Młodzież akademicka a współczesna naukaPobieranie 33.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.42 Kb.

Młodzież akademicka a współczesna nauka


wrzesień 2003

Sekcja Ekonomiczna


 • BOBRYK ADAM Udział Polaków w reprywatyzacji własności na obszarach miejskich w procesie transformacji systemowej Republiki Litewskiej - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • ŁABĘDZKA EDYTA, WÓJTOWICZ MAGDALENA Zagospodarowanie turystyczne Gór Izerskich i możliwości jego rozwoju - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 • KUSTRA ARKADIUSZ Motywowanie w przedsiębiorstwach działających na zasadach kontrolingowej koncepcji zarządzania - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • BOGACZ PAWEŁ Model wykorzystania zasady memoriału w rozliczaniu kosztów prac poszukiwawczych w kopalniach KGHM “Polska Miedź” S.A - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • BOGACZ PAWEŁ Kierunki wykorzystania budżetów marketingowych w firmach początku łańcucha logistycznego na polskim rynku artykułów biurowych i szkolnych - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • KAPUSTA MARTA Nowoczesne sposoby zarządzania firmą przy wykorzystaniu narzędzia typu MRP – IFS Applications - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • ZATRYB MARTA, HARLOS DARIA Działania marketingowe sklepu z branży rolno-spożywczej - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • ŚCIANA ARTUR Perspektywy bankowości spółdzielczej po wejściu Polski do Unii Europejskiej - Politechnika Świętokrzyska

 • KASICKA ANNA, KOŁTON ALEKSANDRA Międzynarodowa rola wspólnej waluty euro - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 • KRUTYSZ EDYTA Rynek pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 • KOT ANNA, PODOLEC HUBERT, ZARZYCKI TOMASZ Możliwości podejmowania pracy przez absolwentów szkół wyższych - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • OWCZARCZYK ANNA, ŚWIRSKI JACEK Skutki istnienia szarej strefy w polskiej gospodarce - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • NAPIÓRKOWSKA HANNA, PRUS PIOTR, RATKOWSKA MAGDALENA Przedsiębiorcze postawy rolników - Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy

 • ARTEMIUK ANDRZEJ Konkurencyjność uprawy pszenicy i żyta - Akademia Rolnicza w Lublinie

 • KRAWCZYK PRZEMYSŁAW, MARCOLA MAGDALENA Zarządzanie jakością w polskim mleczarstwie - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • ŁUGOWSKI TOMASZ, ZAWADZKA AGNIESZKA, ŻEBROWSKA TERESA Zarządzanie zasobami ludzkimi w przemyśle mleczarskim - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • BATORSKI ANDRZEJ Zróżnicowanie regionalne gmin na przykładzie wybranych jednostek - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • MALIK KATARZYNA Zmiany cen jako dostosowanie do warunków działania przedsiębiorstwa i faz cyklu życia produktu - Akademia Podlaska w SiedcachSesja posterowa

 • PAWLAK IZABELA, ZAWOJSKI TOMASZ Działalność naukowo-dydaktyczna Koła Naukowego Studentów “Eurointeg” - Politechnika Wrocławska

 • GRABOWSKI CYPRIAN Zagadnienie wielowariantowości danych dla procesu pochłaniania monotonicznych funkcji logicznych w procesach zarządzania - Politechnika Częstochowska

 • ŚMIAŁKO MARTA, ZAJĄC MICHAŁ Bezrobocie ukryte w rolnictwie – próba diagnozy sytuacji - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • BIEŁUSZKA KRZYSZTOF, KACZMARZEWSKA MAGDALENA, ŁOZIŃSKI DANIEL Możliwości pozyskiwania środków z programu SAPARD przez rolników - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • WIDLARZ MAGDALENA, HOŁYSZ JAKUB Formy aktywnego spędzania wolnego czasu w gospodarstwach agroturystycznych współpracujących z Polsko-Słowackim Centrum Informacji Agroturystycznej - Akademia Rolnicza w Krakowie

 • MARCOLA SYLWIA, STAWICKI KRZYSZTOF Możliwości pozyskiwania środków z programu SAPARD przez gminy

Sekcja Humanistyczna


 • MAGDALENA GORCZYCA, ANNA WOLNIACZYK Idea klas integracyjnych w zjednoczonej Europie

 • KATARZYNA PERGOŁ, BERNADETA DANILUK Higiena, emisja głosu i dykcja jako podstawa prawidłowej wymowy

 • SYLWIA WIELGOSZ-CHOJNACKA, MARCIN SUCHODOLSKI Bariery w komunikowaniu się studentów z uszkodzonym słuchem

 • MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK, MARCIN NOWAK Możliwości wspomagania poznawania wiedzy

 • GRZEGORZ SOLARZ Rola komputerów we współczesnej edukacji

 • KATARZYNA NABER, MARTA KSIĘŻOPOLSKA Model oświaty XXI wieku

 • dr MAŁGORZATA GANCZARSKA Motywy działania studentów w kołach naukowych w dobie integracji z Unią Europejską

 • SŁAWOMIR MALISZEWSKI Instrumenty motywacyjne w pracy studenckich kół naukowych

 • dr BEATA ORŁOWSKA Studenci jako jeden z aspektów międzykulturowych na pograniczu polsko-niemieckim

 • ŁUKASZ CIEŚLIŃSKI, PIOTR ORLIK Organizacje studenckie w obliczu problemów związanych z integracją kulturową w Unii Europejskiej

 • MAŁGORZATA POLICZKIEWICZ, ANNA KORTYLA, KINGA GOSS Studenci w obliczu Unii Europejskiej

 • ANDRZEJ SUSZEK Zatrudnienie absolwentów studiów licencjackich kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Akademii Bydgoskiej w świetle ankiety

 • AGNIESZKA SZYMAŃSKA, IZABELA KIDA, LILIANA MASŁOWSKA, JADWIGA KURCAB Polacy i ich ojczyzna w oczach niemieckich sąsiadów

 • ELENA MAŁACHOWA, SWIETŁANA MARACZEWSKAJA Białoruś na granicy z Europą: problem izolowania informacyjnego

 • ANNA IGNATOWICZ Białoruskie organizacje pozarządowe wobec wyzwań XXI wieku - europejskość przedmiotem zainteresowań

 • BARBARA LASKOWSKA Kobieta we współczesnej Polsce

 • OLGA ZAGŁOBA Sytuacja kobiet w świetle ustawodawstwa unijnego

 • JOANNA NALEPKA, MARZENA ZAJĄC Sztuka bywa grą, często grą – zabawą

 • mgr RENATA MISZCZUK Tendencje współczesnej przestępczości nieletnich oraz jej zapobieganie

 • mgr inż. arch. FARID NASSERY Smoki w architekturze Krakowa

 • mgr SYLWIA ŻWAK Środkowoeuropejski kontekst polskiej kultury ludowej na przykładzie analizy wybranych wierzeń i wątków folklorystycznych

 • mgr KINGA CZERWIŃSKA Sztuka ludowa jako problem badawczy

 • mgr OLGA KASPEROVICH Exploring symbols of Belarusian wedding rituals and poetry

 • MARTA ZIEŃCZUK Atrakcyjność regionalnej twórczości w warunkach integracji z Unią Europejską

 • dr ALDONA CHLEWICKA Książka polska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

 • dr ADAM BOBRYK Polskojęzyczne media w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Ideologiczne założenia i faktyczna ich realizacja

 • BARTOSZ HOŁOMIEJ Działalność Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • KATARZYNA NABER, TOMASZ KRUPSKI Monastery na Podlasiu i Mazurach

 • ANNA WRÓBEL Powstanie i rozwój Bractwa Młodzieży Prawosławnej

 • ŁUKASZ GOLEC Mniejszość prawosławna i białoruska w Internecie na terenie Polski

 • ŻANNA SIEDUN Struktura dramatów Stanisława Wyspiańskiego o rodowodzie antycznym (“Achilleis”, “Powrót Odysa”)

 • dr JÓZEF SZOSTAKOWSKI Kult świętego Kazimierza w literaturze litewskiej

 • HELENA ŻMIŃKO Ekspresjonistyczna wizja świata w dramacie Tadeusza Micińskiego “W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu”

 • KATARZYNA BOREK, KATARZYNA CELIŃSKA Nowe elementy leksykalne i frazeologiczne we współczesnej polszczyźnie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej


Sesja posterowa


 • PREZENTACJESekcja Nauk Ścisłych


 • BUDNICKA MARYNA N-Odwrócone porfiryny i ich pochodne – Akademia Podlaska w Siedlcach

 • NOWACZYK JUSTYNA “Słodka medycyna” - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • RUDNICKA AGATA Woda równa się życie - Koło Naukowe Chemików Akademii Podlaskiej w Siedlcach

 • MAŚLANKIEWICZ PAWEŁ Wzrost monokryształów LiY1-xEuxF4 metodą Bridgmana-Stockbargera - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • BUJNAROWSKI G., KLUZA A.A., WITKOWSKI Z., GĄSIEWICZ K., DOROCIAK M., GODULA E., BIAŁOŃ B. Badanie skażenia środowiska naturalnego pierwiastkami promieniotwórczymi - Uniwersytet Opolski w Opolu

 • CZERNICKA ANNA, BAZAL ANETA Chemia czterech żywiołów - czyli kilka słów o tym jak zrobić interesujący pokaz chemiczny - Uniwersytet Opolski w Opolu

 • WIGLUSZ TOMASZ Korozja instalacji w środowisku zmineralizowanych wód geotermalnych - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • STEFANOWICZ MARCIN Implanty - możliwości w medycynie XXI wieku. Przekrój przez technologie i osiągnięcia w implantacji sztucznych narządów i urządzeń wspomagających - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • JONIEC ALICJA Ograniczenia na masę neutrin Majorany - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • BEDZYK MATEUSZ Lokalizacja otworów wiertniczych w aspekcie systemów pozyskiwania ciepła geotermalnego - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • RASSEM KATARZYNA Metodologia oceny wpływu wyselekcjonowanych czynników na kształtowanie się kosztów likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego

 • CHUDY MONIKA Przejście Merkurego przed tarczą Słońca - Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 • WIĘCEK IZABELA Co fale grawitacyjne mogą nam powiedzieć o procesach zachodzących we wnętrzu gwiazdy? - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • BEDNORZ MATEUSZ, BOBER ŁUKASZ Mikrosensory własności cieczy z wykorzystaniem akustycznych fal powierzchniowych - Politechnika Śląska w Gliwicach

 • PIESZALSKI SEBASTIAN Zastosowanie sieci neuronowych samoorganizujących się do prowadzenia odkryć w dużych bazach wiedzy

 • SZCZYPIŃSKI SZYMON Akceleratory liniowe, co dzięki nim chcemy odkryć i sprawdzić? - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • BOBER ŁUKASZ, BEDNORZ MATEUSZ Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy danych pomiarowych - Politechnika Śląska w Gliwicach

 • FRONCZEK MARIUSZ Wybrane aspekty systemów wyszukiwania informacji w sieci Internet- Akademia Podlaska w Siedlcach

 • ANTONIK DENIS Organization of interactivity of a web-site by means of the programming language perl - University State Yanka Kupala, Grodno

 • DANILUK ANDRZEJ, GAWINKOWSKI MIROSŁAW Rozproszone algorytmy ewolucyjne - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • LUBIEWSKI TOMASZ, MIKOŁAJCZYK MIKOŁAJ Komputerowe wspomaganie odczytu kodów usterek systemu sterowania silnika Zi - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

 • KRAFT MARCIN PSpice - symulator obwodów analogowych - PWSZ Piła

 • OSTASZEWSKI MAREK Metody wieloagentowe jako dziedzina rozproszonej sztucznej inteligencji - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • ZAJĄC KRZYSZTOF eGovernment - wizja czy rzeczywistość? - Akademia Podlaska w Siedlcach

 • GADALIŃSKI REMIGIUSZ Kierunki modernizacji systemów sterowania ruchem nośników podwodnych KRAB i MAGIS - Politechnika Szczecińska w Szczecinie

 • WARDACH MARCIN, STANKIEWICZ BARTŁOMIEJ, DĄBROWSKI MARIUSZ, RYDZYŃSKI PAWEŁ, TARATAJCIO MICHAŁ Niekonwencjonalne napędy do obiektów podwodnych i nawodnych - Politechnika Szczecińska w Szczecinie

 • SZYBKA MARIUSZ, TARASIUK WOJCIECH, KRUPICZ BAZYLI Problemy termoformowania elementów wyposażenia ciągnika - Politechnika Białostocka w Białymstoku

 • PACZKOWSKI WITOLD M., KUNSTMAN ANNA, SŁAWIŃSKA AGATA Optymalizacja linowego podwieszenia hali sportowo-widowiskowej - Politechnika Szczecińska w Szczecinie

 • PACZKOWSKI WITOLD M., ŁABAZIEWICZ MAGDALENA, STRUSIŃSKA AGNIESZKA, WARCHOŁ ANETA Polioptymalizacja sposobu docieplenia ściany zewnętrznej budynku jednorodzinnego - Politechnika Szczecińska w SzczecinieSekcja Przyrodnicza


 • MATEJCZUK GRZEGORZ Walory przyrodnicze i turystyczne Parku Narodowego “Jugyd va” (Subpolarny Ural) - Akademia Podlaska, Siedlce

 • KAPUŚCIŃSKI PRZEMYSŁAW Wielkie zapory Szwajcarii - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • STACHOWICZ MICHAŁ Nowe źródło energii - Politechnika Śląska, Gliwice

 • KLUKA KATARZYNA Nowe odkrycia paleontologiczne form pośrednich gadów i ptaków - Politechnika Śląska, Gliwice

 • CZMIELEWSKA KATARZYNA Prace wykopaliskowe w Krasiejowie i analiza uzyskanych materiałów - Uniwersytet Opolski, Opole

 • DEREŃ JOLANTA Badania fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) wybranych przyrodniczo cennych regionów Polski - Uniwersytet Opolski, Opole

 • URBANEK AGATA Skład gatunkowy ofiar płomykówki Tyto alba z wybranych stanowisk w okolicy Siedlec - Akademia Podlaska, Siedlce

 • TYL KATARZYNA, TOKARSKA WIOLETA Zawartość azotu w makrofitach i osadach dennych Jeziora Czerniakowskiego - Akademia Podlaska, Siedlce

 • NAHURSKA ANNA, SAWICKA JOANNA Ocena sanitarna prób wody pochodzącej z jeziora Rusałka - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

 • MIELNIK AGNIESZKA, KUZEMCZAK ANNA Wstępna charakterystyka warunków wodnych jeziora Chłop i jego terenów sąsiednich - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • WAJS EWA Systemy regulacji Wełtawy - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • ROBAKOWSKA-HYŻOREK DAGMARA Ocena tolerancyjności na toksyczne działanie jonów glinu wybranych gatunków i odmian roślin uprawnych - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • MANIUKIEWICZ PATRYCJA, NOWOSAD KAMILA Analiza pyłku wybranych gatunków z rodzaju Lupinus - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • HUS TOMASZ Metody rekultywacji gleb zasolonych - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • SYKAŁA ELŻBIETA Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania pH wierzchnich poziomów gleb w centralnej części Gór Świętokrzyskich - Akademia Świętokrzyska, Kielce

 • JUSZCZAK SEBASTIAN Porównanie metody TDR i suszarkowo-wagowej do określenia uwilgotnienia gleb w dolinie Odry w okresie IV-IX 2002 - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • HUKOWSKA BEATA, NIEDŹWIEDZKA PAULINA Zdolność pochłaniania komórek PMN u królików eksperymentalnie zakażonych dwoma szczepami wirusa VHD (viral haemorrhagic disease) - Uniwersytet Szczeciński - Szczecin

 • HORBOWIEC ELŻBIETA Koń do terapii - Akademia Podlaska, Siedlce

 • Kowalska Karolina Badanie behawioru i warunków odchowu prosiąt przy porodach nadzorowanych i nienadzorowanych - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • ADAMSKI MACIEJ Problematyka wycieleń i odchowu cieląt bydła ras mięsnych i ich mieszańców z rasami czb i cb w warunkach ekstensywnych - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • WÓJCZAK MACIEJ, ŻUREK KRZYSZTOF Analiza efektywności produkcji brojlerów kurzych i indyków rzeźnych na Dolnym Śląsku w zależności od systemu żywienia i uwarunkowań rynkowych - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • KORNACKI JAKUB Chów strusi (Struthio camelus) w Polsce - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • HORBOWIEC ELŻBIETA, SŁOMKA KATARZYNA Ekonomiczno-zootechniczne uwarunkowania produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych - Akademia Podlaska, Siedlce

 • DUDEK JOANNA, HADAŁA MICHAŁ, BIEGANOWSKI KRZYSZTOF Wady postawy i boczne skrzywienia kręgosłupa w populacji dzieci klas szóstych Szkół Podstawowych na terenie miasta Rzeszowa - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 • DUDEK JOANNA, HADAŁA MICHAŁ, BIEGANOWSKI KRZYSZTOF Rola toksyny botulinowej w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem w opiniach rodziców - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 • ŁUCZYŃSKI JAROSŁAW Wpływ podróży na rozwój kartografii żeglarskiej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej - Uniwersytet Toruński, Toruń

Sesja posterowa


 • AUGUSTYN ŁUKASZ Edaficzne uwarunkowania występowania szafrana spiskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym - Akademia Rolnicza, Kraków

 • URBANEK AGATA, TELEON MARTA, BUCZYŃSKA LIDIA Struktura przestrzenna wybranych gatunków roślin na stałych powierzchniach badawczych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego - Akademia Podlaska, Siedlce

 • ŁĄGIEWKA AGATA Parch Spilocaea pyracanthae (Otth) v. Arx ognika szkarłatnego (Pyracantha coccinea L.) - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • STAŃCZYK SEBASTIAN Botritis cinerea Pers. jako przyczyna zamierania pelargonii uprawianej pod osłonami - Akademia Rolnicza, Wrocław

 • WOJCIECHOWSKA KATARZYNA, FLORJANOWICZ JUSTYNA, NORKIEWICZ AGATA, KULA ALEKSANDRA, SZEWC AGNIESZKA Analiza wskaźników użytkowych 4 dzicielskich stad indyków linii BIG-6 - Akademia Rolnicza, Wrocław

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna