MinisterstwoPobieranie 1.04 Mb.
Strona3/6
Data27.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Z przedstawionego zestawienia wynika, że suma wydatków na 48 inwestycji wieloletnich, po uwzględnieniu „Porozumień w sprawie zmiany kontraktów wojewódzkich...” i indywidualnych „Oświadczeń”, wynosiła w 2002 r. – 613.828 tys. zł.

Rzeczywiste wykonanie, wg raportów, wyniosło 591.740,86 tys. zł co stanowi 96,4% zakładanych wydatków.

Nie wydatkowana kwota 22.085 tys. zł składa się w znacznej części z tzw. środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 211/ 2002, poz. 1799) – Rada Ministrów określiła, na wniosek Wojewodów, jako środki niewygasające kwotę 19.226 tys. zł w stosunku do 11 inwestycji wieloletnich.

Zakładając, że kwota ta zostanie w całości wykorzystana w br. niezależnie od środków przewidzianych w Kontraktach do realizacji w roku 2003, to suma środków wydanych na realizację inwestycji wieloletnich w roku 2002 wyniesie 610.970 tys. zł, co zapewni ich wykonanie na poziomie 99,6%.

Dla porównania – w roku 2001 realizowano 56 inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego, na finansowanie, których ustalono kwotę 1.026.054 tys. zł, wykonanie wyniosło 966.706 tys. zł tj. na poziomie 94,0%.

Inwestycje wieloletnie w 2002 r. realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji wydatków budżetowych (wraz z procentowym udziałem w wydatkach na inwestycje wieloletnie).

010 – rolnictwo łowiectwo (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

1 zadanie - 0,02%

600 – transport i łączność (lokalny transport zbiorowy) 2 zadania - 26,62%

851 – ochrona zdrowia (szpitale) 34 zadania - 59,53%

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 zadań - 6,73%

921 – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (opery) 3 zadania - 4,90%

926 – kultura fizyczna i sport 1 zadanie - 2,20%

W roku 2002 zrealizowano 6 inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego. Natomiast w roku 2003 przewiduje się dalszą realizację 42 inwestycji. Ze względu na wydłużenie kontraktów o jeden rok (przy zachowaniu pierwotnego poziomu finansowania) planowane zakończenie niektórych inwestycji może ulec przesunięciu.

Z analizy realizacji inwestycji wieloletnich ujętych w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 – wynika, że po roku 2003 należałoby finansować z budżetu państwa w latach 2004 – 2006 co najmniej 9 inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego. W okresie tym należy zapewnić finansowanie tych inwestycji w łącznej kwocie 1.000.000 tys. zł, średnio po 300.000 tys. zł rocznie.

Ministerstwo Gospodarki zgłosiło wstępnie ten problem do Ministerstwa Finansów pozostawiając do konsultacji zakres i sposób finansowania inwestycji wieloletnich po roku 2003.

Niezależnie od ww. inwestycji wieloletnich realizowano w 2002 r. inwestycję drogową pn. „Drogowa Trasa Średnicowa” Katowice-Gliwice. Zadanie to zostało wprowadzone do kontraktu dla woj. śląskiego na lata 2001-2003 na podstawie „Porozumienia w sprawie zmiany...” tegoż kontraktu z zastrzeżeniem, że nie spowoduje wzrostu limitu dofinansowania z budżetu państwa dla woj. śląskiego. Wydatki na ten cel wyniosły w 2002 r. 100.570 tys. zł i były finansowane z kredytu EBI.TABELA NR 3A: ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPARCIE DZIAŁAŃ I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH ZA 2002 R. (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 3A DO PROGRAMU WSPARCIA) W TYS. ZŁa

 

OGÓŁEM

 

 

Wkład budżetu państwa

 

 

 

 

Wkład Wspólnoty Europejskiej*

 

Łącznie budżet

Dotacje na wspieranie zadań wynikających z programów wojewódzkich, przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi

4

Środki na

współfinansowanie

Łącznie

7

8

 

Łącznie

1

2

3

Łącznie

5

6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Dolnośląskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

183 810,00

95 810,00

62 210,00

41 750,00

20 460,00

0,00

0,00

33 600,00

16 200,00

17 400,00

88 000,00

42 400,00

45 600,00

Plan po zmianach**

183 810,00

95 810,00

62 210,00

27 418,00

34 792,00

0,00

0,00

33 600,00

16 200,00

17 400,00

88 000,00

42 400,00

45 600,00

Realizacja

51 962,45

51 962,45

51 951,00

24 838,00

27 113,00

0,00

0,00

11,45

11,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

28,27

54,23

83,51

90,59

77,93

0,00

0,00

0,03

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Kujawsko-Pomorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

95 115,00

62 715,00

50 315,00

32 400,00

17 915,00

0,00

0,00

12 400,00

12 400,00

0,00

32 400,00

32 400,00

0,00

Plan po zmianach**

102 315,00

62 315,00

50 315,00

39 000,00

11 315,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

Realizacja

50 097,90

50 097,90

50 097,90

39 000,00

11 097,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

48,96

80,39

99,57

100,00

98,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Lubelskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

192 080,00

97 680,00

61 580,00

10 950,00

50 630,00

0,00

0,00

36 100,00

16 200,00

19 900,00

94 400,00

42 400,00

52 000,00

Plan po zmianach**

153 180,00

61 580,00

61 580,00

7 250,00

54 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 400,00

94 400,00

0,00

Realizacja

61 580,00

61 580,00

61 580,00

3 880,00

57 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

40,20

100,00

100,00

53,52

106,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lubuskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

132 100,00

40 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

35 000,00

12 400,00

22 600,00

91 600,00

32 400,00

59 200,00

Plan po zmianach**

132 100,00

40 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

35 000,00

12 400,00

22 600,00

91 600,00

32 400,00

59 200,00

Realizacja

5 522,69

5 522,69

5 499,49

0,00

5 499,49

0,00

0,00

23,20

0,00

23,20

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

4,18

13,64

99,99

0,00

99,99

0,00

0,00

0,07

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Łódzkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

122 200,00

69 800,00

49 800,00

31 050,00

18 750,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

52 400,00

52 400,00

0,00

Plan po zmianach**

130 100,00

78 200,00

49 800,00

31 710,00

18 090,00

0,00

0,00

28 400,00

28 400,00

0,00

51 900,00

51 900,00

0,00

Realizacja

44 128,65

44 128,65

44 128,65

28 610,00

15 518,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

33,92

56,43

88,61

90,22

85,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Małopolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

216 125,00

125 725,00

91 125,00

35 150,00

55 975,00

0,00

0,00

34 600,00

31 500,00

3 100,00

90 400,00

82 400,00

8 000,00

Plan po zmianach**

91 125,00

91 125,00

91 125,00

35 150,00

55 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja

79 571,11

79 571,11

79 571,11

30 367,86

49 203,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

87,32

87,32

87,32

86,40

87,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mazowieckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

273 525,00

273 525,00

273 525,00

266 250,00

7 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

273 525,00

273 525,00

273 525,00

219 000,00

54 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja

271 678,00

271 678,00

271 678,00

219 000,00

52 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

99,32

99,32

99,32

100,00

96,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

85 555,00

35 955,00

16 955,00

0,00

16 955,00

0,00

0,00

19 000,00

17 000,00

2 000,00

49 600,00

44 400,00

5 200,00

Plan po zmianach**

70 255,00

20 655,00

16 955,00

0,00

16 955,00

0,00

0,00

3 700,00

1 700,00

2 000,00

49 600,00

44 400,00

5 200,00

Realizacja

16 916,94

16 916,94

16 916,94

0,00

16 916,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

24,08

81,90

99,78

0,00

99,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podkarpackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

123 200,00

68 800,00

48 000,00

42 500,00

5 500,00

0,00

0,00

20 800,00

16 200,00

4 600,00

54 400,00

42 400,00

12 000,00

Plan po zmianach**

106 600,00

64 200,00

48 000,00

27 400,00

20 600,00

0,00

0,00

16 200,00

16 200,00

0,00

42 400,00

42 400,00

0,00

Realizacja

47 690,00

47 690,00

47 690,00

27 400,00

20 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

44,74

74,28

99,35

100,00

98,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podlaskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

87 950,00

33 550,00

12 750,00

7 250,00

5 500,00

0,00

0,00

20 800,00

16 200,00

4 600,00

54 400,00

42 400,00

12 000,00

Plan po zmianach**

87 950,00

33 550,00

12 750,00

0,00

12 750,00

0,00

0,00

20 800,00

16 200,00

4 600,00

54 400,00

42 400,00

12 000,00

Realizacja

8 682,00

8 682,00

8 682,00

0,00

8 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

9,87

25,88

68,09

0,00

68,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

140 040,00

93 640,00

75 940,00

52 400,00

23 540,00

0,00

0,00

17 700,00

16 200,00

1 500,00

46 400,00

42 400,00

4 000,00

Plan po zmianach**

134 540,00

92 140,00

75 940,00

35 300,00

40 640,00

0,00

0,00

16 200,00

16 200,00

0,00

42 400,00

42 400,00

0,00

Realizacja

73 982,00

73 982,00

73 982,00

34 271,00

39 711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

54,99

80,29

97,42

97,08

97,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Śląskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

110 600,00

103 800,00

101 200,00

95 700,00

5 500,00

0,00

0,00

2 600,00

0,00

2 600,00

6 800,00

0,00

6 800,00

Plan po zmianach **

111 400,00

103 800,00

101 200,00

91 200,52

9 999,48

0,00

0,00

2 600,00

0,00

2 600,00

7 600,00

0,00

7 600,00

Realizacja

97 340,70

97 340,70

97 340,70

87 342,00

9 998,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

87,38

93,78

96,19

95,77

99,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Świętokrzyskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

106 900,00

73 700,00

61 000,00

55 500,00

5 500,00

0,00

0,00

12 700,00

12 700,00

0,00

33 200,00

33 200,00

0,00

Plan po zmianach**

106 900,00

73 700,00

61 000,00

48 000,00

13 000,00

0,00

0,00

12 700,00

12 700,00

0,00

33 200,00

33 200,00

0,00

Realizacja

59 527,70

59 527,70

59 527,70

47 032,00

12 495,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

55,69

80,77

97,59

97,98

96,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Warmińsko-Mazurskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

120 215,00

69 815,00

50 515,00

3 150,00

47 365,00

0,00

0,00

19 300,00

16 200,00

3 100,00

50 400,00

42 400,00

8 000,00

Plan po zmianach**

113 645,00

66 245,00

50 515,00

3 150,00

47 365,00

0,00

0,00

15 730,00

15 730,00

0,00

47 400,00

47 400,00

0,00

Realizacja

46 095,51

46 095,51

46 095,51

3 150,00

42 945,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

40,56

69,58

91,25

100,00

90,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wielkopolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

117 835,00

117 835,00

117 835,00

34 700,00

83 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan po zmianach**

117 835,00

117 835,00

117 835,00

33 000,00

84 835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja

109 645,00

109 645,00

109 645,00

30 700,00

78 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

93,05

93,05

93,05

93,03

93,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

154 450,00

58 450,00

21 750,00

16 250,00

5 500,00

0,00

0,00

36 700,00

12 500,00

24 100,00

96 000,00

32 800,00

63 200,00

Plan po zmianach**

154 190,00

58 350,00

21 750,00

16 250,00

5 500,00

0,00

0,00

36 600,00

12 500,00

24 100,00

95 840,00

32 800,00

63 040,00

Realizacja

21 674,23

21 674,23

21 650,00

16 150,00

5 500,00

0,00

0,00

24,23

24,23

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizacja w %

14,06

37,15

99,54

99,38

100,00

0,00

0,00

0,07

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem plan

2 261 700,00

1 421 300,00

1 100 000,00

725 000,00

375 000,00

0,00

0,00

321 300,00

215 700,00

105 500,00

840 400,00

564 400,00

276 000,00

Ogółem po zmianach**

2 069 470,00

1 333 530,00

1 100 000,00

613 828,52

486 171,48

0,00

0,00

233 530,00

160 230,00

73 300,00

738 740,00

546 100,00

192 640,00

Realizacja ogółem

1 046 094,88

1 046 094,88

1 046 036,00

591 740,86

454 295,14

0,00

0,00

58,88

35,68

23,20

0,00

0,00

0,00

Ogółem realizacja w %

50,55

78,45

95,09

96,40

93,44

0,00

0,00

0,03

0,02

0,03

0,00

0,00

0,00

* przyjęto 1 EUR=4 zł

**Zmian dokonywano na podstawie oświadczeń dwóch stron - zgodnie z paragrafem 8a Programu wsparcia

1) środki określone w kalkulacji limitów na województwa na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego

2) środki określone w kalkulacji limitów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3) środki określone w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego

4) środki będące w dyspozycji wojewodów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i realizowanych w ramach zadań o których mowa w załączniku 1 do Programu wsparcia

5) środki z budżetu państwa na współfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej Phare

6) środki z budżetu państwa na współfinansowanie programów współpracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej

7) środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej Phare

8) środki Wspólnoty Europejskiej na realizację programów współpracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia,: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna