Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona11/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 Status of
 stacks
 Block sets 
 • aaaaaa... - stan każdego stosu przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan stosu 0, druga stan stosu 1, itd. Ostatnia pozycja zawiera stan stosu systemowego (System stack). Ilość stosów zależy od konfiguracji oprogramowania. Możliwe przyjmowane wartości są:

  • 0: stan stosu w porządku (brak przepełnienia) - tak jest normalnie !

  • 1: coś źle (przepełnienie stosu)

 • bbbbbbb - stan każdego ustawienia bloku pamięci przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan 1 bloku pamięci, 2 2 bloku, itd. Możliwe przyjmowane wartości:

  • 0: wszystko w porządku

  • 1: blok zapełniony - tak jest normalnie !

  • 2: błąd (de)alokacji albo ogólne uszkodzenie pamięci

Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy zostało wykonane nieznane przerwanie (ewentualnie miało miejsce przepełnienie stosu). W niektórych telefonach możliwe jest "zmuszenie" ich do wykonania restartu w związku z przepełnieniem stosu (patrz pytanie 9) i obejrzenie działania tego testu...

W Nokii 6185/6188 wygląd testu jest inny:16:3A 32:26
64:18 128:21
168:14
264:0E

Menu 10-58

384:02 
512:02
752:02
 

Menu 10-59

0087
00 00 00 00 

 


Menu 10-60

 FIELD TEST 
  DISPLAY 
 COUNTERS 
   RESET
Use menu to
reset field
test display
counters
Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki od Menu 10-41 do Menu 10-43 i od Menu 10-61 do Menu 10-66.Jeżeli wyzerujesz te liczniki na początku każdego miesiąca, to będziesz mógł(mogła) porównać ilość wysłanych SMSów (Menu 10-65) i rozmów (Menu 10-63) z Twoim rachunkiem telefonicznym. Dodatkowo (w niektórych kartach prepaid - np. Tak-Tak) pobierana jest z góry opłata za wysłanie pewnej ilości SMSów - jeżeli wyzerujesz te liczniki na początku "cyklu", będzie wiedzieć, kiedy z Twojego konta zostaną odjęte kolejne pieniądze...

Menu 10-61

NOPSW  :aaaa
SYNCR  :bbbb
RESELEC:cccc
PSWMesgCntr
SyncMeasCntr
CellReselCtr
 • aaaa - licznik (szesnastkowy) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP

 • bbbb - licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 9999, pokazywane są cztery x.

 • cccc - licznik (szesnastkowy) powtórnych wyborów komórki

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W telefonach dualnych pojawi się takie Menu 10-61:aaaaa  bbbbb
ccccc  ddddd
eeeee  fffff
ggggg  hhhhh
NOPswGSM DCS
Sync GSM DCS
reselG>G D>D
reselG>D D>G
 • aaaaa - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP

 • bbbb - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP

 • ccccc - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.

 • ddddd - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.

 • eeeee - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 900

 • fffff - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 1800

 • ggggg - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 1800

 • hhhhh - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 900

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W Nokii 6185/6188 jest on jeszcze inny:V
aaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbb
ccccccc

 • aaaaaaaaaaaa - wersja oprogramowania telefonu

 • bbbbbbbbbb - data oprogramowania telefonu

 • ccccccc - oznaczenie kodowe telefonu (NSD-3AX)Ten telefon pokazuje te informacje również po użyciu kodu *#837#. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o wewnętrznym oprogramowaniu telefonów Nokia (różnice, wersje, itd.), kliknij tutaj.

Menu 10-62

 PSW  :aaaa 
 SYNCR:bbbb
 BCCH :cccc 
 BCCHE:dddd
NeghbrPSWCtr
SyncMeasCntr
BCCHMeasAtmp
BCCHExtMeAtm
 • aaaa - ilość prób pomiarów PSW w sąsiednich komórkach

 • bbbb - ilość prób zmierzenia synchronizacji w sąsiednich komórkach

 • cccc - ilość prób pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)

 • dddd - ilość prób rozszerzonych pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:DSP ROM 2 
VERS 430
BETA 0014
 

Menu 10-63

  aa    bb
  ccc   ddd 
  eee   fff
CalRel RelDi
MOCAtmp MOOK
AllMT   MTOK
 • aa - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-2 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))

 • bb - kolejna informacja o zakończeniu ostatniego połączenia:

  • UN: nieznana (przykładowo: od włączenia Twojego telefonu nie były wykonywane żadne połączenia)

  • IN: przyczyna wewnętrzna (przykładowo: włączyłeś(aś) w Menu 10-17 test BTSa, telefon nie odnalazł sieci na podanym kanale, a Ty próbowałeś(aś) wykonać połączenie)

  • MT: przerwanie przez sieć

  • MO: nastąpiło rozłączenie (odłożenie słuchawki) z któregoś telefonu

 • ccc - ilość wybieranych połączeń z Twojego telefonu

 • ddd - ilość poprawnie zrealizowanych połączeń wychodzących z Twojego telefonu (tzn. ile razy dodzwoniłeś(aś) się do Twojego rozmówcy)

 • eee - ilość wszystkich rozmów przychodzących

 • fff - ilość odebranych rozmów przychodzących

Po osiągnięciu wartości maksymalnej liczniki są zerowane (możesz to też zrobić w Menu 10-60). Ich wartości (od licznika ccc włącznie) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:C1M 00 
C1L 00
C2M 00
C2L 03

Menu 10-64
Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informował sieć o swoim położeniu (patrz również opis Menu 10-10)

 aa bbb ccc 
 dd eee fff 

 

Nfai NL NLOK
PFai PL PLOK
 Loc update
  counters
 • aaa - kod błędu (zerowany po włączeniu telefonu) przy ostatnim błędnym Location Update (tzn. zmienia się tylko wtedy, gdy gdy wystąpił błąd przy jego wykonywaniu). Znajdziesz go również w Menu 10-39 - jest to wartość parametru MM (tam podane są również wartości kodów z wyjaśnieniami).

 • bbb - ile razy próbowano wykonać Location Update

 • ccc - ilość prób wykonania Location Update zakończonych sukcesem

 • ddd - błąd przy ostatnim PLU lub IMSI Attach (17 oznacza prawdopodobnie zajętość sieci)

 • eee - ile razy telefon próbował wykonać PLU lub IMSI Attach

 • fff - ilość udanych prób wykonania PLU lub IMSI Attach

Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest robione również, gdy osiągną wartości maksymalne).
Jeżeli nie wyłączasz telefonu i jesteś cały czas w zasięgu swojej sieci, to z tego menu możesz się dowiedzieć (w przybliżeniu), jak długo jest włączony (musisz w Menu 10-10 sprawdzić, co ile jest zerowany licznik T3212 (parametr ccc) i pomnożyć tamten czas przez parametr eee z tego menu). Możesz użyć do tego celu również licznika z Menu 10-82 (jest dokładniejszy, ale wymaga włączenia któregoś testu) albo menu serwisowego (Nokia 6130 lub 3210).

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

C3M 00 
C3L 00
C4M 00
C4L 03

Menu 10-65
Menu związane z wiadomościami SMS (raporty nie są uwzględniane)

 aa bbb ccc 
 dd eee fff
 gggg
SFai MO MOOK
RFai MT MTOK
Sched Msgs
SMS counters
 • aaa - numer błędu przy wysyłaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu):

  •   1: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')

  •  21: 'Wysłanie nieudane tym razem' ('Message not sent this time'). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można jeszcze było ich było z niego wysyłać - przed 28.04.2000), wysyłaniu pod błędny numer (dobre SMSC) albo przez SMSC zablokowane na Twoją sieć.

  •  28: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')

  •  38: 'Wysłanie nieudane tym razem' ('Message not sent this time'). Błąd przy wysyłaniu wiadomości przez SMSC zablokowane na Twoją sieć.

  •  42: prawdopodobnie błąd ten pojawia się, gdy użyte SMSC jest przeciążone (za dużo wysłanych na raz wiadomości przez użytkowników) i nie może wysłać Twojej wiadomości

  •  50: "Sprawdź usługi operatora" ("Check operator services"). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można jeszcze było ich było z niego wysyłać - przed 28.04.2000).

  • 111: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Przyczyną jest niewłaściwy numer, pod który wysyłałeś wiadomość (albo numer SMSC)

  • 166: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pokazuje się przy błędnym numerze SMSC albo SMSC zablokowanym na Twoją sieć.

  • 178: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można tego jeszcze było z niego robić - przed 28.04.2000).

  • 252: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pojawia się, gdy został wyłączony nadajnik telefonu w Menu 10-45 albo telefon nie mógł znaleźć sieci (w teście BTSa z Menu 10-17 został ustawiony taki kanał).

  • 253: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pokazuje się przy błędnym numerze SMSC.

 • bbb - ilość prób wysłania SMSów. Należy pamiętać, że raport o oczekiwaniu SMSa na dostarczenie (pending albo oczekuje) nie jest nigdzie wysyłany z telefonu i uwzględniany w tym parametrze (natomiast informacja o jego (nie)dostarczeniu przesłana z SMSC już tak - patrz opis parametru eee i fff). Przykładowo: w opcjach telefonu zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać raporty. Wysyłasz SMSa - telefon zwiększa wartość tego parametru. Jeżeli pokazał, że wysłanie jest udane, zwiększa również wartość parametru ccc o 1 i zapisuje raport dotyczący oczekiwania na dostarczenie wysłanego SMSa. Jeżeli SMSC go dostarczyło (lub nie) i wysyła o tym raport (Nieudane/Failed lub Delivered/Dostarczono), zwiększa się wartość parametru eee. Jeżeli odebranie tego raportu powiedzie się, zwiększa się o 1 również wartość parametru fff (telefon sprawdza teraz wszystkie zapisane raporty. W większości Nokii: jeżeli w którymś z raportów dotyczącym oczekiwania na dostarczenie zgadza się numer SMSC i numer, pod który wysyłano wiadomość, telefon kasuje tamten i zapisuje na jego miejsce otrzymany).

 • ccc - ilość poprawnie wysłanych SMSów (tzn. takich, które zostały zaakceptowane przez użyte centrum SMS - tylko za nie zapłaciłeś(aś)). Uwagi dotyczące tego parametru są podane przy opisie poprzedniego.

 • ddd - numer błędu przy otrzymywaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu):

  • 22: pełna pamięć przeznaczona na wiadomości (telefon próbował przyjąć SMSa - zwiększyła się wartość licznika eee, nie zmieniła się wartość fff). Informuje o tym również mrugająca koperta na samym górze wyświetlacza, a telefon pokazał również oddzielny komunikat 'Brak miejsca na więcej wiadomości' ('No space for new messages'). Jeżeli zapisujesz wiadomości na karcie SIM, ich łączna ilość w 'Skrzynce nadawczej' ('Outbox') i 'Skrzynce odbiorczej' ('Inbox') zależy właśnie od niej (w różnych sieciach komórkowych oferowane są karty SIM z różną ilością możliwych do zapisania wiadomości SMS - dla kart Plusa wynosi ona 10, Ery 15, a Idei 30). Nie możesz więc dopisywać nowych wiadomości (komunikat 'Pełna pamięć wiadomości' ('Message memory full')). Jeżeli nie wykasujesz którejś z już zapisanych wiadomości, możesz utracić te przychodzące (jeżeli sieć nie dostarczy ich przez czas określony przez ich nadawcę, zostaną bezpowrotnie wykasowane).

 • eee - ilość prób odebrania SMSów. Uwaga podana przy opisie następnego parameteru dotyczy również tego.

 • fff - ilość poprawnie odebranych SMSów. Należy pamiętać, że raporty o (nie)dostarczeniu SMSa, loga, dzwonki, wizytówki i wiadomości graficzne są również dostarczane w tej formie (jako odpowiedni SMS) i uwzględnianie w tym parametrze (przy czym każda wiadomość graficzna wysłana np. z Nokii 3210 zajmuje aż 3 SMSy)

 • gggg - ilość odebranych komunikatów nadawania komórkowego (czy obsługuje je aktualnie używany BTS, sprawdzisz w Menu 10-7): ile razy Twój telefon odebrał komunikaty tzw. cell-info (włączasz jego odbiór w Menu 4-2-2 w Nokii 5110) oraz cell-broadcast (Menu 2-5 w Nokii 5110).

Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest to robione również, gdy osiągną maksymalne wartości).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć troszkę więcej o wysyłaniu SMSów (albo poznać numery SMSC operatorów), zajrzyj pod adres www.vdheyden.demon.nl/sms/index1.htm.

Spora część programów komputerowych nie sygnalizuje użytkownikowi, czy wiadomość została poprawnie wysłana - Ty będziesz mógł to natomiast sprawdzić dzięki temu testowi.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-64.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:C5M 00 
C5L 00
C6M 00
C6L 03

Menu 10-66
Liczniki przekroczenia czasu związane z SMSami (jak wiadomo, przy wysyłaniu takiej wiadomości można ustalić czas, przez jaki czas sieć będzie próbowała ją dostarczyć do telefonu odbiorcy - przypuszczam, że te liczniki są w jakiś sposób z tym związane).

 aaa bbb cc 
 ddd eee ff

 

TR1 TR2 TRA 
TC1 TC2 SCH 
SMS timeout
  counters
 • aaa - licznik przekroczenia czasu dla TR1M

 • bbb - licznik przekroczenia czasu dla TR2M

 • cc - licznik przekroczenia czasu dla TRAM

 • ddd - licznik przekroczenia czasu dla TC1M

 • eee - licznik przekroczenia czasu dla TC2M

 • ff - licznik przekroczenia czasu dla nadawania komórkowego

Wartości liczników za zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Jeżeli osiągną wartości maksymalne, są zerowane. Możesz je również wyzerować w Menu 10-60.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:CT1 82 
CT2 00
RF 23
 

Menu 10-67

REC 00
SEND 00 
CTR 4C
STA 68

Menu 10-68

CNT 00 
ACK 00

M1M B3

Menu 10-70
Zawartość tymczasowych liczników DSP (szesnastkowe wartości komórek pamięci oznaczanych w opisach jako r_dsp2ftd+0, r_dsp2ftd+1, r_dsp2ftd+2, itd.)

aaaaa  bbbbb
ccccc  ddddd
eeeee  fffff
ggggg  hhhhh
 Temporary
DSP counters
 R DSP2FTD
Ten test jest używany przez debuggery oprogramowania DSP. Mogą one wstawiać pewne użyteczne informacje do określonych komórek pamięci. Kiedy ten test jest wybrany, MCU pokazuje zawartość tych komórek pamięci na wyświetlaczu w podanym wyżej formacie.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-80.

Menu 10-71, 10-72
Oba menu pozwalają kontrolować ustawienia DSP

Jeżeli wejdziesz bezpośrednio do którego z nich, w obu zmieniają się cyferki pod AUDIO ENHANCEMENT - ich wartości zależą od włożonej karty SIM. W zależności od tego, które z nich teraz oglądałeś(aś) (używając strzałek), zmieni się dźwięk (mogą się np. pojawić okropne szumy i trzaski). Możesz mieć wpływ na te wartości (mogą mieć maksymalną wartość 65536) - wystarczy je zapisać odpowiednio w 31 i 32 pozycji książki telefonicznej na karcie SIM (jak to zrobić ? opis znajdziesz przy Menu 10-17). Parametr Conf z Menu 10-30 pokazuje natomiast wybraną tutaj wartość. Żeby wrócić do stanu wyjściowego, musisz wyłączyć i włączyć telefon. Na jakość dźwięku (tzn. czy przy pewnych ustawieniach pojawiają się zakłócenia) nie wpływa podłączenie zestawu słuchawkowego i samochodowego.    AUDIO
 ENHANCEMENT
    aaaaa


Pobieranie 1.01 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna