Mój sukces zawodowyPobieranie 18.3 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar18.3 Kb.Projekt „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/BP/2012

z dnia 29 listopada 2012 r.
Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zapraszamy do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę 2 przenośnych tablic interaktywnych oraz 2 projektorów multimedialnych do realizacji projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”.”


 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”

Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego

ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-20-99-764,

telefon: 68 475 55 55, faks: 68 475 55 40, e-mail: elektryk1@op.pl


 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 przenośnych tablic interaktywnych oraz 2 projektorów multimedialnych do realizacji projektu „Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy”. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia( minimalne parametry oraz inne wymagania jakie musi spełniać sprzęt):

 1. Przenośna tablica interaktywna – 2 sztuki

- Moduł optyczny (kamera)/czytnik,

- Pióro elektroniczne/wskaźnik,

- Instrukcja obsługi,

- Płyta instalacyjna,

- Kabel USB (5m),

- Gwarancja: min. 24 miesiące,

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku. 1. Projektor multimedialny – 2 sztuki

- Rozdzielczość min.: XGA (1024x768) ,

- Jasność: 2700 ANSI Lumenów,

- Kontrast: 4000:1

- Długość życia lampy: min. 4000,- Moc lampy: min. 190 W,

- Poziom hałasu: max. 35 dB,

- Masa: max. 3 kg

- Menu w języku polskim,

- Wyposażenie: pilot, kabel zasilający, baterie do pilota, przewód D-sub,

- Gwarancja: 24 miesiące,

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2012 r.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie Załącznika nr 1 - formularz ofertowy, załączonego do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątka firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,

- być podpisana czytelnie przez oferenta.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
  biuroprojektuelektryk@gmail.com, faxem na numer 68 475 55 40, poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól do dnia 10 grudnia 2012 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11 grudnia 2012 r.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.ckziu-elektryk.pl/projekt2/
 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów:

Cena – 100 %
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie

lub drogą e-mailową.


 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Hanna Swaczuk pod numerem telefonu 68 475 55 62 oraz adresem e-mail biuroprojektuelektryk@gmail.com


 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna