MM. yy >02. 05. 16 Pakiet dodatkowych zestawień do Subiekta 4Pobieranie 89.24 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar89.24 Kb.

Pakiet dodatkowych zestawień do Subiekta 4 (02.05.16)

Pakiet dodatkowych zestawień do Subiekta 4

Autorzy: Mariusz Różycki i Błażej Kotełko


 1. Wstęp


Firma InsERT prezentuje pakiet dodatkowych zestawień do Subiekta 4. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu w codziennej pracy oraz umożliwią wykorzystanie Subiekta 4 na polach dotychczas niedostępnych.

Zestawienia dostepne są bezpłatnie (zachęcamy do ich rozpowszechniania). Jedynym wymaganiem jest posiadanie licencjonowanej wersji Subiekta 4 (wymagana jest wersja 1.20 lub wyższa). Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych zestawień jako dodatkowej opcji w programie ani nie gwarantują poprawności uzyskanych wyników.

Jednocześnie wszelkie uwagi, jak rownież propozycje kolejnych zestawień, proszę przysyłać na adres e-mail: wlasne@insert.com.pl.

 1. Dostępne pliki z zestawieniami


Przygotowano następujące zestawienia jako poszczególne pliki ARJ gotowe do załadowania oraz jako jeden zbiorczy plik ARJ. Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich zestawień i plików.


Lp.

Zestawienie

Plik

1

Rozszerzone zestawienie – Towary na zamówieniach

WLBK01.ARJ


--

Ten własnie opis jako plik w formacie MS-Word 6.0

WLOPIS.ARJ


 1. Instalacja


Odpowiedni plik należy rozpakować do katalogu SYSTEM zainstalowanego Subiekta 4 programem ARJ lub dostarczonym programem UNARJ (można skopiować plik ze spakowanym zestawineniem bezpośrednio do katalogu SYSTEM i tam rozpakować) . Przykładowa komenda może brzmieć:

UNARJ WLALL.ARJ C:\SUBIEKT4\SYSTEMUWAGA! Zestawienia dostępne są jako jeden plik (WLALL.ARJ) lub jako poszczególne pliki. Jeśli zostaną zainstalowane tylko niektóre zestawienia, należy samemu zadbać o zawartość pliku WLASNE.TXT, który powinien zawierać listę aktualnie zainstalowanych zestawień. Pliki WLASNE.TXT z poszczególnych zestawień można w prosty sposób łączyć ze sobą przez prostą operację COPY. W razie problemów zalecamy zainstalowanie po prostu wszystkich zestawień z pliku WLALL.ARJ.
 1. Opisy poszczególnych zestawień


Poniżej zamieszczono opisy poszczególnych zestawień dostępnych w pakiecie.
  1. Rozszerzone zestawienie „Towary na zamówieniach”


Plik: WLBK01.ARJ

Zestawienie pokazujące towary na zamówieniach w sposób rozszerzony (z przelicznikami jednostek oraz z cenami w walucie). Szczególnie przydatne dla firm zamawiających towary za granicą lub handlujących z firmami zagranicznymi.

Wejście:


 • rodzaj (od klientów, do dostawców)

 • okres

 • wybór towarów (wszystkie, grupa, wybrane)

 • wybór ceny (6 cen sprzedaży, 4 ceny zakupu, cena walutowa z kartoteki)

Wyjście:

 • lp.

 • kod

 • grupa

 • kod dostawcy

 • nazwa

 • przeliczniki jednostek miar

 • ilość w jednostkach miar

 • ilość

 • jednostka miary

 • wybrana cena

 • wartość

Podsumowanie:

 • grupami:

 • wartość

 • ilości w jednostkach miary

 • objętość

 • razem:

 • wartość

 • ilości w jednostkach miary

 • objętość

Wymagane zbiory:

 • WLBK01.APP

 • WLBK01.FRT

Plik: WLBK02.ARJ

Przekształcanie WZ-ek do zbiorów komunikacji z zapisanymi MM-kami. Skomplikowany i bardzo specyficzny moduł mający za zadanie przekształcenie zbioru wybranych dokumentów WZ w dokumenty MM pogrupowane za pomocą grup towarów i zapisane jako zbiory komunikacji. Na podstawie wybranych dokumentów WZ powstaje więc szereg dokumentów MM zapisanych do zbioru komunikacji o podanej nazwie (osobny dokument MM dla każdej grupy towarowej) oraz wydrukowanych zostaje szereg raportów będących kopiami zawartości tworzonych dokumentów MM.

Powstałe w ten sposób dokumenty MM można potem odebrać za pomocą opcji "Komunikacja" jako dokumenty dowolnego typu (np. jako zamówienia do dostawców). Moduł ten może być szczególnie przydatny dla firm grupującycch towary wg dostawców oraz dla firm posiadających kilka oddziałów, magazynów lub składów celnych, między którymi często przesuwane są duże partie towaru.

Wejście:


 • magazyny (aktualny, wszystkie, wybrane)

 • okres

 • wybrane dokumenty WZ

 • wybór ceny (6 cen sprzedaży, 4 ceny zakupu, cena walutowa z kartoteki)

 • nazwa zbioru komunikacji

Wyjście:

 • generowanie zbioru komunikacji po pytaniu o nazwę

 • wydruk raportu (dla każdej grupy osobno):

 • dwie linie dowolnych uwag do wpisania z klawiatury (w nagłówku)

 • lp.

 • kod

 • kod dostawcy

 • nazwa

 • ilość

 • ilość w pierwszej jednostce miary

 • przelicznik pierwszej jednostki miary

 • wybrana cena

 • wartość

Wymagane zbiory:

 • WLBK02.APP

 • WLBK02.FRT

 • WLBK02.FRX
  1. Drukowanie WZ jako Specyfikacja dostawy


Plik: WLBK03.ARJ

Drukowanie dowolnego dokumentu WZ na innym formularzu wraz z kodami odbiorców. Wymaga założenia osobnej kartoteki kodów odbiorców.

Moduł ten jest przeznaczony przede wszystkim dla firm współpracujących z dużymi odbiorcami wymagającymi na dokumentach dostawy drukowania stosowanych przez siebie symboli dostarczanych towarów. Moduł umożliwia założenie osobnego zestawu kodów towarów dla każdego wskazanego odbiorcy. Dokonuje się tego dzięki specjalnej liście zawierającej nazwy i kody towarów oraz kody towarów u wybranego uprzednio odbiorcy.

Po zdefiniowaniu dodatkowych kodów towarów możliwe jest wydrukowanie dowolnego dokumentu WZ jako dokumentu "Specyfikacja dostawy". Wybór dokumentu nastepuje za pomocą standardowej listy. Istnieje również możliwość drukowania uwag do towarów (specyfikacjia jest wtedy dłuższa i każda pozycja oddzielona jest poziomą kreską).

Wejście:


 • definiowanie kodów towarów u odbiorców (dla poszczególnych odbiorców)

 • wybór WZ-ki z aktualnego magazynu

 • wybór dodatkowej jednostki miary

 • czy drukować uwagi

Wyjście:

 • wydruk „Specyfikacja dostawy”:

 • dostawca

 • nr dostawcy u odbiorcy

 • miejsce wystawienia, data

 • adres odbiorcy

 • nr zamówienia

 • zawartość:

 • kod

 • kod dostawcy

 • nazwa

 • ewentualne uwagi

 • ilość w wybranej jednostce miary

 • przelicznik wybranej jednostki miary

 • ilość

 • jednostka miary

 • razem ilość w jednostce miary

 • razem objętość

 • wystawił

 • przyjął

Wymagane zbiory:

 • WLBK03.APP

 • WLBK03.FRT

 • WLBK03.FRX

 • WLBK03L.FRT

 • WLBK03L.FRX
  1. Wydruk zamówienia po angielsku


Plik: WLBK04.ARJ

Druk normalnego zamówienia do dostawcy w języku angielskim i z dodatkowymi informacjami. Ten moduł jest szczególnie przydatny dla firm zamawiających towary za granicą.

Wejście:


 • wybór zamówienia do dostawcy z aktualnego magazynu

Wyjście:

 • wydruk w języku angielskim zamówienia zgodnie z polskim wzorem

 • zmieniona zawartość:

 • lp.

 • kod

 • kod dostawcy

 • nazwa

 • ilość w pierwszej jednostce miary

 • przelicznik pierwszej jednostki miary

 • ilość w drugiej jednostce miary

 • przelicznik drugiej jednostki miary

 • ilość

 • jednostka miary

 • cena walutowa z kartoteki

 • wartość

 • ilości w jednostkach miary razem

Wymagane zbiory:

 • WLBK04.APP

 • WLBK04.FRT

 • WLBK04.FRX
  1. Karta zamówienia towaru


Plik: WLBK05.ARJ

Zestawienie wyświetla „ruch” jednego towaru (podobnie do wydruku znanego z opcji "Ruch towaru") na wszystkich zamówieniach w aktualnym magazynie, czyli wszystkie ilości towaru zawarte na zamówieniach w aktualnym magazynie.

Wejście:


 • wybór towaru

Wyjście:

 • raport z nagłówkiem jak dla „ruch towaru”

 • przeliczniki jednostek miary

 • zawartość:

 • lp.

 • data

 • nr zamówienia

 • nazwa firmy

 • cena netto

 • cena brutto

 • ilość

 • jednostka miary

 • ilości w jednostkach miary

 • razem: ilości we wszystkich jednostkach miar (cztery)

Wymagane zbiory:

 • WLBK05.APP

 • WLBK05.FRT

 • WLBK05.FRX
  1. Remanent w wybranej cenie grupami


Plik: WLBK06.ARJ

Zestawienie to umożliwia wydrukowanie remanentu w sposób podobny do standardowego, ale w wybranej cenie (wraz z ceną walutową) oraz sumowanego grupami towarów.

Wejście:


 • magazyny (aktualny, wszystkie, wybrane)

 • wybór towarów (wszystkie, grupa, wybrane)

 • wybór ceny (6 cen sprzedaży, 4 ceny zakupu, cena walutowa z kartoteki)

Wyjście:

 • grupa:

 • lp.

 • kod

 • kod dostawcy

 • nazwa

 • wybrana cena

 • ilości w jednostkach miar

 • przeliczniki jednostek miar

 • ilość

 • jednostka miary

 • wartość

Wymagane zbiory:

 • WLBK06.APP

 • WLBK06.FRT

 • WLBK06.FRX
  1. Specjalna analiza sprzedaży


Plik: WLBK07.ARJ

Zestawienie to dokonuje analizy sprzedaży oraz zakupów w okresie i dla wybranych magazynów, która polega na policzeniu sumy dostaw i sprzedaży każdego z wybranych towarów (wszystkie, z jednej grupy lub wybrane ręcznie), a następnie policzeniu różnicy tych dwu wartości oraz sprzedanego procentu i częstości sprzedaży – ilośc transakcji dokonanych z danym towarem. Analiza ta pozwala wyszukać i wyelimminować z obrotu niechodliwe towary.

Wejście:


 • magazyny (aktualny, wszystkie, wybrane)

 • wybór towarów (wszystkie, grupa, wybrane)

 • okres

Wyjście:

 • lp.

 • kod

 • nazwa

 • a: stan początkowy (suma wszystkich dostaw w okresie)

 • b: stan końcowy (stan na koniec okresu)

 • ilość sprzedana

 • procent sprzedany = (a/b)*100%

 • częstość (ilość wydań towaru)

Wymagane zbiory:

 • WLBK07.APP

 • WLBK07.FRT

 • WLBK07.FRX
  1. Ofertówka


Plik: WLBK08.ARJ

Moduł ten pozwala wydrukować lub zapisać do pliku informacji o jednym towarze w postaci tzw. "ofertówki". Wydruk nastepuje przy użyciu standardowych mechanizmów wydruku i zawsze za pomocą czcionki zagęszczonej. W dolnej części wydruku znajduje sie miejsce na ewentualną fotografię lub rysunek wyrobu.

Natomiast zapis informacji do pliku (proszę zwrócić uwagę na nazwę pliku tworzoną na podstawie kodu towaru i wyświetlaną w czasie zapisu) zachodzi w formacie tekstowym możliwym do odczytania każdym programem. Po odczytaniu takiego pliku za pomocą edytora tekstów i uruchomieniu utworzonego wcześniej makra, można sformatować wydruk w dowolny sposób. Makro takie można w prosty sposób nagrać np. w edytorze tekstów MS-Word dla Windows dokonując ręcznych zmian formatujących za pomacą dostępnych komend. Pakiet otrzymywany przez państwa wraz z zestawieniem zawiera przykładowe makro formatujące dla edytora MS-Word zapisane w postaci źródła w pliku MACRO08.TXT.

Wejście:


 • Wybrany towar

Wyjście:

Wymagane zbiory:

 • WLBK08.APP

 • WLBK08.FRT

 • WLBK08.FRX
  1. Sprzedaż w podziale na kategorie


Plik: WLBK09.ARJ

Zestawienie to pozwala na analizowanie sumarycznej sprzedaży w okresie przedstawionej w podziale na poszczegołne kategorie (przypisane do poszczególnych dokumentów sprzedaży). Jest ono szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy poszczególnym przedstawicielom handlowym lub akwizytorom przypisano kategorie i na podstawie ich wyników sprzedaży oblicza się indywidualne prowizje lub premie.

Wejście:


 • wybór towarów (wszystkie, grupa, wybrane)

 • okres

Wyjście:

 • kategoria

 • sprzedaż netto

 • sprzedaż brutto

Wymagane zbiory:

 • WLBK09.APP

 • WLBK09.FRT

 • WLBK09.FRX
  1. Sprzedaż kategorii w podziale na grupy


Plik: WLBK10.ARJ

Zestawienie to pozwala na podliczenie sprzedaży dokonanej za pomocą dokumentów przypisanych do kategorii z wyszczególnieniem poszczególych grup towarów. Pozwala to, szczególnie dla firm posługujących się kategoriami do rozróżnienia dokumentów wypisanych na podstawie zamówień dostarczonych przez poszczególnych przedstawicieli handlowych lub akwizytorów, analizować sprzedaż poszczególnych grup towarowych i obliczać ewentualne premie uzależnione od sprzedaży towarów różnych producentów.

Wejście:


 • okres

 • wybrana kategoria

Wyjście

 • lp.

 • grupa

 • liczność (ilośc transakcji)

 • wartość netto

 • wartość brutto

 • koszt sprzedaży

 • zysk

 • zrealizowana marża

Wymagane zbiory:

 • WLBK10.APP

 • WLBK10.FRT

 • WLBK10.FRX
  1. Sprzedaż wg asortymentu dla wybranej kategorii


Plik: WLMR01.ARJ

Jest to zestawienie sprzedaży wg asortymentu podobne do opcji dostępnej standardowo w Subiekcie 4. Zostało rozszerzone o możliwość wyboru kategorii dla dokumentów oraz towarów z konkretnej grupy lub ręcznie wybranych. Dodano także możliwość sortowania wyników wg ilości sprzedanych towarów lub wartości sprzedaży.

Wymagane zbiory:


 • WLMR01.APP

 • WLMRR01.FRT

 • WLMRR01.FRX
  1. Sprzedaż wg asortymentu dla wybranej firmy


Plik: WLMR02.ARJ

Jest to zestawienie sprzedaży wg asortymentu dla wybranej firmy.

Wymagane zbiory:


 • WLMR02.APP

 • WLMRR02.FRT

 • WLMRR02.FRX
  1. Upusty na dokumentach


Plik: WLMR03.ARJ

Jest to zestawienie pokazujące upusty na dokumentach (zarówno upusty na pozycjach jak i upusty od wartości dokumentu).

Wymagane zbiory:


 • WLMR03.APP

 • WLMRR03.FRT

 • WLMRR03.FRX
  1. Zakupy w cenach sprzedaży


Plik: WLMR04.ARJ

Jest to zestawienie pokazujące zakupy w cenach sprzedaży (z kartoteki towarów). Można wybrać jedną z trzech dostępnych cen w kartotece, po której zostaną przeliczone wartości dokumentów zakupu.

Wymagane zbiory:


 • WLMR04.APP

 • WLMRR04.FRT

 • WLMRR04.FRX
  1. Sprzedaż – wykres


Plik: WLMR05.ARJ

Jest to zestawienie pokazujące graficznie wartość sprzedaży w wybranym przedziale czasu i z zadanym skokiem czasowym (dzień, tydzień , miesiąc).Wymagane zbiory:

 • WLMR05.APP

Koniec.
: pub -> inne -> wlasne
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy

Pobieranie 89.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna