Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona8/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
BatVol ChMode
BTemp ChrTime
ChrgVol  Pwm
S 4BSI BFDC B
 • bbbbb - w tym telefonie przyjmuje dodatkowo wartość NOTCH (brak ładowania)

W Nokii 9110 przyjmuje zaś następujący wygląd:

aaa   bbbbbb
Tccc    ddd
i Ceee  Wfff
 gggg   hhhh
BatVol  ChMod
BTemp   ChTime
ChrgVol Pwm
BTyp    BFDC
 • i - informacja o tym, czy do telefonu jest podłączona ładowarka podróżna (wartość "1") czy nie (wartość "0").

Nazwa szybkie ładowanie (Fast Charging - FastC) oznacza ładowanie większym prądem i przy sprawnej ładowarce na pewno nie uszkodzi Twojego akumulatora.

Po zakończeniu ładowania akumulatora wykonywane jest tzw. ładowanie podtrzymujące (akumulator zaczyna się przecież od razu rozładowywać; jeżeli w tym czasie do telefonu jest ciągle podłączona ładowarka, przez doładowywanie niewielkim prądem może uzupełnić powstałe straty energii).Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "ADC Readings...").Ten test pozwala sprawdzić przede wszystkim ładowarkę. Możesz tutaj również zobaczyć rzeczywiste parametry akumulatora:

 • pojemność

 • jego sprawność (np. nie radzę kupować akumulatorów z uszkodzona celą)

 • napięcie (jeżeli jesteś np. na wycieczce, to tutaj możesz zobaczyć, czy napięcie z akumulatora będzie odpowiednie do zasilania latarki)

Menu 10-21
Parametry ładowania (zauważyłem, że pokazywane tu wartości są poprawne tylko po przeprowadzeniu rozmowy w jego trakcie - tylko wtedy się zmieniają (po jej zakończeniu wyświetlają ostatnie rejestrowane wartości))

 aaaa  bbbb 
  ccc   ddd
  eee   fff
MTDif MPDif
BUpV  BDownV
AverV SumMF
 • aaaa - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i tym, które ma być osiągnięte docelowo w czasie ładowania

 • bbbb - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i wynikiem poprzedniego pomiaru, znak części ułamkowej nie jest pokazywany.

 • ccc - najwyższe zmierzone napięcie z akumulatora (przy ładowaniu akumulatora i jednoczesnym korzystaniu z niego napięcie może się zmieniać)

 • ddd - najniższe zmierzone napięcie z akumulatora

 • eee - przeciętne napięcie

 • fff - suma ustawień parametrów z Menu 10-22 (zakres 0.00 - 9.99, np. 1.53 pokazywane jest jako 153) - według moich obserwacji pod uwagę NIE JEST brany parametr DerivCount (Eaaa). Jeżeli osiągnie wartość 1.00 albo 0.99, wtedy pokazywany jest wskaźnik pełnego naładowania akumulatora (tzn. wtedy przestaje się poruszać wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza i ładowanie zostaje zakończone).

Menu 10-22
Wskaźniki pozwalające ocenić parametry ładowania

 Eaaa  Cbbb 
 Dccc  Rddd 
 Ieee  Afff 
 Tggg  Vhhh
DeriC ChAm
 VDif VDrop 
 VDTi AvDif
 Temp Volt
 • aaa - DerivCount

 • bbb - ChargeAmount

 • ccc - VolDiffToMax

 • ddd - VolDropCnt

 • eee - VolDiffTime

 • fff - AverDiff

 • ggg - temperatura

 • hhh - napięcie

Tutaj zobaczysz wartości wskaźników parametrów ładowania. Wszystkie (oprócz DerivCount) przyjmują wartości od 0.00 do 1.00 (np. 0.23 jest pokazywane jako 023). Po odłączeniu ładowarki wartości tutaj mogą być bardzo różne. Litery E, C, D, R, I, A, T i V są wyświetlane, gdy liczba za nimi nie jest czterocyfrowa.

Menu 10-23


Informacje o baterii.

 aaaa  bbbb
 cccc  dddd
eee fff gggg
hhh iiiijjjj
TxOn   TxOff
ChCur  Stdby
Age CAP Curr
Tmp CmAhTarg
 • aaaa - napięcie z akumulatora, gdy pracuje nadajnik telefonu (a.aaa mV)

 • bbbb - napięcie z akumulatora, gdy nadajnik telefonu jest wyłączony (b.bbb mV)

 • cccc - prąd ładowania (c.ccc mA). Jeżeli ładowarka nie jest podłączona, pokazuje się tutaj 0. W Nokii 3210 ZAWSZE równy 0 (prawdopodobnie wynika to z błędu w oprogramowaniu tego telefonu).

 • dddd - oczekiwane napięcie z akumulatora w trybie czuwania (d.ddd mV). To, czy karta SIM może zatrzymywać swój zegar w tym trybie, sprawdzisz w Menu 10-51.

 • eee - szacowany wiek akumulatora (0 - nowy, 100 - stary) dla akumulatora LiION (wartość licznika jest prawdopodobnie obliczana na podstawie pomiarów wykonywanych w czasie pracy/rozładowywania akumulatora i jego pojemności (odczytanej i dostępnej w Menu 10-20); stąd należy go traktować tylko orientacyjnie !) albo 33 dla akumulatora NiMH.

 • fff - poziom naładowania akumulatora (25 - 1 kreska, 50 - 2 kreski, 75 - 3 i 100 - 4) - wartości takie, jak pokazuje wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza. Wskaźnik ten (i parametr) jest bardzo niedokładny podczas ładowania (praktycznie od razu przyjmuje wartość 100) - wtedy lepiej użyj parametrów ii i jjj.

 • gggg - chwilowe zużycie energii wskazywane przez PSM (według opisów angielskich w dziesiętnych częściach mA; natomiast poniższe oszacowania czasu działania telefonu opierają się na przekonaniu, że są tutaj podawane wartości w mA)

 • hhh - temperatura akumulatora LiION (znajdziesz ją również w Menu 10-20 - czasami jednak oba te wskaźniki różnią się trochę) albo 0 (akumulator NiMH)

 • iiii - ile mAh zostało naładowane do akumulatora do tej chwili. Jeżeli jest w przybliżeniu równa wartości parametru jjj, ta ostatnia podwyższa się (albo kończy się proces ładowania). Parametr ten jest zerowany po każdym użyciu kanału TCH (np. rozmowie) przeprowadzanej w trakcie ładowania (w przypadku akumulatora NiMH) - można w ten sposób przedłużać ładowanie praktycznie w nieskończoność. Zauważyłem to również w Nokii 6110 przy ładowaniu akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu). Wartość wskaźnika zmienia się co 14 sekund (Nokia 5110 i standardowa ładowarka).

 • jjjj - przy jakiej wartość pojemności akumulatora (w mAh) zostanie zakończony następny etap ładowania (patrz opis poprzedniego parametru). Zaobserwowałem jego zerowanie w trakcie ładowania akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu) w Nokii 6110.

Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "ADC Readings...").Tutaj możesz sprawdzić np. rodzaj akumulatora (czy jest on LiION czy NiMH).

Poniżej podaję orientacyjny pobór prądu (może się zmieniać w zależności od różnych parametrów) przy korzystaniu z konkretnych kanałów (Nokie 5xxx i 6xxx):

 • przy nadawaniu (wartość parametru TX - mocy nadawania telefonu - możesz sprawdzić w Menu 10-1) - używaniu kanałów SDCC i TFR (Nokia 6110):

  TX

  pobór prądu (parametr gg)

  powyżej 19

  92

  16-18

  99

  14-15

  105

  13

  114

  12

  123

  11

  136

  10

  151

  9

  173

  8

  198

  7

  232

  6

  269

  5

  300

 • Wniosek: czas pracy baterii może rzeczywiście bardzo zależeć od warunków panujących w sieci (a w większości materiałów reklamowych jest on podawany (mierzony), gdy telefon nadaje z najmniejszą mocą (najwyższe TX)).

 • AGCH: 310 mA w przypadku Nokii 5110 i 6110

 • CCCH i CBCH: Nokie 6110 ze starszym oprogramowaniem (np. 4.73) podają odpowiednio 20 i 34. Nie wiem jednak, czy jest błąd ich oprogramowania (najprawdopodobniej są to wartości w mA/10) czy też pobór prądu jest faktycznie tak duży (np. w Nokii 5130 wartość ta jest też równa 34). Sprawdziłem, że Nokie 5110 (i 6110 z oprogramowaniem 5.31) podają 3 mA, gdy używają kanału CCCH. Przypuszczalnie może się "opłacić" (dłuższy czas czuwania, itd.) wyłączenie odbioru "nadawania komórkowego" w telefonie, o ile go nie obsługuje sieć (po szczególy odsyłam tutaj). W przypadku, gdy telefon pobiera dane BTSa (który będzie teraz przez niego używany - ma mocniejszy sygnał niż poprzedni - szczegóły przy opisie C2), wartość ta zmienia się na 220 mA (trwa to dosłownie chwilę).

 • NSPS: 55 zarówno w Nokii 5110 jak i 6110 (czy jest to wartość w mA, czy w mA/10 ?)

Włączenie podświetlenia zabiera kolejne 90 mA, przy ładowaniu trzeba doliczyć kolejne 17 mA.

W Nokii 3210 z kolei te dane się różnią u różnych osób (czy zależy to od wersji oprogramowania, częstotliwości ?):
czuwanie

pobieranie danych BTSa

podświetlenie

52 mA

90 mA

+155 mA

8 lub 9 mA

?

+159 lub +160 mA

53, czasami (rzadko i przez chwilę) 8 mA

93 mA

+158 lub +159 mA

8 mA

?

+154 mA


Na podstawie znajomości poboru prądu można wyliczyć przybliżony czas działania telefonu:

 • 900 mAh / 225 mA = 4 godziny rozmowy (średnio)
  Należy pamiętać o początkowym poborze prądu przy użyciu kanału SDCC oraz to, że na początku telefon używa pełnej mocy, ktorą potem obniża.

 • 900 mAh / 5,45 mA = 165 godzin czuwania (średnio)
  Należy pamiętać, że w stanie czuwania telefon np. musi co jakiś wykonywać PLU

Menu 10-24

3476    3481
BSI:     551
ET:        9
  111      1
V_inst V_avg
BSI value
Elapsed time
RST_m  RST_h
Menu 10-25

    0      1
10059
 5664    641
    1      0
Chrgtp #Bars
alpha
zeta     phi
noblw  nobcr
Menu 10-30
Test z zawartościami rejestrów API dźwięku

 aaaa bbbb
 cccc dddd
 eeee ffff
 gggg hhhh 
A1Cnf  A2Cnf
  ST   AU3
1Tone  2Tone
 Conf  HFVol
 • aaaa - API_AUD1_CTRL

 • bbbb - API_AUD2_CTRL

 • cccc - API_SIDETONE

 • dddd - API_AU3

 • eeee i ffff - API_1_TONE i API_2_TONE (patrz opis niżej)

 • gggg - API_CONFIG: związany z ustawieniami dźwięku wybranymi w Menu 10-71 i 10-72. W zależności od tego, które menu tam ostatnio przeglądałeś(aś) (albo raczej, jakie cyferki były umieszczone w tamtym menu), tutaj zobaczysz (szesnastkowo) liczbę wybraną tam pod AUDIO ENHANCEMENT (podaję przykładowe):

  normalnie (np. w trybie czuwania)

  wybieranie numeru

  rozmowa

  5148 (trzaski) - 20808 dziesiątkowo

  5149

  5140

  851A - 34074 dziesiątkowo

  851B

  8512

  C6A4 (trzaski) - 50852 dziesiątkowo

  C6AD

  C6A4

  DB34 (trzaski) - 56116 dziesiątkowo

  DB3D

  DB34

  DF29 (standardowo po włączeniu telefonu) - 57129 dziesiątkowo

  DF29

  DF20

  F436 - 62518 dziesiątkowo

  F43F

  F436

  F437 - 62519 dziesiątkowo

  F43F

  F436

 • hhhh - API_HF_VOL: ustawienie głośności podczas rozmowy - obliczysz ją według wzoru 110 - hhhh (tzn. od 110 odejmujesz wartość tego parametru). Jest ona również podawana (tylko podczas połączenia) w Menu 10-76. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wartości tutaj pokazywane się zmieniają - głośność obliczasz ze wzoru 510 - hhhh (dla zestawu samochodowego 2210 - hhhh). Rodzaj podłączonego zestawu sprawdzisz także w Menu 10-75. Telefon zapamiętuje ustawienie głośności dla każdego zestawu oddzielnie.

Po naciśnięciu każdego klawisza generowany jest dźwięk składający się z dwóch tonów. Zmieniają się wtedy parametry eeee i ffff. Pierwszy dźwięk jest krótki, drugi trwa tak długo, jak trzymamy klawisz. Jeśli chodzi o klawisze C, NaviKey, Up i Down, zmienia się tylko parametr eeee (wartość 0E10 - 3600 dziesiątkowo) - dźwięk składa się bowiem tylko z jednego tonu. I teraz najciekawsza sprawa - jeżeli podzielisz podawane wartości przez 4, otrzymasz częstotliwości w Hz towarzyszące naciskaniu klawiszy w systemie tonowym (DTMF - Dual Tone Multi Frequency). Z systemem tym zapewne spotykasz się na co dzień (jest używany we wszystkich nowoczesnych telefonach przy wybieraniu numeru i zastąpił tzw. wybieranie pulsowe). Odpowiednie wartości podaję w tabelce (dziesiętnie) - parametr eeee odpowiada wartościom w poziomie, ffff w pionie:
1209 Hz

1336 Hz

1477 Hz

697 Hz

1

2

3

770 Hz

4

5

6

852 Hz

7

8

9

941 Hz

#

0

*

Menu 10-34
Informacje o połączeniu telefonu z komputerem kablem FBUS

aa bb cc dd
eee fff ggg
hhh iii jjj 
k
CM LD LM NM 
PEC FEC OEC
ACC RXS TXS 
Mod
 • aa - typ danych przesyłanych obecnie przez FBUS (szesnastkowo)

 • bb - ostatnie łączone urządzenie przez FBUS (szesnastkowo)

 • cc - typ danych przesyłanych ostatnio (szesnastkowo)

 • dd - następny typ danych przesyłanych przez FBUS (taki sam jak parametr aa, jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane)

 • eee - licznik błędów parzystości

 • fff - licznik błędów ramki

 • ggg - licznik błędów przepełnień

 • hhh - licznik czasu aktywności interfejsu FBUS

 • iii - numer sekwencji odebranej

 • jjj - numer sekwencji nadanej

 • k - tryb pracy telefonu: S=slave (podrzędny), H=host (zawiadujący)

Opis powyżej jest zaczerpnięty z pewnych angielskich opisów. W niektórych telefonach (np. Nokii 5110) wartości parametrów w tym teście są raczej inne, natomiast pomoc do niego taka sama. Kiedy łączysz telefon kablem FBUS i używasz programu posługującego się tym protokołem, pierwsza linijka z wartościami zmienia się zazwyczaj na "1E0C1E -". Kiedy spojrzysz do opisów protokołu FBUS, zobaczysz, że:

 • "1E" może oznaczać dane przesyłane protokołem FBUS przez kabel

 • "0C" może oznaczać, że kabel FBUS jest podłączony do telefonu

i jest to prawda. Tak więc, oznacza to, że powyższy opis jest prawdziwy (nawet, jeżeli test wygląda troszkę inaczej).

W Nokii 9110 menu to wygląda następująco:ll mm nn oo 
ee ff gg
p  q
r s tt
PA RS DR PR 
PE FE OE
Rx Tx
D U DC
 • p i q to prawdopodobnie iii i jjj

Adresy, pod którymi znajdziesz opis protokołu transmisji pomiędzy telefonem i komputerem, są podane w pytaniu 25.
Jeżeli wartości w tym teście zmieniły się od momentu włączenia telefonu, oznacza to, że był on podłączony do komputera i dane były transmitowane z użyciem protokołu FBUS (a nie MBUS).

Menu 10-35
Przyczyna ostatniego restartu oprogramowania telefonu

 aaaaa 
 bbbbbbbb

 

Reset reason
Task name

 

 • aa - przyczyna:

  • NORM: prawdopodobnie normalne wyłączenie/włączenie

  • UNKNO: nieznana (domyślnie)

  • SWSIM: kłopoty ze stykami karty SIM. Pokazywany, gdy telefon ma simlocka i wpisano błędny mastercode.

  • STACK: przepełnienie stosu

  • SWIDL: nie uruchamiał się tryb czuwania

  • HW lub WD: ASIC watchdog timeout

  • SWDSP: restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał)

 • bbbbbbbb - nazwa ostatniej wykonywanej czynności przed restartem (np. "AUD TASK", "CC TASK" (potwierdzone), "DDI TASK", "DEV IO" (potwierdzone), "EM TASK", "FBUSTASK" (potwierdzone - przy błędach transmisji po kablu), "L1 CONTR", "L1 MEAS", "L1 SYSPA" (potwierdzone), "L2 TASK", "LOCAL" (potwierdzone - pokazywany np., gdy w wyniku błędu w firmware telefon musiał się zrestartować), "MDI RECE" (potwierdzone), "MDI SEND" (potwierdzone), "MM TASK" (potwierdzone), "OS IDLE" (potwierdzone), "PN TASK" (potwierdzone), "RR TASK" (potwierdzone), "RM TASK", "SIM L2" (potwierdzone), "SIM UPL" (potwierdzone), "SMS TASK" (potwierdzone), "TONETASK", "UI TASK" (potwierdzone) albo "UNKNOWN" (nieznana) (potwierdzone - po normalnym włączeniu telefonu)). Można zauważyć, iż nazwy zadań pokrywają się z nazwami w pomocy testów 84-86.

Menu 10-36
Przyczyny restartu oprogramowania telefonu (tzn. tutaj znajdziesz informacje, ile razy telefon musiał je wykonywać z tych powodów)

 aa  bb  cc 
 dd  ee  ff

 Pobieranie 1.01 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna