Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztofPobieranie 107.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar107.19 Kb.
MNIEJSZOŚCI NARODOWE
KSIĄŻKI

1. BEREŚ Witold, BURNETKO Krzysztof

Marek Edelman : życie. Po prostu / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. – Warszawa : Świat Książki, 2008. – 511, [1] s., [48] s. tabl. : il. ; 21 cm +

CD w Wydziale Zbiorów Multimedialnych

1. Edelman, Marek – biografia 2. Chirurdzy – biografie – Polska – od 1944 r. 3. Mniejszości narodowe – biografie – Polska – 20-21 w. 4. Powstanie 1943 r. w getcie warszawskim – biografie 5. Żydzi – biografie – Polska – 20-21 w.Sygn: W 97 616
2. BIALOWITZ Philip

Bunt w Sobiborze : opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców / Philip Bialowitz opowiada swojemu synowi Josephowi Bialowitzowi ; przeł. Piotr Kowalik. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia", 2008. – 283, [5] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm

1. Bialowitz, Philip – pamiętniki 2. Obóz hitlerowski Sobibor – pamiętniki 3. Holocaust – pamiętniki 4. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 5. Pamiętniki amerykańskie – 1939-1945 r. 6. Żydzi – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki

Sygn: W 98 218
3. BRATKOWSKI Stefan

Pod tym samym niebem : krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich / Stefan Bratkowski. – Warszawa : Wydaw. Trio, 2006. – 256 s. : il. ; 21 cm

1. Mniejszości narodowe – Polska 2. Żydzi – Polska

Sygn: W 96 275
4. CAŁA Alina, WĘGRZYNEK Hanna, ZALEWSKA Gabriela

Historia i kultura Żydów polskich : słownik / Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – VII, [1], 399, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska – encyklopedia 2. Żydzi – historia – Polska – encyklopedia

Sygn: Cz 91 340
5. CHODAKIEWICZ Marek Jan

Po zagładzie : stosunki polsko-żydowskie 1944-1947 / Marek Jan Chodakiewicz ; przekł. Anna Madej. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 251, [1] s. ; 22 cm

Bibliogr. s. 216-236

1. Mniejszości narodowe – Polska – 1944-1956 r. 2. Żydzi – Polska – 1944-1956 r. 3. Polska – stosunki etniczne – 1944-1956 r.Sygn: W 99 385
6. CISEK Janusz

Polski Komitet Imigracyjny (PKI-PAIRC) w Nowym Jorku / Janusz Cisek. – Nowy Jork : Polski Komitet Imigracyjny, 2003. – 238 s. ; 21 cm

Tyt.równol.:Polish American Immigration and Relief Committee

1. Polski Komitet Imigracyjny 2. Mniejszości narodowe – organizacje – Stany Zjednoczone – 20 w. 3. Organizacje polonijne – Stany Zjednoczone – 20 w. 4. Polska – emigracja – organizacje – Stany Zjednoczone – 20 w.Sygn: W 95 050
7. Die

Die Deutsche Minderheit in Polen : Geschichte und Gegenwart. – Warszawa : Dam Wydaw. Elipsa, 1996. – 171, [1] s. ; 21 cmm

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska – szkice 2. Mniejszości narodowe – socjologia – Polska – szkice 3. Niemcy – ludność – Polska

Sygn: W 87 161

8. FENTON Steve

Etniczność / Steve Fenton ; przeł. Ewa Chomicka. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. – 250, [1] s. ; 21 cm. – (Key Concepts)

1. Mniejszości narodowe – socjologia 2. Pluralizm społeczny

Sygn: W 96 600
9. GROSS Jan T.

Fear : anti-Semitism in Poland after Auschwitz : an Essay in Historical Interpretation / Jan T. Gross. – New York : Random House, 2006. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm

1. Antysemityzm – Polska – 1944-1956 r. 2. Mniejszości narodowe – Polska – 1944-1956 r. 3. Pogrom 1946 r. kielecki 4. Żydzi – Polska – 1944-1956 r.

Sygn: W 99 139
10. GROSS Jan T.

Strach : antysemityzm w Polsce tuż po wojnie : historia moralnej zapaści / Jan T. Gross. – Kraków : Znak, 2008. – 343, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm

1. Antysemityzm – Polska – 1944-1956 r. 2. Mniejszości narodowe – Polska – 1944-1956 r. 3. Pogrom 1946 r. kielecki 4. Żydzi – Polska – 1944-1956 r.

Sygn: W 97 395
11. GROSS Jan Tomasz

Upiorna dekada : trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948 / Jan Tomasz Gross. – Wyd.2. – Kraków : TAiWPN „Universitas", 2001. – 118, [3] s. ; 21 cm

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 20 w. 2. Stereotyp (psychol.; socjol.) – Polska – 20 w. 3. Żydzi – historia – Polska – 1933-1945 r. 4. Żydzi – historia – Polska – 1944-1956 r. 5. Polska – stosunki etniczne – 20 w.

Sygn: W 91 077
12. GRZYMAŁA-_KAZŁOWSKA Aleksandra

Konstruowanie „innego" : wizerunki imigrantów w Polsce / Aleksandra Grzymała-Kazłowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 277, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm

1. Cudzoziemcy – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Mniejszości narodowe – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Odmienność kulturowa – socjologia – Polska – od 1989 r. 4. Ukraińcy za granicą – socjologia – Polska – od 1989 r. 5. Wietnamczycy za granicą – socjologia – Polska – od 1989 r.

Sygn: W 98 079
13. HABIELSKI Rafał

Polski Londyn / Rafał Habielski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000. – 264, [2] s. : il. (gł. kolor.), 1 mapa ; 20 cm. – (A To Polska Właśnie)

1. Mniejszości narodowe – historia – Wielka Brytania – od 1945 r. 2. Londyn (Wielka Brytania) – stosunki etniczne – od 1945 r. 3. Polska – emigracja – Wielka Brytania – od 1944 r.

Sygn: Cz 90 018
14. Inni

Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi : program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. – 263, [1] s., [16] s. tabl. (gł. kolor.) : il., mapy, nuty, wykr. ; 24 cm

1. Młodzież szkolna – wychowanie 2. Mniejszości narodowe – Polska – materiały pomocnicze dla szkół 3. Mniejszości narodowe – nauczanie – program

Sygn: Cz 86 907
15. JACKSON _PREECE Jennifer

Prawa mniejszości / Jennifer Jackson Preece ; przeł. Małgorzata Stolarska. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. – 252, [1] s. ; 21 cm. – (Key Concepts)

1. Mniejszości narodowe – socjologia 2. Pluralizm społeczny

Sygn: W 96 610
16. Kompleks

Kompleks wypędzenia / red. Włodzimierz Borodziej, Artur Hajnicz. – Kraków : „Znak", 1998. – 506, [2] s. ; 21 cm

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 1944-1956 r. 2. Repatriacja – Polska – 1944-1956 r. 3. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 r. 4. Niemcy – ludność – Polska – 1945-1949 r. 5. Niemcy – socjologia – od 1945 r. 6. Polska – polityka międzynarodowa – 1939-1945 r. 7. Polska Północna – stosunki etniczne – historia – 1944-1956 r. 8. Polska Zachodnia – stosunki etniczne – historia – 1944-1956 r.

Sygn: W 87 210
17. KRALL Hanna

Wyjątkowo długa linia / Hanna Krall. – Kraków : „a5", 2004. – 131 s. ; 20 cm

1. Szkice literackie polskie – 21 w. 2. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. – szkice literackie 3. Żydzi – Polska – 1939-1945 r. – szkice literackie

Sygn: W 93 980
18. LEWIN Aleksander

Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 182, [2] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 20 cm

1. Domy dziecka – historia – Polska – 1939-1945 r. 2. Korczak, Janusz – biografia 3. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 1939-1945 r. 4. Żydzi – historia – Polska – 1933-1945 r.

Sygn: W 88 278
19. LEWIN Aleksander

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. – Warszawa : „Ezop" : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999. – 546, [2] s., XXIV s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm

1. Korczak, Janusz – biografia 2. Domy dziecka – historia – Polska – 20 w. 3. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 19-20 w. 4. Pedagogika – biografie – Polska – 20 w. 5. Żydzi – biografie – Polska – 19-20 w.

Sygn: W 95 819
20. LIGOCKA Roma

Tylko ja sama / Roma Ligocka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 411, [1] s. : il., faks.,fot. ; 20 cm

1. Ligocka, Roma 2. Dziecko – Polska – 20 w. – pamiętniki 3. Mniejszości narodowe – Polska – 20 w. – pamiętniki 4. Pamiętniki niemieckie – 20 w. 5. Żydzi – Polska – 20 w. – pamiętniki 6. Polska – emigracja – Niemcy – od 1944 r. – pamiętniki

Sygn: W 93 936
21. MAJEWSKI Piotr M.

„Niemcy sudeccy" 1848-1948 : historia pewnego nacjonalizmu / Piotr M. Majewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 554 s. : il. ; 24 cm

1. Mniejszości narodowe – Czechy – 19-20 w. 2. Mniejszości narodowe – Czechosłowacja – 1945-1948 r. 3. Niemcy za granicą – Czechy – 19-20 w. 4. Niemcy za granicą – Czechosłowacja – 1945-1948 r. 5. Sudety – stosunki etniczne – Czechy – 19-20 w. 6. Sudety – stosunki etniczne – Czechosłowacja – 1945-1948 r.

Sygn: W 98 244
22. Matka

Matka dzieci Holocaustu : historia Ireny Sendlerowej / oprac. Anna Mieszkowska. – Wyd. 3. – Warszawa : „Muza", 2007. – 349, [3] s. : il. ; 25 cm

1. Sendler, Irena – biografia 2. Żegota – biografie 3. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. 4. Żydzi – pomoc i ratunek – Polska 5. Warszawa – getto

Sygn: W 97 197

23. MICHALSKA Franceska

Cała radość życia : na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce : wspomnienia / Franceska Michalska. – Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2007. – 173, [3] s. : il. ; 25 cm

1. Michalska, Franceska – pamiętniki 2. Lekarze – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. Mniejszości narodowe – ZSRR – 1917-1941 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – 20 w. 5. Polacy za granicą – ZSRR – 1917-1941 r. – pamiętniki 6. Kazachstan – 1917-1941 r. – pamiętniki

Sygn: W 97 777
24. Na skrzyżowaniu

Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii : Roman Brandstaetter (1906-1987) / red. Paweł Plichta. – Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2008. – 164 s. ; 21 cm

1. Brandstaetter, Roman – materiały konferencyjne 2. Biblia. – ST. – Księga Psalmów 3. Literatura hebrajska – historia – 19-20 w. – materiały konferencyjne 4. Literatura polska – historia – 20 w. – materiały konferencyjne 5. Mniejszości narodowe – Polska – 19-20 w. – materiały konferencyjne 6. Przekłady polskie – historia – 20 w. – materiały konferencyjne 7. Żydzi – Polska – 19-20 w. – materiały konferencyjne 8. Tarnów (woj. małopolskie) – stosunki etniczne – 19-20 w. – materiały konferencyjne

Sygn: Cz 97 967
25. OLCZAK-_RONIKIER Joanna

W ogrodzie pamięci / Joanna Olczak-Ronikier. – Kraków : „Znak", 2003. – 357 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm

1. Olczak-Ronikier, Joanna 2. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 19-20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 19-20 w. 4. Rody – historia – Polska – 19-20 w. – pamiętniki 5. Żydzi – historia – Polska – 19-20 w. – pamiętniki

Sygn: W 92 702
26. ORWID Maria

Przeżyć... i co dalej? / Maria Orwid ; rozmawiają Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2006. – 344, [3] s. : il. ; 21 cm

1. Orwid, Maria – publicystyka 2. Holocaust – publicystyka 3. Lekarze – Polska – od 1944 r. – publicystyka 4. Mniejszości narodowe – Polska – 20 w. – publicystyka 5. Psychiatria – Polska – od 1944 r. – publicystyka 6. Publicystyka polska – od 1989 r. 7. Żydzi – Polska – 20 w. – publicystyka

Sygn: W 95 415
27. REJDUCH-_SAMKOWA Izabella, SAMEK Jan

Dawna sztuka żydowska w Polsce / Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 235, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska 2. Sztuka żydowska – historia 3. Żydzi – historia – Polska

Sygn: Cz 92 568
28. RĘDZIŃSKI Kazimierz

Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918 / Kazimierz Rędziński. – Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. – 283, [5] s., XVI s. tabl. : il., mapa ; 24 cm

1. Mniejszości narodowe – szkolnictwo i oświata – Polska – 19-20 w. 2. Szkolnictwo podstawowe – historia – Polska – 19-20 w. 3. Szkolnictwo zawodowe – historia – Polska – 19-20 w. 4. Żydzi – historia – Polska – 19-20 w. 5. Galicja – szkolnictwo i oświata – 19-20 w.

Sygn: Cz 90 972
29. Romowie

Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – 300, [2] s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm

1. Cyganie – Europa 2. Cyganie – literatura polska 3. Cyganie – Polska 4. Literatura polska – tematyka – 19-20 w. 5. Mniejszości narodowe – Europa 6. Mniejszości narodowe – Polska 7. Świadomość społeczna – Cyganie

Sygn: Cz 97 707

30. ROMPOLT Ludwik

Tych lat nie można zapomnieć... / Ludwik Rompolt ; oprac. i wydała Małgorzata Gorczyńska. – Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2004. – 524, [2] s. ; 24 cm

1. Rompolt, Ludwik 2. Mniejszości narodowe – Stany Zjednoczone – 1945-1989 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 19-20 w. 4. Sędziowie – Polska – 1918-1939 r. – pamiętniki 5. Wojsko – Polska – 20 w. – pamiętniki 6. Polska – emigracja – Stany Zjednoczone – 1944-1989 r. – pamiętniki

Sygn: W 93 535
31. RYKAŁA Andrzej

Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej / Andrzej Rykała. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 296 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm

1. Mniejszości narodowe – Polska – od 1944 r. 2. Żydzi – Polska – od 1944 r. 3. Polska – stosunki etniczne – od 1944 r.

Sygn: W 97 916
32. SABOR Agnieszka

Sztetl : śladami żydowskich miasteczek : Działoszyce - Pińczów - Chmielnik - Szydłów - Chęciny : przewodnik / Agnieszka Sabor. – Kraków : Wydawnictwo Austeria, 2005. – 185, [1] s. : il. ; 21 cm

1. Mniejszości narodowe – Polska 2. Sztetl 3. Żydzi – Polska

Sygn: W 97 794
33. SCHÖNHAUS Cioma

Fałszerz paszportów : niezwykłe losy żydowskiego grafika w ogarniętym wojną Berlinie / Cioma Schönhaus ; oprac. i posł. opatrzyła Marion Neiss ; z jęz. niem. przeł. Roman Niedballa. – Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2007. – 259, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Czas i Ludzie)

1. Schönhaus, Cioma – pamiętniki 2. Dokumenty – fałszerstwo – Niemcy – 1933-1945 r. – pamiętniki 3. Mniejszości narodowe – Niemcy – 1933-1945 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki niemieckie – 1933-1945 r. 5. Żydzi – Niemcy – 1933-1945 r. – pamiętniki 6. Berlin (Niemcy) – 1933-1945 r. – pamiętniki

Sygn: W 96 965
34. SIEGIEŃ-_MATYJEWICZ Alicja Joanna

Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. – Białystok : Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 2007. – 279 s. ; 24 cm

1. Białorusini za granicą – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Młodzież – socjologia – Białoruś – od 1991 r. 3. Mniejszości narodowe – socjologia – Polska – od 1989 r. 4. Polityka narodowościowa – Polska – od 1989 r. 5. Świadomość narodowa – Białoruś – od 1991 r.

Sygn: W 96 194

35. SOBECKI Mirosław

Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych / Mirosław Sobecki. – Białystok : „Trans Humana", 1997. – 189 s. ; 21 cm

1. Mniejszości narodowe – szkolnictwo i oświata – historia – Polska – od 1944 r. 2. Szkolnictwo ogólnokształcące – historia – Polska – od 1944 r. 3. Świadomość narodowa – socjologia – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1945 r. 4. Białoruś – ludność – historia – Polska – od 1945 r. 5. Litwa – ludność – historia – Polska – od 1945 r.

Sygn: W 91 928
36. SZPILMAN Władysław

Pianista : warszawskie wspomnienia 1939-1945 / Władysław Szpilman ; wstęp i oprac. Andrzej Szpilman ; fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld ; posł. Wolf Biermann. – Kraków : „Znak", 2002. – 212, [4] s., [12] s. tabl. : il. ; 22 cm

1. Szpilman, Władysław (1911-2000) 2. Mniejszości narodowe – historia – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 3. Muzyka polska – historia – 1939-1945 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 5. Żydzi – historia – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 6. Warszawa – historia – 1939-1945 r. – pamiętniki

Sygn: W 92 197
37. TRACEWICZ Zofia

Oświata a procesy asymilacyjne wśród mniejszości ukraińskiej / Zofia Tracewicz. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. – 227, [1] s. ; 24 cm

1. Mniejszości narodowe – szkolnictwo i oświata – Polska 2. Szkolnictwo ogólnokształcące – Polska 3. Świadomość narodowa – socjologia 4. Ukraina – ludność – Polska

Sygn: Cz 88 138, W 88 139
38. Wspomnienia

Wspomnienia ocalone z ognia. – Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008. – 111, [5], 116 s. : il. ; 21 cm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli: 2007-2013. – Tytuł równol. : Memories Saved from Fire

1. Holocaust – pamiętniki 2. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki amerykańskie – 1939-1945 r. 4. Pamiętniki niemieckie – 1933-1945 r. 5. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. – antologia 6. Żydzi – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 7. Kraków (woj. małopolskie ; okręg) – 1939-1945 r. – pamiętniki 8. Tarnów (woj. małopolskie) – 1939-1945 r. – pamiętnikiSygn: W 97 671, W 97 672
39. Wysiedlenia,

Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy. – Warszawa : Demart, 2008. – 240 s. : il. ; 30 cm

1. Mniejszości narodowe – Polska – 20 w. 2. Wysiedlanie – Polska – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 r.

Sygn: Cz 98 745
40. Zagłada

Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. – Teka (35 s., 87 s., 68 k.tabl.luz.) : il. ; 30 cm. – (Teki Edukacyjne IPN)

1. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. 2. Holocaust 3. Żydzi – Polska – 1939-1945 r.

Sygn: W 97 298, W 97 299
41. Zagłada

Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. – Teka (35 s.; 87 s.; 68 k.tabl.luz.) : faks.,fot.,mapy ; 30 cm. – (Teki Edukacyjne IPN)

Zawiera: Materiały dla ucznia. Materiały dla nauczyciela. Karty (dokumenty, zdjęcia, mapy)

1. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. 2. Holocaust 3. Żydzi – Polska – 1939-1945 r.Sygn: Cz 94 821
42. ZIMMERER Katarzyna

Zamordowany świat : losy Żydów w Krakowie 1939-1945 / Katarzyna Zimmerer. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 281, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : faks., fot., pl., portr., rys. ; 22 cm

1. Obóz hitlerowski Płaszów 2. Holocaust 3. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. 4. Żydzi – Polska – 1939-1945 r. 5. Kraków (woj. małopolskie) – getto

Sygn: W 95 422
43. ŻBIKOWSKI Andrzej

Żydzi / Andrzej Żbikowski. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997. – 313, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, 1 pl., portr. ; 20 cm. – (A to Polska Właśnie)

1. Mniejszości narodowe – historia – Polska 2. Żydzi – historia – Polska

Sygn: Cz 86 651

CZASOPISMA

1 Rabi - to brzmi dumnie

/ Krzysztof Boczek

// Cogito .- 2008 nr 7 s. 16-18

W centrum Warszawy działa szkoła rabinacka dla ortodoksyjnych Żydów. Jedyna taka w tej części Europy.

2 Kamieniarstwo łemkowskie

/ Ewa Małgorzata Welc

// Wszechświat .- 2004 nr 4-6 s. 108-112


3 Śladami polskich Ormian

/ Adam Bajcar

// Poznaj Świat .- 2002 nr 10 s. 32-36

Numer zawiera inne artykuły poświęcone Ormianom

4 Skąd przybyli Kaszubi?

/ Witold Mańczak

// Jęz. Pol. .- 2003 nr 1 s. 23-25
5 Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce

/ Grażyna Okła, Jerzy Centkowski

// Wiad. Hist. .- 2006 nr 1 s.20-29

Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji dydaktyków historii. Zawiera : Obraz dziejów. W II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej. Czas transformacji ustrojowej. Edukacja historyczna „pomiędzy". Mniejszości narodowe i etniczne w podstawie programowej. Mniejszości narodowe i etniczne w programach nauczania

6 Tatarskim szlakiem : od Sokółki do Kruszynian

/ Jerzy St. Grzegorczyk

// Poznaj Swój Kraj .- 2007 nr 7-9 s. 13-16
7 Mniejszość niemiecka na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918

/ Katarzyna Wójcik

// Dzieje Najnow. .- 2007 nr 2 s.39-58
8 Konrad Zieliński, „Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918"

/ Konrad Zieliński

. Lublin , 1999

,- Rec. Joanna Janicka

// Rocz. Tar. .- 1999/2000 s.231-233
9 Żydzi pod okupacją austro - węgierską w wyborach do samorządu miejskiego 1916 roku

/ Konrad Zieliński

// Kwart. Hist. .- 2002 nr 1 s. 61-78
10 Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938

/ Anna Skupień

// Dzieje Najnow. .- 2005 nr 2 s. 129-138
11 Romowie w Świdniku - realizacja polityki państwowej w warunkach lokalnych

/ Edyta Wróbel

// Dzieje Najnow. .- 2006 nr 1 s. 141-152

12 Mniejszość ukraińska - problem powrotu do rodzinnych stron (1947-1959)

/ Stanisław Stępka

// Prz. Hum. .- 2006 nr 1 s. 99-112


13 Historia islamizmów w języku polskim

/ Joanna Kulwicka-Kamińska

// Jęz. Pol. .- 2003 nr 2 s. 96-101
14 Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w polskim systemie oświaty

/ Grażyna Płoszajska

// Jęz. Obce Szk. .- 2005 nr 5 s.45-47
15 Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005

/ Alina Awramiuk

// Jęz. Obce Szk. .- 2005 nr 5 s.47-55
16 Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych

/ Violetta Jankowska

// Por. Bibl. .- 2007 nr 4 s. 28-29
17 Barwny świat mniejszości kulturowych

/ Izabela Czerniejewska

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 4 s. 44-49
18 Potrzeby czytelnicze i kulturowe mniejszości litewskiej : na przykładzie działalności GBP w Puńsku

/ Bogusława Kuć

// Por. Bibl. .- 2007 nr 7-8 s.9-13
19 Ludność słowacka i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie w latach 1956-1960

/ Julian Kwiek

// Dzieje Najnow. .- 2009 nr 2 s. 53-65
20 Mały traktat o tolerancji Kornela Filipowicza

/ Marcin Filipowicz

// Odra .- 2009 nr 2 s. 63-65

Prześladowanie mniejszości narodowych w Polsce tematem utworów Kornela Filipowicza

21 O mniejszościach etnicznych w publicystyce Bolesława Prusa

/ Sylwia Karpowicz-Słowikowska

// Pam. Lit. .- 2009 z.4 s. 173-185

22 Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie

/ Krystyna M. Błeszczyńska

// Nowa Szk. .- 2006 nr 5 s. 8-11


23 Wielokulturowość w szkole

/ Krystyna Wiącek

// Wszystko dla Szk. .- 2007 nr 9 s.13-14
24 Nauczanie języka czeskiego jako ojczystego dla uczniów narodowości czeskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej

/ Ewa Pogorzała

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2009 nr 1-2 s. 163-178
25 Edukacyjne i kulturalne projekty Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

/ Lidia Burzyńska-Wentland

// Eduk. Doros. .- 2007 nr 1-4 s. 107-125
26 Ukraińska elita polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej

/ Mirosław Szumiło

// Dzieje Najnow. .- 2002 nr 3 s. 21-37
27 Mniejszość karaimska w Polsce - w przeszłości i obecnie

/ Małgorzata Flaga

// Czas. Geogr. .- 2002 z. 1-2 s. 13-25
28 Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej

/ Sefan Gąsiorowski

// Stud. Hist. .- 2002 z.3-4 s. 311-330
29 Wyprawa w góry... najniższe

/ Krzysztof Nowak

// Poznaj Świat .- 2003 nr 5 s. 83-87
30 Łemkowie i Łemkowszczyzna : historia i teraźniejszość

/ Bogdan Jagiełło

// Wiad. Hist. .- 2004 nr 3 s. 26-35
31 Litwini w Polsce

/ Beata Daniluk

// Poznaj Swój Kraj .- 2005 nr 2-3 s. 25
32 Mniejszości narodowe we współczesnej Polsce : pigułka z WOS

/ Konrad Wróblewski

// Cogito .- 2007 nr 6 s.56-57
33 W swojej ojczyźnie

/ Aleksander Miśkiewicz

// Poznaj Swój Kraj .- 2006 nr 7-9 s.12-14

Dzieje Tatarów w Polsce

34 Tatarzy polscy w XX wieku

/ Aleksander Miśkiewicz

// Poznaj Swój Kraj .- 2006 nr 4-6 s.13-15
35 Społeczność kaszubska w Gdyni

/ Aleksandra Cicharska

// Geogr. w Szk. .- 2008 nr 2 s. 28-31
36 Polscy Tatarzy: pomost między islamem a chrześcijaństwem

/ Musa Czchorowski

// Odra .- 2008 nr 11 s. 103-106
37 Kaszubi - naród, mniejszość, grupa posługująca się językiem regionalnym

/ Nicole Dołowy

// Prz. Hum. .- 2008 nr 6 s. 73-94
38 Podlasie - mała ojczyzna polskich Tatarów

/ Katarzyna Kochanowska

// Aura .- 2009 nr 3 s. 20-22

39 Przeżycia ludności polskiej na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie okupacji radzieckiej

/ Barbara Kubis

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2010 nr 1-2 s. 146-163


40 Tatarzy w Polsce : naród, grupa etniczna czy „ludzie pogranicza"?

/ Wojciech Janicki

// Czas. Geogr .- 2000 z.2 s.173-187
41 Separacja, integracja czy asymilacja? : strategie adaptacyjne osiadłych w Polsce imigrantów z Ukrainy i Wietnamu

/ Aleksandra Grzymała-Kazłowska

// Kult. i Społ. .- 2008 nr 2 s. 131-155
42 Oskarżenia i procesy o mordy rytualne w Polsce w epoce nowożytnej

/ Jacek Wijaczka

// Wiad. Hist .- 2007 nr 3 s. 5-15
43 Ludność niepolska i jej świadomość narodowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

/ Elwira Kryńska

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2007 nr 1-2 s.21-39
44 Mniejszość ukraińska województwa koszalińskiego jako obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa (1945-1975)

/ Jarosław Tuliszka

// Dzieje Najnow. .- 2008 nr 2 s. 85-110
45 Rodzinna historia lęku

/ Agata Tuszyńska

. Kraków , 2005

,- Rec. Piotr Śliwiński

// Polonistyka .- 2005 nr 10 s. 57-58
46 Położenie prawne wyznawców islamu w Polsce

/ Paweł Borecki

// Państ. i Prawo .- 2008 z.1 s. 72-84
47 Kontrowersje polsko-białoruskie w Kościele katolickim w II Rzeczypospolitej

/ Maciej Mróz

// Dzieje Najnow. .- 2008 nr 4 s. 115-132
48 Strach

/ Piotr Kłodkowski

// Znak .- 2004 nr10 s. 110-116

Irracjonalny strach i lęk przed emigrantami, przed inwazją obcej kultury, który mija w czasie indywidualnych spotkań i serdecznej rozmowy z obcymi

49 Postawy młodzieży polskiej na Białorusi wobec odmienności rasowej, religijnej i narodowej

/ Mirosław Sobecki

// Edukacja .- 2000 nr 4 s.47-54
50 Muzułmanie w Europie

/ Alain Besançon

// Znak .- 2002 nr 1 s. 108-115

51 Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych

// Remedium .- 2009 nr 2 s. 4-5
52 Romowie się uczą...

/ Ewa Bielak

// Nowa Szk. .- 2003 nr 8 s. 15-18
53 Problemy i działania edukacyjne Romów polskich

/ Arkadiusz Staniszewski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2003 nr 6 s. 25-30
54 Uczniowie romscy w szkole

/ Iwona Skrzypczyk-Sikora

// Nowa Szk. .- 2008 nr 5 s. 40-45
55 Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach

/ Ewa Kula

// Naucz. Początk. Kształc. Zintegr. .- 2009/2010 nr 1 s.74-81
56 Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

/ Alina Awramiuk

// Geogr.w Szk .- 2008 nr 3 s.5-10
57 Dążenia oświatowe ludności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939

/ Jerzy Doroszewski

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2004 nr 1-2 s. 5-23
58 Struktura narodowościowa uczniów szkół powszechnych według języka w II Rzeczypospolitej w roku szkolnym 1937/38

/ Tomasz Wysocki

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2005 nr 3-4 s. 185-194
59 Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939

/ Edmund Juśko

// Rocz. Tar. .- 2007-2008 nr 12 s.167-171
60 Szkolnictwo hebrajskie w Polsce w latach 1946-1949

/ Ewa Pogorzała

// Prz. Hist.-Ośw. .- 2006 nr 3-4 s.137-156
61 Regulacje prawne szkolnictwa dla mniejszości narodowych

// Remedium .- 2009 nr 3 s. 4-5


62 Przedszkole z polskim i białoruskim językiem nauczania

/ Anna Babik, Danuta Tymoszewicz

// Wychow. w Przedszk. .- 2008 nr 8 s. 45-48
63 Przedszkole Romskie

/ Stanisława Mirga

// Wychow. w Przedszk. .- 2008 nr 8 s. 48-49
64 Młodzi żydzi polskiego pochodzenia - dylematy i rozterki identyfikacyjne

/ Katarzyna Anna Szafrańska

// Kult. i Społ. .- 2004 nr 1 s. 97-122

65 Stygmatyzacja pochodzenia - między ufnością a spełnieniem

/ Grzegorz Piekarski

// Edukacja .- 2008 nr 4 s. 25-40Kształtowanie się poczucia tożsamości Żydów mieszkających w Polsce- badanie
: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 107.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna