Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa PodkarpackiegoPobieranie 11.05 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.05 Kb.
KOMUNIKAT nr 1

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w tenisie stołowym drużynowo

edycji 2012-2013

Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa Podkarpackiego


******************************************************************************************

1] Mistrzostwa przeprowadzane są w II etapach :  • Mistrzostwa drużynowe,

  • Mistrzostwa indywidualne,

1.1. W punktacji do Współzawodnictwa przydziela się w danym etapie 1/2 punktów dyscypliny.

2] Komunikat nr 1 dotyczy wyłącznie I Etapu, tj. Mistrzostw drużynowych.

3] Gospodarz Mistrzostw drużynowych : KU AZS Politechnika Rzeszowska

4] Miejsce : Rzeszów, hala sportowa PRz – ul. Poznańska 2a, Sektor C

5] Termin : 10 listopada 2012 r. /sobota/

- godz. 9.30. - odprawa techniczna,

- godz. 10.00. - rozpoczęcie Mistrzostw.

6] Komisarz : Tadeusz Czułno [605 66 99 96].

7] Uczestnicy - ekipy wg. dokonanych zgłoszeń

Kobiety : UR, PWSZ K, PRz, PWSZT-E J, PWSW P, WSIiZ Rz , KN P, WSIiZ Rz, ZKN T,

Mężczyźni : PRz, UR, PWSZ K, PWSZ J, PWSZ T, PWSW P, ZKN T, WSIiZ Rz, PWSZ S, KN P

7.1. zawodnicy/czki spełniający wymogi Regulaminu AMP.

8] System rozgrywek :

8.1. Mistrzostwo prowadzone są drużynowo, oddzielnie w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn,

8.2. System rozgrywek określa Komisarz Mistrzostw podczas odprawy technicznej w oparciu

o wyniki edycji 2011 - 2012

8.3. zespół składa się z 3 zawodników/czek,

8.4. w meczu rozgrywa się maksymalnie do uzyskania przez 1 drużynę 3 pkt,

9. Zgłoszenia indywidualne i weryfikacja zgłoszeń :

Zespoły uczestniczące w Mistrzostwach są zobowiązane do przekazania Komisarzowi

zgłoszenia zespołu na druku zgłoszenia do AMwP. Zgłoszenie powinno zawierać potwierdzenie

lekarskie dopuszczające udział zawodnika do imprezy - przy braku lekarskiego poświadczenia

zawodniczki ekipy obowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w zawodach

na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie powinno być podpisane przez Prezesa KU AZS lub

upoważnioną przez niego osobę. Zawodnicy obowiązane są do posiadania ważnych legitymacji

AZS.


10. Weryfikacja :

Weryfikacji w oparciu o Komunikat dokonuje Komisarz Mistrzostw przy pomocy Biura

zawodów.

10. Pozostałe sprawy organizacyjne :

10.1. ZŚ AZS refunduje ekipom przyjezdnym koszty przejazdu PKP, PKS na podstawie zbiorowej

listy kosztów z dostarczeniem biletów lub wynajętym środkiem transportu na podstawie faktury

wystawionej na ZŚ AZS. Warunkiem refundacji przejazdu jest dostarczenie Komisarzowi

lub do ZŚ faktury, bądź zbiorowej listy kosztów z biletami w nieprzekraczalnym terminie

do 5 dni po dacie zawodów. Nie przekazanie w/w dokumentów finansowych w określonym

terminie spowoduje, że zobowiązanie finansowe obciąża dany Klub.

Refundacja dotyczy maksymalnej ilości 4K+4M +1 osób, przy zgodności z protokołami meczy.

10.2. Dopuszcza się wycofanie zespołu /bez naliczania pkt. karnych/ przy wymogu formy pisemnej,

tj. przekazania na adres ZŚ AZS, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni przed zawodami.

10.3. Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw zapewniają KU AZS we własnym zakresie.

10.4. Sprawy sporne w trakcie Mistrzostw rozstrzyga jednoosobowo Komisarz, od jego decyzji

przysługuje odwołanie do Komisji ds. AMwP złożone w formie pisemnej, wraz z kaucją

w wysokości 100 zł / zwrotną przy pozytywnym rozpatrzeniu odwołania/. Termin złożeniaodwołania wynosi do 7 dni od daty przeprowadzenia Mistrzostw, a rozpatrzenia zgodnie

z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Szkół woj. Podkarpackiego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna