Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. APobieranie 0.95 Mb.
Strona1/25
Data08.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.

wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego, obsługą gwarancyjną, asystą autorską i opieką powdrożeniową”


Spis treści


Określenie zamówienia wg CPV: 3

Określenie przedmiotu zamówienia 3

Określenie przedmiotu, zakresu oraz sposobu realizacji zamówienia 3

Zakres zamówienia 3

Sposób realizacji zamówienia 4

Ogólne uwagi zamawiającego 5

Uwagi dotyczące gwarancji 6

Uwagi dotyczące asysty autorskiej 6

Uwagi dotyczące obsługi powdrożeniowej 7

Charakterystyka i cele spółki 7

Struktura organizacyjna 8

ANALIZA WYBRANYCH I AKTUALNIE UŻYTKOWANYCH ELEMENTÓW SI 8

Wykaz aktualnie posiadanych systemów informatycznych 8

Transpondery 9

Bramka kołowrotkowa 9

Szafki 10

Charakterystyka oprogramowania systemowego 11

Charakterystyka sprzętu komputerowego, stacji roboczych, serwera 11

Drukarki fiskalne 12

Archiwizacja danych 12

Ogólne uwagi dotyczące budowy, działania i użytkowania systemu: 13

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 14

Rola systemu ERP , usług internetowych i mobilnych w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 15

Schemat otoczenia systemu Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A. 18

Rola modułu Controllingu i Budżetowania 19

Wymagania wobec warunków dostawy i wdrożenia ZSI 19

Wymagania szczegółowe wobec ZSI 21

WYMAGANIA WOBEC MODUŁÓW ZSI 24

Wymagania funkcjonalne wobec modułu Wspomagania Decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej 25

Wymagania wobec modułu Controlingu i Budżetowania 25

Wymagania wobec modułu Kancelaria i terminarz 27

Wymagania wobec modułu ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) 29

Wykaz sprzętu ESOK- wymiana, montaż 32

Wymagania wobec modułu CRM 36

Wymagania wobec modułu Kadry 37

Wymagania wobec modułu Płace 39

Wymagania wobec modułu Finanse i Księgowość 41

Wymagania wobec modułu Windykacja 48

Wymagania wobec modułu Kasa 49

Wymagania wobec modułu Środki Trwałe 50

Wymagania wobec modułu Niskocenne Środki Trwałe 51

Wymagania wobec modułu Gastronomia i Magazyn 54

Wymagania wobec modułu zarządzania przeglądami i remontami oraz Helpdesk 54

Wymagania wobec modułu Pozostała sprzedaż 55

Wymagania wobec modułu administratora ZSI 56

Wymagania wobec modułu Usług Internetowych 56

Wymagania wobec sprzętu informatycznego 58

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM - WYMAGANIA PRAWNE DLA ZSI 59

LITERATURA 60

SŁOWNIK POJĘĆ 63PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie zamówienia wg CPV:


72590000-7 Profesjonalne usługi komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48610000-7 Systemy baz danych
48820000-2 Serwery
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Określenie przedmiotu zamówienia


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego, obsługą gwarancyjną, asystą autorską i opieką powdrożeniową.

Określenie przedmiotu, zakresu oraz sposobu realizacji zamówienia


Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego (skrót: SI) dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją (dla użytkownika i administratora), zrealizowaniem szkoleń, dostawą oprogramowania (klasy ERP, obejmującego ESOK, CRM) i sprzętu informatycznego oraz obsługą gwarancyjną (przez okres 24 miesięcy na sprzęt i 36 miesięcy na wszystkie usługi), asystą autorską i opieką powdrożeniową. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: integrację strony WWW w technologii CMS Wordpress z SI (portal dla klientów), dostawę i wdrożenie modułu SI wspomagającego budżetowanie i controling. System ma mieć instalację centralną. ZSI będzie użytkowany w siedzibie firmy, jednak ma być „skalowalny” tzn. nie może posiadać ograniczeń w funkcjonowaniu poza centralą, jeżeli zajdzie taka konieczność. W wyniku modernizacji i integracji SI Zamawiający chce uzyskać w pełni zintegrowany system informatyczny. Zaznacza się, że podczas realizacji działań związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać, wskazane przez Zamawiającego zasoby informatyczne (sprzętowe, programowe oraz inne scharakteryzowane w SIWZ).
Z każdego komputera musi być możliwy dostęp nieograniczonej liczby użytkowników nazwanych do wszystkich modułów i funkcjonalności .
Pojęcie: Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zamawiający rozumie zgodnie z definicją poniżej:

System informatyczny zarządzania to system informacyjny, służący do wspomagania procesu zarządzania organizacją gospodarczą, realizowany za pomocą środków komputerowych (informatycznych).

Przez system zintegrowany należy rozumieć system, w którym:

-użytkownik, korzystając z własnej stacji roboczej, jest w stanie uruchomić dowolną funkcjonalność systemu, dowolny moduł w zależności od uprawnień w ramach jednego logowania;

-w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu, wyjątek dotyczy jedynie części systemu, które wykorzystują przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne;-dane są wprowadzane do systemu tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników.

Zakres zamówienia


W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w celu bezwzględnego zapewnienia funkcjonalności SI (aktualnie użytkowanego) w nowym ZSI (dotyczy to także posiadanych opracowań w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym).

 • Dostarczenia, instalacji i konfiguracji ZSI na stacjach roboczych Zamawiającego.

 • Dostarczenia, instalacji, konfiguracji serwera i niezbędnych serwerów (sprzętowych, programowych i wirtualnych) oraz instalacji oprogramowania bazodanowego.

 • Migracji danych z obecnego systemu informatycznego (SI) do nowego ZSI z uwzględnieniem systemu ESOK.

 • Wdrożenia ZSI.

 • Montażu elementów sprzętowych systemu ESOK oraz demontażu elementów niewykorzystanych w nowym systemie

 • Przedstawienia koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa proponowanego ZSI.

 • Szkolenia użytkowników ZSI i administratorów w zakresie użytkowania ZSI.

 • Szkolenia dla administratorów w zakresie zarządzania bazą danych.

 • Uruchomienia ZSI.

 • Przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych licencji na użytkowanie ZSI, w ilości zgodnej z potrzebami Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. – co najmniej 27 licencji dedykowanych do stacji roboczych oraz co najmniej 5 licencji dedykowanych dla stanowisk systemu POS All-in-one.

 • Przekazania Zamawiającemu dokumentacji w języku polskim wdrożonego ZSI i poszczególnych modułów w formie wydrukowanej i elektronicznej. Dokumentacja musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości.

 • Dostarczenia wersji instalacyjnej ZSI na nośniku informacji.

 • Dostarczenia obrazów dysków z zainstalowanym i skonfigurowanym ZSI.

 • Przekazania Zamawiającemu dokumentacji struktury bazy danych.

 • Przekazania Zamawiającemu oprogramowania narzędziowego niezbędnego do obsługi bazy danych.

 • Przeprowadzenia przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego testów zainstalowanego ZSI.

 • Zapewnienia reakcji na zgłoszoną awarię w czasie do 2 godzin.

 • Prowadzenie asysty autorskiej, którą należy traktować jako usługę świadczoną przez Wykonawcę, mającą na celu dokonywanie zmian w funkcjonalności ZSI, realizującą specyficzne wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

 • Obsługi gwarancyjnej w czasie 24 miesięcy na zastosowany sprzęt oraz 36 miesięcy na wszystkie wykonane usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia

 • Obsługi powdrożeniowej

 • Wykonania dokumentacji dla użytkowników ZSI, zawierającej opisy i zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności (modułów) ZSI.

 • Przekazania dokumentacji dla administratorów systemu, opisującej uprawnienia i sposób administrowania systemem.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna