Młoda Polska Lektury obowiązkowePobieranie 14.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.45 Kb.
Młoda Polska
Lektury obowiązkowe

Utwory literackie


- Wacław Berent: Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, BN I 213

- Stanisław Brzozowski: Sam wśród ludzi; zalecane wydanie: Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocław 1979, BN I 228

- Roman Jaworski, Zepsuty ornament, Trzecia godzina, Medi [w:] Historie maniaków, wstęp M. Głowiński, Kraków 1978

- Maria Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996

- Tadeusz Miciński, Panteista, Pieśń triumfującej miłości, Msza konających, Niedokonany, w: Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985

- Adolf Nowaczyński: Gladiolus tavernalis. Mieczyk kawiarniany, w: Wybór pism satyrycznych, wybór i wstęp T. Weiss, oprac. J. Leśniak, Kraków 1974, t. 1

- Bronisława Ostrowska: Poezje wybrane, oprac. i wstęp A. Wydrycka, Kraków 1999 (Biblioteka Poezji Młodej Polski)

- Włodzimierz Perzyński: Aszantka; zalecane wydanie: Wybór komedii, oprac. Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1980, BN I 237

- Stanisław Przybyszewski, Złote runo, De profundis

zalecane wydania: Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190; Dzieła, Lwów-Warszawa 1923-1929

- Karol Hubert Rostworowski: Judasz z Kariothu

zalecane wydanie: Wybór dramatów, oprac. J. Popiel, Wrocław 1992, BN I 281

- S. Wyspiański, Hamlet, Noc listopadowa, Powrót Odysa

zalecane wydania: Dzieła zebrane, red. zespołowa pod kier. L. Płoszewskiego, t. 1-16, Kraków 1958-1971; Hamlet, oprac. M. Prussak, Wrocław 1976. BN I nr 225; Wyzwolenie, Lelewel, Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967, BN I 193; Achilleis, Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, BN I 248

- Gabriela Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce

zalecane wydanie: Dzieła wybrane, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, t. 9, Kraków 1958

- Kazimiera Zawistowska: Wybór poezji, wstęp, wybór i oprac. A. Baranowska, Warszawa 1981

- Stefan Żeromski, Dzieje grzechu

zalecane wydanie: Dzieje grzechu, opr. S. Pigoń, Warszawa 1966

- Jerzy Żuławski: Na srebrnym globie, wstęp S. Lem, posłowie K. Kordylewski, Kraków 1975

Publicystyka i krytyka literacka
Karol Irzykowski, Czyn i słowo, Dwie rewolucje, Dostojny bzik tragiczności, [w:] Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. M. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222
opracowania


 • J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie, Kraków 2007.

 • E. Boniecki, Struktura "nagiej duszy": studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993

 • I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965

 • A. Z. Makowiecki, Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971

 • Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, t. 1-2, Kraków 1971

Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółowe

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 18, vol. 2: R. Loth, Jan Kasprowicz, Warszawa 1994

- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004


- M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997

 • M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969

 • Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998

 • J. Majda, Młodopolskie Tatry literackie, Kraków 1999

 • Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1-4, pod red. K. Wyki, A. Hutnikiewicza i M. Puchalskiej, Warszawa - Kraków 1968-1977

 • Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000

 • W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, red. J. Sztachelska, Białystok 1998

 • K. Wyka, Modernizm polski, Charakterystyka okresu Młodej Polski, Programy, syntezy i polemiki literackie okresu, Młoda Polska jako problem i model kultury, Wstęp do „Pałuby”, w: Młoda Polska, t. 1-2, Kraków 1977

 • M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warszawa 1988.

 • M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994

 • Stulecie Młodej Polski. Studia, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1985

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna