Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona5/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
PM RAR Ro BC
RelR QLF
CRO TO PenT
H MAIO HSN
 • aa - tryb pagingu:

  • NO : normalny

  • EX : rozszerzony

  • RO lub SB : reorganizacja pagingu

 • b - RAR (Random Access Retransmission): maksymalna ilość transmisji z użyciem kanału RACH (Random Access Channel - kanał telefon-BTS używany do zgłaszania prośby o dostęp do sieci np. przy logowaniu)

 • c - jeżeli telefon działa w roamingu, wyświetla się literka R (w przeciwnym razie pole jest puste). Informacja ta jest również podawana na wyświetlaczu na samej górze.

 • dd - wartość BSIC dla używanej komórki

 • ee - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-63 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))

 • f - RXQUAL_FULL (stopa błędów w transmisji przy wyłączonym DTX (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy).

  Wartość RQ

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Maksymalna ilość błędów

  <0,2%

  <0,4%

  <0,8%

  <1,6%

  <3,2%

  <6,4%

  <12,8%

  >12,8%

 • ggg - Cell reselect offset: zakres 0 - 63 (wartości należy mnożyć przez 2 dB), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.

 • hh - Temporary offset: zakres 0 - 7 (wartości należy mnożyć przez 10 dB, 70 dB oznacza nieskończenie długi czas), 'xx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.

 • iii - Penalty time: zakres 0 - 31 (wartość należy mnożyć przez 20 s), 'xxx' przy nadawaniu.  Potrzebny do obliczenia C2.

 • j - informacja, czy włączone jest skakanie po częstotliwościach:

  • 0 - nie (używany jest pojedyńcza częstotliwość - tzw. RF (Radio Frequency))

  • 1 - tak (używane są różne RF (Radio Frequency))

mm - MAIO (Mobile Allocation Index Offset). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12)

nn - HSN (Hopping Sequence Number). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12)

W niektórych telefonach (np. Nokii 8810 czy Nokiach 5110 ze starszym oprogramowaniem) zobaczysz tutaj parametry tylko w dwóch pierwszych linijkach...

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:aaabbbccccddd
aaabbbccccddd
aaabbbccccddd
w           z
S CH C1 rx C2
1 CH C1 rx C2
2 CH C1 rx C2
S    1N 2N  B
Opisu parametrów szukaj w Menu 10-3 (w tym modelu przed parametrami cccc jest zawsze minus).

W Nokii 2120 test ten wygląda następująco:ENCR  CIPH
DTX  XSTBY
CS-state
 • ENCR = kiedy kodowanie wiadomości (SMS ?) jest włączone

 • CIPH = kiedy kodowanie dźwięku jest włączone

 • DTX = kiedy DTX jest włączone

 • XSTBY= kiedy rozszerzone czuwanie jest włączone

 • CS-state = opis w poprzednim teście

natomiast w Nokii 2160 jest jeszcze inny:

tryb DCCH

mode   DTX
ENCR  CIPH
d    Be TA
tryb DTCH

mode   DTX
ENCR  CIPH
d    Be TA
tryb ACCH

mode
XSTBY
       SID
tryb AVCH

mode

       SAT


a tak wygląda w Nokii 6160:

tryb DCCH

mode M C
FB E SP pc
net SID..
 
tryb DTCH

mode DTX
ENCR CIPR 
d a TA S
CODEC...
tryb ACCH

mode
XSTBY
 SID 
 
tryb AVCH

mode

 SAT 
 


 • mode = DCCH, DTCH, ACCH, AVCH

 • SID = system ID [0-32767, - = nie zabezpieczony]

 • tryb DCCH

  • M = maksymalna klasa ramki pagingowej (PFC) obsługiwana przez sieć (1-8)

  • C = aktualna PFC (Paging Frame Class) (1-8)

  • FB = ilość slotów F-BCCH

  • E = ilość slotów E-BCCH

  • SP = ilość slotów SPACH

  • pc = podkanał PCH

  • net = obsługiwane typy sieci, mapa bitowa (1=obsługiwane, 0=nie, C=aktualnie używane): 1 bit dla sieci publicznej, 2 dla prywatnej, 3 dla rezydenckiej

 • tryb DTCH

  • DTX = pokazywane kiedy DTX jest włączone

  • ENCR = pokazywane kiedy kodowanie wiadomości (SMS ?) jest włączone

  • CIPH albo CIPR = pokazywane kiedy kodowanie głosu jest włączone

  • d = stan odbioru danych (0=brak synchronizacji, 1=synchronizacja)

  • Be = Bit Error rate (stopa błędów) w % (0-16)

  • TA = aktualne przyporządkowanie czasu (0-30)

  • a = informacja, czy generowany jest dźwięk (1) czy nie (0)

  • CODEC... = aktualnie używany codec:
    

 

   • -EFR- = IS-136A ACELP coder

 • tryb ACCH

  • XSTBY = pokazywane kiedy rozszerzone czuwanie jest włączone

 • tryb AVCH

  • SAT = ważność SAT mierzona przez DSP (0-32767)

i w Nokii 6185/6188:

kontrola CDMA

PN1
ECK 

 

transmisja CDMA

PN1 PN3 PN5 
ECK ECK ECK
PN2 PN4 PN6
ECK ECK ECK 
kontrola AMPS

X F S N N C
SLEEP EMC
SCC STC M
RSSCPLCC CAL
transmisja AMPS

2 2 1 0 4 1
00015F927B13
0029B 0A0 2
140 372 0000
CDMA

 • PNx: CDMA PN offsets handoff canidate listing. Shows only the current offset while idling. Shows 1 to 6 additional choices during traffic.

Menu 10-3
Informacje o aktualnie używanej i sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
   ef gh
SCH C1 rx C2
1CH C1 rx C2
2CH C1 rx C2
    1N 2N
Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. informacje o aktualnej komórce

 2. 1 sąsiednia komórka

 3. 2 sąsiednia komórka

 4. e,f dotyczą 1 sąsiedniej komórki, g,h 2 sąsiedniej komórki

 • aaa - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny)

 • bbb - wartości C1 wyświetlane tylko w trybie czuwania. W trybie aktywnym (np. połączenie) wyświetlana literka B i wartości BSIC dla danej komórki

 • ccc - RX: Minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Pozwala on obliczyć wartość parametru RXLev:

  RX (od)

  RX (do)

  RXLev

  mniej niż

  -110 dBm

  0

  -110 dBm

  -109 dBm

  1

  -109 dBm

  -108 dBm

  2

  ...

  ...

  ...

  -49 dBm

  -48 dBm

  62

  -48 dBm

  więcej

  63

 • ddd - parametr C2

 • e,g - pokazuje się F, jeżeli komórka jest na zabronionym obszarze (w przeciwnym razie pole jest puste)

 • f,h:

  • B oznacza komórkę testowaną (telefon może korzystać z testowanych komórek - trzeba to włączyć w Menu 10-19)

  • N - oddaną do normalnego użytku

  • L - oznacza niski poziom

  • w innych wypadkach pole jest puste.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy aktualnie używana komórka jest testowa czy nie, zajrzyj do Menu 10-19 (zależy to bowiem od ustawienia tamtego testu)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 test ten wygląda jak Menu 10-4.

W Nokii 2120 test ten wygląda jak test 4 w Nokii 2160.

W Nokii 2160 test ten wygląda inaczej i występuje tylko przy używaniu kanału DCCH:RS SS SI b
NA ND
 
a tak w Nokii 6160:

RS SS SI b
NA ND
MA MD MO
 
 • RS = minimalny poziom sygnału niezbędny do dostępu do komórki (0-31, gdzie 0=-113 dBm i 31=-51 dBm)

 • SS = minimum signal Strength Sufficient for candidate of reselection (0-31, gdzie 0=-113 dBm i 31=-51 dBm)

 • SI = Scan Interval between consecutive strength measurements in hyperframes (1-16)

 • b = access burst size (0=normal, 1=abbreviated RACH)

 • NA = ilość sąsiednich analogowych komórek (0-24)

 • ND = ilość sąsiednich komórek cyfrowych (0-24)

i w Nokii 6185/6188:

OWNNUMBER
ESN-00000000
ESN-HEX
SL P MD PC

 • OWNNUMBER - numer telefonu

 • ESN - Electronic Serial Number

 • MD - [AD] zmienia się na [DI] w czasie używania CDMA na 800 MHz

Menu 10-4
Informacje o sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
  ef gh ij
3CH C1 rx C2
4CH C1 rx C2
5CH C1 rx C2
  3N 4N 5N
Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. 3 sąsiednia komórka

 2. 4 sąsiednia komórka

 3. 5 sąsiednia komórka

 4. e,f dotyczą 3 sąsiedniej komórki, g,h 4 sąsiedniej komórki, i,j 5 sąsiedniej komórki

Znaczenie literek jest takie jak w Menu 10-3 (literka i oznacza to samo co e, zaś j to samo co f)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 ten test wygląda jak Menu 10-5.

W Nokii 2160 ten test wygląda inaczej:bVo mod bs
Tbat1 Tb2
Wpwm FCmAh
 • bVo = napięcie akumulatora

 • mod = tryb ładowania

  • FAS = szybkie ładowanie

  • COL = ładowanie zimnego akumulatora

  • MAI = ładowanie podtrzymujące

  • ERR = zła ładowarka albo problem z akumulatorem

  • LIC = ładowanie akumulatora LiION

  • TXO = ładowanie przy włączonym nadajniku (rozmowa ?)

  • *** = ładowarka jest odłączona

 • bs = bateria jest pełna albo przyczyna przerwania szybkiego ładowania

  • TI = osiągnięto maksymalny czas ładowania

  • DV = wykryto dV/watość peak (jest naładowany)

  • BV = maksymalny poziom napięcia akumulatora

  • BT = maksymalny poziom temperatury akumulatora (przegrzanie)

  • ** = akumulator nie jest naładowany

 • Tbat1 = battery temp. a/d reading (subtracted from 1023)

 • Tb2 = temperatura akumulatora w C (nie zaimplementowana)

 • Wpwm = kontrola ładowania (000-250)

 • FCmAh = ilość mAh naładowanych do akumulatora

W Nokii 2120 ten test wygląda jak

ChargV:NNN
ST hex des
B:LLLL KKK
natomiast nie został on zaimplementowany.

W Nokii 6160 wygląda następująco:SID #####
NN NT NR
Alphatag 
 
 • SID = System Identification Number (0-32767, nieparzysty dla nośnych 'A', parzysty dla nośnych 'B', - = niezabezpieczony)

 • Alphatag.. = textual end-user display of current system

i w Nokii 6185/6188:

CSST CHAN
A B
SID
SD IT TM CAP

 • CSST - Cellular state: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR

 • CHAN - kanał

 • B - pasmo częstotliwości (małe a,b = pasmo 800 MHz; wielkie A,B = pasmo 1900 MHz)

 • SID - System ID:
   

 

Menu 10-5
Informacje o sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
  ef gh ij
6CH C1 rx C2
7CH C1 rx C2
8CH C1 rx C2
  6N 7N 8N
Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. 6 sąsiednia komórka

 2. 7 sąsiednia komórka

 3. 8 sąsiednia komórka

 4. e,f dotyczą 6 sąsiedniej komórki, g,h 7 sąsiedniej komórki, i,j 8 sąsiedniej komórki

Znaczenie literek jest takie jak w Menu 10-3 (literka i oznacza to samo co e, zaś j to samo co f)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 ten test wygląda jak Menu 10-6.

O ile się dobrze orientuję, dopiero Nokia 3210 potrafi "obserwować" 8 sąsiednich komórek (w starszych telefonach - np. Nokii 5110 - możliwe jest wyświetlanie parametrów maksymalnie 6 sąsiednich komórek).W Nokii 2160 ten test przyjmuje następujący wygląd:

ROM SW
EPROM SW
Prod type 
 • ROM SW = wersja oprogramowania ROM (np. V 65.08)

 • EPROM SW = wersja oprogramowania w EEPROM, (np. V 1.45)

 • Prod type = oznaczenie kodowe telefonu (np. NHC-4NE)

a tak w Nokii 6160:

S bandorde
NC NP IRC
RSCO RSLO
 
 • S = wskaźnik pokazujący status używanej sieci:
   

 

  • H = hometype system

  • P = partner roamingowy

  • F = preferowany roaming

  • N = normalny roaming

  • X = brak zasięgu

  • a, b, A, B, C, D, E, F = aktualna częstotliwość podczas szukania kanału kontrolnego (szczegóły przy opisie następnego parametetru)

 • bandorde = kolejność szukania sieci:
   

 

  • a = a-side 800mhz cellular

  • b = b-side 800mhz cellular

  • A = A-block (30 mhz) 1900mhz PCS

  • B = B-block (30 mhz) 1900mhz PCS

  • C = C-block (30 mhz) 1900mhz PCS

  • D = D-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

  • E = E-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

  • F = F-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

 • NC = Number of Cellular = ilość możliwych bloków do przeszukania w pasmach częstotliwości używanych przez sieci komórkowe

 • NP = Number of PCS - ilość podbloków do przeszukania w pasmach częstotliwości PCS

 • IRC = IR Control:
   

 

  • 1 = tylko systemy z domowym SID albo SOC są akceptowane

  • 0 = każdy system nie zaznaczony jako zabroniony jest akceptowany

 • RSCO = Rescan Count - czas potwórnego szukania w hyperramkach

 • RSLO = Rescan Loop - definiuje, kiedy wszystkie pasma częstotliwości wymienione w parametrze "bandorde" są przeszukiwane

i w Nokii 6185/6188:

1YNC_OK_097B
SYNC_FAI4CC1
FOCC_WOR587C
WORD_OK_3E65

Menu 10-6
Informacje o "preferowanych" i zabronionych sieciach włożonej do telefonu karty SIM.

aaabb  aaabb
aaabb  aaabb
aaabb  aaabb
aaabb  aaabb


Pobieranie 1.01 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna