Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona4/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 • oraz to, czy telefon korzysta z komórki działającej w GSM 900 czy 1800 MHz (dokładniej o numerach kanałów piszę w Menu 10-17).

 • ccc - RX: minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Od tego parametru zależy kilka rzeczy:

  • jeżeli wszystkie kanały mają sygnał niższy od -110 dBm, telefon nie monitoruje kanałów.

  • jeżeli zaniknie sygnał Twojej macierzystej sieci (np. Ery), telefon próbuje monitorować następną dostępną (np. Plusa) - pokazuje się wtedy znak obecności sieci i 0 kresek zasięgu (możesz oczywiście korzystać z połączeń alarmowych)

  • w przypadku, gdy druga sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm), telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej (musisz wtedy skorzystać z Menu 10-17 i wymusić używanie konkretnego kanału)

  • wartość parametru RXLev:

   RX (od)

   RX (do)

   RXLev

   mniej niż

   -110 dBm

   0

   -110 dBm

   -109 dBm

   1

   -109 dBm

   -108 dBm

   2

   ...

   ...

   ...

   -49 dBm

   -48 dBm

   62

   -48 dBm

   więcej

   63

  • wartość wskaźnika po lewej stronie wyświetlacza (podaję w przybliżeniu):

   RX (od - do)

   ilość kresek

   od -105 do -100 dBm

   0

   od -100 do -95 dBm

   1

   od -95 do -90 dBm

   2

   od -90 do -85 dBm

   3

   więcej niż -85 dBm

   4
  •  


 • ddd - TX: poziom nadawanego sygnału (tylko podczas połączenia). Jeżeli nadajnik telefonu działa, przed wartością jest dodawana * (gwiazdka). Im mniejszy, tym większa moc (również wypromieniowywana w kierunku głowy ! - informacje o szkodliwości telefonii komórkowej znajdziesz w Fan Klubie Nokii (www.fkn.pl/zdrowie/index.html) i na stronie Wojciecha Markiewicza) i zużycie baterii.

  TX (GSM 900)

  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  TX (GSM 1800)
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2

  dBm

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  Waty

  0,012

  0,016

  0,02

  0,025

  0,032

  0,04

  0,05

  0,063

  0,079

  0,1

  0,125

  0,158

  0,2

  0,251

  0,316

  0,398

 • i ciąg dalszy...

  TX (GSM 900)

  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2-0

  TX (GSM 1800)
  1
  0
  31
  30
  29


  dBm

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  Waty

  0,501

  0,631

  0,794

  1

  1,26

  1,58

  2

  2,51

  3,16

  3,98

  5

  6,31

  8

  10

  12

  15,8

  20

 • Watt = 10(dBm/10)*0,001
  dBm = 10*log(Watt/0,001)

 • Kolejne klasy (określające maksymalną moc telefonów) są następujące:

  GSM 900

  GSM 1800

  20 W (nie realizowana)
  8 W (telefon samochodowy/przenośny) 
  5 W (telefon samochodowy/przenośny)
  2 W (telefon ręczny)
  0,8 (telefon ręczny)

  1 W (telefon ręczny)
  0,25 W (telefon ręczny)

 • Minimalna moc telefonów w GSM 900 to 0,02 W, w GSM 1800 zaś 0,0025 W (4 dBm).

 • Klasy mocy BTSów podaję przy ich opisie.

 • e - TS (Time Slot): kanał radiowy używany do komunikacji pomiędzy telefonem i BTSem jest dzielony na 8 części (zwane TS - szczelinami czasowymi). Jeżeli we wszystkich BTSach (dostępnych dla Twojego telefonu) każda szczelina jest w danym momencie zajęta, nie będziesz mógł(mogła) z niego zadzwonić (a inni dodzwonić się do Ciebie) i otrzymasz komunikat 'Network busy' - 'Sieć zajęta' (informacja o tej przyczynie niezrealizowania połączenia jest podawana m.in. w Menu 10-39). Niestety, każde połączenie ma ten sam priorytet w polskich sieciach (piorytetowanie połączeń zostało wprawdzie wprowadzone w fazie 2+ GSM, ale nie jest ona na razie obsługiwana w Polsce) - tak więc (przynajmniej na razie), jeżeli chcesz zadzwonić pod alarmowy numer 112 i sieć jest zajęta, to żadne inne mniej "ważne" połączenie nie zostanie przerwane). Rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć takich sytuacji, jest powiększenie ilości BTSów (np. stworzenie sieci GSM 900/1800 MHz) albo takie jej modyfikacje, aby możliwe było używanie w niej kanałów HR (przy FR albo EFR telefon wykorzystuje całą przydzieloną szczelinę, przy HR (zdefiniowanych w fazie 2 GSM) już tylko jej połowę). Maksymalna prędkość transmisji danych przy użyciu jednego TS wynosi 9.6 kbit/sek. (14.4 kbit/sek. przy pewnych dodatkowych warunkach). Projektowane i wprowadzane do użytku systemy pozwalające ją zwiększyć (np. GPRS (Generic Packet Radio Services) (dokładniejsze informacje na stronie www.fkn.pl/dane/technika/gprs.html) albo HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) (dokładniejszy opis pod adresem www.fkn.pl/dane/technika/hscsd.html)) bazują na przydzielaniu jednemu telefonowi kilku TS równocześnie (co oczywiście zmniejsza pojemność sieci). Wskaźnik tutaj pokazuje natomiast numer używanej szczeliny (0..7 dla FR (EFR) albo 0..15 dla HR).

 • ff - TA (Timing Advance): BTS informuje telefon, o ile wcześniej ma wysłać sygnał (aby ten dotarł na czas do BTSa). To jest właśnie ten wskaźnik. Pozwala on ocenić odległość telefonu od BTSa: jest ona z przedziału do TA*550 m do (TA+1)*550 m (tak naprawdę czasami trzeba uwzględnić, że sygnał ulega (wielokrotnemu) odbiciu i takie odczytywanie odległości może być mylące). Uaktualniany przy komunikacji z siecią (odbieranie (wysyłanie) SMSów, rozmowa, zgłaszanie żądań) - korzystaniu np. z kanałów SDCC i TFR. Przyjmuje wartości od 0 do 63 (do 35 km) przy korzystaniu z kanału FR albo EFR. Przy użyciu kanału HR teoretycznie (m.in. przy zestawie samochodowym (potrzebna większa moc przy nadawaniu) i płaskim terenie) maksymalna odległość od BTSa może wynosić dwa razy tyle (do 70 km), a TA być z zakresu od 0 do 128 (angielskie opisy monitora, z których korzystałem, nic o tym nie wspominały - jest więc np. możliwe, że przy wartość większych od 64 telefon (?) odejmuje to 64 od nich i pokazuje taką wartość w tym teście).

 • Wskazówka: w sieci ERA GSM do odświeżania tego parametru możesz się łączyć z numerami 099x99 albo 099x999 (zamiast x wstawiamy cyfry od 1 do 9), który ciągle powinien być bezpłatny (jeżeli masz abonament w tej sieci, pod niektórymi numerami usłyszysz melodie; w Tak-Taku będziesz rozłączany).

 • Możesz użyć do tego również funkcji ALS (Alternative Line Service) ewentualnie próbować dzwonić pod numer "*"...

 • g - RXQUAL_SUB (stopa błędów w transmisji przy włączonym DTX  (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Im większa wartość, tym bardziej rozmowa jest urywana...

  Wartość RQ

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Maksymalna ilość błędów

  <0,2%

  <0,4%

  <0,8%

  <1,6%

  <3,2%

  <6,4%

  <12,8%

  >12,8%

 • mmmm - RLT (Radio Link Timeout): jeśli wartość jest ujemna, pokazywane jest 0. Parametr może przyjąć maksymalnie wartość 64. Jeżeli telefon używa innego kanału niż TCH albo SDCC, pokazywane jest xx.

 • nnn - parametr C1

 • ppp - parametr C2. Jeżeli sieć obsługuje tylko fazę 1 GSM, pokazywana jest tutaj wartość C1.

 • oooo - rodzaj kanału używanego przez telefon (pod adresem www.pins.co.uk/upages/stratfordc/ znajdziesz programy w C z algorytmami używanymi do kodowania różnych ich rodzajów). Przu używaniu kanałów HR możesz nawet zobaczyć, czy wykorzystywana jest pierwsza czy druga część TS (mówią o tym wartości podkanału: 0 albo 1):

  AGCH

  (Access Grant Channel) - jest to kanał używany przez BTSa do poinformowania telefonu o tym, jakiego kanału powinien użyć (jest odpowiedzią BTSa na na RACH) - przyporządkowywujący telefon do SDCCH

  BCCH

  (Broadcast Control Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon, który zawiera on dokładne informacje o sieci (potrzebne do identyfikacji i dostępu do niej) - np.

   • jak często telefon ma informować sieć, gdzie się znajduje (wartość licznika T3212 - dokładniejszy opis w Menu 10-10)

   • o tym, czy w sieci używane jest skakanie po częstotliwościach

   • parametr CELL_RESELECT_HYSTERESIS (patrz opis parametru C2)

   • parametr CELL_BARRED (informujący, czy komórka jest testowana, czy oddana do normalnego użytku - telefon może go ignorować i używać również tych testowanych - patrz Menu 10-19)

  THR0

  TCH HR podkanał 0

  THR1

  TCH HR podkanał 1

  TFR

  TCH FR

  TEFR

  TCH EFR

  F144

  TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 14.4 kbit/sek.

  F96

  TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 9.6 kbit/sek.

  F72

  TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 7.2 kbit/sek.

  F48

  TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek.

  F24

  TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek.

  H480

  TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek., podkanał 0

  H481

  TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek., podkanał 1

  H240

  TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek., podkanał 0

  H241

  TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek., podkanał 1

  FA

  TCH FR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated Control Channel)

  FAH0

  TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated ControlChannel), podkanał 0

  FAH1

  TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 1

  SDCC

  SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) - używany do sygnalizacji systemowej:

   • ustanowienia połączenia

   • weryfikacji użytkownika

   • wykonywania Location Update

   • przyporządkowania do TCH

   • przesyłania SMSów

  CCCH

  (Common Control Channel ?) - używany, gdy telefon czuwa (nie nadaje ani nie odbiera danych)

  CBCH

  (Cell Broadcast Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon używany do nadawania komórkowego (jego odbiór np. w Nokii 5110 włączysz w Menu 2-5 i Menu 4-2-2, w Nokiii 6110 w Menu 1-5 i Menu 4-4-2; obsługuje go jak na razie Plus i Idea)

  CCHR

  połączenie kanałów CCCH i CBCH

  SEAR

  telefon szuka sieci

  NSPS

  (No Serve Power Save) - telefon nie jest w zasięgu sieci, włączone oszczędzanie energii (informację o tym, czy karta SIM może zatrzymywać zegar w trybie oszczędzania energii, znajdziesz w Menu 10-51)

  W Nokii 3110 test ten wygląda podobnie:

  abbb cccc ddd
   e ff g qqrr
  s Bttuu mmmm
  w ppp oonnn z
   CH RxL TxPwr
  TS TA QPM RAR
  Ro BsiCLK RLT
  S C2 CHT C1 B
  • cccc - w tym telefonie minus jest pokazywany zawsze

  • ooo - wartości szesnastkowe

  • qq - tryb pagingu (patrz Menu 10-2)

  • rr - RAR (opis w Menu 10-2)

  • s - wskaźnik roamingu (opis w Menu 10-2)

  • tt - BSIC dla używanej komórki (opis w Menu 10-2)

  Daje się zauważyć powiązanie pomiędzy poziomem sygnału odbieranego (RX) i mocą nadawania telefonu (TX): im słabszy jest ten pierwszy, tym mocniejsza jest ta druga (podaję przykładowe zmierzone dane dla Nokii 6110 przy korzystaniu z kanałów SDCC i TFR):

  RX

  TX

  od -38 do -49 dBm

  19

  od -68 do -75 dBm

  9-14 (0,032 - 0,316 Wata)

  od -79 do -85 dBm

  7-9 (0,794 - 0,032 Wata)

  od -85 do -93 dBm

  5-7 (2 - 0,794 Wata)

  Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "RF Information").
  To, czy telefon używa kanału CCCH czy CBCH (w przypadku, gdy komórka nie obsługuje nadawania komórkowego - można to sprawdzić w Menu 10-7), zależy od jego wersji oprogramowania i od tego, czy włączony jest odbiór takiego nadawania. Przykładowo: Nokia 5110 z oprogramowaniem 5.04 używa kanału CBCH, gdy włączysz jego odbiór w Menu 2-5 lub Menu 4-2-2 (CCCH, gdy je wyłączysz). Myślę więc, że opłaci się wyłączyć go, gdy nie obsługuje go sieć - przypuszczalnie możesz zaoszczędzić w ten sposób trochę energii. Zostało to poprawione (tzn. telefon korzysta wtedy z kanału CCCH niezależnie od ustawienia opcji "Serwis informacyjny" ("Info service") oraz "Informacja o sieci" ("Cell info display")) przy oprogramowaniu 5.07. 

  W zależności od parametru ccc (RX) możesz ustawić lepiej antenę (szczególnie kierunkową) niż opierając się na wskaźniku po lewej stronie wyświetlacza ! Jeśli chodzi o zasięg sieci, to taka mała rada praktyczna: nie dotykaj anteny telefonu (możesz zresztą sprawdzić, o ile może zmniejszyć się poziom odbieranego sygnału po przytrzymaniu jej palcami) ! 

  Parametr TA możesz wykorzystać (oprócz sprawdzania odległości od BTSa) również do pomiaru prędkości (np. samochodu, którym jedziesz). Poważnie ! Musi być spełnione kilka warunków: 


  • droga powinna być prosta (bez zakrętów)

  • telefon w czasie pomiaru musi korzystać z 1 BTSa

  • sam BTS musi być dosyć blisko drogi

  A teraz trochę matematyki:

  Z twierdzenia Pitagorasa: 

  a2 = c2 + e2


  b2 = c2 + f2

  Stąd:
  e =


  f =

  Teraz d = e - f =-  Skoro znasz: 

  1. drogę, którą przebył samochód (na rysunku: długość odcinka d; możesz ją obliczyć na podstawie znajomości odcinków a, b (są to odpowiednie wielokrotności 513 m (można tak przyjąć dla uproszczenia) odczytane na podstawie TA) i c (piszę o nim dalej))

  2. czas, w którym się zmieniał TA (do pomiaru wystarczy zegarek ze stoperem)

  to możesz oblicz swoją prędkość.
  Błąd takiego pomiaru zależy od: 

  • odległości BTSa od drogi (odcinek c)

  • samej prędkości

  • odległości samochodu od BTSa (im większa, tym błąd zależy mniej od długości odcinka c)

  A teraz konkretny przykład:
  TA miał wpierw wartość 2, która po 15 sekundach zmieniła się na 1. Wyniki pomiaru były następujące: 

  • 123,120 km/h (BTS 0 m od drogi)

  • 124,320 km/h (100 m od drogi)

  • 128,160 km/h (200 m)

  • 135,600 km/h (300 m)

  Możesz średnio przyjąć, że odcinek c jest równy 100 m (albo 0, gdy liczysz w pamięci - wtedy d = e - f), a prędkość jest liczona z błędem 5 km/h.

  W Nokii 2120 test ten wygląda następująco:

  Digital mode

  rssi DVC d
  chan  l  a
  S   BB  TT
  Analog mode

  rssi  s  d
  chan  l  a
  CS-state
  natomiast w Nokii 2160 jest jeszcze inny:

  DCCH mode

  rssi DVC S
  chan  Pw A
  CS-state
  DTCH mode

  rssi   s d
  chan   l a
  CS-state
  ACCH mode

  rssi   D d
  chan  Pw A
  CS-state
  AVCH mode

  rssi DVC S
  chan   l a
  CS-state
  a w Nokii 6160 wygląda następująco:

  DCCH mode

  rssi DVC S
  Bchan Pw A
  CS-state
  DTCH mode

  rssi DVC s
  Bchan Be l
  CS-state
  ACCH mode

  rssi D d
  Bchan Pw A
  CS-state
  AVCH mode

  rssi s d
  Bchan l a 
  CS-state
  • B = aktualnie używana sieć/częstotliwość
    

   

   • a = a-side 800mhz cellular

   • b = b-side 800mhz cellular

   • A = A-block (30 mhz) 1900mhz PCS

   • B = B-block (30 mhz) 1900mhz PCS

   • C = C-block (30 mhz) 1900mhz PCS

   • D = D-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

   • E = E-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

   • F = F-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

  • Be = Bit Error rate (stopa błędów) w % (0-16)

  • TT = ostatnia otrzymania wartość przyporządkowania czasu (0-31)

  • rssi = moc odbieranego sygnału (dBm) (min= -113dBm, max= -51dBm, w krokach 2dB)

  • DVC = Digital Verification Color (1-255, - = nie zabezpieczony)

  • D = DCC (Digital Color Code) na kanale ACCH (0-3, - = nie zabezpieczony)

  • s = kolor SAT (0-2, - = nie zabezpieczony)

  • d = stan odbioru danych

   1. brak synchronizacji/brak danych

   2. synchronizacja/brak możliwości odczytania

   3. czytanie poprawne

   4. czytanie niepoprawne

  • S = slot (1-3)

  • chan = numer kanału (0001-1023)

  • Pw = maksymalna moc, z jaką sieć pozwala nadawać telefonowi

   • DCCH: MS-ACC-PWR (0-10, - = nie zabezpieczony)

   • ACCH: CMAC (0-7, - = nie zabezpieczony)

  • l = poziom nadawanego sygnału (0-10, - = nadajnik wyłączony)

  • a = informacja, czy włączony jest (1) czy wyłączony (0) układ dźwiękowy

  • CS-state = Cellular State

   • DCCH: SCAN-LOCK : szukanie i zajmowanie DCCH

   • DCCH: DCCH-SEL  : wybór DCCH

   • DCCH: CAMPING   : Camping

   • DCCH: REGISTR   : procedura rejestracji

   • DCCH: WAIT-ORDER: Waiting for order

   • DCCH: ORIGINAT  : wysyłanie

   • DCCH: RSELECT   : powtórny wybór

   • DCCH: ORIG-SMS  : wysyłanie SMSa

   • DCCH: TERM-SMS  : odbieranie SMSa

   • DTCH: TCH       : potwierdzenie kanału do transmisji

   • ATCH or DTCH: CONVERSAT : rozmowa

   • ACCH: OOR       : poza zasięgiem

   • ACCH: SCAN-PDCH : szukanie podstawowych dedykowanych kanałów kontrolnych

   • ACCH: SCAN-SDCH : szukanie następnych dedykowanych kanałów kontrolnych

   • ACCH: SCAN-PCH  : skanowanie kanałów pagingowych

   • ACCH: IDLE      : tryb czuwania

   • ACCH: ACCESS    : dostęp

   • ACCH: VCH      : potwierdzenie kanału do transmisji głosu

  Test ten w Nokii 6185/6188 jest, oczywiście ;-), jeszcze inny:

  kontrola CDMA

  CSST CHAN SP
  PPN EC/SO XF
  LOS XHO FR B
  -Rxx-Txx FER
  transmisja CDMA

  CONV 0450 NP
  8000 2
  000 0D9 00 0
  -093+006 000
  kontrola AMPS

  RSSI S D
  CHAN P A
  CSST SID E
  XTBY MINMAX 
  transmisja AMPS

  -095 2 3
  0273 0 0
  CONV 16427 0
  Y
  CDMA

  AMPS

  • CSST - Cellular State: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR

  • Chan - kanał

  • PPN - PseudoNoise offset

  • EC/SO - Energy per chip per noise

  • B - aktualna sieć/częstotliwość. a,b oznaczają pasmo A i B 800 MHz AMPS (analogowe). A-F oznaczają użycie cyfrowych bloków.

  • Rxx - moc odbioru w dB

  • Txx - moc transmisji w dB

  • FER - Frame Error Rate

  • W czasie transmisji CDMA pokazywany jest aktualnie używany codec (jeden z poniższych):

   • 8000 - 13 kbit/sek

   • 0001 - 8 kbit/sek

   • 0003 - EVRC

  • RSSI - moc odbieranego sygnału

  • S - numer slotu (1-3)

  • D - DCC (Digital Colour Code) na kontrolnym kanale analogowym (0-3, - = nie zabezpieczony)

  • CHAN - kanał

  • CSST - Cellular State: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR

  • SID - System ID (Cantel = odd number)

  • MINMAX: minimalne i maksymalne RSSI w czasie ostatniego przedziału czasowego ?

  Menu 10-2
  Więcej informacji o używanej komórce

   aa b c Bdd 
   ee f 
   ggg hh iii
   H=j mm nn


  Pobieranie 1.01 Mb.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna