Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”Pobieranie 165.12 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar165.12 Kb.
1   2   3   4

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ (5)


8.01.87, 14.02.87, 5.03.87, 17.05.87 MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.25.01.88 MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, godząc się zostać ofiarą miłości dla Miłości. Amen.22.05.90 SALVE REGINA – WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!9.04.98 MODLITWA VASSULI

O Dziewico Królewska, nierozłącznie związana z Sercem Jezusa. Ofiaruję Ci wszystkich grzeszników świata, którzy obrazili Twego Syna w Najświętszym Sakramencie. Oby ci, którzy Go uderzają, mogli dostąpić Bożego przebaczenia poprzez Twoją Niewinność, Twoją Szczęśliwość i Twoje Słodkie Serce, które stało się Najświętszym Tabernakulum Boga. Amen.25.04.99 MODLITWA VASSULI

O Matko Niebiańska, udziel nam wszystkim, nam, tak niegodnym, Łaski Bożej, abyśmy mogli prosić szczerze o przebaczenie Boże za nasze grzechy i za grzechy innych ludzi. Udziel nam nieocenionego skarbu głębokiej przyjaźni Bożej i najwznioślejszego skarbu przebóstwienia, którym jest bliskość Boga: Boga ofiarowującego nam wszystkim Swe Serce. Amen


MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA (1)


8.01.87, 5.03.87, 17.05.87, 26.02.88, 29.09.88, 19.10.88, 17.12.88, 9.02.89, 4.08.89, 5.11.91, 26.08.92, 20.05.94

MODLITWA-EGZORCYZM LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami!MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO (6)


19.06.95 MODLITWA O DAR POBOŻNOŚCI

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty, udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości, bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo. Udziel mi Ducha Pobożności, aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych, aby moje myśli stały się Twoimi Myślami, moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi. Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego. Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość, abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych. Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym, aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad; spraw, bym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością; Szafarzu owoców z Drzewa Życia, Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha, abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy, abym odziedziczył Twoje Królestwo. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w Światłości Boga Trzykroć Świętego. Niech spożywa Tego, który powiedział: "Ja jestem Chlebem Życia". Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość w Poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem, prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym, w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała Ci się w najwyższym stopniu. Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich Świętych, abym święcie przestrzegał Twoich Praw. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen.


17.07.96 MODLITWA VASSULI O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Światłości! O, Światłości niedosięgła, Trzykroć Święta! Przyjdź! Zstąp teraz! Przyjdź nie tylko do tych, którzy wzywają Cię, bo usłyszeli, że o Tobie mowa, lecz zstąp także na tych, którzy nigdy Cię nie poznali! Przyjdź, o Lampo naszego czasu! Przyjdź udzielić pouczenia tym wszystkim, którzy nigdy Cię nie zrozumieli. Przyjdź do tych wszystkich, którzy się Ciebie lękają, przyjdź ujawnić ukryte bogactwa, zachowane dla naszego czasu. Przyjdź! Przyjdź ukazać Święte Oblicze Ojca, Syna, przyjdź ukazać Siebie, o Duchu Święty! Przyjdź, mój Przyjacielu, Ty bowiem jesteś olśniewającą Światłością naszych serc. Przyjdź z Wysoka przyoblec nas w Swoją moc i Wspaniałość. Przyjdź zamieszkać w nas. Uczyń z nas Swą Siedzibę, miejsce modlitwy, Ty bowiem jesteś Nieustającą Modlitwą. Czy widzisz, jak jesteśmy nadzy bez Ciebie? Przyjdź! Niech Twoje Światło rozbłyśnie w tej ciemności. Ty jesteś Obietnicą, Ty jesteś naszą Miłością, Ty jesteś naszym Światłem. Tak! Ty naprawdę jesteś Obietnicą! Ty jesteś tym, o którym Pisma mówią: " I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi..." (Ap 22,5) Ty jesteś umową naszego dziedzictwa. Święte i Błogosławione niech będzie Twoje Imię! Ty jesteś bezcenną Perłą. Ty jesteś promieniowaniem naszej duszy, Ty jesteś Ucztą i naszym Świętem, Towarzyszem naszego życia, któremu nie można się oprzeć. Ty jesteś Tronem dla ubogich w duchu, Królestwem królestw, Cesarstwem cesarstw. O Gościu naszej duszy, przyjdź nas wyzwolić! Amen.


26.10.89 MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Amen.22.09.87 MODLITWA DZIĘKCZYNNA

O, Ukochany Stworzycielu, Duchu Święty, Błogosławię Cię za Dzieła, które zlałeś na mnie. Błogosławię Cię za Światłość, którą zesłałeś na mnie. Chwała Bogu Wszechmogącemu. Amen.26.03.88 MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, zstąp na nas, aby nas odnowić. Napełnij nasze dusze Twoją Miłością. Spocznij w naszych znękanych duszach i daj nam Pokój. Okryj nas Twymi Skrzydłami i ochroń nas przed wszelkim złem. Uczyń nas pokornymi, prowadź nas w Twojej Światłości, byśmy mogli dostrzec Twoje Pragnienia i wypełnić je. Amen.6.01.91 MODLITWA VASSULI O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Święty Duchu Prawdy, zstąp na nas i bądź naszym Przewodnikiem i naszym Świętym Towarzyszem. Święty Duchu Miłości, zstąp na nas i poucz nas, jak trwać w prawdziwej Miłości Boga. Przypomnij nam Prawdziwe Poznanie, to Poznanie, które Ojciec nam dał, ale które utraciliśmy z powodu naszych grzechów. Święty Duchu Pokoju, obdarz nas Twoim Pokojem, Pokojem, którego świat nie może udzielić. Uczyń każdego z nas naczyniem Światła i narzędziem pokoju, abyśmy - pracując dla Pokoju - byli zdolni rozsiewać ziarna przynoszące owoc świętości. Amen.MODLITWY BŁAGALNE (28)


7.09.86 MODLITWA SKRUCHY

Ojcze, przebacz mi wszystkie moje grzechy.27.09.86 MODLITWA GDY CZUJESZ SIĘ NIESZCZĘŚLIWA

Pomóż mi, Ojcze, i prowadź mnie na Twoje spokojne pastwiska, gdzie płynie czysta woda wieczności. Bądź moim Światłem, aby mi wskazać Drogę. Z Tobą i obok Ciebie pójdę. Z Tobą będę rozmawiać, by doznać oświecenia. Ojcze Ukochany, pozostań we mnie, aby mi udzielić Pokoju i aby dać mi odczuć Twoją Miłość. Pójdę za Tobą krok za krokiem. Z Tobą pozostanę. Oświeć mnie, kochaj mnie. Bądź ze mną teraz i na zawsze. Amen.12.01.88 MODLITWA O WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ

Ojcze, Umiłowany, potrzebuję Ciebie, aby pomnożyć moją wiarę, miłość i nadzieję, aby na nowo uwielbić Twoje Święte Imię. Amen.1.03.88 MODLITWA O PRZEBACZENIE I WSPARCIE

Spójrz, Ojcze, na to, co masz przed Sobą. Widzisz Nędzę. Przebacz mi, Ojcze, bo nie jestem godna otrzymania wszystkich tych łask. Na nic nie zasługuję, bo jestem Nicością. Pozwól tej Nicości wesprzeć się na Tobie, na Twojej nieskończonej Dobroci. Kocham Cię, Ojcze Umiłowany, pomimo mojej nędzy i nicości. Potrzebuję Twojej Siły, aby móc pracować i wypełnić wszystko, co z Twojej Łaski powinno zostać wypełnione. Amen.29.08.89 MODLITWA VASSULI O ŚWIATŁO

Przygotuj moje serce, Panie, aby słuchało Twojego Słowa. Proszę Cię, Panie Miłości, Panie Miłosierdzia, w Swojej wielkiej Miłości, odpowiedz mi. Boże, oświeć mnie, ożyw mnie Swoim Światłem! Amen.14.11.89 MODLITWA O WIĘKSZĄ WIARĘ

Mój Zbawicielu, powiększ moją miłość, wzmocnij moją wiarę, powiększ moją nadzieję. Niech wszystko to stanie się zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.22.11.89 MODLITWA O MIŁOŚĆ

Ojcze, proszę Cię, ukaż mi Twoją Miłość, bo objawiając mi Swoją Miłość odkrywasz przede mną Swoje Święte Oblicze. Oświeć mnie, nie pozwól nikomu mnie zwieść. Bądź moim Przewodnikiem, moim Mistrzem i moim Wychowawcą. Pozwól mi uczyć się z Ust Mądrości. Amen.30.11.89 MODLITWA O POMOC

Ojcze, pomóż mi, ponieważ Miłość jest Twoją Potęgą.29.11.89 MODLITWA PRZED PRZYJĘCIEM JEZUSA W EUCHARYSTII

Jezu, ja, grzesznik, proszę Cię o przebaczenie. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do Mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kyrie elejson! Chryste elejson! Wybacz mnie, grzesznemu!4.12.89 MODLITWA O POKÓJ I MIŁOŚĆ

Ojcze, Ty, który wyniosłeś moją duszę ponad to miejsce wygnania pogrążone w ciemnościach; Ty, który umieściłeś mnie pod Swoimi Skrzydłami, miej litość nade mną, podtrzymaj mnie, kiedy się lękam! Udziel mi Swojego Pokoju i Miłości, umocnij mnie w większej Wierze, abym uwielbiła na nowo Twoje Święte Imię. Amen.


16.12.89 MODLITWA O MIŁOŚĆ

Jezu, uczyń z mego serca miejsce Twego odpoczynku, przyjdź, wypocznij Sobie, Panie.26.01.90 MODLITWA O DOBRE ŚWIADECTWO

Mój Panie i Królu, zachowaj mój umysł w stałości i uległości, a będę nieprawych nauczać dróg wiodących do Ciebie i powrócą do Ciebie grzesznicy. Amen.


23.05.90 MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, przyjdź do nas, Panie, pomnóż Pieczęć Miłości Twego Świętego Ducha na naszych czołach, Pieczęć Obietnicy. Boże, stwórz w nas serce czyste. Wiem, że stoisz u drzwi każdej duszy, czekając na jej odpowiedź. Twoje Oczy tęsknią, by zobaczyć, jak otwierają się jej drzwi. Twoje winnice kwitną teraz, mój Panie, i wkrótce dadzą dość owoców, by wyżywić każde pustkowie. Umarli nie powrócą do życia, chyba że tchniesz na nich, wskrzeszając ich Swym łagodnym zapachem. Niech ta kraina duchów powróci do życia dzięki Twej Miłości.6.01.91 MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

O, mój Boże! Pozwól mi należeć do tej Niebieskiej Rodziny! Wy też, Święci Aniołowie, módlcie się za mną, módlcie się za mną, abym pewnego dnia była w Niebie i abym zjednoczyła się z wami i ze Świętymi w nieustannej adoracji dla Najświętszego. Módlcie się za mną, Święci Najwyższego, abym nauczyła się doskonale kochać Boga. O, słodka Najświętsza Mamo, wstawiaj się za nami, naucz mnie uległości i posłuszeństwa wobec mego Ojca, abym mogła wypełnić Jego Wolę. O, Najświętsza Trójco, Źródło Najsubtelniejszej Miłości, Niewyczerpany Zdroju Czułości, przyjdź, naucz mnie zażyłości z Tobą w zjednoczeniu z Twoim Duchem Miłości. O! Przygotuj mnie na tę Godzinę, bo noc prawie się już skończyła i wkrótce zabłyśnie prawdziwe Światło. Ojcze Święty, nie modlę się tylko za mnie, ale też za całą ludzkość. Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego modlę się i proszę, abyś potraktował nas miłosiernie. Ojcze Wieczny, naucz nas kochać się wzajemnie, abyśmy wypełniali Twoją Świętą Wolę i abyśmy stawali się godni nazywać się Twoimi dziećmi. Amen.


3.05.91 MODLITWA O NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Panie, napełnij mnie Twoim Świętym Duchem. Przyjdź mnie ogarnąć Twoim Świętym Duchem, aby nieprzyjaciel nie znalazł we mnie żadnego miejsca. Niech Twój Święty Duch zamieszka w największych głębinach mojej duszy, niech ją przeniknie i napełni bogactwami nie pochodzącymi z tego świata. Bądź błogosławiony, Boże!


26.05.94 MODLITWA BŁAGALNA

Mój Jezu, Ty jesteś moją jedyną Miłością w sercu; moją jedyną Nadzieją w życiu; moim jedynym Światłem w duszy. Dlatego, Chryste, pozostań ze mną. Wina moja mnie ogarnia. Żałuję, że zgrzeszyłem. Przyjdź mnie uwolnić od wszystkich moich grzechów. Nie przedłużaj Twego milczenia. Przyjdź mnie odnowić. Porusz mnie Twoją Mądrością i niech Twój Święty Duch będzie moim Panem. Amen.


23.08.92 MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję: Wspomóż i zachowaj nas, daj nam Twój Pokój. Synu Ojca Przedwiecznego, uniż nas, aby Twoje Oczy, Królu Niebieski, mogły patrzeć na nas z wysoka... O, Umiłowany Synu naszego Ojca, nie pozwól, aby liczni nas zmiażdżyli. Ludzie umierają z powodu zepsucia. Przyśpiesz Swoje Dzieło, o Najświętszy Ojca, i obyś mógł przyśpieszyć Swój powrót. Ty, który jesteś Radością Ojca, nie pozwól światu przeciwstawiać się chwalebnej Obecności Twego Świętego Ducha. Moje oczy zwrócone są ku Tobie, o Panie, i moje serce znajduje schronienie w Twoim Najświętszym Sercu, aby otrzymać Pokój i Miłość. Nie pozostawiaj mnie bez obrony! Amen.18.01.90 MODLITWA O MIŁOSIERDZIE (x10-różaniec)

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.


27.11.92 MODLITWA O UMOCNIENIE WIARY

Ojcze, wszystko, o co teraz Cię proszę, to, abyś umocnił moją wiarę. Amen.8.06.93 MODLITWA BŁAGALNA

Stworzycielu, przyjdź do mnie. Jahwe, mój Boże, ocal mnie. Panie Niebios i ziemi, pobłogosław mnie. Amen.23.07.91 MODLITWA O DOSKONAŁOŚĆ

Ojcze, pośpiesz nam na pomoc i skieruj nasze kroki ku doskonałości. Doprowadź nas do przebóstwienia i uczyń nas doskonałą siedzibą Twojej świętości. Amen.


10.03.94 MODLITWA BŁAGALNA

Przyjdź, Jezu, przyjdź, Ty, który jesteś Żyjący! O, Emmanuelu, przebacz mi, obejmij moją słabość Twoją Mocą; ogarnij moje wysuszenie Twoim Zdrojem; weź moją duszę w Swoje Ręce. Wieczne Źródło Miłości, pochłoń każde włókno mojego serca, aby Cię kochało, uwielbiało i aby ogłosiło wzniosłość Twojego Imienia. Spraw, by mój duch pragnął mego Stworzyciela, aby ten proch, z którego ukształtowałeś Swoje dziecko, stał się gorejącym płomieniem miłości, ponieważ Ty posiadasz władzę nad życiem i śmiercią. Twoje Spojrzenie ma moc stopić żelazo, Twoja Zazdrosna Miłość może sprawić, że moje życie zostanie uznane za szaleństwo przez mądrych. Nakieruj zatem znowu Twoją strzałę i przeszyj Swój ulubiony cel.


27.02.95 MODLITWA BŁAGALNA

Panie, daj nam Twe Królestwo, abyśmy otrzymali nieskazitelność i zostali przebóstwieni dla osiągnięcia życia wiecznego. Amen.


9.01.96 MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Dom mój jest na dziedzińcach Pana Zastępów, a duch mój raduje się w blasku Jego Chwały Trzykroć Świętej. To w Tobie moja dusza porusza się i znajduje dopełnienie, stale się Tobie powierza. To za Tobą, Ojcze Przedwieczny, moja dusza tęskni, Ciebie pragnie i w Tobie szuka Prawdy. Nie pozbawiaj mnie, o Ojcze Niebieski, siedmiu Darów Twego Ducha, lecz ześlij mi je, aby oświetliły moją drogę i mojego ducha, zanurzając mnie w Twej Boskiej Trynitarnej Świętości.28.01.97 MODLITWA O CZYSTOŚĆ WZROKU

O, Panie wszelkiej świętości, zachowaj na zawsze od wszelkiego znieważenia Twoje świątynie. Twą Ofiarniczą Krwią oczyszczaj ich wewnętrzny byt od działań niosących śmierć. Amen.


4.04.97 MODLITWA JANA PAWŁA II BŁAGALNA

W twej miłości, mój Odkupicielu, wysłuchaj mojego błagania. Zbliżają się moi okrutni prześladowcy. Jakże są oddaleni od Twego Prawa! Oto ja, wstaję przed świtem, by wołać o Twoją pomoc: Salve Regina.... Przyjdź nam z pomocą.... Miserere.... Przyjdź nam z pomocą, o Boże! Stróżu dusz, pośpiesz nam na pomoc! Madre de Dios! Oblubienico Ducha Świętego! Oby moje wołanie doszło do Ciebie i poruszyło Twe Matczyne Serce. O, Najczystsza, mieszkająca z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, Niebieski Tronie Boga, przyczyń się za mną i sprowadź na nas powszechny pokój..... Miej litość nad nami..... Ulituj się nad Twymi dziećmi.... Otwieram usta, wzdychając z nadzieją, że - aby nas ochronić – rozciągniesz Swój płaszcz nad cierpiącymi, nad pogrążonymi w nędzy, nad biednymi i opuszczonymi. Udzielasz nam promieni Światłości i Nadziei i moje cierpienie się zmniejsza. Uspokajam się jak małe dziecko przy matce. Chronię się i moją ufność składam w Tobie, Niebieski Tronie Najświętszej Trójcy. Pośredniczko wszelkich łask, ocal nas od gwałtownych zalewów grzechem, pomnóż Swe łaski i zwróć serca rodziców ku dzieciom, a serca dzieci ku ich rodzicom. O, Matko Bożej Miłości, proszę Twe Królewskie Serce, zawsze pełne łaskawości i dobroci, aby wspomniało o mnie przed Ojcem. Nie ma w tym żadnej mojej zasługi, lecz to Ty, moja Poręczycielko, w Twej kochającej Czułości ocaliłaś mi życie tamtego dnia, abym pasł baranki mi powierzone. Pełne cnót, dziewicze Serce Maryi, ulituj się nad Twymi dziećmi i otwórz bramy Swego Serca wygnańcom, oświetlając nas wszystkich Twym Światłem. Matko uczniów, Matko Zwycięstwa, Matko niezrównanego Odkupienia, Matko proroków i charyzmatów, Matko Prawdziwego Winnego Krzewu, niech dosięgną Twego matczynego Serca moje błagania. W Twojej Miłości wysłuchaj moje wołanie... Mój Boże, Stróżu dusz, w Tobie pokładam mą ufność.... O, Boże, jakże kocham Twe Prawo! Amen.


17.10.95 MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

Mój Panie i Pasterzu, prowadź nas i wyprostuj nasze drogi. Jesteśmy owcami z Twojej owczarni. W Tobie pokładam ufność przez wzgląd na Twą wierną Miłość. Ty doprowadzisz zagubione owieczki jedną po drugiej do Twojej owczarni. To Ty, mój Pasterzu, wyrwałeś mnie z wnętrzności tego złego świata. Niech będzie błogosławione Twoje Trzykroć Święte Imię! Orzeźwienie mojej duszy, Doskonała Piękności! Otwórz Twe usta i słowami słodszymi nad miód powiedz o cudach Twego Prawa, aby wielu zostało uwolnionych. Niech Twoja wierna miłość zstąpi na całe Twoje stworzenie. Bądź łaskawy, hojny i miłosierny dla nas, aby otwarły się nasze oczy i abyśmy utkwili wzrok w Twojej Trynitarnej Świętości. Amen.Zeszyt 107 MODLITWA BŁAGALNA

Moja dusza pragnie Boga, lecz mój język doprowadził mnie do grzechu. Teraz jednak moje serce zostało oświecone i ogień tli się w nim, odkąd mnie nawiedziłeś. Ty, który jesteś najpiękniejszy pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, doskonale piękny i zdumiewający wdziękiem, odziany w blade szafiry, niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się do Ciebie zbliżają. Obmyj mnie z mojej winy i niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie nade mną. Oczyść mnie z grzechu i otwórz moje ucho, aby słyszało i pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.
MODLITWY UWIELBIENIA (24)


20.03.87 MODLITWA UWIELBIENIA

Mój Boże, kocham Cię. To z obfitości Swojej Miłości i dzięki Swemu Miłosierdziu ukazałeś mi Swoje Światło. Błogosławione niech będzie Twoje Święte Imię. Amen.26.03.87 MODLITWA UWIELBIENIA

Niech Pan i Bóg Wszechmogący będzie błogosławiony. Niech Jego Królestwo panuje w Wiecznej Chwale. Niech Jego Święte Imię będzie uwielbione. Niech Jego Słowo wniknie do wszystkich serc i niech w nich spocznie. Amen.31.05.87 MODLITWA UWIELBIENIA

Kocham Cię, Jezu, Ty jesteś moją radością, moim oddechem, moim wypoczynkiem, moim spojrzeniem, moim uśmiechem.8.03.88 MODLITWA UWIELBIENIA

Kocham Cię, Panie, oddycham dla Ciebie, dla Ciebie się uśmiecham, ufam Tobie, wierzę w Ciebie, Ty jesteś moją Radością, moją Siłą, moim Pokojem.16.03.88 MODLITWA UWIELBIENIA

Chwała niech będzie Bogu! Błogosławiony niech będzie nasz Pan! Uwielbiony niech będzie Pan! Pozwól mi kroczyć u Twego Boku. Amen.4.09.89 MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Dopóty w Tobie moja dusza znajduje przyjazne schronienie, dopóki rozszalała nawałnica się nie zakończy. Do Nieba zwracam moje ucho, by usłyszeć Twój Czuły Głos, zawsze tak pocieszający. Nie mam się czego bać, pociesza mnie Twoja Święta Obecność u mego boku. Nikt nie może zastąpić Twojej Wierności. Odtąd Ty, Najwyższy, Pan nad Panami, mój Odkupiciel jesteś moim Mistrzem, a ja całkowicie zdaję się na Ciebie. Moją duszę i moje serce składam w Twoje Boskie Ręce. Amen.15.05.92 MODLITWA UWIELBIENIA

O, Odwieczny Ojcze, Autorze Hymnu Miłości, Królu od początku! Ty powstałeś, o Boże, aby powiedzieć coś wszystkim mieszkańcom ziemi. Wierny bezmiarowi Twej Miłości i Twemu Imieniu, wylewałeś na nas błogosławieństwo za błogosławieństwem. Twoja woń przebiegła morskie fale i całą ziemię. Boże Mocny, nie było nigdy wcześniej w naszym pokoleniu niczego bardziej cudownego. Autorze Hymnu Miłości, Twoje Dzieła są zachwycającą ozdobą, wspaniałym zdobieniem, radością dla oczu i serca. Pragnę Cię uwielbiać, Ojcze Odwieczny, przez całe moje życie i śpiewać dla Ciebie, mojego Boga, jak długo będę żyć. Amen.


29.09.89 MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Moje spojrzenie kieruję na Ciebie, mój Panie, myślę o Tobie bez przerwy. Ty jesteś moim Pokarmem, moim Chlebem i moim Winem, nie potrzebuję nic innego na tym wrogim świecie. Moja dusza jest spragniona Ciebie, z powodu Ciebie moje wargi są wysuszone. Ty jesteś moim Bogiem, który mnie szukał i kształtował, pomimo mojej nędzy. Pozwól mi przebywać w Twoim Najświętszym Sercu. Amen.


7.05.88 MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Miłosierdzia, trwam w adoracji u Twoich Stóp. Ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Kocham Cię nieskończenie. Amen.24.12.89 MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Błogosławiony niech będzie nasz Pan, Bóg Miłosierdzia, bo lud Swój nawiedził! Przyszedł mu na pomoc; przyszedł dać Światło tym, którzy w cieniach i mrokach śmierci mieszkają. Chwała niech będzie Temu, który przychodzi prowadzić nasze kroki na drogę Pokoju i Miłości. Amen.19.01.90 MODLITWA UWIELBIENIA

Chwała Bogu Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.MODLITWA UWIELBIENIA

Mój Jezu, Ty mnie wyróżniłeś, błogosławię Cię.29.03.90 MODLITWA UWIELBIENIA

Uwielbiony niech będzie Pan! Chwała niech będzie Bogu!4.03.91 MODLITWA UWIELBIENIA

Jezu, porusz moje serce. Ty jesteś moją Radością. Mów do mnie, prowadź mnie i uniżaj mnie. Amen.19.09.91 MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi. Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego, a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską. O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina! Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie. Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski, Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości, Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia. O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością, Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają nawet najbardziej jaśniejących aniołów. Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina. Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości. Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos! Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam. Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd, ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam, aby mnie wyprowadzić z tego prądu. Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza! Och! Jakże tęskni moja dusza, by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię: Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata, Tego, który jest Sprawiedliwy. Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem, bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności. O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję z powodu moich grzechów, ale pomóż mi, daj mi mojego Chleba Powszedniego i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii. Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu. Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości. Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika, abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen.1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna