Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”


MODLITWA UWIELBIENIA PRZED JEGO OBLICZEMPobieranie 165.12 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar165.12 Kb.
1   2   3   4

30.09.91 MODLITWA UWIELBIENIA PRZED JEGO OBLICZEM

Jezu, kocham Cię. Ty jesteś moim Życiem, moim Uśmiechem, moją Nadzieją, moją Radością i moim Wszystkim. Bądź błogosławiony.


16.01.92 MODLITWA UWIELBIENIA

Jahwe nawiedził mnie jak powiew wiatru. Jego Duch mnie podniósł i pokazał mi Jego Oblicze. Objawiła mi się Tkliwość, Miłość i Nieskończona Dobroć. Potem zalał mnie błogosławieństwami i ofiarował mi Mannę w obfitości, abym Ją podzieliła z braćmi. Przeszedł ze mną po kraju zapomnienia. Wydobył mnie z otchłani spomiędzy umarłych, spośród tych, którzy o Nim zapomnieli, przywracając pamięć mojej duszy. O, Panie, Jahwe, jakże jestem wdzięczna. Niech Twoja Słodycz, o Panie, będzie nad nami wszystkimi. Bądź błogosławiony, Jahwe, na wieki wieków. Amen.2.09.96 MODLITWA UWIELBIENIA

Ach! Mój Panie, jakże jesteś wspaniały! Ty rozpraszasz Swych wrogów jak dym. Święte jest Twoje Imię, trzykroć Święte. Twoja Prawość otacza Cię chwałą w naszej złości. Wierność Twa otacza Cię chwałą w naszej niewierności. Niech wszystkie serca szukają Ciebie, mój Panie, i niech wzywają Twego Imienia. Niech ten, kto nigdy Ciebie nie szukał, znajdzie Cię, aby i on, w Twej Obecności, powiedział Ci: "Jedynie w Bogu znajduje się zbawcza sprawiedliwość i moc. Tylko w Bogu jest moje życie, moja radość i mój pokój. Z kimże możecie Go porównać? Z kim możecie Go równać? Rozwinąłem się dzięki Jego Zbawieniu i cieszę się teraz w Jego Wielkiej Miłości. Chwała Najwyższemu! Chwała mojemu Bogu Trzykroć Świętemu!" Panie, tylko Ty jesteś Bogiem i chcę głosić aż do końca Twoją zbawiającą sprawiedliwość. Amen.


17.01.90 MODLITWA UWIELBIENIA

Bądź błogosławiony, Panie Pełen Miłosierdzia! To do Ciebie należy Cała Wielkość, Wszelka Moc i Cała Wspaniałość. Do Ciebie należy Władza i Ty jesteś Panem nad wszystkim. Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica, aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.


17.06.92 MODLITWA UWIELBIENIA

Panie, Twoją Siłą i Mądrością wskrzesiłeś mnie i podniosłeś. Twoją Miłością wspomogłeś mnie i stałam się Twoją oblubienicą. Panie, powierzyłeś mi Swoje Orędzie. Niech Pan będzie uwielbiony. Przyjdź, Panie, Maranatha! Amen.2.03.93 MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Przedwieczny, niech się święci Imię Twoje. Znać Ciebie to Życie wieczne, znać Ciebie to znać Prawdę. Ojcze wszelkiej Mądrości, uświęć mnie Swoim Świętym Duchem, aby moje serce ogłaszało przypowieści pełne mądrości. Jedyne i Doskonałe Źródło Najwyższej Miłości, Majestacie, zachwyć moje serce, aby chwaliło Ciebie we dnie i w nocy. Fontanno Mirry i Aloesu, otocz moją nędzną duszę Swoim delikatnym zapachem, aby mój Król, Twój Umiłowany Syn, nie odwrócił ode mnie Swoich Oczu w chwili, kiedy Go spotkam. Znać Ciebie to trwać w Twojej Światłości, w tej Światłości, która pokazuje mi Drogę i prowadzi mnie do śladów Twojego Umiłowanego Syna. Źródło Wody Żywej, przyjdź, przyjdź mnie zanurzyć, mnie, Twoje dziecko, w Twoim Strumieniu, który obficie tryska z Twojej Świątyni. O, Boże, kocham Cię aż do łez! Pozwól mojej nędznej duszy wzdychać do wszystkiego, co Święte. Pozwól mojej duszy upodobać sobie w Twojej Czułości. Jahwe, Ty jesteś moim Bogiem, uwielbiam Twoje Imię, bo spojrzałeś na moją nędzną duszę i napełniłeś ją jasnością Twojej Chwały. Moje serce śpiewa Tobie, Ojcze, mój duch raduje się w Twoim Duchu. O, Boże, mój Ojcze, pozwól mojej duszy rzucić się w Twoje kochające Ramiona. Wyciśnij teraz Swoją Pieczęć na moim sercu, aby moja miłość do Ciebie, stała się silniejsza niż sama śmierć. Amen.16.12.95 MODLITWA UWIELBIENIA

Jezu, moja jedyna miłości, Jezu, moje natchnienie, Towarzyszu mojej duszy! Jezu, Ty jeden jesteś moim kielichem, moim napojem, moim błogosławieństwem. Ukryj mnie w największych głębinach Twego Serca, aż do chwili gdy śmierć wyzwoli mnie dla Nieba. Stróżu mojej duszy bądź ze mną wszędzie, dokąd idę. Amen.12.08.98 MODLITWA UWIELBIENIA

Weselę się z radości w moim Panu, moja dusza cieszy się w moim Bogu Trzykroć Świętym, gdyż On mnie przyodział szatami zbawienia. Swą Boskością mnie przyoblekł. I jak małżonek przyozdabia swą oblubienicę, tak On ukoronował mnie wieńcem, który nigdy nie zwiędnie; jak małżonkę zdobią kosztowności, tak mnie okryły Jego klejnoty. Niech teraz mój Bóg, w Swej Troistej Chwale cieszy się mną. Niechaj Wiosna [10] rozkwitnie w moim sercu i w moich kościach. Ach! Jakże moja dusza raduje się w Jego Boskości, która się stanie godłem mojego przebóstwienia. Ty, który każdego roku przyozdabiasz ziemię i sprawiasz, że ożywa, choć była sucha; Ty, który ją przemieniasz w kobierzec różnorodnych kwiatów, przyjdź przyozdobić moje serce. Uczyń je wiosną. Niechaj się wszyscy aniołowie rozradują, mówiąc: ‘Spójrzcie! W nim jest Wiosna Boga! Małżonek wszelkiego stworzenia może teraz wejść do Swego ogrodu, do Swego raju. Pan panów może teraz się cieszyć w nim i z podziwem kontemplować Swe własne odbicie. Piękno i chwała należą do Najwyższego. Szata Łaski [11] nie zwleka, by przyodziać Swe dziecko Królewską Purpurą.’ Zechciej mnie łaskawie wysłuchać i wyzwolić moje ciało wciąż tak mizerne, które panowało nade mną, zniewalając mnie tą ziemią i tym, co do niej należy. Oto przychodzę przed Twój tron, aby na znak mojej miłości ofiarować Ci moje serce:[12] jedyną rzecz, jaką posiadam. Ach! Godny uwielbienia Małżonku, przemień moje serce w serce czyste. Dokonaj mojego przebóstwienia boską mocą Twego Świętego Ducha, Parakleta, Boskiego, który płonie teraz we mnie jak Paruzja, a moja dusza będzie żyła i otoczy chwałą Twą Trójjedyną Boskość.


30.03.92 MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Przez cały dzień pragnę Ciebie, mój Boże. Przez cały dzień wzdycham z miłości ku Tobie, mój Boże, z powodu Twojej Czułości i Nieskończonego Miłosierdzia. Miłość, którą mi okazałeś, sprawia, że moja dusza woła do Ciebie bardziej niż dotąd, abyś mnie uratował. Tęsknię za Domem, w którym mieszkasz. Tęsknię za Twoimi Świętymi Dziedzińcami. Powiedz mi, mój Panie i Boże, czego mogę oczekiwać? Czy weźmiesz pod uwagę moją kruchość? Ach! Uwolnij mnie od wszystkich moich grzechów i wzmocnij mnie. W Tobie złożyłam całą moją nadzieję, mój Boże. Amen.25.02.98 MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Źródło Wody Żywej, zachowaj moją duszę w czasie zamętu. Zachowaj moją duszę przytuloną do Twego Serca tam, gdzie Źródła Jahwe orzeźwiają i napełniają radością każde serce, które przychodzi odpocząć w głębinach tego Ośrodka Miłości. O! Spójrzcie na Tego, który mnie przyodział Swymi Królewskimi Szatami, aby niestrudzenie przyciągać naród za narodem, żeby się zgromadziły w jedno ciało wokół Najświętszej Trójcy. Spójrzcie na Jego nieskończoną Życzliwość, która rozkoszuje się nawet moim nędznym sercem, jakby poza mną nie miał innego stworzenia. Błogosławiony bądź Jahwe na zawsze. Amen.


11.11.93 KANTYK EMMANUELA

Emmanuelu, przyjdź, przyjdź, Mój Umiłowany,

przyjdź ożywić moją duszę. Przyjdź obdarzyć moją duszę życiem!

O, Umiłowany Ojca! Otworzyłam bramy mojego serca,

czy muszę bardzo długo czekać, abyś wszedł do moich komnat?

Jedno Twoje przejście przez moje serce zostawi za sobą ślad woni

najdelikatniejszego z Twoich zapachów,

ponieważ Twoja Miłość uzdrowi moją godną pożałowania duszę.

Duchu Miłości, udziel mi jedynie cząstki Twojej Miłości.

Emmanuelu, przyjdź, przyjdź Mój Doskonały,

przyjdź zachwycić moją duszę,

w przeciwnym razie moje nędzne serce poczuje się nagle odrzucone!

O, Umiłowany Ojca, jakże jesteś piękny!

Synu Najwyższego, kto podobny jest do Ciebie?

Przyjdź pociągnąć mnie śladami Twoich Kroków,

razem udamy się w drogę.

Będziemy szli za znakami uczynionymi Ręką Twego Ojca,

prowadzącymi do Jego Ogrodu Rozkoszy.

Zjednoczeni sercem i duchem, będziemy szli, mój Umiłowany,

po delikatnie pachnącej ścieżce, którą Twój Ojciec zostawił dla mnie.

Aby mi dodać odwagi, okrył szafirami moją drogę.

Aby mnie utwierdzić, wszędzie wypisał na mnie olejem

Święte Imię Swoje.

O, Umiłowany Ojca, Ty, z którego Rąk

od Twojego Zmartwychwstania wypływa czysta mirra,

przyjdź zawładnąć moją duszą jednym ze Swoich spojrzeń.

Wystarczy, że moja dusza jest spokojna i cicha,

wystarcza mi rozradować oczy w Twojej Obecności.

Tchnienie mojego ogrodu, Fontanno mojej duszy,

Źródło Najwyższej Miłości,

wszystko w Tobie tak samo godne uwielbienia i święte.

Ty, od którego pochodzi wszelka płodność,

wylej Swojego Ducha na całą ludzkość.

Ukaż Twoją Ogromną Miłość w Niebiosach i na ziemi.

O, Umiłowany Ojca, Tyś pełnią Wspaniałości.

Z czym mogę Cię porównać, Ciebie, moje Życie?

Z kolumną dymu kadzidła,

z promieniem migocącego światła, z wylewem czystej mirry.

Twoja Obecność, Panie, stoi z dostojeństwem przede mną.

Ach! Podnosisz mnie, by ucałować mą duszę,

jakbym ja była samą królową,

delikatnie szepcząc mi do ucha Twoją Miłość:

«Moja gołębico, chory jestem z miłości do ciebie.

Z wysokości Niebios przychodzę, aby cię nawiedzić.

Porzuciłem Moją Koronę i z Tronu Mojego zstąpiłem.

Nie będę się opóźniał, jeszcze tylko jedna mała chwila,

bardzo mała chwila, i klątwa zostanie odjęta.

Odnowię was i przywrócę wam wasze przebóstwienie.

Moja umiłowana, tobie, która jesteś spragniona Mojej Miłości,

udzielę darmo wody ze źródeł życia.

Twój Król nie spocznie wcale, dopóki

o, umiłowana Mej Duszy, nie pozwolisz Mu położyć na swym sercu

pieczęci Swego Boskiego Pocałunku, Pocałunku Jego Ust.

Czy nie zauważyłaś, jak słońce się ściemnia za każdym razem,

gdy wątpisz o Mojej Miłości?

Zbliż się do Mnie, najdroższa duszo, a wyleję na ciebie

niezliczone bogactwa Mojego Najświętszego Serca.

Zachowałem je tylko dla ciebie, aby przywrócić twej duszy

sprawiedliwość wiosny twego życia i przemienić ją

w wieżę z kości słoniowej, w Niebo dla Mnie Samego.

Czy nie uświadomiłaś sobie, jak cię wszczepiłem we Mnie?

Pozwól Mi na nowo usłyszeć twój głos...»

Jak wspaniały jesteś Ty, Namaszczony, Ofiarny Baranku Boży,

otoczony Swymi aniołami i wszystkimi świętymi,

Przemożny, Odbicie Ojca, Światłości po Trzykroć Święta,

Jeden w Trzech, Trzech w Jednej Jedynej Światłości,

Jaśniejszy bardziej niż tysiąc słońc.

Jak to się stało, że uznałeś mnie godną

zobaczenia Syna, a w Synu Ojca?

«Czy nie słyszałaś, Moja gołębico, że pokorni rozradują się we Mnie

i że najubożsi rozweselą się w Mojej Obecności?

Czy nie zauważyłaś słabości, jaką mam do biednych, i jak się rozkoszuję, pouczając ubogich?»

Mój Boże, mój Boże! Kim jest ta, która wschodzi jak jutrzenka,

połyskująca w półmroku jak gwiazda poranna?

Kim jest ta piękniejsza niż księżyc,

odziana w słońce i z Sercem Swym jak portal szeroko otwartym?

«To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza,

najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa,

promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości,

Rozkosz Mojej Duszy.

Ta jest Niewiastą jak koronę noszącą

gwiazd dwanaście na Swojej Głowie,

Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości.

Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd razem złączonych.

Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości,

Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami.

Ona jest Wdziękiem Wdzięku, Najsłodszym Kantykiem psalmistów.

Jest źródłem Mojej Radości, Moim Zaszczytem i Dumą.

Ona jest Bramą Niebios, Tą, która pokazuje Swoim dzieciom,

jak wejść do Mojego Królestwa. Jest Moim Arcydziełem.

Ona jest Pocieszycielką waszego Pocieszyciela,

Współodkupicielką waszego Odkupiciela,

Małżonką Mojego Świętego Ducha.

Córko, nie spocznę wcale, dopóki nie zaprowadzę i ciebie

do Domu Mojej Matki, do Jej Komnaty, w której Mnie poczęła,

aby również tobie objawić Jej Piękno.

Moja umiłowana, wszystkie tajemnice,

które wydawały ci się studniami zagadek,

jak błyskawica zostaną i tobie nagle objawione i zrozumiesz,

dlaczego Niewiasta obleczona w Słońce

zstępuje teraz z Moich Dziedzińców

do was wszystkich, w chwili tak ponurej.

Niech twoje oczy, Moja gołębico, patrzą w przyszłość.

Niech twój wzrok skierowany będzie przed siebie.

Powrócę Drogą, którą odszedłem, Moja miłości.

Przyjdę Sam czuwać nad Moją Winnicą.

Emmanuel będzie z wami.»

MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ (2)


21.12.92 MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I WYLANIE DUCHA ŚW

O Panie, nasz Pasterzu, Ty, który przebywasz między nami, umieść Twój Królewski Tron pośrodku Swej winnicy i wydaj nam polecenia. O, Święty Panie wszelkiej świętości, oczyść nas, abyśmy ochronili doskonałość Twojego Domu i Twojej Winnicy. Zadziałaj z miłością i ochroń to, co zasadziła Twoja Prawica. Sprawiliśmy Ci zawód, lecz wiemy, wierzymy i ufamy, że otworzysz na całą szerokość Twoje Śluzy, aby Rzeka Życia nawodniła Twoją Winnicę. I na nowo wyrosną z niej młode pędy winorośli, które przyniosą owoc i staną się królewską winnicą, wspanialszą niż kiedykolwiek dotąd, ponieważ Twój Święty Duch, - Ten, który daje Życie - okryje ją Swoim cieniem. Amen.11.06.93 MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ

Panie, należę do Ciebie. Ocal mnie i ocal również moich braci przez Twoją Odkupieńczą Miłość. Amen.
MODLITWY W CIERPIENIU I PRZEŚLADOWANIACH (3)


6.01.91 MODLITWA VASSULI W CIERPIENIU

Panie, Jezu Chryste, Umiłowany Synu Boga, Najświętsze Serce, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Najświętsze Serce, pomóż nam nieść nasze krzyże w tym świecie i poddać się Ojcu tak, jak Ty się poddałeś i jak Ty byłeś Mu posłuszny aż do końca. Amen.18.10.94 MODLITWA W PRZEŚLADOWANIACH

Ojcze, w Twojej Prawości, wyzwól mnie od kłamliwych języków. Przyjdź szybko, o Boże, w Twojej wielkiej Miłości. Odpowiedz mi, mój Jahwe.1.05.95 MODLITWA W PRZEŚLADOWANIACH

Mój Panie, niech słowa moich ust znajdą łaskę i będą pociechą dla Twego Najświętszego Serca. Odkupicielu świata, dlaczego oni nadal nieustannie snują plany przeciw Tobie? Pocieszycielu Twojej rodziny, dlaczego oni nadal napełniają Cię boleścią i smutkiem? Przyjacielu ludzkości, dlaczego ci, którzy należą do Ciebie, wypierają się Twego zranionego Serca i w grzechu - przez całe swe życie - zatykają sztandary zamętu? Niebiosa otwarcie głoszą Twoją Chwałę, a Twój Głos brzmi aż po krańce świata, wzywając: "Powróćcie do Mnie, a Ja dam nowe życie waszej duszy". Jednak otrzymujesz tylko wzgardę, mój Odkupicielu, i jakże wielu wyśmiewa Twoje Wezwanie, mój Pocieszycielu! Przyjacielu ludzkości, Doskonała Piękności, Światłości Trzykroć Święta, na nowo zdradza się, zapiera i wystawia na próbę Twoją Miłość. Twoi wrogowie mnożą się, a ich gwałtowność wzrasta. Baranku Ofiarny, oskarżany przez Twych oskarżycieli, nieustannie atakowany przez Twych napastników, kiedy ukażesz się na Twoim koniu jako Wojownik Sprawiedliwości?
MODLITWY O WOLĘ BOŻĄ (5)


Sierpień 1990 MODLITWA VASSULI O WOLĘ BOŻĄ

Zharmonizuj mojego ducha z Twoim Duchem. Amen.


1.05.87 MODLITWA O WOLĘ BOŻĄ

Mój Ojcze, prowadź mnie tam, gdzie zgodnie z Twoją Wolą mam iść. Pozwól mi żyć w Twoim Świetle i ogrzej moje serce, aby stało się gorejące i dawało ciepło tym, którzy zbliżają się do mnie. Błogosławione niech będzie Twoje Imię za to, że - pomimo mojej nicości - udzieliłeś mi tych wszystkich Łask. Błogosławione niech będzie Twoje Imię za wyświadczone mi dobro i za Miłosierdzie, jakie mi okazałeś, wznosząc mnie blisko Twojego Serca. Amen.24.03.88 MODLITWA O POSŁUSZEŃSTWO WOLI BOŻEJ I OFIAROWANIE SIĘ

Boże Wszechmogący, naucz Twą służebnicę Twoich Dróg. Naucz mnie pokory, cierpliwości i miłości. Prowadź mnie Twoją Drogą Prawości i Cnót. Zdaję się na Ciebie, ofiarowując Ci moją wolę. Przebacz mi moje grzechy, odnów mnie, uczyń mnie godną, byś mógł się mną w pełni posługiwać. Amen.12.10.87 MODLITWA O WYPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO W NAS

Ukochany Ojcze, kocham Cię, błogosławię Cię, dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie. Uczyń mnie godną Ciebie, abyś mógł się posługiwać mną w pełni. Posługuj się mną tak, jak tego pragniesz. Kocham Cię. Amen.13.11.87 MODLITWA O ŚWIATŁO I OCZYSZCZENIE

Ojcze Sprawiedliwy, Moje Schronienie, ześlij Twoje Światło i Twoją Prawdę niech staną się moimi Przewodnikami, którzy doprowadzą mnie do Twego Świętego Przybytku, w którym Ty żyjesz. Ja, ze swej strony, kocham Cię w pełni. Dochowam mego przyrzeczenia wypełnienia Twego Słowa. Ojcze Święty, uznaję moje błędy, moje grzechy. Miej litość nade mną, w Twej Dobroci i w wielkiej Czułości. Przebacz moje grzechy, oczyść mnie, Panie. Bądź moim Zbawicielem, odnów mnie. Zachowaj mojego ducha w wierności i w dobrej woli. Ofiaruję Ci moją wolę i zdaję się na Ciebie. Zgadzam się być Twoją tabliczką do pisania. Wychwalam Twoje Święte Imię i dziękuję Ci za wszystkie łaski i za Pokój, którym mnie obdarzyłeś. Amen.
MODLITWY W POKUSIE (1)


14.05.87 MODLITWA W POKUSIE

Ojcze Umiłowany, oczyść Mnie przez Krew Twojego Syna. Ojcze, oczyść mnie przez Ciało Twojego Syna. Ojcze Umiłowany, oddal złego ducha, który właśnie mnie kusi. Amen.
MODLITWY W WĄTPLIWOŚCIACH (1)

7.10.89 MODLITWA W WĄTPLIWOŚCIACH

Jezu, kocham Cię, Jezu, wybacz mi moje grzechy, Jezu, wyzwól mnie z moich wątpliwości, Jezu, nie pozwól demonowi zbliżać się do mnie.
MODLITWY W BRAKU UFNOŚCI (3)


18.05.87 MODLITWA GDY BRAK NAM UFNOŚCI

O, Ojcze, wypełnij to, co powinno zostać wypełnione. Niech Twoje Słowa przenikną, błogosławią i oczyszczą serca Twoich dzieci. Ojcze, uczyń to, czego pragnie Twoje Serce, i niech Twoja Wola się stanie. Amen.
2.11.97 MODLITWA O UFNOŚĆ

Mój Jezu, Boskie Miłosierdzie, brakowało mi zaufania do Ciebie i przez to doprowadziłam Twe Serce do rozpaczy. Teraz - w mojej nagości i z całą pokorą - proszę Cię o przebaczenie, żebyś Ty sam mógł w Swym Miłosierdziu i Nieskończonej Dobroci odnowić moją zdeformowaną i zranioną duszę: zdeformowaną i zranioną przez działania świata wobec mnie i przez ich słowa.
4.09.87 MODLITWA GDY SIĘ WAHAMY

Ojcze, weź mnie w Swe Ramiona, pozwól mi spoczywać przy Tobie. Uświęć mnie, Ojcze, kiedy mnie przyjmujesz. Wybacz mi grzechy, jak ja wybaczyłam innym. Chwała niech będzie Bogu, Mojemu Ojcu. Błogosławię Cię. Amen.
MODLITWY O MÓJ POWRÓT (3)


19.05.87 MODLITWA O POWRÓT MIŁOŚCI

O, Ojcze Niebieski, Ojcze Miłości, powróć do nas, aby wyzwolić nas od zła. Ojcze, kochaj nas i pozwól nam przebywać w Twojej Światłości. Uczyń, czego pragnie Twoje Serce, niech Twoje Imię będzie uwielbione. Amen.10.10.88 MODLITWA O MÓJ POWRÓT

Przyjdź, Panie! Powróć do nas. Posłuchaj naszych bolesnych wezwań na tej pustyni, odczuj nasze pragnienie i niech Twoje Miłosierdzie będzie nad nami. Powróć do nas, przyjdź i zmaż wszelką niegodziwość, zastępując ją Miłością. Amen.4.03.91 MODLITWA O POWRÓT MIŁOŚCI

Ojcze, chociaż noc okrywa jeszcze tę ziemię, wiem, że Jahwe, który jest nade mną i widzi Swoje dzieci w ciemnościach, zmiłuje się nad nimi. Z Mocą i Chwałą zstąpi przemienić tę złowrogą noc w jaśniejący dzień. Napełni nas Pokój i Miłość, a nasze dusze będą przesycone Jego Światłością. Ja Jestem będzie na drodze powrotu Ja Jestem powróci, Ja Jestem będzie z nami. Chwała Najwyższemu! Amen.
MODLITWY O ODWAGE (2)


2.06.87 MODLITWA O ODWAGE

O, Ojcze, pozostań ze mną aż do końca. Jestem słaba, daj mi Swoją Moc, abym Cię wychwalała. Amen.5.11.87 MODLITWA VASSULI O ODWAGĘ

Ojcze Sprawiedliwy, nie mogę zaprzeczyć, że się lękam. Pomóż mi. Daj mi Twą Siłę, pozwól mi wzrastać w Twym Świetle, w Tobie. Nie opuszczaj mnie! Jeśli taka jest Twoja Wola, uczyń mnie godną tego, byś mógł się mną posłużyć i abym mogła uczestniczyć w wypełnieniu Twoich pragnień. Proszę Twoje Miłosierdzie o przebaczenie mi słabości i braków. Uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie. Amen.
MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE (3)


10.01.88 MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Ojcze Sprawiedliwy, chciałabym pełnić Twoją Świętą Wolę, chciałabym postępować naprzód i przypodobać się Twemu tak Czułemu Sercu; zastąpić moją miłością ciernie, które masz jeszcze w Sobie. Amen.MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Amen
3.04.96 MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA DLA TYCH KTÓRZY ZNIEWAŻALI NIEPOKALANE SERCE MARYI

Moje serce jest gotowe, Panie nauczyć się kochać i oddawać cześć Tabernakulum, które nosiło Twe Najświętsze Serce. To prawda, że już w łonie matki zagubiłem się, od narodzenia trwałem w błędzie. Jak Ezaw oddaliłem się od mojej Matki, by podążać za moimi sprawami i realizować je, dręcząc innych. Chciałem posługiwać się moją własną siłą. Nienawidziłem mego brata, który niepokoił moje serce, bo zastanawiał się, jak podobać się Sercu naszej Matki, jak pozostać blisko Niej, i otrzymywał łaski w obfitości. Nie byłem podobny do Jakuba ani do jego potomstwa. Panie, moje serce gotowe jest się uczyć i kochać ze czcią Świątynię Najświętszej Świątyni, aby już żadne oszustwo nie opanowało więcej mego zawsze nieżyczliwego ducha, który jak Kain dręczył swego brata po to, by wreszcie go zabić. Chcę powstrzymać się od prześladowania tych, którzy należą do Jej Niepokalanego Serca. Chcę raczej zwrócić się ku Dziewicy dziewic i stać się nowym małym Jakubem, aby Ona w Swej życzliwości wylała na mnie obfite łaski ze Swego Dziewiczego i Niepokalanego Serca. Wtedy moja dusza, należąc już do Niej, będzie cieszyć się Jej bogactwami, które uczynią z mego serca piękną ozdobę Pięknej Ozdoby. Niech moje serce, Panie, pragnie i dąży do tego, by spoglądać na Twoje Sanktuarium, by ujrzeć Twoją Moc i Władzę; niech patrzy na Skarb Sanktuarium i niech czerpie z niego jak najobficiej. Nie pozwól już więcej mojej duszy, Panie, zstępować w dół, na ziemię, jak Kain lub Ezaw, lecz wznieś moją duszę do Jej Najświętszego Serca, aby i ona, jak Jakub, stała się dziedzicem niebieskich błogosławieństw.
MODLITWY OFIAROWANIA SIĘ BOGU (9)


5.10.87 MODLITWA O OFIARĘ MIŁOŚCI

Panie, pozwól mi być Twoją ofiarą, ofiarą Twojej gorącej Miłości. Pragnę Cię uwielbiać, Ciebie i tylko Ciebie, rozpostarta na Twoim Krzyżu z Tobą, nigdy nie patrząc ani na lewo, ani na prawo. Pragnę zaspokoić Twoje pragnienie zdobywając dla Ciebie dusze. Stanę się ofiarą Twojej Miłości. Kocham Cię.25.01.88 MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ BOGU

Ojcze, o Abba! Ofiaruję Ci moją wolę, ofiaruję Ci moje życie, oddaję siebie. Ojcze Sprawiedliwy, jeśli taka jest Twoja Wola, uczyń mnie godną, abyś mógł się mną w pełni posługiwać. Uczyń mnie ofiarą Twoich płomiennych pragnień. Uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Amen.30.07.89 MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Panie, weź moją duszę, weź mój umysł. Mój Panie Jezu, weź moje serce, wszystko należy do Ciebie. Twoja Miłość lepsza jest niż samo życie. W Tobie pokładam moją nadzieję. Amen.28.09.90 i 17.09.92 MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła mnie nigdy odłączyć od Ciebie. Przyrzekam pozostać Ci wierną. To moje uroczyste ślubowanie. Pomóż mi pozostać wierną temu ślubowi na wieki wieków. Amen.
1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna