Młodzież akademicka w procesie innowacji” Nauki EkonomicznePobieranie 29.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.82 Kb.
X Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Młodzież akademicka w procesie innowacji”

12-13 września 2011 r.
Wydawnictwo pokonferencyjne
Młodzież akademicka w procesie innowacji”

Nauki Ekonomiczne

Redakcja: dr inż. Ryszard Jabłonka, mgr Maryla Karczewska-Czapska

Recenzent : prof. nzw. dr hab. Barbara Gąsiorowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ISBN 978-83-7051-635-2


Alicja Niebrzegowska - Sztuka podejmowania decyzji przywódczych

Małgorzata Lech - Tworzenie i kierowanie zespołem

Monika Skrzyńska - Kreatywny pracownik źródłem innowacyjności w organizacji

Justyna Balińska, Justyna Horbowicz - Mentoring jako przykład innowacyjnej formy samodoskonalenia młodzieży akademickiej

Monika Michalak, Małgorzata Ługowska - Franczyza jako element logistyki dystrybucji

Magdalena Sulej, Tomasz Drygiel - Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw logistycznych

Beata Słowiak - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Anna Szaniawska - Webquest jako innowacyjna metoda kształcenia młodzieży akademickiej

Monika Pecyna, Anna Pecyna - Product placement jako kokieteryjna metoda komunikacji z konsumentem

Katarzyna Telakowiec, Klaudia Omelaniuk - Rola i znaczenie transportu kolejowego w Polsce


Tomasz Drygiel, Paula Hołubiec - Zróżnicowanie wyników ekonomicznych transportu kolejowego w Polsce

Łukasz Żabski - Estymacja modelu kwartalnej sprzedaży węgla opałowego w latach 1999-2009

Kamil Joński - System szkolnictwa wyższego w Polsce a zapotrzebowanie rynku pracy

Małgorzata Ługowska, Monika Michalak - Kreowanie pozytywnego wizerunku miast i regionów


na przykładzie powiatu siedleckiego

Jowita Misiejuk, Magdalena Us, Konrad Oksiuta - Wykorzystanie środków unijnych w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Biała Podlaska

Martyna Anna Skorupka, Justyna Natowska - Studenci Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jako potencjał rozwojowy obszarów wiejskich

Justyna Predel, Amelia Szymańska - Działalność agroturystyczna szansą na zmiany struktury zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

Magdalena Us, Jowita Misiejuk, Konrad Oksiuta -Charakterystyka walorów turystycznych gminy Terespol

Magdalena Lemieszek, Aneta Długołęcka - Działalność agroturystyczna w gospodarstwach rolnych

Aleksandra Sowińska - Rolnictwo województwa dolnośląskiego

Rafał Jasiński, Katarzyna Zduniewicz, Jan Turowski - Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych

Dariusz Gołaszewski, Grzegorz Burski, Krzysztof Kapela -Analiza wykorzystania maszyn rolniczych
w wybranym gospodarstwie rolnym

Anna Han, Ewa Krasnodębska - Ocena zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych poddanych zwiększeniu mocy silnika

Radosław Odachowski, Michał Waranica - Ocena ekonomiczna uprawy kukurydzy na ziarno

Nauki Humanistyczne

Redakcja: dr Adam Bobryk, mgr Ewelina Obrępalska

Recenzent: prof. nzw. dr hab. Iwona Kabzińska

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ISBN 978-83-7051-634-5


- Robert Bigos - O regionalizmach Krosna i okolic słów kilka

- Magdalena Boczkowska,Ewelina Tymoszuk - Student w procesie innowacji - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS

- Magdalena Bregier, Dorota Dobrowolska - Klony w teatrze czyli „Egzemplarz” Caryl Churchill
- Agnieszka Danilkiewicz - Doskonalenie zawodowe młodzieży akademickiej

- Ida Gąsiorowska,Natalia Lisowska -Aspekty moralne i etyczne klonowania ludzi na podstawie powieści Kazuo Ishiguro „Nie opuszczaj mnie”

- Magdalena Gil - Portret idealnego nauczyciela w opinii uczniów gimnazjum

- Anna Grabinska-Szczęśniak - Zapomniana symbolika śląskich obrzędów weselnych

- Katarzyna Granat, Angelika Cyran - Relacje studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z rodzicami

- Natalia Litwiniuk - Erasmus - europejskie doświadczenie

- Justyna Migdał - Rewolucja impresjonistyczna w malarstwie

- Ewelina Obrępalska - Zniszczenia chemiczne papieru - innowacje w ratowaniu zbiorów

- Anna Przybycień, Barbara Bugzel, Grzegorz Gajewski -Stres podczas sesji egzaminacyjnej u studentów

- Barbara Skrętowicz - Dokument XXI wieku

- Magdalena Skuza - Wolontariat Wincentyński w Ignacowie

- Łukasz Święcicki - Bezpieczeństwo polityczne - geneza, struktura, perspektywy

- Leszek Tyrna - Współczesne procesy globalizacyjne jako źródło szans i zagrożeń

- Irena Żukowska - O gimnastyce mózgu metodą Dennisona

- Анна Дубровская - Организация процесса формирования нравственной культуры студентов педагогического вуза

- Виктор В. Кириенко - Базовые и инструментальные ценности молодежи Гомельской области (на основе данных социологического исследования)

- Ирина Мирчук - Формирование гражданской позиции украинской молодежи в современном обществе

- Александра Проць - Правовое сознание молодежи в Украине

- Алексей Сковиков - Институты гражданского общества в обеспечении национальной безопасности: украинский контекст

- Светлана Щудло - Проблемы подготовки учителя в системе высшего образования Украины


Nauki Przyrodnicze i Ścisłe

Redakcja: dr Agnieszka Prusińska, dr inż. Jacek Sosnowski

Recenzent: prof. nzw. dr hab. Grażyna Ciepiela

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ISBN 978-83-7051-636-9Nauki Przyrodnicze

Red. dr inż. Jacek Sosnowski


- Angelina Pietrulewicz - Zużyte opony samochodowe a ochrona środowiska (Projekt procesu zintegrowanej utylizacji zużytych opon samochodowych)

- Elżbieta Kasprzak, Magdalena Maślak, Anna Runkiewicz, Agnieszka Ożóg, Aleksandra Gogół Identyfikacja genu odporności na rdzę brunatną Lr19 w wybranych odmianach pszenżyta za pomocą markerów STS

- Maciej Cmoch, Przemysław Obłoza, Michał Dziedzic, Marcin Stępień, Tomasz Nowacki, Sonia Sebkova, Martyna Pasik, Ireneusz Kaługa - Sowy Siedlec

- Natalia Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Katarzyna Pałczyńska, Magdalena Szornak, Sara Paraszczuk - Kompleksowa ocena stanu zdrowia słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Halyna Tkachenko, Natalia Kurhalyuk, Magdalena Szornak, Katarzyna Pałczyńska, Paulina Zantow - Parametry adaptacyjnych możliwości dzieci różnego wieku z terenów Pomorza

- Magdalena Chromińska - Miscanthus - roślina energetyczna

- Martyna Anna Skorupka- Rola makro- i mikroelementów w organizmie drobiu

- Marta Bilczewska, Aleksandra Cybulska - Wpływ żerowania mszycy czeremchowo-zbożowej na aktywność dekarboksylazy lizyny w siewkach pszenżyta ozimego

- Ewelina Sadowska - Tanoreksja w szkołach

- Dariusz Trojanowski, Magdalena Rosiewicz -Ocena wysokości i jakości plonu ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach Polski i Wielkiej Brytanii

- Sławomir Długoszowski, Małgorzata Ziołek - Plonowanie i wartości parametrów wypiekowych Triticum spelta pod wpływem zastosowanego nawożenia

- Mateusz Stoszko - Poszukiwanie markerów molekularnych dla genów restorerowych u buraka cukrowego (poster)

- Paweł Radzikowski - Flora leśnych ekosystemów wyspowych w południowej części powiatu siedleckiego
Nauki Ścisłe

Red. dr Agnieszka Prusińska- Jowita Antoniuk - Prawdopodobieństwo w życiu codziennym

- Robert Baca - Modelowanie i prognoza wariancji za pomocą modelu GARCH i z wykorzystaniem wykładniczo ważonej średniej ruchomej

- Jakub Gromadzki - Pierwiastki urojone – historia odkryć i pomyłek

- Izabela Jurkowska, Monika Kosiorek - Fraktale - niezwykłe geometrie w otaczającym nas świecie

- Kamil Łaciński, Elwira Borawska, Grzegorz Klesza, Łukasz Wieleszczyk - Mechanizmy transportu energii w żarówce

- Anna Światłowska - Otrzymywanie związków organicznych poprzez katalityczną pirolizę celulozy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna