Młodzi w PaleontologiiPobieranie 19.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.29 Kb.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w II konferencji naukowej pt. ”Młodzi w Paleontologii”
13.03.2010

Instytut Paleobiologii PAN

ul. Twarda 51/55

Warszawa

(sala konferencyjna, VI piętro)
Organizatorzy:

Środowiskowe Studium Doktoranckie GEOBIOS przy Instytucie Paleobiologii 


Polskiej Akademii Nauk
Sponsorzy:

Instytut Paleobiologii PAN

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

PRECOPTIC Co.Plan konferencji:


8:30-9:00 rejestracja uczestników
9:00 uroczyste otwarcie
9:05-10:00 wykłady inauguracyjne:

Grzegorz Niedźwiedzki & Piotr Szrek: Tropy czworonogów z wczesnego eiflu Zachełmia (Góry Świętokrzyskie)

MIKOŁAJ ZAPALSKI: Oddziaływania międzygatunkowe - definicje w ekologii i ich aplikacja w paleoekologii


10:00-12:00 pierwsza sesja pt. „kręgowce kopalne” (gościnnie prowadzący G. Niedźwiedzki):

Justyna Słowiak: Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego ekosystemu

Robert Bronowicz: Paleoekologia fitozaurów z rodzaju Paleorhinus z Krasiejowa – dane na podstawie mikrostruktury kości

Katarzyna Anna Lech: Budowa i zmienność kości ramieniowej Cyclotosaurus intermedius Sulej & Majer z późnego triasu Polski (Krasiejów, Śląsk Opolski)

Krzysztof Książkiewicz: Zmiany ontogenetyczne w budowie obręczy kończyn Stagonolepis olenkae Sulej z późnego triasu Polski

Marlena Świło: Znaleziska szczątków rekinów ze stanowiska Lipie Śląskie

Piotr Skrzycki: Wielki ichtiozaur z oksfordu Morawicy

Mateusz Tałanda: Problemy współczesnej filogenetyki na przykładzie jaszczurek

Marcin Pałdyna: Ryby z warstw menilitowych (oligocen, rupel) Dobrej (Karpaty wschodnie)
12:00-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:50 druga sesja pt. „paleobotanika, stratygrafia i geochemia” (prowadzący Ł. Rakowicz)

Zuzanna Wawrzyniak: Tafonomia późnotriasowej flory z Lipia Śląskiego

Agata Jarzynka: Wstępne wyniki badań makroflorystycznych glinek grojeckich (jura środkowa)

Aleksandra Jurochnik: Przemiana szaty roślinnej Równiny Lubszy (Ziemia Lubuska) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia na podstawie wstępnych badań palinologicznych

Joanna Krupnik: Próba rekonstrukcji paleośrodowiska (jura dolna) z dwóch stanowisk w Górach Świętokrzyskich na podstawie analizy palinofacjalnej

Zofia Dubicka: Górny mastrycht niecki lubelskiej: stratygrafia i krzywa zmian poziomu morza na podstawie otwornic planktonicznych

Przemysław Gorzelak: Kopalne liliowce jako wskaźnik geochemii dawnych mórz – spojrzenie krytyczne


Mateusz Zieliński: Rekonstrukcja historii termalnej basenów Ahnet i Mouydir (południowa Algieria)
14:50-15:00 prezentacja firmy Precoptic (sponsor konferencji)
15:00-15:30 przerwa na poczęstunek + sesja posterowa:

Marta Bytniewska: Jaskinia Biśnik jako typowy przykład nory hieny jaskiniowej Crocuta crocuta spelaea

Paulina Górecka: Ichtiolity z wapienia muszlowego

Michał Loba & Maria Andruszkiewicz: Osteologia, osteohistologia i ontogeneza kości udowych Metoposaurus diagnosticus krasiejowensis Sulej z górnego triasu Śląska

Grzegorz Niedźwiedzki: Tropy siedzących dinozaurów – cenne źródło danych paleobiologicznych

Edwin Sieredziński: Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera) z trzeciorzędowych bursztynów

Aleksandra SkawinA: Co małż robi w osadzie? Zdjęcia rentgenowskie
15:30-17:40 trzecia sesja pt. „bezkręgowce kopalne” (prowadząca Z. Dubicka)

Dawid Mazurek: Pozycja taksonomiczna enigmatycznego rodzaju Mongolitubulus

Magdalena Łukowiak: Pierwsze wystąpienie żachw (Ascidiacea) w późnym eocenie południowo-wschodniej Australii

Dawid Surmik: Skamieniałości dewońskie z osadów fluwioglacjalnych kopalni piasku „Maczki-Bór” w Sosnowcu

Krystian Konieczyński: Jurajsko – kredowe liliowce Julianki

Rafał Lach: Skład taksonomiczny oraz uwagi na temat migracji liliowców (Crinoidea) keloweju Litwy

Dagmara Chmielarz: Struktura perydermy graptolitów (Graptoloidea) w świetle współczesnych badań

Kinga Modlińska: Nowe dane o ewolucji rabdozomów retiolitów na podstawie materiałów z Polski

Dagmara Żyła: Badania paleontologiczne jako metoda określania zasięgów geograficznych grup owadów
17:40-18:10 przerwa na poczęstunek + sesja posterowa
18:10-19:50 czwarta sesja pt. „paleoekologia i tafonomia” (prowadzący P. Gorzelak)

Adrian Kin: Zjawisko „chemosensoryki pierwotnej” u trylobitów z rodzaju Trimerocephalus

Łukasz Rakowicz: Epibionty warstw grzegorzowickich z dolnego dewonu Gór Świętokrzyskich

Michał Rakociński: Epibionty na późnofameńskich głowonogach z Gór Świętokrzyskich

Tomasz Borszcz: Analiza trendów w zapisie kopalnym koncentracji jeżowców

Przemysław Sztajner: Wpływ stanu zachowania na taksonomię kopalnych Anomalodesmata (małże)

Sylwia Machocka: Paleoekologia konkrecji hiatusowych z batonu Jury Polskiej
19:50-zakończenie konferencji i impreza

Pobieranie 19.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna