystalicznego diamentu na wszczepach medycznych.

  • Opracowanie kilkunastu procesów technologicznych nakładania powłok złożonych (wieloskładnikowych, wielowarstwowych, gradientowych) na różne typy narzędzi skrawających ze stali szybkotnących i węglików spiekanych wdrożonych w zakładach przemysłowych.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
  - imię i nazwisko: Tomasz GIESKO

  - data i miejsce urodzenia: 22.07.1957, Świdwin

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  Kierownik Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki), Specjalność: inżynieria biomedyczna 1981 r.

  doktora Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Specjalność: Eksploatacja maszyn, 1998 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik i realizator kilkudziesięciu projektów badawczych, projektów celowych, wdrożeń przemysłowych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”.

  • Opracowanie i wdrożenia przemysłowe zautomatyzowanych systemów kontroli jakości wyrobów z wykorzystaniem metod optycznej inspekcji.

  • Opracowanie metody i systemu optycznej kontroli wyrobów w warunkach niestacjonarnych.

  • Opracowanie zautomatyzowanego systemu monitorowania procesu propagacji pękania w materiałach.

  • Opracowanie zautomatyzowanego systemu laserowego ekstensometru siatkowego do diagnostyki maszyn i urządzeń.

  • Opracowanie aparatury badawczej i testowej do pomiaru kształtu i parametrów powierzchni wyrobów z wykorzystaniem metody profilometrii laserowej.

  • Opracowanie i wdrożenie przemysłowe urządzenia do pomiarów profili pierścieni tłokowych.

  • Opracowanie aparatury badawczej i testowej do wyznaczania parametrów pracy siłowników udarowych.

  • Opracowanie aparatury badawczej i testowej do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych.

  • Opracowanie i wdrożenie przemysłowe typoszeregu czujników do kontroli położenia tłoczyska siłownika.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  - imię i nazwisko: Elżbieta ROGOŚ

  - data i miejsce urodzenia: 01.03.1957, Drygały

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  adiunkt w Zakładzie Technologii Proekologicznych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Łódzka, Wydział Włókienniczy,
  Specjalność: Chemiczna Technologia Włókna, 1982 r.

  doktora Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówkuv2001 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik i realizator projektów badawczych, w tym projektów celowych, dotyczących opracowania sposobu wytwarzania i eksploatacji biodegradowalnych środków smarowych oraz cieczy technologicznych, a także technologii uzdatniania szeregu płynów eksploatacyjnych.

  • Opracowanie składu chemicznego i technologii wytwarzania biodegradowalnych olejów: przekładniowego, maszynowych o różnej klasie lepkości, do smarowania pił łańcuchowych, hydraulicznego do maszyn rolniczych. Oleje wytworzono na bazie produktów roślinnych, z wykorzystaniem przyjaznych środowisku dodatków uszlachetniających.

  • Opracowanie składu chemicznego i technologii wytwarzania cieczy obróbkowych na bazie olejów roślinnych.

  • Opracowanie składu chemicznego syntetycznych wodorozcieńczalnych koncentratów cieczy chłodząco-smarujących oraz technologii ich zamiennej eksploatacji.

  • Opracowanie technologii oraz typoszeregu przewoźnych urządzeń do uzdatniania środków smarowych podczas eksploatacji, m. in. olejów maszynowych, hydraulicznych, sprężarkowych oraz cieczy obróbkowych.

  • Opracowanie metody oraz urządzenia do osuszania i odgazowania olejów transformatorowych.

  • Opracowanie technologii oraz urządzenia do uszlachetniania estrów metylowych oleju rzepakowego na potrzeby małych agrorafinerii.

  • Opracowanie technologii oraz urządzenia do uzdatniania niskokrzepnacych cieczy na bazie poliglikoli.

  • Opracowanie szeregu systemów proekologicznej gospodarki przemysłowymi olejami oraz cieczami obróbkowymi, uwzględniających procesy systematycznego uzdatniania i zagospodarowania powstających odpadów.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  - imię i nazwisko: Jerzy DOBRODZIEJ

  - data i miejsce urodzenia: 11.09.1961, Domaszno

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  kierownik Zespołu Technologii Informatycznych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Specjalność: radioelektronika, 1987 r.

  doktora Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Specjalność: doktor nauk technicznych, 2001 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik i realizator projektów badawczych, w tym projektów celowych i projektów badawczych własnych w zakresie systemów sterowania i systemów pomiarowych dla urządzeń badawczych, zastosowania metod numerycznych (wspomaganie prac inżynierskich, metody optymalizacji i polioptymalizacji), zastosowania metod sztucznej inteligencji (logika rozmyta, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe) oraz algorytmiki (projektowanie i ocena złożoności algorytmów)

  • Autor i współautor systemów informatycznych oraz baz danych (Desktop, sieciowe, z dostępem przez internet), w tym opracowanych w ramach realizacji projektów międzynarodowych Leonardo da Vinci i PHARE

  • Znajomość języków programowania: Pascal OOP, Delphi, Java, C oraz C++, HTML

  • Wykorzystywane technologie bazy danych: Dbase, BTreve, Paradox, Access, ORACLE

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  - imię i nazwisko: Daniel PAĆKO

  - data i miejsce urodzenia: 28.02.1975, Radom

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra inżyniera Politechnika Radomska, Wydział Transportu, Specjalność: Automatyka, 2000 r.

  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:


  • Współudział w opracowaniu następujących technologii obróbki powierzchniowej:

  • dwustopniowej technologii obróbki powierzchniowej matryc kuźniczych polegającej na poddaniu matrycy procesowi obróbki cieplno-chemicznej, a następnie na pokryciu tej powierzchni twardą powłoką azotku chromu - CrN z wykorzystaniem metody łukowo-próżniowej,

  • technologii wytwarzania powłok złożonych typu CrN-Me, CrN-MeN i CrN-MeC metodą łukowo-próżniową,

  • technologii wytwarzania warstw hybrydowych typu „warstwa dyfuzyjna / powłoka galwaniczna / powłoka PVD” na stalach niskowęglowych,

  • kilkunastu procesów technologicznych nakładania powłok złożonych (wieloskładnikowych, wielowarstwowych, gradientowych) na różne typy narzędzi skrawających ze stali szybkotnących i węglików spiekanych wdrożonych w zakładach przemysłowych.

  • Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów celowych, projektów badawczych oraz projektów w ramach programu COST Akcji 516 i 532, 5. i 6. Programu Ramowego oraz w ramach współpracy bilateralnej.

  • Udział w organizacji i realizacji usługowych procesów technologicznych wykonywanych na rzecz przemysłu w ramach prac Centrum Technologii Plazmowych działającym w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

  - znajomość języków obcych

  j. angielski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


  - imię i nazwisko: Beata BELINA

  - data i miejsce urodzenia: 12.12.1959 r., Dęblin

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Specjalność: Zarządzanie i marketing, 2000

  doktora Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Specjalność: Nauki ekonomiczne, 2004
  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:


  • Udział w opracowaniu metodyki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Programu Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”.

  • Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym m.in.: grantu i projektu w ramach Programu COST Akcji A17.

  • Udział w pracach badawczych dot. projektowania i wdrażania systemu baz danych wspomagających procesy transformacji i transferu wyników badań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, a także systemu informatycznego monitorowania działalności naukowo-badawczej i rozwojowej z wykorzystaniem technik internetowych.

  • Sekretarz naukowy kwartalnika „Problemy Eksploatacji”

  - znajomość języków obcych:

  j. niemiecki: - dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji
  - imię i nazwisko: Beata POTERALSKA

  - data i miejsce urodzenia: 13.12.1971, Radom

  - narodowość: polska

  - zajmowane stanowisko (funkcja w zespole projektowym): Ekspert,

  Kierownik Zespołu Strategii Innowacyjnych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,

  - wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe),

  magistra Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Wydział Ekonomiczny, Specjalność: Ekonomika i Organizacja Produkcji,1995 r.

  doktora Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie, Specjalność: Nauki ekonomiczne w zakresie nauk o zarządzaniu, 2002 r.


  - doświadczenie i szkolenia specjalistyczne:

  • Kierownik i realizator projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”, programu COST, Akcji A17, 5. i 6. Programu Ramowego, PHARE w zakresie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, struktur i mechanizmów transferu technologii, foresightu oraz analiz efektywności projektów w ramach programów międzynarodowych

  • Sekretarz Panelu Pola Badawczego „Zrównoważony Rozwój Polski” w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020”.

  • Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski projektów w 6. Programie Ramowym dotyczące tematyki ośrodków przekazu innowacji.

  • Członek Komitetu Sterującego Akcji A11 Programu COST.

  - znajomość języków obcych:

  j. angielski – bardzo dobry; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji

  j. rosyjski – podstawowy; umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna