Modernizacja I rozbudowa gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji radom – II etap” Tytuł Projektu Modernizacja I rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom II etap nr pois. 01. 01. 00-00-205/09-00 InwestorPobieranie 47.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar47.61 Kb.
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI RADOM – II ETAP”

Tytuł Projektu

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap

nr POIS.01.01.00-00-205/09-00
Inwestor

 • Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Leszek Trzeciak


Wartość Projektu

 • 56 317 133,00 Euro (224 801 100,00 PLN) - całkowita wartość Projektu

 • 34 538 475,00 Euro (137 867 230,00 PLN) – kwota dofinansowania


Wartość zakresu rozszerzonego: 23 479 954,23 Euro (93 724 933,31 PLN)
Źródła finansowania Projektu:

1) 34 538 475,00 Euro (137 867 230,00 PLN) - dotacja z Funduszu Spójności,

2) 18 638 463,06 Euro ( 74 399 153,00 PLN) – kredyt z dopłatami do oprocentowania (maksymalna kwota kredytu wg umowy z Bankiem),

3) 721 497,11 Euro ( 2 880 000,00 PLN) – dotacja z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu

4) 2 418 697,83 Euro ( 9 654 717,00 PLN) – środki własne.
W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:


 1. Budowa nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młynek Janiszewski Etap I i II

W ramach zadania wykonano 9,31 km sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu.

W ramach zadania wykonano 9,85 km sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głuchej i Łącznej.

W ramach zadania wykonano 0,74 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 1. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja dla zapewnienia odbioru ścieków z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Radomiu

W ramach zadania wykonano 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema

W ramach zadania wykonano 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 1. Kontrakt 14. - Modernizacja i rozbudowa mechaniczno-biologicznego ciągu oczyszczania ścieków - etap II

W ramach kontraktu zmodernizowane zostały dwa ciągi oczyszczania biologicznego wraz z modernizacją osadników wtórnych oraz budowa pompowni ścieków deszczowych. Ponadto wykonana została instalacja AKPiA oraz instalacje elektryczne dla obiektów inżynieryjnych. Zakończono montaż sieci międzyobiektowych oraz remont oświetlenia wraz z ogrodzeniem terenu oczyszczalni i monitoringiem.
Kontrakty w trakcie realizacji:

 1. Kontrakt nr 8 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia

Zakres robót obejmuje następujące zadania:

Sieć wodociągowa:

 • Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Pruszaków - Kielecką, Kurpińskiego, Michałowskiego, Modrzejewskiej, Namysłowskiego, Szydłowiecka, Czajkowskiego, Ogińskiego, Różyckiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Sygietyńskiego, Żeleńskiego, Nowowiejskiego, Joteyki, Elsnera, Noskowskiego, Dworzaka, Pl. Zgody i boczne drogi dojazdowe,

 • Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Kończyce - Kielecką, Pasterską, Mostową, Orońską, Gawdzickiego, Mosiołka, Kończycką, Wiolinową, Małcużyńskiego i Pianistów,

 • Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wincentów - Warszawską, Rataja, Relaksową, Chałasińskiego, Ziemowita, Wycecha, Solarza i Witosa,

 • Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Potkanów - Szydłowiecką, Nadrzeczną, Orną, Potkanowską, Żelazną, Odlewniczą, Strunową, Stalową, Starokrakowską, Krychnowicką i Stawową,

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagonowej.

 • Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w wybranych ulicach miasta Radomia: Przytyckiej, Planowej, Ptasiej, Al. Róż, Morelowej, Gęsiej, Wacyńskiej, Zalewowej, Żwirowej, Jesiennej, Nowowolskiej, Starowolskiej, Zajączka, Marusarzówny, Czecha, Wierzbowej, Jordana i Kusocińskiego

Sieć kanalizacyjna:

 • Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w ul. Klwateckiej 75 i 65

 • Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w ul. Klwateckiej 53

 • Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pruszaków – Kierzków – w ulicach: Tetmajera, Kierzkowska, Marglowa, Chodkiewicza, Sławna, Kredowa, Połaniecka, Zachodnia, Kielecka, Hodowlana, Pasterska, Mostowa, Gawdzickiego, Orońska, Mosiołka, Wiolinowa, Małcużyńskiego, Pianistów, Kończycka, Kurpińskiego.

 • Budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młodzianów - Gajowa, Chemiczna, Czarna,

 • Budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Firlej - Warszawskiej, Ofiar Firleja, Barlickiego, Gombrowicza i Pentza oraz w drodze bez nazwy, w ulicach dojazdowych do ulicy Barlickiego i Pentza,

 • Budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rajec Poduchowny - ul. Potkańskiego, ul. Gackiego, ul. Poduchowną ul. Hermanowicz i ul. boczne od Poduchownej i Hermanowicz, Fiedlera, Chmielińskiego, Małopolska

 • Budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubelskiej, Chorzowskiej, Warszawskiej, Perzanowskiej, Mlecznej, Cygańskiej, Beneta, Zagonowej, Szydłowieckiej,

 • Modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 11-go Listopada

  Tabela. Wskaźniki rzeczowe – planowana sieć do wybudowania w ramach Kontraktu 8

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

52,58

długość modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

0,75

długość wybudowanej sieci wodociągowej (km)

33,6

długość modernizowanej sieci wodociągowej (km)

2,5
 1. Kontrakt 15 - Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i SUW na terenie miasta Radomia wraz z systemem monitoringu.

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace budowlano-montażowe na 5 Stacjach Uzdatniania Wody: SUW 25-go Czerwca, SUW Lesiów, SUW Potkanów, SUW Malczew, SUW Halinów

Stan zawansowania robót wynosi 70,6 %. 1. Kontrakt 18 - Budowa nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia.

Zakres robót obejmuje następujące zadania:

Sieć wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Kończyce, Potkanów, w ul. bocznej od ul. Warszawskiej, ul. bocznej od Barlickiego, w dzielnicy Wincentów i Pruszaków

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczemnego i ul. Mlecznej - bocznej

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Witkacego, Godowskiej, Matejki/ Sarnowicza, ul. Lubelskiej - bocznej, Tygodniowej, Gębarzewskiej i ul. Góralskiej

 • Budowa wodociągu wspomagającego zasilanie gm. Zakrzew

Sieć kanalizacji sanitarnej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Potkanów, Rajec, w ul. Nowacia, ul. bocznej od Warszawskiej, ul. bocznej od Barlickiego, ul. Szymanowskiego, Plac Zgody, ul. Piotrkowskiej, ul. bocznej od Poduchownej - Gierymskich

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Trzebińskiego, w ul. Gospodarczej, Puckiej, Gdyńskiej, Wacyńskiej, ul. Szeroka Droga i boczne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, ul. Mlecznej - bocznej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karczemnego i ul. Mlecznej - bocznej, ul. Katowickiej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malenickiej - bocznej, ul. Odrodzenia - bocznej, Zielnej, Witkacego, Józefowskiej, Wolanowskiej, Godowskiej, Matejki/Sarnowicza, Makowskiej, Ornej, Lubelskiej - bocznej, Tygodniowej, Góralskiej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Twardej, Magazynowej i Kozienickiej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kozienickiej - bocznej

Sieć kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei i w ul. Kierzkowskiej
  Tabela. Wskaźniki rzeczowe – planowana sieć do wybudowania w ramach Kontraktu 18

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

11,44

długość wybudowanej sieci wodociągowej (km)

9,6

długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)

4,0
 1. Kontrakt 19 - Budowa kanalizacji deszczowej na Wólce Klwateckiej

  Tabela. Wskaźniki rzeczowe – planowana sieć do wybudowania w ramach Kontraktu 19długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)

1,2
 1. Kontrakt 20 – Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia

Zakres robót obejmuje następujące zadania:

  Modernizacja ks, kd i sieci wodociągowej w ul. Limanowskiego

  Modernizacja ks, kd i sieci wodociągowej w ul. Długojowskiej

  Modernizacja ks, kd i sieci wodociągowej w ul. Marii Curie – Skłodowskiej oraz modernizacji ks i sieci wodociągowej w ul. Niedziałkowskiego

  Modernizacja ks w ul. Struga

  Modernizacja ks w ul. Miłej

  Modernizacja kd i przyłączy wodociągowych w ul. Czystej

  Modernizacja ks do odbioru ścieków z budynków wielomieszkaniowych Poniatowskiego 6, Dowkonta 2, Broni 2, oraz budynku hotelowego Poniatowskiego 4 w Radomiu

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Bakalarza

  Modernizacja wodociągu w ul. Żółkiewskiego

  Modernizacja ks i kd w ul. Wesołej  Modernizacja ks oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Domagalskiego

  Modernizacja ks w ul. Królowej Jadwigi

  Modernizacja ks w ul. Pawiej na odcinku od Pawiej do Maratońskiej  Tabela. Wskaźniki rzeczowe – planowana sieć do modernizacji w ramach Kontraktu 20

  długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)

  5,00

  długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

  4,60

  długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)

  2,20 1. Kontrakt 21 – Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu

 2. Kontrakt 22 – Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na ternie miasta Radomia

 3. Kontrakt 23 – Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie

Tabela. Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika określona

w umowie

o dofinansowaniu

Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Stopień realizacji wskaźnika

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

75,54

41,37

55%

długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)

7,10

2,51

35%

liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków

1,00

1,00

100%

długość wybudowanej sieci wodociągowej (km)

53,70

27,90

52%

długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)

7,50

0,00

0%

długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)

6,60

2,60

39%

długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)

2,20

0,00

0%


Uwaga:

Beneficjent informuje, że w chwili obecnej przygotowywana jest decyzja Komisji Europejskiej dla projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom- II etap".
: data -> newsFiles
newsFiles -> Koordynatora powiązania kooperacyjnego Klaster aero innovative Transport Solutions
newsFiles -> Grupa c – każdy z każdym (mecze trwają 2x12 minut plus 3 minuty przerwy) Poniedziałek 05. 2014
newsFiles -> Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 roku
newsFiles -> Azs pwsz nysa
newsFiles -> Azs nysa – skra II bełchatów
newsFiles -> Wybrane imprezy planowane na 2014 r w Łodzi
newsFiles -> Wykaz nagród I wyróŻnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 roku
newsFiles -> Załącznik do Uchwały Nr … Rady Miasta Częstochowy z dnia program
newsFiles -> Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”
newsFiles -> Wykaz imprez I atrakcji sportowo- rekreacyjnych przygotowanych przez mosir na okres tegorocznych ferii zimowych

Pobieranie 47.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna