Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”Pobieranie 165.12 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar165.12 Kb.
  1   2   3   4
Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy :

Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden (1985-2003r)Modlitwy do Boga : Ojca Jahwe, Syna Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego.

Modlitwy do Matki Bożej i Św. Michała Archanioła (148 modlitw).
MODLITWY ZA NIENAWRÓCONYCH (12)


7.03.87 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

O, Ojcze Święty, ze względu na Twoją Moc i Twoje Miłosierdzie, błagam Cię, zgromadź wszystkie Swoje owce, przebacz im i spraw, by powróciły do Twego Umiłowanego Domu. Spójrz na nie jak na Swoje dzieci i Swoją Ręką pobłogosław je. Amen.25.05.87 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Ojcze Niebieski, obym potrafiła Cię wychwalać. Wybaw Swoje dzieci od Zła. Niech trwają w Twojej Światłości. Niech ich serca otworzą się i dzięki Twemu Miłosierdziu niech Cię przyjmą. Amen.


21.09.87 MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Pragnę zmiany, mój Boże, na lepsze. Pragnę, aby serca ludzkie zapłonęły miłością do Ciebie i aby miliardy Cię uwielbiały, wszyscy na kolanach. Pragnę, aby odczuwali to, co ja odczuwam: jak Ty nas kochasz i jak blisko jesteśmy i w jakiej możemy być zażyłości z Tobą, Ojcem, Przyjacielem, Bogiem: wszyscy Jednością. Czy nie możesz zaświecić Swego Światła nad nimi i obudzić ich, jak to uczyniłeś ze mną? Chcę, by dzielili to samo szczęście i tę samą bliskość, jaką posiadam z Tobą. Proszę Cię, Ojcze, oni też są Twoimi dziećmi. Amen.30.01.89 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONĄ MŁODZIEŻ

O, Ojcze, miej litość nad Swoimi dziećmi, szczególnie nad młodymi. Weź te dusze i umieść je pod Twoimi skrzydłami. Wyzwól je od szatana, uratuj od Letargu, który je otacza, napełnij je Twoim Świętym Duchem Prawdy i wprowadź je na zawsze do Twojego Światła. Amen.23.11.89 MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Mój Królu, doprowadź każdą duszę do Prawdy, aby mogła Cię uwielbiać wokół jednego Tabernakulum! Niech słyszący, a nie rozumiejący, tym razem zrozumieją. Niech patrzący, a nie widzący, rozpoznają tym razem i niech wnikną w Twoją Tajemnicę. Skrusz ich serca, aby mogli zrozumieć nie umysłem, lecz sercem, aby się w ten sposób nawrócili i zostali przez Ciebie uzdrowieni, aby uwielbiali Ciebie, o mój Królu! Amen.30.11.89 MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Panie, choć wiele narodów pogrąża się w przepaści wykopanej własnymi rękami, a ich nogi wpadają w pułapki przez siebie założone, miej nad nimi litość. Panie, wysłuchaj ich, przemień ich w całkowicie nowy kawałek chleba, który uwielbi Ciebie, mego Króla. Panie Miłości, Panie Miłosierdzia, poproszę Cię jeszcze, aby słyszący, lecz nie rozumiejący, usłyszeli tym razem ze względu na Twoją Miłość; aby patrzący, lecz nie dostrzegający, zobaczyli tym razem ze względu na Twoje Wielkie Miłosierdzie, wnikając w ten sposób w Twoją Tajemnicę. Skrusz ich serca, aby mogli w pełni zrozumieć nie umysłem, lecz sercem, aby zostali nawróceni i uzdrowieni przez Twoje Bóstwo. Wtedy zrozumieją, jak cudowne są Twoje postanowienia i ich dusze więcej się im nie oprą i będą ich przestrzegać. Amen.15.05.90 i 8.07.90 MODLITWA ZA NAWRÓCENIE ŚWIATA

Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój Głos i zrozumieli, że to Ty, Święty Świętych. Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy Twoje Święte Oblicze i Twoją Chwałę. Dotknij Swym Palcem ich serc, niech się otworzą i zrozumieją Twoją Wierność. Modlę się, prosząc Cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy; aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez Rany Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.5 - 29.08.90 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Jezu, naucz mnie kochać Cię czule. Daj tę łaskę tym, którzy Cię nie kochają i którzy nie znają pochłaniającego Ognia Twojego Najświętszego Serca. Amen.13.08.91 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Jezu, kocham Cię; zbaw moją duszę i zbaw także dusze innych ludzi.


15.11.91 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Ty jesteś moim jedynym Bogiem, moją jedyną Nadzieją, moją jedyną Miłością; Bogiem, któremu nie ma równych. Jesteś moim jedynym Bogiem, najbardziej Tkliwym i Delikatnym, szczególnie wobec słabych i nędznych. Niech Kielich Twojej Sprawiedliwości nie wyleje się na nas. Spraw, aby niewolnicy zostali uwolnieni, przed nadejściem Twojego Dnia, mój Panie. Nasze winy w Twoich oczach były liczne, nasza ospałość i bunty - jeszcze większe, lecz Twoje Serce bije Miłością i Współczuciem. O, Ojcze pełen Miłosierdzia, udziel nam, potężnego tchnienia Twojego Ducha, aby nas wszystkich ożywić dla Twojej Chwały. Amen.24.11.91 MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Panie, wybacz nam nasze winy, naszą złośliwość, braki, nietolerancję, nasz brak miłości. Wybacz nam nasz brak miłości i wrażliwości. Nawróć niegodziwych, uparcie zamkniętych, uśpionych, ateistów i przekształć ich w naczynia światła, aby Cię uwielbili. Upokórz pysznych, poniż wyniosłych, zegnij nieugiętych. Przekształć nas wszystkich jak w czasie Twojego Przemienienia. Amen.8.08.93 MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH PO KAŻDEJ DZIESIĄTCE RÓŻAŃCA

Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie. Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.
MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (17)


20.05.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby Cię prosić o oświecenie Twoich owieczek. Oświeć je, aby odnalazły Pokój i Miłość w Jedności. Amen.7.07.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze Miłosierdzia, zjednocz Twoje baranki, zgromadź je na nowo. Daj im zrozumieć ich pustkę i wybacz im. Ukształtuj je, aby były takie, jak Ty tego pragniesz. Przypomnij im Twoje Drogi. Niech cała Chwała oddawana będzie na zawsze Twojemu Świętemu Imieniu. Amen.11.11.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Sprawiedliwy i Ukochany Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Zgromadź wszystkich Twoich wiernych. Niechaj Niebiosa głoszą Twoją Prawość. Niech wszystkie usta wychwalają bez przerwy Twoje Święte Imię. Niech zostanie usunięta złośliwość oszczerców. Wspomóż tych, których duch jest załamany. Ożyw ich, jak przyobiecałeś to Swoim Słowem. Dochowam mojego przyrzeczenia i spełnię je. Modlę się za Twoje Kościoły, aby wszystkie mogły stanowić Jedno. Ojcze, niech wszystkie będą Jedno w Tobie. Amen.11.12.87 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, niech pokój będzie tematem ich dyskusji. Przebacz im brak szczerości. Ojcze, nie stój z boku, kiedy mnie prześladują. Przyjdź, przyjdź mnie obronić, trwaj u mego boku. Oświeć ich i poucz. Niech zobaczą swe błędy. Ty jesteś Sprawiedliwy. Zajaśniej nad nimi, aby Cię uwielbili i powiedzieli: "Wielki jest nasz Bóg Najwyższy, który pragnie widzieć Swe dzieci w pokoju. Uwielbiony niech będzie Pan, który zstępuje, aby nas zjednoczyć. Uwielbiony niech będzie Pan, który przychodzi ogłosić Swe dzisiejsze Dzieła." Amen.24.12.88

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Umiłowany, Święty Świętych! Niech będzie uwielbiony nasz Pan! O, mój Boże, zanurz mnie w Twej Świętości i pokaż mi, jak żyć w świętości. Zanurz mnie, Wieczny, w Twojej Czystości i oczyść mnie. Ukochany, uświęć nas, Swe dzieci, i zjednocz nas wszystkich w jednej Owczarni, uwielbiających Cię i wychwalających wokół jednego Tabernakulum. Pozwól Twemu Świętemu Duchowi Prawdy zstąpić na nas wszystkich, by ukazać nam Prawdę. Niech Twoje Światło będzie naszym Przewodnikiem w tych ciemnościach i niech prowadzi nas do Prawdy, prowadząc nas wszystkich pod jednym pasterzem do Twego Powrotu. Panie, PRZYJDŹ!19.04.88 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, obyśmy mogli być zjednoczeni w jednej Wierze i przez jeden Chrzest w Twoje Święte Imię. Obyśmy mogli być tylko jedno w Tobie, jak Ty, Jezu, jesteś Jedno z naszym Ojcem. Zachowaj nas w Twym Imieniu, które nam dałeś. Amen.


29.12.89 i 18.01.93 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

O, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawco, Obiecałeś nam na zawsze zamieszkać z nami. Ty rzeczywiście wezwałeś wszystkich Chrześcijan do zbliżenia się i dzielenia Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Podzielił nas jednak nasz grzech i nie jest już w naszej mocy razem sprawować Twoją Najświętszą Eucharystię. Wyznajemy, że to nasz grzech i prosimy Cię: wybacz nam, pomóż nam wejść na drogi pojednania, zgodne z Twoją Wolą. Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego, udziel nam Ducha Mądrości i Wiary, Odwagi i Cierpliwości, Pokory i Wytrwałości, Miłości i Nawrócenia, za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen.17.01.90 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Bądź błogosławiony, Panie Pełen Miłosierdzia! To do Ciebie należy Cała Wielkość, Wszelka Moc i Cała Wspaniałość. Do Ciebie należy Władza i Ty jesteś Panem nad wszystkim. Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica, aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.25.03.91 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA WSTAWIENNICTWEM DWÓCH SERC

Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Twój Umiłowany Syn, Jezus Chrystus, przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić, ale aby go ocalić, dlatego zmiłuj się nad nami. Popatrz na Święte Rany Twojego Syna, tak szeroko teraz otwarte, i wspomnij na cenę, którą On za nas zapłacił, aby nas wszystkich odkupić. Wspomnij na Jego Święte Rany i na Dwa Serca, które Ty Sam zjednoczyłeś w Miłości i które razem cierpiały: Serce Niepokalanego Poczęcia i Serce Twojego Umiłowanego Syna. O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy, aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę, posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna. Ojcze, nadszedł czas, w którym królowanie rozłamu wzywa do Pokoju i Jedności. Nadszedł czas, w którym zranione Ciało Twojego Syna wzywa do takiej Prawości, jakiej świat jeszcze nie znał. Dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa, udziel, Ojcze godny uwielbienia, tego Pokoju naszym sercom i wypełnij Pisma, wysłuchując Modlitwę, z którą zwrócił się do Ciebie Twój Umiłowany Syn: abyśmy wszyscy stanowili jedno, jedno w Najświętszej Boskiej Trójcy; abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Amen.30.08.91 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie pełen Miłosierdzia, niech powrócą do Ciebie ci, którzy mówią: "pójdziemy naszą własną drogą." Niech powrócą do posłuszeństwa Papieżowi ci chrześcijanie, którzy mówią mu: "pójdziemy naszą własną drogą." Niech ich ludzka pycha spuści wzrok i niech ich zarozumiałość się ukorzy. Amen.16.01.92 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie Miłosierdzia, Twój lud potrzebuje pocieszenia. Twoje Ciało, podzielone, słabnie, a bardzo mało jest tych, którzy mogą Cię umocnić. Twój lud jest w rozpaczy, dlatego, Panie Miłosierdzia, usłysz i zobacz nasz ból. Amen.17.01.93 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie, modlę się, jak Ty się modliłeś: obyśmy wszyscy byli jedno, jak Ojciec jest w Tobie, a Ty w Nim, aby reszta świata uwierzyła, że to Ojciec Ciebie posłał. Dlatego modlę się też za owce, które nie należą do Twojej Owczarni, by one też usłyszały Twój Głos. Modlę się za muzułmanów, żydów i innych, aby od dziś miłowali Ciebie. Amen.


10.11.95 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Chwała Bogu na wysokościach Nieba! Chwała Temu, który podniósł mą duszę z wnętrzności ziemi. Chwała Światłości Trzykroć Świętej! To przez Jej wszechmocne: "niech się stanie", stworzone zostały wszystkie rzeczy. Chwała Bogu, niezwyciężonemu, niezrównanemu we władzy! Chwała Nieśmiertelnemu, w którym jest nasza nieśmiertelność! O, Najwyższy, niech Twoje Tchnienie, które jest czystym promieniowaniem Twej Łaski, ożywi nas i odnowi, czyniąc nas jednym chwalebnym Ciałem. Amen.


22.07.92 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Boże, Ty, który jesteś pełen Współczucia, niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby nas zjednoczyć. Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam, królujący obecnie w Twoim Kościele. Twoje baranki, mój Pasterzu, umierają w wielkiej liczbie szukając pastwisk, aby zachować życie. Usłysz jęki Kościoła. To wielkie odstępstwo, które było zapowiedziane, wykrada Ci Twoje dzieci. Przynieś Twemu Kościołowi ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś, abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno. Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już. Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś zapowiedziany. Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen Majestatu. Znany jesteś z Życzliwości, mój Boże, zechciej mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi... Dziękuję Ci, bo wiem, że mnie wysłuchałeś. Amen.


8.04.91 MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła. Dałeś Twoje Poznanie prostym dzieciom, a nie uczonym, bo tak Ci się podoba, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, za otwarcie dróg, aby Twój lud szedł po nich i doszedł do Ciebie, by napełnić Twój Dom. Chociaż posłałeś na świat Swego Syna i świat wyraźnie zobaczył Światłość, nie wszyscy Ją przyjęli, lecz umiłowali ciemność, wpadając w odstępstwo. Świat dopuścił się odstępstwa, bo odrzucił Prawdę i wolał żyć w Kłamstwie. Tak, Panie, Ty do tego stopnia miłujesz świat, że dziś, pomimo naszej niegodziwości, zsyłasz nam bez ograniczeń Twego Świętego Ducha, by nas ożywić i ożywić świat, odnawiając każde stworzenie, aby każdy mógł ujrzeć Twą Chwałę, uwierzyć i dostąpić nawrócenia. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że otwarłeś bramy Nieba, aby udzielić nam z Twoich Spichlerzy tej Ukrytej Manny zachowanej na nasze Czasy. Nie, to nie Mojżesz dał Chleb z Nieba, lecz to Ty, Ojcze, zapewniłeś prawdziwy chleb. Twój Syn, Jezus Chrystus, jest Chlebem Życia, również Duch Święty nas karmi, bo każdy chleb pochodzący z Nieba jest Życiem. Powiedziane jest w Piśmie: "Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana" oraz że ciało ani krew nie mogą objawić Prawdy, chyba że Prawda zostanie dana przez Tego, który ustanowił Prawdę i wyrył Ją w naszych sercach. Ojcze, niech Twoje Imię będzie wysławiane na zawsze i na nowo uwielbione. Niech świat przejdzie z Ciemności do Światłości, z Kłamstwa - do pełnej Prawdy, z Letargu - do Gorliwości. Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, nadeszła godzina, abyś ukazał nam – kiedy Twój Święty Duch uczyni sobie w nas Swoją Siedzibę - Nowe Niebo i Nową Ziemię. Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił, tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna. W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą, aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat. Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona, wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym. Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem. Bądź uwielbiony, Panie, i niech będzie Chwała Najwyższemu za to, że zesłał nam w naszym wielkim odstępstwie naszą Najświętszą Matkę, której Serce Ty Sam zjednoczyłeś w miłości z Sercem Jezusa. Te Serca razem cierpiały i znowu razem te dwa Najświętsze Serca odnowią nas i doprowadzą do Życia w Tobie. Zagubione owce zostaną odnalezione, błądzącym barankom zostanie przypomniane, gdzie znajduje się ich prawdziwa owczarnia i Kto jest ich Prawdziwym Pasterzem, tym Pasterzem, który nigdy nie porzuca swego stada ani nie opuszcza zabłąkanych, ale uzdrawia zranionych i podtrzymuje wyczerpanych. Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest. Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu. Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni. Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia. To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha. Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami. Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień, w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum. Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchałeś Moją modlitwę i dałeś Mi Twoje Słowa dla ukazania światu Bogactw Twego Najświętszego Serca. Amen.

2.10.95 MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Odwieczny i najwyższy Panie, wysłuchaj moją modlitwę. Moja dusza i moje serce pragnie Ciebie. Mój wzrok chce ujrzeć jedynie Ciebie. Nie ma bowiem boga równego Tobie ani nic nie jest tak wielkie jak Ty. Ty jeden bowiem jesteś zdumiewająco wielki. Zgromadź więc narody, aby oddały Ci chwałę i uwielbiły Twoje Święte Imię wokół jednego Tabernakulum. Niech złożą Twoją Ofiarę Naszemu Ojcu w Niebiosach, jednym głosem i w jednym Duchu. Stróżu naszych dusz, cudownie potężny i niezwyciężony. Niech całe Twoje stworzenie służy Tobie, Bogu w Najświętszej Trójcy. Udziel nam tego błogosławieństwa. Amen.18.01.92 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Daj nam, Panie, Twego Ducha rozeznawania, abyśmy zdobyli Poznanie i Mądrość. Daj nam, Jahwe, słuch pokornych i skromnych, abyśmy szukali Twojego Poznania i Mądrości. Doprowadź Twój Kościół do tryumfu, jednocząc nas wszystkich w jedno Ciało. Amen.MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA I NIEPOKALANAGO SERCA MARYI (8)


8.01.87, 23.06.87, 4.02.88, 2.03.88, 25.04.88, 4.05.88, 2.06.88, 25.07.88, 12.08.98

NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję […] Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce... Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje... Liczę na Nie... Pokładam w Nim ufność... Rzucam się w Jego Miłosierdzie... Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o tę. Weź ją, umieść w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu. O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.26.01.92 AKT OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami, Twoje Pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje Słowa - moimi słowami, Twoje Myśli - moimi myślami. Pozwól mi następnie schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Ja, […], będę adorować Twoje Najświętsze Serce w głębi mego serca. Obiecuję służyć Twojemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż dawniej. Jestem słaba, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzyma. Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Ja, […], będę szukać wyłącznie Twojego Najświętszego Serca i pragnąć będę tylko Ciebie samego. Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidziła wszystko, co sprzeczne jest z Twoją Świętością i z Twoją Wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począwszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którymi mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie. Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie. Ja, […], ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnicą Twojej Miłości, ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem dla Twojego Kościoła, ofiarą dla Twojej Duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, jakie zadano Tobie w czasie Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy. Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi Twojego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli i moje pragnienia, aby stały się własnością Twojego Najświętszego Serca. Jestem niegodna i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żyła moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą. Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twojego Ciała dla nawrócenia dusz. Ja, […], oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na zawsze. Amen.


2.06.89 MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA O POKÓJ I MIŁOŚĆ

O, Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie Twoich dróg. Najświętsze Serce Jezusa, wprowadź mnie na Drogę Doskonałości. Chroń mnie od demona i nie zostawiaj mnie na pastwę jego woli. Najświętsze Serce Jezusa, bądź Skałą mojego schronienia, bo Ty jesteś moją Ucieczką. Spraw, niech Twoja Miłość i Twój Pokój prowadzą mnie i strzegą. Amen.


15.06.89 i 29.06.89 MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - OFIAROWANIA SIĘ

O, Najświętsze Serce Jezusa, mój Panie, którego uwielbiam, oddaję Ci moją wolę. Uczyń mnie narzędziem Twojego Pokoju i Twojej Miłości. Uczyń mnie ofiarą Gorących Pragnień Twojego Najświętszego Serca. Amen.


15.07.89 MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA O ODNOWIENIE

O Najświętsze Serce Jezusa, odnów moją duszę, ukryj moje serce w Twoim Najświętszym Sercu, abym mogła żyć. Amen.19.09.90 MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - OFIAROWANIA SIĘ

Panie, weź moją duszę oraz moje serce i umieść je w Twoim Najświętszym Sercu.21.09.93 AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DWOM SERCOM JEZUSA I MARYI (oraz naszych rodzin i naszego kraju):

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski. Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom. Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny. Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości. Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.


3.08.2001

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pociągnij Mnie, mój Umiłowany,

po Śladach Twoich Kroków,

które wydają słodki zapach mirry.

Poprowadź mnie za rękę do twej Komnaty,

mój Królu, tam, gdzie w zaciszu

usłyszę Twój Królewski Głos.

Oświeć moją twarz Swoim uśmiechem

o, Ty, który zakochany jesteś w ludzkości.

Niechaj spocznie na mnie

Twoje czułe i miłosne spojrzenie,

spojrzenie tak niezwykłe, przenikające każdy zmysł.

Błagam Twe Najświętsze Serce

o okazanie mi współczucia,

jeśli kiedykolwiek w czymś Ci uchybiłam

albo jeśli choć przez moment sprawiłam,

że uniosła się Twoja brew z powodu mojej kruchości.

Ty masz moc nad życiem i śmiercią.

Przychodzę więc teraz do Ciebie,

aby znaleźć moje schronienie

w Twoim Najświętszym Sercu.

W nim bowiem jest Życie i wieczny odpoczynek.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna