Mistrzostwa europy w klasie t-550 Zawody Międzynarodowe I Eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach o-125, osy-400, s-550, t-400 I jt-250 Grand Prix Żnina w klasie o-700Pobieranie 33.87 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar33.87 Kb.
MISTRZOSTWA EUROPY W KLASIE T-550

Zawody Międzynarodowe i Eliminacje

Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach

O-125, OSY-400, S-550, T-400 i JT-250

Grand Prix Żnina w klasie O-700


 1. Organizator
  1. Organizatorem Międzynarodowych Zawodów Motorowodnych w Żninie jest Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta" z upoważnienia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie.

  2. Współorganizatorzy:


 • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

 • Urząd Miejski w Żninie

 • Starostwo Powiatowe

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 • Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

 • Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie
 1. Termin i miejsce zawodów

  1. Zawody rozegrane zostaną w dniach 6-7 czerwca 2009 roku zgodnie z kalendarzem UIM i kalendarzem Motorowodnych Mistrzostw Polski 2009 na Jeziorze Małym Żnińskim.
 1. Serie i klasy

  1. Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną w klasie T-550.

  2. W klasach O-125, OSY-400, S-550, T-400 i JT-250 odbędą się zawody międzynarodowe oraz Eliminacje MMP 2009.

  3. W klasie O-700 odbędą się zawody międzynarodowe o Grand Prix Żnina 2009.
 1. Trasa zawodów

  1. Trasa zawodów będzie obwodem zamkniętym i przebiegać będzie zgodnie z załączonym planem. Obwód trasy wynosi 1500m.

  2. W mistrzostwach Europy klasy T-550 długość biegu wynosi 12 000m (8 okrążeń).

  3. W zawodach międzynarodowych i eliminacjach Motorowodnych Mistrzostw Polski w klasach O 125, OSY-400 długość biegu wynosi 5 okrążeń (7 500m), w klasach S-550 i T-400 oraz zawodach o Grand Prix Żnina w klasie O-700 długość biegu wynosi 9 000m (6 okrążeń).

  4. W klasie JT-250 długość biegu wynosi 6000m.
 1. Wyścigi

  1. Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem UIM, Regulaminem Motorowodnych Mistrzostw Polski oraz niniejszym Regulaminem.

  2. W mistrzostwach Europy w klasie T-550 odbędą się 4 biegi.

  3. W pozostałych klasach odbędą się po trzy biegi punktowane.

  4. We wszystkich wyścigach obowiązuje jedno okrążenie bezpieczeństwa.

  5. Zawodnik, który nie wykona tego okrążenia lub nie będzie reagować na sygnały zamknięcia trasy, zostanie zdyskwalifikowany.

  6. Bieg przerwany powtarzany będzie tylko jeden raz, art. 311. Regulaminu UIM.
 1. Start

  1. Start zatrzymany z pomostu, według procedury UIM art. 307, sygnalizowany światłami.

  2. Organizator gwarantuje miejsca startowe dla 20 zawodników.

  3. Zawodnik spóźniony na starcie może odejść od pomostu tylko na boję nr 3 do momentu zapalenia się czerwonego światła.

  4. Na pomoście startowym zawodnikowi może towarzyszyć tylko 3 mechaników.
 1. Klasyfikacja

  1. Zawodnik będzie sklasyfikowany, jeżeli pokona co najmniej 75% trasy danego biegu.

  2. W mistrzostwach Europy klasy T-550 do końcowej klasyfikacji zaliczone zostaną każdemu zawodnikowi trzy najlepsze wyniki spośród czterech rozegranych wyścigów.

  3. W pozostałych klasach do ostatecznego rezultatu liczone będą wszystkie trzy wyścigi.

  4. Zawodnicy wszystkich klas w poszczególnych biegach klasyfikowani będą zgodnie z systemem przyznawania punktów wg Regulaminu UIM art. 318.01:

I – 400 punktów XI – 22 punkty

II – 300 punktów XII – 17 punktów

III – 225 punktów XIII – 13 punktów

IV – 169 punktów XIV – 9 punktów

V – 127 punktów XV – 7 punktów

VI – 95 punktów XVI – 5 punktów

VII – 71 punktów XVII – 4 punkty

VIII – 53 punkty XVIII – 3 punkty

IX – 40 punktów XIX – 2 punkty

X – 30 punktów XX – 1 punkt


 1. Biegi kwalifikacyjne

  1. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników w jednej klasie, niż wynosi ilość miejsc startowych, rozegrane zostaną biegi kwalifikacyjne na skróconej trasie, art. 304.03 UIM.

  2. Zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostaną na dwie grupy według czasów osiągniętych podczas treningu.

  3. Z każdego biegu kwalifikacyjnego bezpośredni awans do biegów finałowych uzyska po ośmiu najlepszych zawodników.

  4. Zawodnicy, którzy nie zajmą pozycji gwarantujących udziału w biegach finałowych zmierzą się w repasażu, z którego awans uzyska czterech najlepszych.

  5. Zawodnicy, którzy nie awansują do biegów finałowych trafią na listę rezerwową ułożoną zgodnie z czasami uzyskanymi na treningu. Ewentualny start w zawodach uzależniony będzie od wycofywania się zawodników w trakcie wyścigów finałowych.
 1. Zgłoszenia i uczestnictwo

  1. Zgłoszenia w terminie do 29 maja 2009 roku (decyduje data dotarcia do Organizatora) na załączonym druku, potwierdzonym przez Federację Narodową, należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na adres:


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

ul. Gnieźnieńska 7

88-400 ŻNIN

POLSKA

Telefon: 048 (0 52) 30 20 705Faks: 048 (0 52 ) 30 20 118
e-mail: mos-znin@paluki.pl

www.znin2009.eu

www.mos-znin.pl/motorowodne


  1. Zgłoszenie osobiście podpisane przez zawodnika traktowane jest jako aprobata Regulaminu zawodów motorowodnych – Żnin 2009.

  2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w publikacjach programowych i prasowych.

  3. Zawodnicy wszystkich klas uczestniczą w zawodach na koszt własny.

  4. Wszyscy zawodnicy zwolnieni są z opłaty wpisowej.
 1. Odprawa zawodników

  1. Odprawa zawodników z udziałem Komisarza UIM odbędzie się w DEPO przed treningiem według programu minutowego.

  2. Obecność zawodników na odprawie jest obowiązkowa.
 1. Odbiór techniczny

  1. Odbiór techniczny odbywać się będzie w parku maszyn (DEPO) 5 czerwca 2009 w godzinach 1200 ­­- 2000 i 6 czerwca 2009 w godzinach 700 ­- 1100

  2. Przy odbiorze technicznym wymagana będzie zgodność wszystkich elementów sprzętu z przepisami UIM oraz dokumentacja dla silników homologowanych.

  3. Komisja techniczna dokonywać będzie ważenia łodzi oraz pomiaru głośności silników.
 1. Treningi

  1. Treningi odbywać się będą tylko na trasie zawodów po odbiorze technicznym sprzętu zgodnie z programem minutowym.

  2. Odejście od pomostu startowego na treningu może odbywać się wyłącznie przez strefę bezpieczeństwa (boja nr 3).

  3. Samowolne schodzenie na wodę poza programem zawodów lub niepodporządkowanie się przepisowi 12.1. spowoduje wykluczenie z zawodów.

  4. Podczas treningu 6 czerwca 2009 prowadzony będzie pomiar czasu, każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać minimum dwa pełne okrążenia.

  5. Uzyskane wyniki decydować będą o zajęciu miejsc startowych do pierwszego biegu lub biegów kwalifikacyjnych.

  6. Od 5 czerwca 2009 od godz. 1200 do 7 czerwca 2009 do godz. 1800 poza programem zawodów akwen jest zamknięty dla wszelkich jednostek pływających.
 1. Park maszyn - DEPO

  1. Park maszyn strzeżony będzie od 5 czerwca 2009 od godziny 1200 do 8 czerwca 2009 do godziny 1800.

  2. Przebywanie jakichkolwiek osób, w tym zawodników i mechaników, w parku maszyn w godzinach nocnych oraz podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia jest zabronione.

  3. Dozwolone jest parkowanie łodzi tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę parku maszyn, zgodnie z podziałem na klasy i stanowiska.

  4. Wstęp do parku maszyn dozwolony jest tylko zawodnikom, mechanikom (od 16 lat) oraz osobom funkcyjnym na podstawie wydanych przez Organizatora identyfikatorów.

  5. Zabronione jest używanie otwartego ognia na terenie parku maszyn. Palenie tytoniu odbywać się może tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

  6. Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany zadbać o estetyczny wizerunek otoczenia własnej łodzi.

  7. Na sygnał syreny należy bezwzględnie opuścić park maszyn.

  8. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w parku maszyn.

  9. Organizowanie noclegu w parku maszyn jest zabronione.
 1. Wodowanie dźwigiem

  1. Wodowanie i podejmowanie łodzi z wody przez dźwig dokonywane będzie jedynie w klasach O 700, S-550, T 400 i T-550.

  2. Obsługiwane będą wyłącznie łodzie posiadające zaczep i własne zawiesia.

  3. Obsługa dźwigiem może odbywać się tylko w obecności zawodnika i na jego odpowiedzialność.

  4. Pozostawanie osoby lub osób na pokładzie łodzi i w zasięgu pracującego dźwigu jest zabronione
 1. Ochrona środowiska (art. 700 UIM)

  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego.

  2. Obowiązkiem zawodnika jest zastosowanie naczynia pod stojącym silnikiem w parku maszyn, które ma zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem terenu.

  3. Odpadki i zużyty olej należy wrzucać do rozstawionych na terenie parku maszyn pojemników odpowiednio oznaczonych

  4. Na zawodach obowiązuje głośność zgodnie z normami Regulaminu UIM art. 504.

  5. Organizator wypełni wszystkie zalecenia Regulaminu UIM art. 704
 1. Dolna granica wieku

  1. Minimalny wiek zawodników startujących w zawodach klas O-125, O-700, OSY-400 S-550 i T 550 wynosi 16 lat.

  2. Minimalny wiek zawodników startujących w klasie T-400 wynosi 14 lat.

  3. W klasie młodzieżowej JT-250 dolna granica wieku dla zawodników polskich wynosi 12 lat, dla zagranicznych – 10 lat.
 1. Nagrody

  1. Trzej najlepsi zawodnicy mistrzostw Europy w klasie T-550 otrzymają medale i puchary, natomiast zawodnicy z miejsc 4-6 - puchary.

  2. W pozostałych klasach za pierwsze trzy miejsca wręczane będą puchary.
 1. Jury

  1. Osoby delegowane do Jury winny przedstawić w Biurze Zawodów w dniu 5 czerwca 2009 do godziny 1900 upoważnienia swoich Przedstawicielstw Narodowych do pełnienia tej funkcji.
 1. Ubezpieczenia

  1. Podstawą dopuszczenia do zawodów będzie przedstawienie ważnych Polis OC i NW zgodnie z wymaganiami punktów 19.2. i 19.3 niniejszego Regulaminu.

  2. Z obowiązku tego zwolnieni będą zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni przez PZMWiNW za okazaniem polisy oraz zawodnicy polscy ubezpieczeni przez kluby pod warunkiem posiadania polisy OC na minimalną sumę podaną w pkt. 19.3.

  3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na miejscu zawodów od odpowiedzialności cywilnej na sumę 100 000,00 PLN, ze składką 100 PLN, z wyłączeniem szkód w sprzęcie.

  4. Organizator będzie wymagał polisy i NW (od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce) wystawione w języku polskim lub angielskim poświadczone przez zakład ubezpieczeniowy.

  5. Możliwe będzie wykupienie polisy NW (od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia) w recepcji zawodów.
 1. Protesty

  1. Protesty przyjmowane będą według procedury zgodnej z art. 401-404 Regulaminu UIM wyłącznie na piśmie w języku polskim lub angielskim w sekretariacie zawodów.

  2. Opłata za protest wynosi 300 PLN lub równowartość tej kwoty w €.
 1. Administracja zawodów

  1. Recepcja zawodów będzie czynna w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie przy ul. Szkolnej 18:

 • 5 czerwca 2009 w godzinach 1200 - 2100

 • 6 czerwca 2009 w godzinach 700 - 1100
 1. Paliwo

  1. Zawodnicy klas OSY, S, T i JT startują wyłącznie na paliwie zakupionym w stacji paliw ORLEN w Żninie przy ulicy Sienkiewicza.

  2. Każdy zawodnik klas OSY, S, T i JT musi wykupić odpowiednią ilość paliwa i przedstawić Komisji Sędziowskiej fakturę lub paragon.

  3. Stacja zapewnia benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 98 RON.

  4. Specyfikacja techniczna paliwa będzie do wglądu na stacji paliw.

  5. Przewidywana cena paliwa wynosi około 1 Euro/l.
 1. Miejsca reklamowe

  1. Zawodnicy startujący w zawodach mają pozwolenie umieszczania flag i plansz własnych sponsorów tylko w otoczeniu własnej łodzi.

  2. Wszelkie inne miejsca reklamowe, w tym pomost widokowy, nabrzeże, maszty itp. przeznaczone są dla sponsorów i firm wspierających zawody.
 1. Przepisy końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które będą podane najpóźniej na odprawie zawodników w specjalnym Komunikacie na piśmie.

  2. Komisarz Medyczny zastrzega sobie prawo kontroli medycznej wszystkich zawodników w dowolnym momencie trwania zawodów zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM.

  3. Komisja Sędziowska przeprowadzać będzie badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02.02 Regulaminu UIM.

  4. Za uszkodzoną boję Organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 500 PLN zgodnie z art. 202 044 Regulaminu UIM.

  5. Każdego zawodnika startującego w zawodach motorowodnych obowiązuje udział w ceremoniach otwarcia i zamknięcia mistrzostw.

  6. Organizator nie rezerwuje noclegów.

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW KOMANDOR ZAWODÓWROBERT RESZKOWSKI JERZY ŚNIADECKI


ADRESY HOTELI
HOTEL "BASZTOWY"
88-400 Żnin
ul. 700-lecia 1
tel. 048 052 3020006
e-mail: recepcja@hotel-basztowy.com.pl
www.hotel-basztowy.com.pl

HOTEL "MARTINA"
ul. Mickiewicza 37
88-400 Żnin
tel. 048 052 3028731, tel./fax 048 052 3028733
e-mail: martina@mag.com.pl
www.martina.pl

PTTK - Dom Wycieczkowy
ul. Szkolna 16
88-400 Żnin
tel./Fax 048 0 52 3020702, 048 0 52 3020113
e-mail: pttkznin@paluki.pl
www.paluki.pl/pttk

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ROMA" ( 10 km od Żnina)
Ostrówce
88-407 Laski Wielkie
tel. 048 052 5602895
e-mail: biuro@roma.paluki.pl
www.roma.paluki.pl

OŚRODEK HOTELOWO REKREACYJNY "REKO" (7 km od Żnina)
Wenecja 12
88-400 Żnin
tel.048 052 3020634
e-mail: reko@reko.com.pl
www.reko.com.pl

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "POD ŻURAWIEM"
Skarbienice
88-400 Żnin
tel. 048 052 3020466
PRZYSTAŃ BISKUPIŃSKA
88-410 Gąsawa
Biskupin 30
tel/fax. 052 3025002 
e-mail: biskupin@biskupin.com.pl 
www.biskupin.com.pl 
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna