Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu”Pobieranie 165.12 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar165.12 Kb.
1   2   3   4

18.12.90 MODLITWA ODDANIA SIĘ BOGU

Ojcze, weź wszystko, co posiadam. Amen.18.06.92 MODLITWA BŁAGALNA Z OFIAROWANIEM SIĘ

Jezu, bądź moją Pomocą, bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie mój stół jest pusty, bez Ciebie jestem pokonana. Bądź moim Natchnieniem i napełnij mnie, bądź moim Schronieniem i moją Siłą. Kocham Cię i moja wola należy do Ciebie. Niech tak się stanie. Amen.17.12.92 MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

Ojcze, poświęcam się ciałem i duszą na Twoją służbę, aby Twoje Oczy i Twoje Serce nigdy mnie nie opuściły. Wznieś we mnie Twój Królewski Tron i wydawaj mi rozkazy. Spraw, abym postępowała w czystości serca dla wypełnienia wszystkiego, co mi dałeś. Amen.
2.02.93 MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Będę uwielbiać mego Pana i moja dusza będzie żyła jedynie dla Niego i tylko Jemu samemu będę służyć. Moje wargi będą śpiewać tylko dla Niego, a moje serce tylko na Niego samego będzie zważać i odtąd moje serce będzie biło tylko dla Niego. Amen.10.07.94 MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Panie Niebios, uświęć moją duszę, Twoje mieszkanie, abyś Ty, mój Król, został uwielbiony. Ukoronuj moją duszę świętością, abym przez Twoje Przebóstwienie mogła odziedziczyć Twoje Królestwo i Chwałę. Obiecuję oddać moje życie za moich braci i za moje siostry i stać się częścią Twojego Planu Zbawienia. Stworzycielu, należę do Ciebie. Jezu Chryste, należę do Ciebie. Duchu Święty, należę do ciebie. Amen.
MODLITWY DZIĘKCZYNNE (14)


12.01.88 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Dziękuję Ci, Panie za miłość, którą mnie ogarniasz, za cierpliwość, dobroć i współczucie, jakie okazujesz mej duszy. Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Amen.27.01.89 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Niech Pan będzie uwielbiony za to, że spojrzał na Nędzę i podniósł mnie. Niech będzie uwielbiony Pan za wskrzeszenie mnie z martwych. Chwała niech będzie Bogu za to, że zstąpił i pochylił się nad nami, aby wybawić nas od zła. Niech będzie błogosławiony Pan za współczucie, które ma dla Swoich dzieci. Amen.29.01.90 MODLITWA BŁAGALNO - DZIĘKCZYNNA

Panie, mój Boże, wznieś moją duszę ponad te ciemności do Twego Światła. Ogarnij moją duszę Twym Najświętszym Sercem. Nakarm moją duszę Twym Słowem. Namaść moją duszę Twoim Świętym Imieniem. Przygotuj moją duszę, by słuchała Twej wypowiedzi, tchnij Swoją słodką wonność na moją duszę i ożywiaj ją. Doprowadź do zachwytu moją duszę, aby zachwyciła Duszę Twoją. Ojcze, upiększ mnie, Twoje dziecko wylewając na mnie Swoją czystą mirrę. Wprowadziłeś mnie do Swego Niebieskiego Dworu, gdzie siedzą wszyscy Wybrani, pokazałeś mnie wokoło Swoim aniołom. Ach! Czego jeszcze może żądać moja dusza? Twój Duch obdarzył mnie życiem i Ty, który jesteś żyjącym Chlebem, przywróciłeś mi życie. Dałeś mi do picia Swoją Krew, abym mogła mieć wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie i na zawsze zachować życie. Chwała niech będzie Najwyższemu! Chwała niech będzie Świętemu Świętych! Uwielbiony niech będzie nasz Pan! Błogosławiony niech będzie nasz Pan, bo Jego Miłosierdzie i Jego Miłość rozciąga się na zawsze z pokolenia na pokolenie. Amen.24.09.90 MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu, Ty mnie ocaliłeś, bądź błogosławiony. Jezu, Ty, który mnie nakarmiłeś, bądź błogosławiony. Jezu, kocham Cię, naucz mnie kochać Cię bardziej. Amen.18.05.93 MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu, moja Światłości, Jezu, mój Przewodniku, kocham Cię, bo wskazałeś mi Drogę. Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu, Ty, który szepczesz mi do ucha rady, mądrość i pociechę, kocham Cię, bo pozwoliłeś moim oczom przejrzeć, a moim uszom usłyszeć. Uwielbiam Cię, bo mnie wskrzesiłeś i stałeś się, o Słodka Niebieska Manno, moim codziennym Chlebem. Pocieszyłeś moją duszę smutną i godną litości. Ty troszczysz się o mnie na tej pustyni i Ty zwracasz uwagę na moje potrzeby. Ty wzniecasz huczący płomień Twoich Darów nad całą ludzkością, na Chwałę Najświętszej Trójcy. Daj nam wszystkim łaskę oddania siebie, abyśmy się stali posłuszni Twoim postanowieniom i aby Twoje Prawo stało się naszą rozkoszą. Amen.30.09.93 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Panie, Najświętszy i Najwierniejszy, Twoje zdrowe Pouczenia dały mi Światłość. Ty jesteś Światłością świata. Synu Najwyższego, Ty mnie wychowywałeś wraz z potomstwem Wybranych, bez żadnej mojej zasługi. Niech Twoje Imię będzie błogosławione! Najświętszy, bądź Panem mojego życia, abym osiągnęła doskonałość, która Ci się podoba. Panuj nade mną, króluj we mnie i wznieś we mnie Twoje Królestwo, aby moja dusza stała się doskonałym mieszkaniem Twojej Boskości i Twojej Świętości. Amen.8.12.91 MODLITWA PRZED SPOCZYNKIEM

Jezu, odpocznij we mnie, a ja w Tobie. zjednoczeni, złączeni razem. Amen.


28.12.93 HYMN ŚWIĘTYCH

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!" Królu od początku, któż jest jak Ty? Tylko Ty jesteś Święty. A teraz pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni - pierwszymi. Objawiłeś się tym, którzy Cię nie szukali. Ukazałeś Twój Tron tym, którzy nigdy nie czcili Twojego Imienia. To właśnie oni przychodzą teraz Cię czcić i oddawać Ci chwałę. Z Ust Twojego Ducha nauczyli się wypowiadać Ci uwielbienia. To oni pozostaną Ci wierni. Ty zaś, który jesteś Barankiem i siedzisz na Tronie, będziesz ich Pasterzem i zaprowadzisz ich do źródeł wody żywej. Oni zostali ocaleni, aby być pierwocinami dla Ciebie - naszego Boga i dla Ciebie - Baranka.28.04.95 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Chwała niech będzie Bogu! Dziękuję Ci z całego serca. Dziękuję. Ożywiłeś mnie i dałeś mi serce z ciała, moje ciało na nowo rozkwitło. Wybrałeś mnie i podniosłeś, abym cieszyła się Twoją łaską. Pozwoliłeś mi żyć w Twoim Domu przez wszystkie dni mego życia. Niech będzie błogosławiony Bóg, który pozwala mi cieszyć się w każdym czasie Swą słodyczą, Czułością i Swymi Łaskami. Słowo Boga jest życiem. Naucz mój język ogłaszać Twoją dobroć i uwielbiać Twoje Święte Imię teraz i na wieki. Amen.29.05.95 MODLITWA DZIĘKCZYNNA

O Ty, który słuchasz moich modlitw, niech będzie błogosławione Twoje Imię! Bądź błogosławiony, mój Panie, Ty, który wydobyłeś moją duszę z otchłani. Z wysokości spojrzałeś na mnie i doświadczyłeś moją duszę Niech będzie błogosławiona Twoja życzliwość, która przyciągnęła mnie do Twego Serca, aby mnie ocalić i uwolnić. Boże, Ty jesteś moim zbawieniem, moim bogactwem, moim wzrokiem i moim życiem. Ty, który co dnia zachwycasz moją duszę i cieszysz moje serce Swoją Obecnością, pozwól mi dzięki Twej Obecności osiągnąć: pokój, doskonałość, miłość i ducha przebaczenia. Niech każde włókno mojego serca głosi z miłością Twą Chwałę. Amen.17.07.96 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Składam dziękczynienie i uwielbiam Pana budzącego bojaźń, tak cudownie potężnego! Patrzcie! Ten, który zsyła Swe promienie oślepiające mi oczy, nie jest nikim innym jak moim Ojcem! O, Promienna Ozdobo Niebios! Wielkość Twego Imienia uwolniła mnie i skłaniając lekko moje ucho, otrzymałam Słowo z Twoich Ust. A teraz śpiewam z radości dla Boga, mojego Ojca! Wołam zwycięsko dla Pomazańca, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela! Mój Przyobiecany, o najwyższa Radości! Kocham Cię za uczynienie ze mnie Twej przyjaciółki. A teraz wzywam z całego mojego serca: Amen! Spala mnie gorliwość w ogłaszaniu i zapowiadaniu Twej Wiernej Miłości! Czynić chcę Twoją wolę i przyprowadzić jak największą liczbę do jedności z Twoją Jednością, aby i oni byli napełnieni absolutną pełnią Waszej Trynitarnej Świętości. Amen.


27.11.96 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O ODNOWIENIE STWORZENIA

Słowo Twoje, mój Boże, podniosło mnie, aby wyśpiewać dla mnie i dla wszystkich moich braci i sióstr ten Nowy Kantyk Miłosny. Moje kości niszczały, a moje serce było wyjałowione i stało się wyschłą krainą. Ogarnęło mnie zniszczenie, w mojej całkowitej nieświadomości byłam pusta i zagłodzona, odczuwałam niedostatek, bo posiadałam wszystko prócz Dobroci. Cudzie Miłości, Ty przyszedłeś w mojej nocy. Przyszedłeś do tej, która przestała istnieć, aby mnie napełnić tchnieniem Twych Ust i poprowadzić mnie do Siebie. A teraz mogę powiedzieć: zostałam wzniesiona na Dziedzińce mojego Ojca i moje ciało ożyło i przez cały dzień moje serce wzdycha i tęskni za moim Bogiem Trzykroć Świętym. Boże, mój Zbawco, Ty wiesz, że nie jestem godna chodzić po Twoich Świętych Dziedzińcach, lecz kocham Twój Dom. Kocham Dom, w którym Ty żyjesz. Nie jestem godna chodzić wokół Twego Tronu ani kontemplować do woli Twego Oblicza. Panie, niech Twoje stworzenia otrzymają na uczcie Twe Bogactwa. Daj im pić ze Źródeł, daj im jeść obfitą Mannę. Ty, mój Panie, jesteś Źródłem Życia. Ty, mój Panie, jesteś Drzewem Życia. Przyjdź więc, przyjdź do naszej ciemności, przyjdź ze Swoim Światłem, abyśmy Je ujrzeli. Panie, mój Boże, posłuchaj mnie i stań u mego boku. Przyjdź odnowić Twe stworzenie, aby już nic więcej nie mogło nami wstrząsnąć! Chwała Bogu, Bogu Chwalebnemu! Daję Ci moje życie. Amen.13.08.97 MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Mój Panie, Ty sprawiłeś, że spłynęły na mnie potoki błogosławieństw i dzięki nim moja dusza odnalazła swą siedzibę: Dziedzińce Jahwe... Stamtąd udzielasz nam [darów] Swej Dobroci i tam trwają [przed Tobą] tysiące miriad anielskich. Mój Boże, Twoje Imię jest hymnem, który sprawia, że moja dusza raduje się na jego dźwięk i śpiewa w jego rytm. W mojej niewiedzy, Panie, nigdy mnie nie pozbawiaj Twego Światła... Amen.22.06.98 MODLITWA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ANIOŁÓW

Składamy Ci dziękczynienie, o Najświętsza i Najbardziej godna uwielbienia Trójco, Mądrości Wieczna! Przez niewysłowiony ogrom hojności zapewniłaś całemu światu Twoją Pieśń Nadziei i Miłości, napisaną po to, żeby doprowadziła wielu do zbawienia wiecznego. Przez wyjątkową łaskę wytyczyłaś wonną drogę słodkiego zapachu Twej woni i usiałaś ją szafirami, żeby każdy nią szedł i znalazł swój najpiękniejszy wypoczynek w wieczności. W Twej Boskiej woli znalazłaś lekarstwo dla uzdrowienia tego pokolenia. O, wiosno wszechświata, Trójco wszechmiła, całkowicie godna podziwu! Na nowo nawiedziłaś ziemię, żeby mówić szczerze do Twych dzieci, wylewając na nie wraz z potokami łask wiedzę o Tobie, namaszczoną i promienną. Ty, promienna Boskości, długo przed Swym [dziełem] stworzenia z wyprzedzeniem świętowałaś ten dzień, w którym - darząc szczególną łaską Twych umiłowanych - wezwiesz Swe stworzenie z najniższych nizin na najwyższe wyżyny. [Tak się stanie] w dniu zaślubin z Twoją Boskością, w którym - w tych dniach świątecznych - połączy Cię głęboka jedność z nimi, osadzonymi w Tobie jak królewski klejnot. Będziesz z nimi rozmawiać w głębi ich serc. W czułości Twego Serca przewidziałaś, że ten Boski związek będzie samą słodyczą. Będziesz bowiem spędzać Swój z czas z nimi, dzieląc ich życie - choć będą wciąż na ziemi - jak dzielisz Swoją Wspaniałość z Twoimi aniołami. Niech będzie uwielbiana i niech otrzymuje dziękczynienie godna czci Trójca za to, że nawodniła kobierce i wszędzie zesłała Swe Światło. Składamy Ci dziękczynienie, o Boże, kiedy opowiadamy o Twych cudach. Pozostawiłeś Swój Tron i odłożyłeś na bok królewską koronę, aby dosięgnąć ogromu ludzkiej kruchości i żeby upiększyć Swe stworzenie wylaniem Twej Boskiej miłości. Upojony miłością do nich udzieliłeś Swego Świętego Ducha. On ich przyciągnie do Twej weselnej komnaty i na Twe małżeńskie łoże, żeby połączyli się spontanicznie z Tobą. O Święta Trójco, Skarbie świętych i aniołów, kiedy Boska Miłość podniesie Twe stworzenie, zawoła ono do Ciebie: "Kyrie elejson, Kyrie elejson..." Ty zaś wyszepczesz do ich uszu: "Chociaż obejmowaliście nieczułość, znajdziecie duchowe ożywienie w Moim objęciu". Dawco Życia i Udzielający niewypowiedzianych darów! Ty w Swej czułości wezwałeś ubogich oraz bogatych, żeby się zgromadzili wokół Twego Królewskiego Stołu. Ofiarowałeś im królewską ucztę. Chwała Najwyższemu, Źródłu niewysłowionych radości! Źródło przywracające urodzajność ogrodom! Studnio Wody Żywej, Potoku miłości wiernej, wypływający z Twego Serca, Zakochany w ludzkości, Oblubieńcze Twego stworzenia! Uwielbiamy Cię i wychwalamy Twe Imię święte, trzykroć święte. Amen.
MODLITWA DLA ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH ORĘDZIA PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU (1)


17.09.92 MODLITWA DLA ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH ORĘDZIA PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU

Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie. Ślubuję Ci wierność. To moje uroczyste przyrzeczenie. Pomóż mi być wiernym temu ślubowi na wieki i na zawsze. Amen.
1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna