Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona10/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Use menu to 
 enable or
  disable
transmitter

Po jego włączeniu nie jest możliwe np. uaktualnianie położenia przez telefon (patrz Menu 10-64) ani nawiązywanie połączenia. Pozwala to: 

 • "zablokować" telefon do czasu jego ponownego włączenia (np. obserwować parametry sieci, ale nie być dostępnym dla innych - jeżeli ktoś zadzwoni w tym czasie do Ciebie, sieć zachowa się tak, jakby Twój telefon był poza jej zasięgiem)

 • szybko przypomnieć sobie numer telefoniczny wpisany do książki telefonicznej (jest zapisany np. na kartce, ale nie pamiętasz, kto Ci go dał): wystarczy zadzwonić, a telefon w czasie wybierania numeru wyświetli nazwę; będziesz ją mógł(mogła) później znaleźć na liście ostatnio wybieranych numerów)

Test NIE DZIAŁA POPRAWNIE w Nokii 3210 i 7110 (można zmieniać jego ustawienie, ale nie daje to rezultatów jak opisane wyżej).

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak Menu 10-23.

Menu 10-46

BAND CLASS a
CS SUBSTATE
EM STATEnnn
TX POWER DB

Menu 10-48
W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-7.

Menu 10-51


Informacje o karcie SIM

aaa bbb ccc 
 dddddddd
 e f  gg hh
  i   jjjj
VSel Bau SAl
SCond  CStop
PIN12  PUK12
 ATR  FE/PE
 • aa - wybór napięcia zasilającego kartę SIM (3, 3/5 albo 5)

 • bbb - współczynnik podziału określający prędkość komunikacji telefonu z kartą SIM (372, 64, 32 albo 0) zapisany w ATR (sekwencji wysyłanej przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset). Jeżeli podzielisz częstotliwość zegara (maksymalnie 3,25 MHz = 3 250 000 Hz) przez niego, uzyskasz prędkość transmisji (np. 3 250 000 Hz / 372 = 8736,5 bodów)

 • ccc - informacja, czy możliwe jest zatrzymywanie zegara karty SIM (oszczędza to energię) w trybie czuwania (YES - jest możliwe, NO - niestety nie). Informację tę można również uzyskać (w Nokiach i nie tylko) stosując kod*#SIM0CLOCK# - gdy wyświetli się "SIM clock stop allowed", karta SIM ma tę możliwość. Niektóre Nokie 6110 (zależy to od ich oprogramowania) mogą nie obsługiwać prawidłowo (w ogóle) tego ostatniego kodu (wyświetlają np. "Result unknown"). Telefon wyłącza i włącza zegar karty SIM automatycznie - nie możesz tego robić ręcznie !

 • dddd - informacja o tym, jaki jest preferowany stan zegara karty SIM:

 • e - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PIN1. Jeżeli wartość ta przekracza 9, podawana jest tu tylko ostatnia cyfra (np. spotkałem takie karty Tak-Tak). Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 3. W niektórych kartach SIM można wyłączyć podawanie kodu PIN w ogóle (np. Menu 4-3-1 w Nokii 5110). Jeżeli licznik jest równy 0, telefon pokazuje "Sim card blocked" i pyta się o kod PUK1. Jeżeli kod został wpisany poprawnie, licznik jest zerowany (przyjmuje wartość maksymalną). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !

 • f - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PIN2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wyświetla się tu x). To, czy karta może korzystać z tych funkcji, można sprawdzić próbując skorzystać z licznika kosztów rozmów (jeżeli karta nie pozwala, telefon wyświetla 'Nie dozwolone' - 'Not allowed'). Jeżeli chciałeś(aś) z nich korzystać, a karta ich nie obsłuży (wyświetla się tu x), musisz wymienić swoją kartę SIM. Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 3. Jeżeli licznik ten jest równy 0, telefon pyta się o kod PUK2. Jeżeli natomiast ten kod jest wpisany poprawnie, licznik jest zerowany (przyjmuje wartość maksymalną). Oczywiście nawet wtedy, gdy jest równy 0, można normalnie korzystać z karty SIM (kody PIN2/PUK2 są niezależne od PIN1/PUK1), kiedy znasz PIN1. Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje ! Jeżeli karta ma zablokowane kody PIN2/PUK2, to można wejść do menu zawierających obsługiwane przez nie opcje (jedynie po zmianie kolejnych ustawień zobaczymy błąd).

 • gg - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PUK1. Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 10. Telefon pyta się o ten kod, gdy licznik pozostałych prób wpisywania kodu PIN1 jest równy 0 (telefon pokazuje "Sim card blocked"). Jeżeli licznik prób wpisywania również tego kodu jest równy 0, karta może być w ogóle zablokowana (telefon pokazuje "Sim card rejected" - "Karta SIM odrzucona") albo (to zależy od karty) pytać się o kod PUK2. Jeżeli jednak kod ten zostanie wpisany poprawnie, liczniki prób wpisywania kodu PIN1 i PUK1 są zerowane (przyjmują wartości maksymalne). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !

 • hh - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PUK2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych kodem PIN2, wyświetla się tu xx). Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 10. Jeżeli jest równy 0, korzystanie z funkcji objętych kodem PIN2 może już być niemożliwe w tej karcie SIM (zgłoś się do operatora po pomoc). Jeżeli dodatkowo byłeś pytany o ten kod, gdy licznik prób wpisywania kodów PIN1 i PUK1 był równy 0 i teraz również licznik prób wpisywania PUK2 jest równy 0, korzystanie z tej karty SIM w ogóle może być niemożliwe (trzeba ją wymienić na nową). Jeżeli natomiast ten kod został wpisany poprawnie, liczniki prób wpisywania tego kodu oraz PIN2 (o ile wpisywałeś PUK2, gdyż PIN2 był zablokowany) jest zerowany (przyjmują wartości maksymalne) ewentualnie liczniki prób wpisywania tego kodu i kodów PIN1 i PUK1 są zerowane (o ile wpisywałeś PUK2 po nieudanych próbach wpisania PIN1 i PUK1). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !

 • i - licznik powtórzeń ATR (ATR to sekwencja wysyłana przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset) (0-9)

 • jjjj - ilość retransmisji ramki/błędów parzystości w komunikacji z kartą SIM (w przypadku ich wystąpienia jako dwie cyfry pojawia się FE (Frame Error) albo PE (Parity Error), a jako dwie ostatnie ilość retransmisji/błędów)

W przypadku, gdy w telefonie nie ma karty SIM, w teście tym zobaczymy "ERROR1".

Jeżeli natomiast telefon ma problemy podczas komunikacji z nią, test ten może wyglądać następująco (parametry i i jjjj są opisane powyżej):ERROR1 5  55
55
  i   jjjj
Parametr CStop (informacja, czy aktualnie zegar karty SIM jest zatrzymany, czy nie) jest pokazywany wyłącznie w pomocy (nie w teście). Po prostu, ktoś o nim zapomniał tworząc oprogramowanie telefonu.

Jeżeli chodzi o wybór napięcia zasilającego SIMa (pierwszy parametr), to (uwagi dla Nokii 5110 i dla testowanych przeze mnie kart SIM):

Po włączeniu telefon odczytuje różne informacje z karty SIM (np. ilość wiadomości SMS, numery z książki telefonicznej) - wtedy przy próbie skorzystania z tego, co jest na niej zapisane (np. książki telefonicznej), pokazywane jest "Karta SIM nie gotowa" ("SIM card not ready") - odczyt pierwszego parametru wskazuje 3. Zauważ również, że wtedy telefon nie potrafi wyświetlać nazw przypisanych do numerów z książki telefonicznej (np. gdy dzwonisz), jak również pokazuje, że na karcie SIM nie ma żadnych wiadomości SMS (nawet, gdy faktycznie tam są).

Później odczyt zmienia się na 3/5 - przypuszczam, że wtedy zegar karty SIM jest włączony.

Telefon go wyłącza (w teście z powrotem 3), gdy komunikuje się z siecią (zgłaszanie żądań, wysyłanie (odbieranie) SMSów), z uwagi na mniejsze zużycie energii (podobnie w stanie NSPS).

Jeżeli dzwonisz pod numer z książki telefonicznej (albo przychodzący numer został rozpoznany), do zakończenia rozmowy wskazanie jest znów równe 3/5 (w przeciwnym razie zmienia się na 3). Po zakończeniu rozmowy jest ono zawsze równe 3. Logiczny wniosek: po włączeniu telefon zapisuje w swojej pamięci sumę kontrolną dla wszystkich numerów z książki telefonicznej (wystarczy 7 ostatnich cyfr - na ich podstawie jest dokonywana identyfikacja numerów przez Nokie). Jeżeli suma ta zgadza się z sumą kontrolną numeru, pod który dzwonisz (albo numeru przesłanego przez osobę dzwoniącą), następuje odczyt odpowiedniej nazwy z książki telefonicznej.

I jeszcze jedna uwaga: bez wykonania połączenia, itp. (patrz wyżej), wartość pierwszego parametru to 3/5 (tracona jest niepotrzebnie energia ? - prawdopodobnie tak (chociaż licznik w Menu 10-20 nie pokazuje żadnej zmiany jej poboru))

Jeżeli spróbujesz odczytać "Skrzynkę nadawczą" ("Outbox") albo "Skrzynkę odbiorczą" ("Inbox"), telefon nie włącza zegara, jeżeli są puste (i stąd podejrzenie, że informacje o ilości wiadomości są dublowane w pamięci telefonu).

Dużo informacji o karcie SIM wyświetla również program SIMedit (niestety, po czesku :-( )... Parametry takie jak ATR możesz badać np. programem SIM Scan (dostępny np. na stronie www.net.yu/~dejan albo http://members.tripod.com/~dejank/).Jeżeli chcesz uzyskać w telefonie komunikaty "Insert SIM card" ("Włóż kartę SIM") i (czasami) "SIM card rejected" ("Karta SIM odrzucona"), spróbuj wykonać następujące czynności (sprawdzone w Nokii 5110): 

Naciśnij delikatnie uchwyt baterii i zacznij ją bardzo powoli przesuwać do dołu (przestaniesz, gdy usłyszysz cichutki trzask). 

W tym momencie powinieneś już widzieć pierwszy komunikat, telefon zacznie komunikować o kłopotach w komunikacji z kartą (pojawi się "ERROR1" w tym teście)...


W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

TASK0 0134 
TASK1 015C
TASK2 0138
TASK3 0170

Menu 10-52
Odczytuje zbiory danych z karty SIM

Read SIM-
data field 
to SIM-SCM
Use menu to 
read SIM-
data field
to SIM-SCM
Ten test pozwala odczytać binarne wartości zbiorów danych z karty SIM do pamięci SIM SCM (SCM = Short Code Memory - książka telefoniczna na karcie SIM).

Przed użyciem tego testu musisz zapisać adres zbioru w książce telefonicznej na karcie SIM na pozycji 34 (w postaci szesnastkowej) - odpowiednie wartości możesz znaleźć w specyfikacji GSM 11.11.

Na pozycji 35 w książce telefonicznej zostanie zapisana zawartość zbioru (wyświetlana w notacji szesnastkowej). Długość zbiorów jest różna (maksymalnie wynosi 10 bajtów). Jeżeli wspomniana pozycja książki telefonicznej nie może być przeczytana (jest pusta, itp.), pokazuje się NOT DONE.

Informacja, czy czytanie podanego zbioru powiodło się, jest zapisywana na pozycji 36 w książce telefonicznej (i wyświetlana przez chwilę na wyświetlaczu).Możliwości są następujące:

OK

zbiór został przeczytany poprawnie

NOT BINARY

zły format danych

NOT FOUND

zbiór danych nie został znaleziony na karcie SIM

CARD ERROR

karta SIM nie odpowiedziała zgodnie z oczekiwaniami

NO RIGHTS

brak uprawnień do przeczytania zbioru (PIN2,adm..)

NOT STORED

nie można zapisać wartości w pozycji 35 książki

NO ADDRESS

nie można przeczytać adresu z pozycji 34 książki

UNKNOWN

niezidentyfikowany błąd

W obecnych specyfikacjach tylko wymienione niżej zbiory danych istnieją na kartach SIM (w przyszłości może ich być więcej). Niektóre karty SIM mogą nie zawierać niektórych z nich.

2FE2

identyfikacja ICC

(10 bajtów)

6F05

ustawienia językowe

(variable length)

6F07

IMSI

(9 bajtów)

6F20

Ciphering key Kc (czytany z karty po wprowadzeniu PIN)

(9 bajtów)

6F30

wybór PLMN

(variable length)

6F31

odstęp szukania HPLMN (sieci domowej ?)

(1 bajt)

6F37

maksymalna wartość ACM

(3 bajty)

6F38

tablica obsługi SIM

(2-4 bajty)

6F41

tablica waluty i kosztów jednostki rozmowy

(5 bajtów)

6F45

Cell broadcast message identifier selection

(variable length)

6F74

kanały kontroli nadawania komórkowego

(16 bajtów)

6F78

klasa kontroli dostępu

(2 bajty)

6F7B

zabronione PLMN (zobacz Menu 10-7)

(12 bajtów)

6F7E

informacje o położeniu (TMSI, Local Area Information (składa się z MCC, MNC & LAC - są podane w Menu 10-11), ostatni status wykonania Location Update)

(11 bajtów)

6FAD

Administrative data

(variable length)

6FAE

identyfikacja Phase GSM

(1 bajt)

6F43

status SMS

(variable length)

Następne dwa zbiory są zdefiniowane w fazie 2+ GSM do użycia w przyszłości

 


6F3E

Group Identifier Level 1

(variable length)

6F3F

Group Identifier Level 2

(variable length)

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

TASK4 0134 
TASK5 015C
TASK6 0138
TASK7 0170

Menu 10-53
Zapisuje zbiór danych na kartę SIM

   Write
 data field
from SIM-SCM
  to SIM
Use menu to
write data
field to SIM
 
Ten test pozwala zapisać zbiór danych na karcie SIM

Przed jego użyciem adres zbioru powinien być zapisany na pozycji 34 książki telefonicznej na karcie SIM (w notacji szesnastkowej) - odpowiednie adresy są podane w specyfikacji GSM 11.11. Wartość zbioru, która ma być zapisana, powinna być natomiast umieszczona (w notacji szesnastkowej) na pozycji 35 w książce telefonicznej karty SIM.

Rezultat całej operacji zostanie zapisana na pozycji 36 w książce telefonicznej karty SIM i przez chwilę pokazana na wyświetlaczu.

Możliwości są następujące:OK

zbiór został przeczytany poprawnie

NOT BINARY

zły format danych

NOT FOUND

zbiór danych nie został znaleziony na karcie SIM

CARD ERROR

karta SIM nie odpowiedziała zgodnie z oczekiwaniami

NO RIGHTS

brak uprawnień do przeczytania zbioru (PIN2,adm..)

DATA ERROR

the data contents in SCM-location is coded wrongly

NOT STORED

nie można zapisać wartości w pozycji 35 książki

NO ADDRESS

nie można przeczytać adresu z pozycji 34 książki

UNKNOWN

niezidentyfikowany błąd

Jeżeli chcesz, aby zmiany zostały uwzględnione, często konieczny jest restart telefonu.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:TASK8 0134 
TASK9 015C
TASK10 0138
TASK11 0170

Menu 10-54
Informacje o blokach pamięci

aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
ResF1  ResF2
ResF3  ResF4
ResF5  ResF6
ResF7  ResF8
zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

 1. 1, 2

 2. 3, 4

 3. 5, 6

 4. 7, 8

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

TASK12 0134 
TASK13 015C
TASK14 0138
TASK15 0170

Menu 10-55
Informacje o blokach pamięci (nie ma go we wszystkich modelach - nie mają tak dużej pamięci)

aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
aa bb  aa bb
ResF9 ResF10
ResF11ResF12
ResF13ResF14
ResF15ResF16
zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

 1. 9, 10

 2. 11, 12

 3. 13, 14

 4. 15, 16

 • aa - ilość zarezerwowanych bloków

 • bb - ilość wolnych bloków w najgorszym razie

W Nokii 7110 liczniki kończą się na ResF11.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-56.

Menu 10-56
Informacje o blokach pamięci

 aaaaaa bbb 
 cccccccc

 

 Ptr   Cntr 
 Task

 

 • aaaaaa - wskaźnik do pamięci, skąd została wywołana podwójna dealokacja (w syst. szesnastkowym)

 • bbb - licznik nieudanych dealokacji

 • cccccccc - nazwa zadania, które próbowało wykonać podwójną dealokację bloku pamięci (ich listę znajdziesz w opisie Menu 10-35). 

Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy licznik bbb jest różny od 0.

W Nokii 3110 wygląda jak Menu 10-57.

Menu 10-57
Stan pamięci telefonu przed restartem

aaaaaaaaaaaa
aaaaa...
bbbbbbbbPobieranie 1.01 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna