Modła królewska dnia upoważnieniePobieranie 14.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.27 Kb.
GENCJA ELNA

SPÓŁKA CYWILNA

NOWAK”e-mail: acnowak@skg.pl

MODŁA KRÓLEWSKA dnia............................

UPOWAŻNIENIE


Do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Upoważniam :


Agencja Celna „Nowak” Zenon Nowak, Teresa Konieczka

.....................................................................................................................................................................

62-571 Stare Miasto, Modła Królewska

.....................................................................................................................................................................

ul. Skandynawska 5

.....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa i adres przedstawiciela )

NIP (PL): 665-15-44-678


REGON : 310216007

TELEFON/FAX +48 63 2458250, tel. 2458251

E-MAIL: acnowak@skg.pl

NUMERY WPISÓW NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH


Zenon Nowak...............nr 003570/2000 z 20.03.2000 r.

Adam Rutkowski.........nr 002064/2000 z 18.01.2000 r.

Katarzyna Stasiak........nr 004703/2000 z 18.05.2000 r.

Jan Chomański ..........nr 001804/2000 z 12.01.2000 r.


do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie/wywozie * w imieniu

....................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................

.

.........................................................................................................................................(imię i nazwisko lub nazwa i adres siedziby osoby zobowiązanej)

NIP : PL  REGON : 

Niniejsze upoważnienie ma charakter **:


  • Stały

  • Okresowy do .............................................................................................................................

(czytelny podpis i pieczęć osoby

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: zobowiązanej, lub osoby upoważnionejdo jej reprezentowania)

............................................................................................................(data i podpis przedstawiciela lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania j)

*niepotrzebne skreślić

**właściwe zaznaczyć

BIURO OBSŁUGI KLIENTA    1. Stare Miasto Modła Królewska

Ul. Skandynawska 5

tel. / fax ( 0-63 ) 245-82-50 I ( 0-63) 245-82-51

Pobieranie 14.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna