Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona7/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
CipherValue
HoppingValue
DTXValue
IMSIAttach
 • aaa:

  • OFF: telefon nie nadaje

  • A51: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/1 (odmiana trudniejsza do złamania i podsłuchania)

  • A52: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/2 (odmiana zaprojektowana pierwotnie dla "niepewnych" krajów (np. Iraku). Chodziło o to, aby kraje zachodnie (np. USA) mogły podsłuchiwać rozmowy prowadzone w sieciach ewentualnych (przyszłych) wrogów. O ile się jednak orientuję, nawet ta słabsza odmiana jest ciągle bezpieczna (niezłamana) - mogę się jednak mylić !

 • bbb - czy jest używane (ON)/wyłączone (OFF) skakanie po częstotliwościach

 • ccc - czy jest używane (ON) czy nie (OFF) DTX przez telefon

 • ddd - czy jest dozwolone (ON) IMSI attach

Wartości w tym menu są uaktualniane tylko, gdy telefon korzysta z kanału TCH.

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.

Więcej o algorytmach A5/1 i A5/2 możesz poczytać np. na stronie www.scard.org/gsm/.

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:CIPHER :aaa
HOPPING:bbb
DTX    :ccc
w IMSI :ddd z
CipheringValu
HoppingValue
DTXValue
S IMSIAttachB
W Nokii 6185/6188 w trybie AMPS wygląda inaczej:

1IN_FAIL0044
DYN_FAIL01C7
MIN2_FAI0045
DYN2_FAI01CB

Menu 10-13
Informacje o DTX w aktualnie używanej (ostatnio monitorowanej) sieci

aaaaaaaaaa 
DTX(DEF):bbb
DTX(BS) :ccc
DTXMode
DefaulDTXSta
DTXValFromBS
 • aaaaaaaaaaaa: informacja, czy telefon używa DTX:

  • DTX:ON - tak, używa

  • DTX:OFF - nie używa

  • DTX:DEF - telefon używa albo nie (zależy od domyślnego ustawienia - parametru bbb)

  • NOTALLOWED - telefon nie może "samodzielnie" decydować, czy ma używać DTX, czy nie (BTS na to nie pozwala)

 • bbb - domyślne ustawienie DTX. Wartości ON albo OFF.

 • ccc - wartość DTX z BTS (na uplinku - kanale służącym do komunikacji w kierunku telefon-BTS):

  • MAY - BTS pozwala "decydować" telefonowi, czy ma korzystać z DTX

  • USE - BTS wymusza używanie DTX

  • NOT - BTS nie pozwala korzystać z DTX

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.
Jeżeli BTS na to pozwala (tzn. jeżeli ostatni parametr w tym menu przyjmuje wartość MAY), to przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz ustawiać, czy telefon ma korzystać (czy nie) z DTX.

Menu 10-14
Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).

 SCREENING 
 INDICATOR
   IS aa
Use menu to 
  change
 Screening
 indicator
Menu 10-15

aaa bbb cccc
ddd eee f
gg hh ii
jjjjjjjjjj
CH RxL TxPwr
MdSt SAT DCC
ST   TxA RxA
  CS STATE
Ten test jest tylko w Nokii 5190 i 6190. W przypadku, gdy nie podłączono do telefonu odpowiedniej przystawki (jest pomiędzy "właściwą" słuchawką i baterią), zobaczysz w nim "AMPS display not available". Po jej włączeniu wartości dotyczą analogowe systemu AMPS):

 • aaa - kanał używany do komunikacji z komórką (0 w trakcie czuwania)

 • bbb - poziom odbieranego sygnału w dB

 • ccc - moc, z jaką działa nadajnik telefonu (0 w trakcie czuwania)

 • eee - SAT . x w czasie czuwania

 • f - DCC (Digital Color Code) na kanale ACCH (0-3, - = nie zabezpieczony), x w czasie czuwania

 • jjjjjjjjjj - tryb pracy:

  • IDLE - czuwanie

  • CALL GOING - wymiana danych potrzebnych do połączenia

  • IN CALL - w czasie rozmowy

  • PCH INIT - skanowanie dostępnych kanałów pagingowych ? (np. po rozmowie)

  • CCH INIT - skanowanie kanałów kontrolnych ?

  • ACCESS - uzyskiwanie dostępu do sieci ?

Menu 10-17
Pozwala włączyć testowanie przez telefon jednego konkretnego kanału używanego do kontaktu z komórką (telefon nie szuka wtedy kanału o najsilniejszym sygnale, tylko korzysta z podanego przez Ciebie: dla GSM 900 poprawne są kanały 1-124, dla GSM 1800 512-885). Każda sieć GSM ma przyporządkowane dla siebie kanały z podanych zakresów (tzn. Plus nie może korzystać z kanałów Ery i odwrotnie). Poniżej podaję podział dla różnych sieci:
GSM 900

GSM 1800

TIM (222-01)

8-64 (16 najważniejszych miast) albo 8-50 (poza nimi)

736-760

Omnitel (222-10)

66-118 (16 najważniejszych miast) albo 77-118 (poza nimi)

861-885

Wind (222-88)

52-75 (poza 16 najważniejszymi miastami)

761-810

Blu (222-??)

-

811-860

Plus GSM (260-01)

1-14 i 37-67 (37 i 67 do testów)

749 - 760, 850 - 884 ?

Era GSM (260-02)

15-36 i 68-90 (15 i 36 do testów)

736 - 748, 811 - 847 ?

Idea (260-03)

91 - 122 (docelowo)

763 - 810

Możesz tu podawać kanały dowolnej sieci (jeżeli masz do niej zabroniony dostęp, wyświetlane będą wprawdzie jej parametry, ale nie będzie możliwe wykonywanie połączeń (z wyjątkiem telefonów alarmowych), itp.) Po włączeniu testu nie będzie możliwe przeprowadzanie handoverów.

Aby włączyć test, należy (czasami ta procedura nie działa - pomaga np. wyłączenie i włączenie telefonu; nie wiem, dlaczego tak się dzieje): • zapisać (zmienić) żądany kanał na pozycji 33 w książce telefonicznej na karcie SIM (nie w pamięci telefonu !) - jeżeli wpiszesz tam 0, test nie będzie się włączał !. Nie jest to jednak konieczne (o ile numer ten był tam wcześniej zapisany - sprawdzisz to np. kodem 33#).

 • przejść do Menu 10-17

 • jeszcze raz wejść bezpośrednio do Menu 10-17

 • wyłączyć i włączyć telefon

Jeżeli chcesz wyłączyć test:

 • wejdź bezpośrednio do Menu 10-17

 • wyłącz i włącz telefon (czasami nie jest to konieczne - telefon powinien wyłączyć test, gdy utraci sygnał na danym kanale; lepiej jednak jest to zrobić, aby uniknąć jakichkolwiek problemów)

Ciekawe wyniki uzyskiwałem, gdy (zgadnij, dlaczego ?):

 • telefon miał włączony test

 • w Menu 10-19 zmieniałem ustawienie na REVERSE

 • wyłączałem test, ale nie telefon (tzn. w celu wyłączenia testu tylko raz wchodziłem bezpośrednio do Menu 10-17)

W takich wypadkach telefon potrafił "skakać" po kanałach i monitorować kanały różnych sieci (nie tylko mojej) - mogłem np. obejrzeć LAC, CID używanych komórek. Co więcej, nie potrafił się zalogować do mojej macierzystej sieci (chociaż wyświetlał dane jej kanału). Kilka razy udało mi się uzyskać komunikat "Insert SIM card" (albo "SIM card rejected" - "Karta SIM odrzucona") - ten efekt wynikał prawdopodobnie z błędu w oprogramowaniu. Po wyłączeniu i włączeniu telefonu wszystko wracało do normy.
Opisany przeze mnie efekt możesz wykorzystać do szybszego rozładowania akumulatora (jednakże wtedy Twój telefon nie będzie dostępny w sieci). 

Jeżeli chcesz sprawdzać dane innej niż Twoja sieć, możesz też użyć innej metody:  1. przejdź do testu, który pozwoli Ci odczytać poszukiwane informacje dla interesującej Cię sieci

 2. przejdź do ręcznego wyboru sieci (np. Menu 4-2-4-2 w Nokii 5110)

 3. wybierz sieć, której dane chcesz obejrzeć

 4. poczekaj kilka sekund (wymagany jest odpowiedni czas, aby telefon zaczął się logować do danej sieci) i naciśnij "Quit" (a NIE klawisz (c)) albo poczekaj, aż telefon wyświetli jakiś komunikat (np. że nie mógł się zalogować).

 5. naciśnij szybko klawisz (c), aby wyjść z menu telefonu

Przez kilka sekund telefon będzie pokazywał dane interesującej Cię sieci... 

Słyszałem o przypadkach, iż test ten włączał się samoistnie po zaniku sygnału sieci. Ja się z tym nie spotkałem. Jeżeli jednak zdarzyło (zdarza) się to Tobie, wpisz 0 na pozycji 33 w książce telefonicznej. I już...
Ponieważ Nokie serii 51xx/61xx nie posiadają możliwości "wymuszenia" zapisywania numeru pod określoną pozycją w książce telefonicznej, poleciłbym:

 1. sprawdzenie, czy mamy już zapisany jakiś numer pod tą pozycją (wpisujemy 33#)

 2. jeżeli telefon wyświetlił 'Błędna pozycja' ('Invalid location'), wpisujemy tyle telefonów do książki, aż nie zobaczymy tego komunikatu (powtarzając oczywiście sprawdzanie z punktu 1)

 3. po wyświetleniu się numeru musimy dojść do tego, jaka jest nazwa, pod którą jest on zapisany w książce telefonicznej. Można to zrobić na dwa sposoby: 

  1. po prostu przypomnieć sobie (albo przejrzeć całą książkę telefoniczną)

  2. wyłączyć nadajnik telefonu w Menu 10-45 i zadzwonić pod ten numer (telefon przy wybieraniu numeru wyświetli nazwę przypisaną do numeru - znajdziesz ją również na liście ostatnio wybieranych połączeń)

 4. edytujemy książkę telefoniczną (ten numer) - możemy np. zmienić nazwę albo numer (kanału)

 5. gdy telefon spyta się, czy zastąpić stary numer nowym czy zapisać pod inną pozycją, wybieramy to pierwsze

Do zapisania numeru pod określoną pozycją można użyć również innych modeli Nokii (np. 2110), telefonów innych producentów albo odpowiedniego oprogramowania. Przykładowo: w programie Nokia Cellular Data Suite należy wyeksportować listę numerów do pliku, otworzyć go w dowolnym edytorze, zmienić i z powrotem wgrać do telefonu...  BTS TEST 


    aaa
Use menu to 
toggle BTS
test ON/OFF
 • aaa - przyjmuje wartości "ON" albo "OFF"
Wbrew pozorom (wszak telefon automatycznie szuka najlepszego dla nas sygnału) włączenie tego testu może się przydać, gdy: 

 • chcesz wymusić korzystanie z konkretnej komórki (np. chcesz sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie z komórki znajdującej się 20 km od Ciebie)

 • nie chcesz działać w roamingu (podwyższa to przecież opłaty) np. przy granicy kraju (telefon uznał, że sygnał sieci sąsiada jest mocniejszy i z niego korzysta) - przełączasz na kanał używany przez Twoją macierzystą sieć i już...

 • druga dostępna sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm) - bez użycia kanału Twojej sieci telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej

 • chcesz monitorować stan kanału, którego sygnał jest bardzo słaby - otrzymywałem informacje, że najniższa zmierzona w ten sposób wartość wynosiła -118 dBm.

W Nokii 3210 obsługa tego testu jest najprawdopodobniej niedopracowana - wielu użytkowników tego telefonu ma problemy z jego włączaniem i wyłączaniem.

Menu 10-18


To menu pozwala włączyć na stałe podświetlanie wyświetlacza i klawiszy (LIGHTS ON). Jest to świetny sposób na szybsze rozładowywanie baterii. W ten sposób firma Nokia ufundowała nam również lampkę - możesz z jej pomocą np. sprawdzić rozkład jazdy, położenie na mapie, być lepiej widoczny na drodze :-), itd. Jest tylko jeden warunek: musisz mieć włączony jakiś test w monitorze sieci. 

Jeżeli je włączymy i wyłączymy, światełko wyłączy się na stałe (nie będzie reagować na klawisze) na kilka minut (dobre do gier - oszczędza akumulator)... 

Światełko możesz też włączyć na stałe, jeżeli podłączysz zestaw samochowy (albo go zasymulujesz - patrz Menu 10-75) i opcja "Lights" (Menu 2-5 w Nokii 5110) będzie ustawiona na "All". I to BEZ włączonego monitora sieci (ani tym bardziej żadnego testu) !


Zmiana przez bezpośrednie wejście do tego menu.

   LIGHTS 


    aaa
Use menu to 
  toggle
  lights
  ON/OFF
 • aaa - przyjmuje wartości "ON" albo "OFF" (domyślnie)

Menu 10-19
Każdy operator przed oddaniem do normalnego użytku (po naprawie, wybudowaniu...) stacji bazowej (BTS) testuje wchodzące w jej komórki. Normalny telefon GSM odczytuje tę informację i nie próbuje z nich skorzystać. Korzystając z tego menu możesz jednak ustawić swój tak, że będzie to robił (należy ustawić na DISCARD) - możesz w ten sposób "powiększyć" zasięg swojej sieci (np. przed 1.03.2000 była to jedyna metoda pozwalająca korzystać z budowanej (testowanej) Idei pracującej w paśmie 900 MHz). 

Jeżeli chcesz, aby telefon próbował korzystać tylko z testowanych komórek, ustawiasz to menu na REVERSE (jezeli nie ma takich w okolicy, możesz spowodować, że nikt nie będzie mógł zadzwonić z Twojego telefonu ani dodzwonić się do Ciebie - dobre, jak chcesz zablokować telefon ?). 

Przy ustawieniu na ACCEPTED telefon używa tylko oddanych do użytku komórek (zachowuje się jak każdy inny).


Informacja o statusie komórki nadawana jest w kanale BCCH jako wartość parametru CELL_BARRED. Zmiana ustawienia przez bezpośrednie wejście do tego menu (jeżeli jednak wcześniej włączyłeś(aś) test w Menu 10-17, używana komórka może mieć inny status niż tutaj wybrany (np. tutaj wybrałeś(aś) tylko komórki testowane, a telefon korzysta z normalnej)).

Po zmianie ustawienia telefon je uwzględnia przy następnych pomiarach jakości sygnału (żeby mu pomóc, możesz spróbować wykonać połączenie, zmusić go do szukania sieci (ustawić jej ręczny wybór) albo po prostu przez dłuższy czas trzymać jego antenę (np. palcami)).

Czasami telefon może nie znajdować komórek o ustawionym tu statusie i wyświetlać dane komórek drugiej sieci o tym statusie (np. kiedyś ustawiłem to menu na REVERSE i telefon zaczął mi wyświetlać testowane komórki Plusa (bo nie znalazł takowych w Erze)). Informacje o statusie komórek znajdziesz w Menu 10-1 do Menu 10-5.

  CELL BARR 


  ACCEPTED

Telefon zachowuje się jak każdy inny (domyślnie)

  CELL BARR 


  REVERSE

Używane są tylko testowane komórki

  CELL BARR 


  DISCARD

Korzystasz ze wszystkich możliwych komórek

Use menu to 
toggle cell
barr status
DIS/ACC/REV
Menu 10-20
Informacje o baterii i trybie pracy ładowarki telefonu

 aaa   bbbbb
Tccc     ddd
Ceee    Wfff
gggg    hhhh
BatVol ChMod
BTemp ChTime
ChrgVol Pwm
 BTyp  BFDC
 • aaa - wartość napięcia baterii (V/100 - przykładowo 7.19V jest pokazywane jako 719). Zakres 0.00 - 9.99 V

 • bbbbb - informacje o ładowaniu baterii:

  • xxxxx - nie podłączono ładowarki albo nie ma procesu ładowania

  • BatCk - sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora (dzieje się tak np. po każdym użyciu kanału TCH (czyli np. rozmowie) w trakcie ładowania akumulatora NiMH)

  • BSIFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania BSI (Battery Size Indicator): jednego ze styków baterii podłączonego wraz z masą (BGND) do opornika wewnątrz akumulatora - dzięki pomiarowi jego oporu telefon może określić rodzaj podłączonej akumulatora))

  • CelBr - ładowanie zostało przerwane (któraś z cel akumulatora ma defekt)

  • ChaCk - EM sprawdza ładowarkę

  • Charg - ładowanie

  • ColdC - ładowanie zimnej baterii

  • ColdM - akumulator jest zimny, trwa ładowanie podtrzymujące

  • CurFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania natężenia prądu z ładowarki)

  • DisCh - rozładowywanie akumulatora

  • Faile - błąd

  • FastC - szybkie ładowanie

  • FullM - akumulator pełny, trwa ładowanie podtrzymujące

  • F_Che - sprawdzanie procesu szybkiego ładowania

  • HotM  - akumulator jest gorący, trwa ładowanie podtrzymujące

  • I_Che - inicjacja sprawdzania parametrów ładowania (po niej pokazuje się komunikat 'Ładuje' ('Charging'))

  • InitC - proces ładowania jest inicjowany

  • L_Che - sprawdzanie procesu ładowania akumulatora LiION

  • LiAFu - poziom parametru fff (Pwm) jest ponad dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora

  • LiDCH - ładowanie DCH (prawdopodobnie podtrzymujące) akumulatora LiION

  • LiFul - parametr fff (Pwm) przekroczył dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora przez określony czas (określony dla naładowanego akumulatora)

  • LiHot - ładowanie gorącego (nagrzanego) akumulatora LiION

  • LithC - ładowanie akumulatora LiION

  • LiTxO - ładowanie akumulatora LiION, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)

  • LNFTx - ładowanie akumulatora LiION (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)

  • M_Che - sprawdzanie procesu ładowania podtrzymującego

  • MaBFD - ładowanie podtrzymujące (BFD)

  • Maint - ładowanie podtrzymujące

  • TmpFa - ładowanie zostało przerwane (telefon nie mógł odczytać natężenia opornika NTC w akumulatorze podłaczonego do złącza BTEMP i BGND akumulatora i w związku z tym nie mógł określić temperatury tegoż akumulatora)

  • TxNoF - ładowanie akumulatora NiMH (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)

  • TxOnC - ładowanie baterii NiMH, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)

  • VolFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania napięcia z ładowarki)

 • ccc - temperatura akumulatora (np. T+27 oznacza +27 stopni C). Bardzo rzadko (czasami, jeżeli telefon jest włączony i przez dłuższy czas nieużywany (brak rozmów, itp. - niski pobór prądu z akumulatora)), temperatura tu podawana może być równa temperaturze otoczenia (w więc masz wtedy termometr). Gdybyś potrzebował(a) temperatury w stopniach Fahrenheita, do przeliczenia użyj wzoru F = 32 + 9C/5 (gdzie F i C to oczywiście odpowiednie temperatury). Temperatura akumulatora LiION jest również widoczna w Menu 10-23.

 • ddd - czas ładowania w godzinach (pierwsza cyfra) i minutach (2 ostatnie cyfry). Zerowany po rozpoczęciu ładowania (nie zawsze: telefon nie robi tego, gdy:

  • nie zostało zakończone poprzednie ładowanie akumulatora

  • parametry prądu z sieci elektrycznej nie spełniają pewnych wymogów (jeżeli podłączałem ładowarkę w pewnych miejscach, nie było to wykonywne)).

Zaobserwowałem to również w Nokii 6110 po zmianie baterii (np. z LiION na NiMH). Zaczyna odliczać czas po podłączeniu ładowarki. Jeżeli akumulator jest naładowany albo odłączysz ładowarkę, zatrzymuje się.

 • eee - napięcie ładowania (V/100). Bateria nie jest ładowana prądem stałym, tylko pulsującym (wskaźnik się ciągle zmienia). Zakres 0.0 - 18.7 V. Po zakończeniu ładowania trwa tzw. ładowanie podtrzymujące (patrz opis niżej)

 • fff - kontrola ładowania (Charge control output). Podawana dziesiętnie (zakres 000 - 255)

 • ggg - pojemność akumulatora w mAh (według opisów angielskich i pomocy monitora w Nokii 3110 BSI pomnożone przez 4): w przypadku akumulatora LiION jest to podawana dokładnie taka wartość, jak na jej obudowie; w akumulatorach NiMH może się różnić nawet o 200 mAh i zmieniać w zależności od temperatury (czy jest związane z efektem pamięciowym ?)

 • hhhh - licznik pozwalający ocenić czas do naładowania akumulatora: kiedy aktualne naładowanie jest mniejsze niż ustalony limit, wtedy rozpoczyna odliczanie. Jeżeli osiągnie 0, ładowanie zostanie (przynajmniej powinno być według angielskich opisów - ja obserwowałem to niezwykle rzadko) zakończone.

W Nokii 3110 menu to wygląda następująco:

  aaa  bbbbb
 Tccc   ddd
 Ceee  Wfff
w gggg hhhh z1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna