Ministerstwo


Część II – Informacje szczegółowePobieranie 1.04 Mb.
Strona2/6
Data27.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Część II – Informacje szczegółowe


W roku 2002 kontrakty wojewódzkie były realizowane w dynamicznej sytuacji zarówno prawnej (znowelizowano rozporządzenie RM w sprawie przyjęcia Programu wsparcia (maj) i ustawę o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (grudzień)) jak i społeczno-politycznej (wybory samorządowe (październik) i zmiana władz w regionach).

Pierwsze półrocze było okresem intensywnych renegocjacji postanowień kontraktów,


co, zważywszy, iż środki budżetu państwa planowane pierwotnie na rok 2002 uległy zmniejszeniu o 50%, było przedsięwzięciem trudnym i wymagającym nie tylko weryfikacji list zadań ale także wprowadzania istotnych korekt finansowych w harmonogramach zadań rozpoczętych w pierwszym roku realizacji kontraktów.

Znaczną aktywność przejawiał w tym zakresie Konwent Marszałków Województw RP, który m.in. zakwestionował zaproponowany przez Ministerstwo na rok 2002, zgodny z zasadą zawartą w § 8 ust. 5 Programu wsparcia, podział środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań kontraktów i w sformułowanym w lutym 2002 r. oficjalnym stanowisku opowiedział się za podziałem proporcjonalnym, którego głównym założeniem było mechaniczne podzielenie środków przewidzianych dla każdego z województw w postanowieniach pierwotnych kontraktów wojewódzkich w proporcji: 50% – rok 2002 i 50% – 2003. „Porozumienia w sprawie zmiany kontraktów wojewódzkich...” podpisane w połowie ubr. wprowadziły liczne korekty do pierwotnych ustaleń kontraktów, z zachowaniem wszakże generalnych priorytetów i reguł współfinansowania.

W kolejnych częściach sprawozdania przedstawiono rozliczenia finansowe dotyczące środków budżetu państwa udostępnionych na finansowanie i współfinansowanie zadań kontraktu w podziale na dwie grupy: inwestycje wieloletnie jst oraz tzw. zadania własne. Ponadto w formie tabelarycznej przedstawiono zestaw efektów rzeczowych osiągniętych w poszczególnych regionach w roku 2002.

    1. ROZLICZENIE INWESTYCJI WIELOLETNICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


Z mocy ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (art. 53) inwestycje wieloletnie wymienione w załączniku 7 ustawy budżetowej na rok 2000 (Dz. U. Nr 7/ 2000, poz. 85), finansowane z dotacji celowych, stały się inwestycjami wpisanymi w kontrakt. W ustawie budżetowej na rok 2000 wymieniono 50 inwestycji, które były kontynuowane w ramach obecnych kontraktów w roku 2002. Większość z nich rozpoczęto w latach 80-tych.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 – 2002, kwota na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego w 2002 r. wynosiła 725.000 tys. zł, w tym 155.000 tys. zł z przeznaczeniem na metro warszawskie.

Zgodnie z § 8 a Programu wsparcia, na wniosek samorządów województw nastąpiło ograniczenie finansowania niektórych inwestycji wieloletnich a wygospodarowane środki przesunięto, na podstawie „Oświadczeń” samorządów, na inne zadania własne objęte kontraktem. Zmian takich dokonało 8 województw: wielkopolskie, świętokrzyskie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, mazowieckie, lubelskie i dolnośląskie na kwotę 118.432 tys. zł, którą przekazano na inne zadania inwestycyjne samorządu ujęte w kontraktach wojewódzkich. Natomiast w 2 województwach: łódzkim i kujawsko-pomorskim przekazano środki przeznaczone na realizację zadań własnych samorządu na finansowanie inwestycji wieloletnich w kwocie 7.260 tys. zł.

W 2002 r. w wyniku podpisania przez stronę rządową i samorządową stosownych „Oświadczeń” realizowano 48 inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego, na które ostatecznie ustalono wydatki budżetu państwa w kwocie 613.828 tys. zł.

W wyniku ”Oświadczeń” dokonano rezygnacji w stosunku do 2 inwestycji wieloletnich:


  • szpital ginekologiczny w Białymstoku – 7.250 tys. zł (woj. podlaskie),

  • wodociąg Dziećkowice – 420 tys. zł (woj. śląskie).

W woj. podlaskim środki te przekazano na zadania własne samorządu, a w woj. śląskim na modernizację Opery w Bytomiu.

TABELA NR 4: ROZLICZENIE INWESTYCJI WIELOLETNICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – FINANSOWANYCH Z REZERWY CELOWEJ CZ. 83, POZ. 49

Część

Nazwa inwestycji

Lp.

Limit wydatków ze środków budżetu państwa w 2002 r.

(w tys. zł)

Dotacje z budżetu państwa w 2002 r. wg kontraktów (w tys. zł)


Wykonanie w 2002 r.

/wg sprawozdań/

Wykonanie

w %


l

2

3

4

5

6

7 = 5/6
OGÓŁEM

50 inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego
725.000

613.828

591.741

96,4

19.226 tys. zł

środki niewygasające85/02


DOLNOŚLĄSKIE

41.750

27.418

24.838

90,5
Budowa wodociągu grupowego Bychowo – Strupina

L
139

139

100

zadanie zakończone


Szpital w Miliczu

2
5.698

4.748

83,3

950 tys. zł

środki niewygasające

Szpital miejski “Latawiec" w Świdnicy

3
12.227

12.227

100
Modernizacja obiektu Opery Wrocławskiej

4
9.354

7.724

83

1.630 tys. zł

środki niewygasające


85/04


KUJAWSKO – POMORSKIE
32.400

39.000

39.000

100
Budowa szpitala miejskiego w Grudziądzu

5
10.000

10.000

100
Szpital Dziecięcy w Toruniu – rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu

6
12.500

12.500

100
Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi wraz z kolektorami dla miasta Grudziądza

7
6.500

6.500

100

zadanie


zakończone
Państwowa Opera w Bydgoszczy – budowa Opery “Nova" w Bydgoszczy

8
10.000

10.000

100

85/06


LUBELSKIE
10.950

7.250

3.880

53,5
Szpital Wojewódzki w Chełmie

9
3.500

1.830

52

1.669 tys. zł

środki niewygasające

Modernizacja i rozbudowa szpitala rejonowego w Biłgoraju

10
750

750

100
Szpital

Rejonowy w Łęcznej

11
3.000

1.300

43

1.700 tys. zł

środki niewygasające85/10

ŁÓDZKIE
31.050

31.710

28.610

90
Budowa pawilonu szpitalnego w Brzezinach

12
4.000

4.000

100
Rozbudowa i modernizacja szpitala w Poddębicach

13
5.000

5.000

100
Budowa szpitala miejskiego w Radomsku

14
1.000

1.000

100
Budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków 1 etap, zadanie 2 i 3

15
10.000

6.900

69

3.100 tys. zł

środki niewygasające

Państwowa Filharmonia im. A.Rubinsteina w Lodzi - przebudowa i modernizacja budynku Filharmonii w Łodzi

16
11.710

11.710

100

85/12


MAŁOPOLSKIE
35.150

35.150

30.368

86,4
Szpital Miejski w Chrzanowie


17
1.300

1.298

99,9
ZOZ w Nowym Targu – budowa Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu

18
22.850

22.850

100
Ochrona zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego

19
11.000

6.220

56,5

4.780 tys. złśrodki niewygasające

85/14


MAZOWIECKIE

266.250

219.000

219.000

100
ZOZ w Garwolinie – rozbudowa Szpitala Rejonowego w Garwolinie

20
5.000

5.000

100
Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.

21
26.000

26.000

100
Budowa szpitala w Radomiu - Józefowie

22
20.000

20.000

100
Wojewódzki Szpital w Ostrołęce

23

20.000

20.000

100
Budowa Wodociągu Pomocnego II etap

24
13.000

13.000

100
Budowa 1 linii metra w Warszawie

25

155.000

135.000

135.000

100

20.000 tys. zł

przesunięto na

zadania własne samorządu85/18


PODKARPACKIE

42.500

27.400

27.400

100
Budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie

26
9.000

9.000

100
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Rejonowego w Mielcu

27
5.143

5.143

100

zadanie zakończone


Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu

28
13.257

13.257

100

zadanie zakończone85/20


PODLASKIE

7.250

Zgodnie z „Oświadczeniem”

Rezygnacja z inw.wieloletnichh
85/22

POMORSKIE
52.400

35.300

34.271

97
Rozbudowa i modernizacja falochronu zachodniego na Helu oraz nabrzeży portowych w Porcie Rybackim

29
4.500

4.500

100
Budowa Szpitala Rejonowego w Chojnicach

30
15.780

15.780

100
Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku


31
1.800

771

43

1.029 tys. zł

środki niewygasające

Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku

32
12.220

12.220

100
Oczyszczalnia ścieków “Płonia - Wschód" w Gdańsku

33
1.000

1.000

100

85/24

ŚLĄSKIE
95.700

91.200

87.342

96
Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji Katowickie

34
16.800

13.083

78

1.000 tys. zł

środki niewygasające

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej

35
7.500

7.359

98
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

36
25.800

25.800

100
Szpital Miejski w Raciborzu

37
14.800

14.800

100
Wodociąg Dziećkowice- budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

38
0

0

rezygnacja na podstawie

Oświadczeni


Linia ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach

39
13.500

13.500

100
Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji

Stadion Śląski

w Chorzowie

40
12.800

12.800

100

85/26


ŚWIĘTO-

KRZYSKIE
55.500

48.000

47.032

98
Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach

41
29.000

29.000

100
Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach

42
14.000

13.032

93

968 tys. zł

środki niewygasające
Szpital w Opatowie

43
5.000

5000

100

85/28


WARMIŃSKO – MAZURSKIE

3.150

3.150

3.150

100
Budowa Szpitala Rejonowego w Ełku


44
3.150

3.150

100

85/30


WIELKOPOLSKIE

34.700

33.000

30.700

93
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

45
19.000

19.000

100
Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej, Nowe Miasto w Poznaniu

46
4.000


4.000

100
Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

47
10.000

7.700

77

2.300 tys. zł

środki niewygasające


85/32


ZACHODNIO-

POMORSKIE
16.250

16.250

16.150

99
Szpital Wojewódzki w Koszalinie

48
600

500

83

100 tys. zł

środki niewygasające

Pawilon położniczo — ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

49
1.900

1.900

100
Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie

50
13.750

13.750

100


: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna