Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona13/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 RR     RM
 SMS    EM
SIMUPL SIML2
 DDI

albo (w Nokii 3210) tak:

MM    RR
RM    SMS
EM    SIMUPL
SIML2 DDI

albo (w Nokii 8810) tak:

CC     MM
RR     RM
SMS    EM
SIMUPL SIML2

albo (w Nokii 9110) tak:

 RR     RM
SMS     EM
SIMUPL SIML2
 DGC  DGNTB
 • aaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd.

Liczby określające, jak bardzo komórki pamięci związane ze stosami są puste w najgorszym wypadku (jeżeli pokazuje się 0, stos jest pełny). Wartości nie są zapisywane w pamięci przy wyłączaniu telefonu.

W Nokii 3110 test 86 wygląda następująco:MCUSW  aaaaa
DATE   cccccc
CHKSUM dddd
DSP    eee
MCUSWVersion
DateOfMCUSW
MCUSWChecksum
DSPSWVersion
Znaczenie parametrów aaaaa,cccccc, dddd i eee znajdziesz w Menu 10-88.

Menu 10-87 aaaa  bbbb 

 

  FIQ  IRQ 

 

 • aaaa - OS_SYSTEM_STACK

W Nokii 8810 menu to wygląda tak:

 ffff  gggg
 eeee  dddd 
 aaaa  bbbb 
 DDI   DGC
 DGNTB DGFAX
 FIQ   IRQ
W Nokii 9110 menu to wygląda natomiast tak:

 cccc  dddd 
 aaaa  bbbb 

 

 DGTB  DGFAX
 FIQ   IRQ

 

W Nokii 7110 jest jeszcze trochę inne:

1040010363800
  700  800
  220
    476   480
DGN  DGF  SCKT
PCL  PWB
PPC
FIQ    IRQ
Stan licznika nie jest zapisywany przy wyłączaniu telefonu.

Menu 10-88aaaaa bbbbbb
Date  cccccc
ChkSum dddd
eeeeeeeeeeee
MCUSW  PPM
MCUSW_Date
MCU_Checksum
DSP_Version
 • aaaaa i cccccc - wersja i data oprogramowania MCU (kody do ich sprawdzenia i różnice między różnymi ich wersjami są szczegółowo opisane na tej stronie)

 • bbbbbb - wersja wgranego do telefonu pakietu PPM (Post-programming Memory): firma Nokia przygotowywuje różne wersje językowe oprogramowania do swoich telefonów. Są one zapisywane w "paczkach" - każda z nich zawiera komunikaty i obsługę kilku języków. Powód takiego postępowania jest prosty: komunikaty we wszystkich językach świata nie zmieściłyby się w pamięci telefonów. Tutaj zobaczysz właśnie wersję wgranego pakietu PPM: jest to liczba zgodna z wersją oprogramowania MCU, po której pojawia się litera (może to być "A", "B", itd. - język polski jest dostępny w pakiecie "B"). I stąd zapewne jasne jest, że jeżeli Twój telefon został przywieziony z zagranicy i nie ma obsługi jakiegoś języka (polskiego ?), trzeba wgrać do niego inny pakiet PPM.

Dla ciekawych: jeżeli chodzi o starsze modele (np. Nokię 2110i) - tam nie było pakietów PPM, a zmiana wersji językowej wiązała się z wymianą CAŁEGO oprogramowania słuchawki. Czytałem również, iż sprzedawane telefony z "ogólnym" oprogramowaniem miały fabrycznie deaktywowaną obsługę niektórych języków (np. greckiego) - można było ją włączyć przy użyciu niektórych programów serwisowych (np. PC-Locals 0.6). • dddd - suma kontrolna pamięci MCU (gdy jest błędna, telefon wyświetla CONTACT SERVICE)

 • eeeeeeeeeeee - wersja oprogramowania DSP

Informacje z tego menu są również podawane w różnych programach serwisowych (np. PC-Locals 1.3 albo WinTesli).

Menu 10-89HW: aaaa 
TXT: Ubbbbbb

 

HW version
Text version

 

 • aaaa - wersja sprzętowa telefonu (np. najnowsze mi znane Nokie 5110 pokazują tutaj 4220)

 • bbbbbb - informacja, kiedy zostały opracowane teksty (prawdopodobnie nazwy operatorów) wyświetlane przez telefon

Menu 10-90

W Nokii 9110 to menu wygląda następująco: Cover  aaaa
 CarKit bbbb
 Heads  cccc
CoverCnt
CarKitCnt
HeadsetCnt 
 • aaaa - ilość otwarć pokrywy

 • bbbb - ilość podłączeń zestawu samochodowego

 • cccc - ilość podlączeń zestawu słuchawkowego

Ponieważ Nokia 9110 jest w 100% sprzętowo zgodna z modelem 6110, zapewne będzie działać ta sama metoda "symulacji" zestawu słuchawkowego i samochodowego (patrz Menu 10-75). Ten pierwszy możesz również symulować przez użycie Menu 10-92 (przy czym jego użycie nie zwiększa wartości licznika z tego menu !). Polecam też zapoznanie się ze stroną www.fkn.pl/communicator/software/init.html, na której znajdziesz dokładniejsze informacje na temat symulacji obu zestawów.

takie jest w Nokii 5190:M:DCS:DO4100
D:HPA:NTM:NC
D:REA:OFS:RU
0000000:000
MODESERVSIM 
DCS AMPSMOD
DPWRAPWRSMC
PRILIST
a tak wygląda w Nokii 7110:

PS0 aaaa
EC0 bbbbbbbb
PS1 cccc
EC1 dddddddd
PS0 FFFE
EC0 00000003
PS1 FFF8
EC1 00000002
Page0 Status
EraseCounter
Page1 Status
EraseCounter
 • aaaa - taki sam jak parametr bbbb z Menu 10-92

 • bbbbbbbb - taki sam jak parametr dddddddd z Menu 10-92

 • cccc - taki sam jak parametr bbbb z Menu 10-93

 • dddddddd - taki sam jak parametr dddddddd z Menu 10-93

Menu 10-91

W Nokii 9110:   RESET 
   MISC
  COUNTERS 
  Use menu 
  to reset
    misc
  counters
Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wykasować liczniki z Menu 10-90.

W Nokii 7110 to menu jest inne:FL  005FC998
E2    0    0
PR   30    1
OM    0 0000
NextEntry
Addr  Length
Small   Long
ErCnt ErMask
Menu 10-92

W Nokii 9110 ten test jest następujący:


  Headset 


    xxx
 Use menu to
   toggle
   headset
   ON/OFF
Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz włączyć/wyłączyć profil "headset" dostępny po podłączeniu zestawu słuchawkowego (którego oczywiście nie musisz już mieć) - xxx może przyjmować wartości ON albo OFF. Po jego użyciu nie zwiększają się wartości licznika z Menu 10-90. Polecam też zapoznanie się ze stroną www.fkn.pl/communicator/software/init.html, na której znajdziesz dokładniejsze informacje na temat dostępności tego profilu w tym telefonie.Użyj tego menu, jeżeli potrzebujesz funkcji 'Automatic Answer' ('Odbiór samoczynny') polegającej na odebraniu połączenia przez telefon już po jednym dzwonku. Funkcja ta pokazuje się w menu nowszych modeli Nokii tylko przy podłączonym zestawie (w starszych telefonach - np. Nokii 2110i jest dostępna zawsze).

a w Nokii 7110 wygląda następująco:

EP aaaa bbbb
#0      cccc
    dddddddd
eeeeeeeeeeee
EP F0F0 FFFE
#0      0000
    00000003
FFFFFFFFFFFF
EMark PgStat
PgType
EraseCount
PpInd PpECnt
Menu 10-93

EP aaaa bbbb
#1      cccc
    dddddddd
eeeeeeeeeeee
EP F0F0 FFF8
#1      0001
    00000002
000000000002
EMark PgStat
PgType
EraseCount
PpInd PpECnt
 • bbbb - taki sam jak parametr cccc z Menu 10-90

 • dddddddd - taki sam jak parametr dddddddd z Menu 10-90

Menu 10-94

Test w Nokii 3210:Vo:  aaa bbb
Pins:      c
Mode:   dddd
State:  eeee
V: Req ADC 
Pin Status
Mode
Band Ch
 • dddd - jedna z przyjmowanych wartości to AUTO

 • eeee - przyjmowane wartości to GS05, GS09, PS01

i 7110:

IN E111 F000
ST      0000
        0000
        0000
InExc  InRec
      EmuErr
      EnvErr
      RecEr
Menu 10-95

1:aaa 4:ddd 
2:bbb 5:eee
3:ccc 6:fff
6 lowest
values at 
shut down
Menu 10-96

W Nokii 3210:VCX0ADC: aaa
TEMP(C):  bb
TEMP(K): ccc
ADC VALUE
RF TEMP(C)
RF TEMP(K) 
 • ccc - temperatura licznika bb (tylko, że w stopniach Kelwina: K = C + 273)

i 7110:

Co: 49 A: 279
Tu: 49 K: 305
Of:  0  C:+32
V5:  2
Contrast ADC
Tuned Kelvin
Offset     C
 
Menu 10-98

WR  00000000
      0 0000
ER  00000000
        0000
WrErrCnt 
WrRtry WrSta
ErErrCnt
ErSta
Menu 10-99

W Nokii 8810 wygląda tak:ENTERING 
FBUS
MODE
 
Switches 
phone
to FBUS
mode
Prawdopodobnie służy do "włączenia" obsługi protokołu FBUS w miejsce normalnie używanej podczerwieni. Niestety nie mam na ten temat dodatkowych informacji...

a takie jest w Nokii 7110:Ead:aaaa 
Mod:bb
MODE: cccc
 
EAD value 
Acc. status
FBUS mode
 
 • bb - rodzaj podłączonych do telefonu akcesoriów dźwiękowych (przykładowe wartości: HP przy stanie normalnym, HD przy zestawie słuchawkowym - np. HDC-9P). W innych telefonach ta informacja jest podawana w Menu 10-75

 • cccc - "FBUS" przy połączeniu kablem FBUS lub MBUS od starszych modeli Nokii (5xxx, 6xxx) albo poprzez Irdę

Menu 10-100

Test z Nokii 9110:a  b 
c  ddd    e 

 

UWS DWS
T1   N1   T2

 

i 7110:

004D63   5.0
0018D1   1.6
05B1DD  94.0
 
MemUseT %Use
MemRelT %Rel
MemUnuT %Unu
 
Informacje o wykorzystaniu pamięci telefonu. W tym momencie nie jestem pewien, o jaką dokładnie pamięć chodzi (po dodaniu wpisu do książki telefonicznej prawdopodobnie jest tutaj podawana pamięć książki)

Menu 10-101

Test z Nokii 9110:

  aaaaaaaa
  bbbbbbbb
  cccccccc 
  dddddddd
TX Frame Cnt
RX Frame Cnt
TX Retx Cnt
RX Tetx Cnt
Wszystkie wartości są podawane w cyfrach szesnastkowych.

i 7110:


#0  0  #1  0
#2  0  #3  0
#4  0  #5  0
 
Pn LoCPn LoC
Pn LoCPn LoC
Pn LoCPn LoC
 
Menu 10-102

aaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbb
ccccccccccc


Pobieranie 1.01 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna