Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona12/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Use menu to
control DSP
   audio
enhancements
W Nokii 3110 test 71 wygląda jak Menu 10-81.

Menu 10-73


Ogólne informacje o ustawieniach DSP

 aaa bb  aaa
cccc bb cccc
cccc bb cccc
 cccc cccc
DB1  B1  DB2
HEX1 B2 HEX2
HEX3 B3 HEX4
  HEX5 HEX6
 • aaa - główna głośność (poziom sygnału) w dB. Znak części ułamkowej i znak nie jest pokazywany (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105)

 • bb - główna wartość (podana szesnastkowo) bajtu (używana dla mieszanych znaczników).

 • cccc - główna wartość szesnastkowa

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-82.

Menu 10-74


Informacje o głośności podczas rozmowy

  aaa  bbb 
       ccc
  dd    ee
DSigL USigL
      NseLvl
 DTbl  UTbl
 • aaa - głośność sygnału z telefonu naszego rozmówcy.

 • bbb - głośność sygnału z Twojego telefonu.

 • ccc - głośność tzw. "komfortowego szumu" (patrz opis DTX).

 • dd - wartość DRC dla sygnału z telefonu naszego rozmówcy (dwucyfrowa liczba całkowita)

 • ee - wartość DRC dla sygnału z Twojego telefonu (dwucyfrowa liczba całkowita)

Pierwsze trzy parametry są podawane w dB i obliczane na podstawie DRC. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

Angielskie opisy piszą o tym teście:


"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-72.

Menu 10-75


Informacje o trybie pracy podłączonych akcesoriów dźwiękowych

Mod:aaaaaaa
AudReq: bbbb
AccMod: cccc
H2Path: dddd
ExtAudStatus
AudioRequest
AccAudMode
 • aaaaa - rodzaj podłączonych do telefonu akcesoriów dźwiękowych (dla niektórych telefonów możliwe wartości to: HP, HF, HEADSET, EXT albo HP_OFFHO). W Nokii 7110 podawany w Menu 10-99.

Jeśli chodzi o Nokię 5110, przyjmowane były następujące wartości:


wartość

stan normalny (nie podłączono nic, jest kabel FBUS/M2BUS albo ładowarka)

HP

zestaw słuchawkowy (telefon wyświetla Mikrozestaw (Headset))
Możesz go zasymulować
łącząc piny 1-2 złącza na dole telefonu
(patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry).
W Nokii 9110 możesz do tego użyć również Menu 10-92.

HD (skrót od HeaDset)

zestaw samochodowy (telefon wyświetla Samochód (Car))
Możesz go zasymulować
łącząc piny 2-3 złącza na dole telefonu
(patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry)

HFU 1 (skrót od Hands Free Unit 1)

Powyższe metody symulacji zestawów są poprawne dla Nokii 5xxx, 6xxx i zapewne 9110 (używasz ich na WŁASNĄ odpowiedzialność).

Po podłączeniu (symulacji) obu zestawów w telefonie uaktywniała się funkcja "Odbiór samoczynny" ("Automatic answer") - Menu 4-1-6 w Nokii 5110 - dzięki której telefon może automatycznie odbierać przychodzące połączenie. W Nokii 9110 możesz ją uaktywnić również m.in. używając Menu 10-92. • bbbb - audio_request bitmap in hex

 • cccc - tryb pracy akcesoriów dźwiękowych

 • dd - ścieżka dla HFU-2 (Hands Free Unit-2)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-73.

Menu 10-76


Informacje o dźwięku, który Ty słyszysz w swoim telefonie

 Vab  Pccc
 Cddd CAeee
PAfff
EVol PeakVal
CutOff COAve
PkAver
 • ab - głośność (poniższe informacje są na pewno poprawne dla Nokii 5110):
  a

  b

  głośnik wyłączony

  0

  F

  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 1)

  0

  8

  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 2)

  0

  4

  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 3 albo włączone głośne dźwięki)

  0

  0

 • W czasie połączenia parametr a przyjmuje wartość "A", natomiast parametr b pozwala obliczyć ustawioną głośność dźwięku (musisz przeliczyć go na wartość dziesiętną i odjąć od niego 11) - tę ostatnią możesz również sprawdzić w Menu 10-30. Przy podłączonym zestawie słuchawkowym parametr a przyjmuje natomiast wartość "C" (wzór do obliczenia głośności rozmowy przyjmuje wtedy wartość 10 - b). Jeżeli do telefonu podłączony jest zestaw samochodowy, parametr a jest równy "2", a wzór na głośność podczas rozmowy przyjmuje wartość 10 - b.

 • Jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni (nie odebrałeś(aś) jeszcze połączenia), telefon nie zawsze pokazuje głośność emitowanego dźwięku (zachowuje się tak jak przy wyłączonym głośniku) - nie wiem, czy jest to błąd w oprogramowaniu testującym (wersja 5.07), czy coś innego. Tylko bowiem przy pewnych kombinacjach ustawień rodzaju dzwonka (ciągły, wzrastający, itp.) i jego głośności jest ona pokazywana (podaję od razu wartości obu parametrów): poziom 1 - A7, poziom 2 - A6, poziom 4 - A4, poziom 5 - A0.

 • ccc - maksymalna głośność sygnału z telefonu Twojego rozmówcy w czasie ostatniej ramki (podawana w dB). Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • ddd - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.

 • eee - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr. Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • fff - średnia głośność słyszanego przez Ciebie dźwięku

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze (bez pierwszego) były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

Menu 10-77
Informacje o dźwięku, który słyszy Twój rozmówca (tzn. parametry dźwięku wysyłanego przez Twój telefon)

 Paaa  Abbb 
 Cccc CAddd

 

MicPeak MAve
CutOff COAve

 

 • aaa - maksymalna głośność wysyłanego dźwięku w czasie ostatniej ramki w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • bbb - przeciętna głośność wysyłanego dźwięku w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • ccc - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.

 • ddd - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr.

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-75.

Menu 10-78


Kolejne parametry DSP

aaa bbb ccc 
ddd eee fff
ggg h i jjj
 kkkk llll
EAA Ada ERL 
RxG TxG GLi
TxN Sta Mod
 RVAD TVAD
 • aaa - poziom cyfrowego tłumienia echa z punktu widzenia DSP :-) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane (np. -10.5 dB będzie wyświetlane jako "105", -0.5 dB zaś jako "  5"). 20*log10( Q15 )

 • bbb - poziom adaptacyjnego tłumienia echa (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )

 • ccc - poziom stłumienia sygnalu, który wraca po odbiciu (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )

 • ddd - tłumienie tłumika sygnału odbieranego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_rx_gain )

 • eee - tłumienie tłumika sygnału nadawanego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_gain )

 • fff - ograniczenie dla dwóch powyższych parametrów (ddd i eee) - znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_gain_limit )

 • ggg - głośność nadawanego "komfortowego szumu" (patrz opis DTX) w dB. Znak części ułamkowej i znak liczny nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_noise)

 • h - stan filtru adaptacyjnego. (Q0 aec_nlms_state) (bit UPDATE << 2) | (bit NLMS2 << 1) | (bit NLMS1)

 • i - informacja, o tym czy jest generowany tzw. "komfortowy szum" - patrz opis DTX (wartości 0 lub 1) (Q0 AEC_TX_COMF_GEN)

 • jjj - tryb pracy układu tłumików i filtru adaptacyjnego (AEC) (byte Q0 s_AEC_mode)

 • kkkk - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału odbieranego (RX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_rx_vadreg )

 • llll - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału nadawanego (TX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_tx_vadreg )

U mnie wartości tych liczników zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-76.

Menu 10-79
Wyświetlacz equalizera audio

aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
-ee.e -ff.f 
MiCutB MiCTA
EpCutB EPCTA
MiCLev EarLv
 • aaaaa - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.

 • bbbbb - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.

 • ccccc - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.

 • ddddd - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.

 • -ee.e - głośność dźwięku wychwytywanego przez mikrofon w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.

 • -ff.f - głośność sygnału po przejściu przez equalizer głośnikowy w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy. Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Wartości liczników aaaaa-ddddd są obliczane w DSP (i tylko nowe są wysyłane do MCU. Poziomy sygnału mikrofonowego i głośnikowego są obliczane w DSP, który wysyła liniowe wartości do MCU, który z kolei dokonuje liniowej transformacji dB (20*log10(x)) do wartości głośności".

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-77.

Menu 10-80


   TIMERS 


   RESET 
  Use menu
  to reset
 field test 
   timers
Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki z Menu 10-82. Telefon robi to automatycznie, gdy odłączasz od niego ładowarkę. Według opisów angielskich, dzieje się tak również, gdy akumulator jest naładowany (ja tego nie zaobserwowałem).

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-83.

Menu 10-81

   TIMERS 


  aaaaaaaa
Use menu to
control test
  display
  timers
Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz włączyć (aaaaaaaa=ENABLED) lub wyłączyć (aaaaaaaa=DISABLED) licznik z Menu 10-82.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-84.

Menu 10-82

aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd
 TIMERS eee
PwrOn InServ
NSPS  TxON
   Timers
   Status
 • aaaaa - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był włączony

 • bbbbb - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był zalogowany do sieci

 • ccccc - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był w stanie NSPS

 • ddddd - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) był włączony nadajnik telefonu

 • eee - informacja, czy liczniki są włączone (ON) czy wyłączone (OFF) (zmienić to można w Menu 10-81)

Według angielskich opisów maksymalna wartość wynosi 99 h i 59 minut. Jeżeli pierwszy (aaaaa) licznik osiągnie tę wartość, wszystkie liczniki staną.

Niestety liczniki działają tylko wtedy, gdy włączysz jakiś test w monitorze sieci (tzn. gdy wyłączysz testy, nie będą odmierzać czasu pomimo wyświetlonej informacji, że są włączone). Oznacza to, że faktycznie możesz tutaj znaleźć informację o tym, ile korzystasz z monitora sieci (pierwszy parametr), ile czasu telefon był w tym czasie zalogowany do sieci (następny), itd.

Jeżeli nie możesz zrezygnować z odmierzania czasu, proponuję w Menu 10-83 wybrać SHOW TASK MSG BUFS i włączyć Menu 10-87 (wyświetlacz będzie pusty). Jedyną niedogodnością tego rozwiązania będzie to, że nie będziesz miał(a) identyfikacji osób dzwoniących do Ciebie.

W menu serwisowym Nokii 6130 (kod *#WARRANTY#) i 3210 (kod *#WAR0ANTY#) pod pozycją "Life Timer" znajdziesz informację, ile pełnych dni telefon pracował w sieci (pierwsze dwie cyfry przed dwukropkiem) oraz ile czasu rozmawiałeś(aś) - reszta cyfr (dwie ostatnie cyfry przed przecinkiem oznaczają godziny, cyfry po nim minuty). Przykładowo, 0701:35 to 7 dni (w przeciągu których telefon działał w sieci) i 1 h 35 minut czasu rozmowy.W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-85.

Menu 10-83


 SHOW TASK 


 STACKS SHOW TASK 


 MSG BUFS SHOW TASK 


 FAST BUFS
Use menu to
select shown
 task info
Przez bezpośrednie wejście do tego menu można spowodować, że w Menu 10-84, Menu 10-85, Menu 10-86, Menu 10-87 są pokazywane wartości innych liczników:

 • "STACKS" - pokazuje wolne miejsce w bloku pamięci w najgorszym razie

 • "MSG BUFS" - pokazuje najwyższą ilość będących w takcie realizacji wiadomości.

 • "FAST BUFS" - pokazuje najwyższą ilość bedących w trakcie realizacji szybkich wiadomości.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-86.

Menu 10-84, 10-85, 10-86


Tak ogólnie wyglądają te menu:

 aaaa bbbb 
 cccc dddd
 eeee ffff
 gggg hhhh

A tak wygląda ich pomoc:

IDLE  DEV_IO
LOCAL MDISND
MDIRCV  UI
 TONE   PN
 FBUS   AUD
L1CTRL L1MEA
L1SYSP  L2
 CC     MM

albo (w Nokii 3210) tak:

IRDA  FBUS
AUD  L1CTRL
L1MEA L1SYSP
L2    CC

albo (w Nokii 8810) tak:

IRDA  IRMGR
FBUS  AUD
L1CTRL L1MEA
L1SYSP  L2


Pobieranie 1.01 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna